MULTIRELIGIONVAL

Ett alternativ är att ersätta kyrkovalet med ett val som omfattar alla religioner.

 Syftet är att välja ett organ som väljs av människor som tillhör olika religioner så att många deltar i valet vilket gör att detta alternativ till kyrkovalet blir mer demokratiskt.

Till detta demokratiska religiösa organe väljs en präst, en imam, en rabbin, en buddist, en hindu m fl. 

  1. Ta bort ämnet religion från skolschemat och ersätt den med ämnet forskning och innovation så att barnen får lära sig från början att forska . Detta med tanke på att Sverige stöder forskning och vetenskap genom att dela ut nobelpris.

Eleverna blir indoktrinerade när de läser ett så komplicerat ämne som religion därför att det ofta saknar faktiska bevis som kan påverka barnen negativt. Detta kan framkalla onödiga konflikter. 

Vill man bli katolsk präst ska man åka till Rom och utbilda sig där. Vill man bli imam får man åka till Saudiarabien eller Iran och utbilda sig där och på samma sätt vad gäller andra religioner.

 

  1. Ta bort korset från flaggan och ersätt det med landet Sveriges internationella symbol,

          ccTLD, Landets toppdmän.SE

Samtliga nordiska länders som tar emot flyktingar och även Grekland har kors i sina flaggor.

Ponera att en muslimsk idrottsman/kvinna vinner guldmedalj i VM eller OS då är det inte lämpligt att han/hon går med en flagga med korset som symboliserar kristendomen .

Vad gäller färger gult och blått så kan S och E vara till hälften blått och till hälften gult.

Syftet är också att uppmana u-länderna att utnyttja sina toppdomäner effektivt och en demokratisering av internet,

Vi befinner oss inte i ett krig som ägde rum för 2 000 år sedan.

Varför valet att placera toppdomänen som den svenska flaggans symbol? Jo, för att .SE användes mer och är mera känd än flaggan. Den användes av riksdagen, regeringen, riksdagspartierna, föreningar , universitet, skolor, sjukvården, industrin, ambassader, http://www.val.se/, m fl.

Hela IT-infrastrukturen vilar på .SE, den sysselsätter många människor och fyller på statens kassakista

Denna modell som representeras av De Nya Svenskarna gynnar integrationen och kan bidra till hållbar fred.

Kyrkovalet och flaggan utnyttjas aktivt av de rasistiska organisationerna.

 

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

De Nya Svenskarna 

 


RSS 2.0