Bostadspolitik, en reform som glädjer många pensionärer m fl

Det andra medborgar & Eu- initiativet som riksdagpartierna ogillade

Den modell som innebär att de som har bot i sin lägenhet med samma fastighetsägare/hyresvärd under minst 35 år och inte har andra lägenhetskontrakt d v s inte har två lägenheter samtidigt., automatisk får äganderätten till sin lägenhet . Den typ av äganderättens inom bostadspolitiken regleras av Jordabalken, JB och får ärvas enligt Ärvdabalk , ÄB. sk Esau-arv.

Med tanke på att hyresvärdern redan har fått flera miljoner av en enda hyresgäst under den tiden

Med tanke på att vid renovering höjs hyran ordentligt och att hyresvärden inte redovisar värdet av lös resp det som betraktas fast egendom , förbrukningsmeterial , avskrivningsvärde , motsvarande . Det ingår i dödsboet alternativt ett skrotvärde . Här anlitas en värderingsman innan renoveringen äger rum.

Vad är det för värde då som vi syftar på ?

En gammal gas eller elspis , kyls & frys , skjutdörr med glas , persienner dörrar, lås, polislås, metall , fönster , marmor , heltäckande mattor, parkettgolv , gamla tapeter, kranar, badkar, duschväggar, element , handfat, diskbänk, fläkt , elledning m.m . Dessa kan hamna i Afrika för att sedan säljas till högre pris på den svarta marknaden . En del kan vara skadliga för miljön om detta sker utan kontroll från värderingsmannen och hyresvärdarna.

Fastighetsägare saknar solceller på sina fastigheters tak eller vindkraft som gynnar hyresgästerna och miljön .

Staten som betalar dålig pension samtidigt som de givit hyresvärdarna frihet för hyreshöjning å ena sidan och hotet från Kronofogden och inkassobolagen agerar snabbt vid avhysning å andra sidan . Dessa gör att hyresgästen rättigheter b la de miljoner som hyresvärden fått av denna gått förlorad. Hyresnämnden kan inte hjälpa i sådana fall inte heller hyresgästföreningar som saknar förmåga att driva en sådana åtgärd..

Staten som motsätter sig den reformen av äganderätt går däremot in i stället och betalar ut en ersättning , en form av bidrag, bostadsbidrag eller bostadstillägg .

Margareta som bor i Västerbotten , byn Vilhelmina , är numera pensionär , har bott i sin lägenhet i 35 år och hos samma fastighetsägare/hyresvärd . Margareta har alltid betalat sin hyra i god tid. Hon har betalat sammanlagt över 3 miljoner svenska kr till samma hyresvärd. Dessutom hon har jobbat hela sitt liv och betalat skatt .Trots detta har hyresvärden å ena sida makt att genom krfm avhysa henne vid åberopande dröjning eller resterande hyresskulder och andra sida har hyresvärlden makt att höja hyran kontinuerligt som kommer att göra det svårare för Margreta att betala den höga hyran vid den låga pensionen och begränsning i bostadstillägget. Detta drabbar även de som ligger på gränsen d v s under 20.tkr. 

Margareta kan också drabbas bland annat av en extern händelse såsom att flera vill överge kommunen på grund av nedskärning och de som representerar staten hänvisar till nätet /Internet men inte riksdagen , fackföreningar, humanorganisationer och riksdagspartiernas lokaler , allt annat kommer att flyttas på nätet . Samtidigt som kontantbetalningen begränsas eller försvinner .Byn som Margreta föddes och är uppvuxen i kommer att dö ut . Margareta kan därför bli tvungen att flytta som alla andra .

För att hindra detta och få folk att stanna i sina bostäder och kommun, få de genom den reformen möjlighet att överta sin lägenhet enligt villkoren ovan samtidigt samtidigt som efterfrågan på bostäder minskar . De som uppfyller kraven som ovan kan vara mellan 5-10% av svenska befolkningen som kan stanna kvar i sin kommun med ett tryggt boende/bostad.

Staten slipper betala både bostadsbidrag och bostadstillägg till de 5-10 % av kommunens invånare som uppfyller villkoren.

Hur ser fastighetsägaren/hyresvärden och dessa fastighetsägareföreningar på detta ?

Fastighetsägare har å andra sidan gynnat de som är bra hyresgäster och på det sättet kan andra hyresgäster uppmuntras att göra likadant som investering inte bara för sig själv även till nästa generation.

Slipper protester från en del hyresgäster , minskat ansvar för renovering och hyreshöjning för dessa lägenheter .

Fastighetsägare/hyresvärdar kan kompenseras för eventuell förlust av staten .

Bostadsbidrag eller tillägg de får ändå bidrag , jmf med barnbidrag till rika föräldrar.

Denna reform möjliggör för Margareta och andra att överta äganderätten till sin bostad.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Hvad vill Skavlan få veta av en kvinna vars man är en misstänkt krigsförbrytare ?

Barnkorståg, korståg mot en kvinna , Hvad vill Skavlan få veta av en kvinna vars man är en anklagad  krigsförbrytare ?

 Hustrurna & krig

 

 

  Kunde kvinnorna som är gifta med en president eller premiärminister sagt nej till krig eller haft möjlighet att förhindra krig såsom den syriske presidentens fru, Gorge Bushs och Tomy Blair s fru.

Valet mellan krig och separation , valet mellan att hellre avgå än att starta krig .

I Burma valde den fredsnobelpristagaren Aung San Suu Kyi vars fall hela Amnesty International var engagerat i då när generalerna utsatte henne för förföljelse , fängelse och kommunarrest sedan försvarade hon generalernas mord och förföljelse av minoriteten Rugundafolket hellre än att avgå och på nytt hamna i exil än att stödja generalerna.

De två misstänkta krigsförbytare som startade kriget mot Irak valdes av folket och avsattes av folket. Den ene blev president genom överklagande till USA:s Högsta domstol . Den fredsnobelpristagaren Al Gore skulle däremot ha vunnit valet . Dessutom han framträdde ofta inte ensam som andra utan ibland med hela sin familj som stöd som förmyndare. Trots detta fick han ändå starta krig . Ett par månader efter hans val inträffade 11 september 2001.som ledde till att presidentens viktigaste stora stad hamnade i ruiner med många döda. Fruarna får å ena sidan inte blanda sig i politiken å andra sidan står de vid sidan av sina män när de håller tal . På samma sätt som far och son blev presidenter som vilka båda två startade kig i Mellanöstern. Bill Clintons fru var nära att bli den första amerikanska kvinnliga presidenten . Detta innebär att fruarna hade en dold makt och om den syriske presidenten inte kan avsättas av folket är frågan om presidentens fru kan acceptera det lidande som hennes folk levt i under snart 9 år ?

Den andre för krigsförbrytelse anklagade presidenten vars fru är gäst hos Skavlan var en statsminister vilken avsattes av sitt folk eller ersattes med Gordon Brown., lämnade efter sig en stor förödelse i ett land med en civilisation sedan 3000 år före vår tidräkning d v s 2114 år innan kung Alfred den store av Wessex som år 886 grundlade England . Dessutom ledde hans krig till instabilitet som Brexit och Brexitflyktingar, de britter som har flytt till följd av Brexit och numera konkurrerar med andra flyktingar som flyr från krig. .

Kan de nordiska kvinnliga politikerna med ett politiskt uppdrag i EU , FN eller som ambassadörer avstå från att vid sina bord ha de nordiska flaggorna med kors på som symboliserar krig och påminner oss om krig , blod och dödande. Vad är en lämplig symbol att ha på de nordiska flaggorna som kan representera alla?

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Medborgar & Eu- initiativ som riksdagpartierna avfärdat

Samband mellan topdomänen ,ccTLDs , fatttigdomen och arbetslösheten

En meningsfull sysselsättning för nyanlända / invandrare , en förbredelse i exil

En investering som får fart på ditt lands återuppbyggande efter diktatorns fall arbetsmarknadspolitik med åtgärder som ger flyktingar/invandare en meningsfull sysselsättning å ena sidan och å andra sidan gynnar både de länder som nyanlända /invandrare kommer från och de länder som sökt skydd i.samtidigt som biståndet effektiviseras och samarbetet med infödda svenskar blir bättre .

Vad som gör att det fattiga länderna som de flesta flyktingar/ inavandrae kom från trots bistånd inte har fungerande topdomän ,ccTLDs. som den svenska topdomänen .se.

Att skapa eller bidra till två olika IT-system ska fortsätta trots bistånd , den ena väl fungerande och stabil It- infrastruktur vilar på topdomän som i-länderna har , och de fattiga länderna som de flesta flyktingar kommer från trots bistånd saknar en fungerande it-infrastruktur dvs en död ccTLDs,

Bangaladesh och Burma två biståndsberoende länder saknar en fungerande ccTLDs .

SIDA som bland de biståndsorganisationer som ger bistånd till de här länderna , saknar kunskap om ccTLDs, betydelse dessutom ligger organisationen i fel område i en enorm lyxbyggnad på Valhallavägen , Östermalm. Den bästa placeringen skulle vara i Järfälla där de flesta flyktingarna kommer ifrån , nära till Arlanda , bra för miljön , billigare att driva , lättare för flyktingar/ invandrare att få kontakt med svenskarna och organisationen , kanske flera med invandrabakgrund kan få arbete där, mångfald .

Det skulle inte vara någon svårighet för personalen med avancerad utrustning som Iphone och Ipad och bärbar Mac, datorer söker information om varje land ccTLDs som SIDA ger bistånd till. Särskilt när De Nya Svenskarna mejlade initiativet och även vid ett besök förklarat vikten och sambandet för några ansvariga och anställda.

Ett enormt kapital av personal som springer med sina IPAD och Iphone mellan olika våningar saknar kunskap om ccTLDs, Även docenter /föreläsare i nationalekonomi vid Stockholms universitet saknar kunskap om ccTLD s.

Ännu värre när en docent i national konomi som har undervisat flera generationer ekonomer saknar kunskap , samband och betydelse av ccTLDs.

När de saknar kunskap , samband och betydelse av ccTLDs. från de länder som ger bistånd å ena sidan och att de som styr i de fattiga länderna som tar emot bistånd inte prioriterar sin ccTLDs. Detta gör att fattigdomen och arbetslösheten fortsätter på samma nivå eller ökar kanske i samband med befolkningsökning .

Under diktaturens styre och sedan under pågående krig , tex arabiska våren där flera länder är i krig , folk som flyr från de här länderna saknar kunskap om ccTLDs och dess betydelse och och även samband...

 

Ytterligare problem som folket upplever att de IT-bolag som landets ccTLDs har delegerats till är utländska bolag med mål att maximera sin vinst där det inte råder fri konkurrens som Yemen kostar det 5000:- femtusen svensk kr att registrera .ye under Internetcountry codetop-level domain (ccTLD) for Yemen. Ytterligare fakta är de religösa länder som motsätter sig ett fritt Internet att vara tillgängligt för alla medborgare till ett rimligt pris . Det är inte heller lätt att registrera någon domän direkt under landet ccTLDs då det är svåra krav och säkerhetskravet är ganska svårt att uppfylla

Trots diktaturer, krig , religiösa styren kan faktisk flyktingar driva sitt eget lands ccTLDs från exil på samma sätt som Sverige driver NU.

Många med invandrarbakgrund som har bolag i Sverige i olika former har registrerat sin verksamhet direkt under den svenska ccTLDs .se till ett rimligt pris och utan svårighet , ,

Många med invandrarbakgrund har rösträtt och det är lätt att hitta information om varje parti de vill rösta på genom bara gå på deras hemsida som är registrerad direkt under .se .

#ccTLDs är en del av demokratin och friheten därför är det viktigt vid åteuppbyggnaden efter diktaturens fall eller fred se till att förbereda övergången redan i exil genom att bilda en grupp som har företroende att bilda ett IT-bolag , få ditt lands ccTLDs delegerat till er och samma sak gör andra från andra länder . Så att ni kan

  1. bilda övergångs partier direkt under ditt lands ccTLDs , likaså tidning m.m

  2. Kom ihåg att en domännamn kan vara ovärderligt så att om den säljs på offentliga akutionen kan värderas till över en halv miljard .

  3. Genom det It-bolaget kan ni lösa arbetslösheten bland era landsmän som flyktingar bl a.

  4. När ni börjar samarbeta skapar ni fred samtidigt som ni utövar demokrati så att andra från samma land gör likadant I ett annt län eller land.

Sedan du har begripit problemet genom att ha gått igenom denna problemanalys blir det din uppgift att sätta igång med projekt för återuppbyggnad, då sätter du omedelbart igång en diskussion med dina landsmän i exil samla dina landsmän i exil och genom demokratiska metoder få flera diskussioner att utvecklas till ett freds och demokratiprojekt .

Sedan kontaktar SIDA, AF , SDN . Du tänker slå två flugor i en smäll , lösa arbetslösheten med en meningsfull sysselsättning samtidigt som du får igång ditt landets ccTLDs.

SIDA , arbetsförmedlingen och stadsdelarna skall vara med från start. Samma process gäller för andra flyktingar, nyanlända och invandrare.#it- grupp för en grön IT infrastruktur .Genom satsing på solceller får länderna tillgång till el försörjning så att alla serverhallar drivs med en förnybar energi.

Bildar It- grupp, It bolag

Varje It-grupp som kommer från samma land bildar ett it- bolag liknande loopia.se . www.loopia.se. En gemensam styrelse för alla It-grupper bildas.

Den har till uppgift att fullfölja , granska och förbättra så att hemlandets ccTLDs fungerar och är tillgänglig för alla, fri att registreras till ett rimligt pris och att internetet fungerar och är tillgängligt för alla medborgare. 

Finansiering

Biståndet från SIDA överförs till IT-bolagen . Genom skattemyndigheten har man kontroll . Varje it-bolags utrustning och lönerna finansieras genom biståndspengarna .När det går bra för bolagen upphör SIDAs finansiering till dessa it-bolag.

IT-bolagets styrelse lyder under den gemensamma styrelsen för alla It-grupper

It- bolaget registreras i Sverige och följer de svenska reglerna. I varje styrelse väljs en från varje minioritet  så att en rimlig mångfald och jämställdhet mellan män och kvinnor råder . En meningsfull sysselsättning

Krav : Vad som krävs av dig

Delta med vilja till fred och samarbete

#Fred

Du intygar att du  kommer överens med dina landsmän i exil om att du aldrig kommer att kriga mer , ett liv i fred och i broderskap och systerskap och respekt för alla  minoriteters rättigheter såsom rätten att bryta sig ur som en självständig stat. Du följer och tillämpar de demokratiska spelreglerna.

#Demokratin

Det  är demokratin som har givit alla trossamfund religionfrihet  . Det är därför alla trossamfund som uttnyttjar denna rättighet måste införa demokrati i sin religionsutövning. konfliktösning.

Miljömodellen för demokratin , demokratin från terori till praktik med Multireligionvalsystem som grund.

Du skriver under  detta medborgar o  Eu- initiativ

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


En förändring i världspolitiken bör vara en ungdomens riksdag som ska arbeta för att nästa

En förändring i världspolitiken bör vara en ungdomens riksdag som ska arbeta för att nästa generation får uppleva och utveckla. densamma .

En långvarig religiös konflikt med lättillgängliga avancerade vapen under en lång och ohållbar politik .

Den långa konflikten har blivit mer komplicerad att lösa med den s k nya världsordningen som skapades till följd av 11 september 2001 och som De Nya Svenskarna avstår från !

Vapentillverkare & Tobakstillverkarens , ett privat bolag & statligt bolag har de gemensamt ansvar för miljö och klimatet. ?

Kontantlös samhälle eller vapenfritt samhälle , vilka prioriterar ungdomens riksdag

Brexitflyktingar och flyktingar som flyr för sina liv , vilka ska prioriteras

Vi har två världsordningar, Costa Rica som står i en klass för sig då landet har avskaffat sin armé och som vill bli det första koldioxidneutrala landet i världen , medan de övriga länderna halkar efter och satsar på sin armé bland dessa Norge som delar ut Nobels fredspris samtidigt som landet är aktiv medlem i Nato men inte medlem i EU !

Vilken världsordning vill ni arbeta för ?

Några av er som deltagit i ungdomens riksdag har säkert någon förälder som har flytt på grund av krig, diktatorer, kränkning av de mänskliga rättigheterna, tortyr, ockupation eller av någon annan orsak .

Era far och-morföräldrar fick uppleva denna konflikt , era föräldrar fick uppleva den och ni upplever den, de som har arrangerat ungdomens riksdag har fått uppleva och nuvarande riksdag upplever denna, de som arrangerade FN:s rollspel och de som har deltagit och deltar nu har upplevt denna . Det är den över 70 år gamla konflikten mellan Israel och Palestina .

Om Oslo-avtalet som betraktas en milstolpe i Israel-Palestina-konflikten där ärkfiendeerna till slut fick skaka hand med varandra , en tvåstatslösning, en palestinsk och en israelisk stat , två stater i fredlig samexistens och som ledde till fred fortfarande gäller och som också ledde till att staten Palestina blev ett självständigt land med egen flagga , diplomatiska förbindelser och egen topdomän , .pl orsakade att den ena parten Israels premiärminister Yitzhak Rabin som tecknade Oslo-avtalet blev mördad av egna rabbiner och den andra enligt vad som har framkommit avled av Parkinsons sjukdom/ förgiftad. Oslo-avtalet blev som December-överenskommelsen som kristna demokrater som Israelvänner ensidgt upphävde Även Sveriges f d statsminister Olof Palme var aktiv och engagerad i den frågan och innan han blev utsatt för ett attentat planerade han att träffa Yaser Arafat i Stockholm .

 

Det är skillnad mellan ett statsbesök på inbjudan av en statsminister och mellan ett vanligt besök på inbjudan av någon partiledare .

Hade Olof Palmes plan för fred där Algeriet och Frankrike var med lyckats , hade konflikten varit löst redan för 34 år sedan . Sveriges statsminister Olof Palme träffade Yasser Arafat under ett besök i Alger 1974. som skulle bli ett officiellt statsbesök under den sociademokratiska regeringen med Olof Palme som statsminster .

Kan Ingvar Karlsson som några dagar efter mordet på Olof Palme 1986 valdes till ny partiledare och statsminister och den dåvarande moderatledaren Ulf Adelsohn som då var i opposition svara på den frågan medan de fortfarande är vid liv ?

Presidentental rivs sönder av talmannen i små bitar framför folkvalda i direkt tv-sändning , journalist kastar sin sko mot USA:s fd presidenten , Bush . Riksdagsledamoten tittade talmannen i ögonen och uttalade , DU ÄR INTE MIN TALMAN . .

Att nu en kristen president och en god vän till Israel kommer med en s k fredsplan som erkännner Jerusalem som Israels odelade huvudstad och ger klartecken till Israel att annektera Jordandalen och bosättningar på ockuperad palestinsk mark , han tror på den lösningen fast den bara är inbillning , domadagsprofet som initiativtagaren själv använder .

Faktorer som möjliggör fred som journalisterna har makt att uppnå , förverkliga .

De som står bakom fredsplanen skall vara oebroende och utgå från folkrätten inte från GT eller andra religiösa skrifter , det handlar om människors liv .

Faktorer som motarbetar demokrati som journalisterna har makt att ändra på.

Om en svensk journalist får i uppdrag att undersöka hur amerikanerna, britterna , ryssarna, fransmännen och svenskarna uppfattar och tolkar demokratin . Vad tror ni att han/hon som journalist kommer fram till ?

Demokratin kommer att uppfattas och tolkas olika oavsett vad journalisten befinner sig och vilket folk han intervjuar , varför ?

Börja med Sverige , den International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) med sajten https://www.idea.int/

Trots att Robert Mundell som bidrog till skapandet av euronfick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne1999. I den svenska folkomröstning 14 september 2003 om införande av euron röstade majoriteten Nej 55,9 %, med Ja 42,0 %, och Blankt 2,1 % . Är det inte dags att arrangera en likadan folomröstning ?

Att sända Gudtjänst om kristendom medan man nonchalerar andra religionar som inte får samma möjlighet är icke förenat med med religionfrihet samtidigt att TV avgiften dras av för alla i deklarationen . När en demokratiska metoder inte används som bildandet av en samlingsregering, och i två val träffa en s k D-överenskommelse och sedan J-överenskommelse i följd har politikerna orsakat ytterligare svaghet i demokratin . Även Brexit och att främlingfientliga partier bildas och försöka normaliseras är till följd av brister i demokratin.

Hur ser ungdomens riksdag på detta och vad kan göras åt det ?

När de saknar en enhetlig tolkning , definition och tillämpning av demokrati , finner en del att demokratin inte fungerar, inte följs , tror inte på demokratin, det spelar ingen roll det är stormakterna om bestämmer medan en del röstar på nazister och normaliserar dessa , en som får ärva

presidentämbetet efter sin far och orsakar krig .

Det är därför utomordentligt viktigt att få en enhetlig tolkning och tillämpning av demokratin så att eleverna redan i skolundervisningen skall kunna demokratisn grundprinciper på samma sätt som de rabblar fram Mattra, Fem guds bud eller 10 guds bud. På så sätt kan både medborgarna och nyanlända flyktingar utvecklas och skydda demokratin så att den nya världsordningen byggs på .

Representativ demokrati. innebär att folket genom fullmakt dvs röstkort ge till politiker som representerar dem under en mandatperiod som är 4 år till riksdagen och 5 år till EU-valet . De folkvalda får makt av folket, därför säger man att makten utgår från folket . Kom ihåg att de folkvalda får makt att stifta våra lagar som vi måste föjla , här kommer maktdelningsprincipen in .

  1. #Maktdelningsprincip , den lagstiftande församlingen , riksdagen, den verkställande är regeringen och den dömande är oberoende domstolarna som Trump försökte att påverka :

  2. #Allmänna rösträtten kompletteras med folkomröstning

  3. #Religionfrihet

  4. #Fri partibildning med partistöd gör de oberoende av anonyma bidrag som kan påverka deras politik

  5. #Fri press med pressstöd som gör de oberoende av anonyma bidrag som kan påverka deras innehåll eller med mycket reklam, här har journalisterna makt .

  6. #Yttrande och demostrationsfrihet, Att få säga sin mening , utrycka sig ensam eller tillsammans med andra. Även här har Svt, SR tillsammans med journalisterna makt .

Det som underlättar övergång från kyrkovalet till en Multireligionvalsystem är att de flesta nordiska länder redan har kyrkoval . Majoriteten av flyktingar/invandrare med olika religioner har redan deltagit i den demokratiska processen allmänna val eller val till EU , folkomröstning .

Ungdomens riksdag kan också få svar på varför alla nordiska flaggor har kors på sina flaggor som bara symbolisera kristna och inte andra religionar , samtidigt som politikerna och kyrkan hävdar separation mellan stat och svenska kyrkan . ?

Vad säger Ungdomens riksdag om symbolerna i flaggorna , representerar dessa alla medborgare som bor i ett land med olika religioner och bakgrund ?

Topdomän som representerar alla oavsett religion, en flagga där det skall stå landets topdomän

Den nya världsordningen med Multireligionvalsystem och moderna flaggor med ländernas egna topdomän, ccTLDs utan religöra eller krigiska symboler kan lösa både Israel och Palastina konflikten och även lösa övriga konflikter .Då ccTLDs är en hörnsten i varje lands IT-infrastruktor som med detta löser arbetslösheten och utvecklar länderna, en grön infrastruktur.

 Följaktligen, den nya världsordning måste präglas av fred, demokrati mot en hållbar utveckling , vapen som varken syns eller säljs jmf med tobak och rökning . .

 En ny världsordning där befolkningen är garanterad hög välfärd ,skänka befolkningen glädje och sluta med hetsjakt, höga skatter , övervakning, kontroll och militär upprustning som tär på världens välfärdsresurser .

Precis som De Nya Svenskarna har uttalat sig i olika samanhang om att lösningen för att få ordning på Sverige är att bilda en samlingsregering . Inte bara i Sverige utan med en samlingsregering hade Storbritannien haft möjlighet att lösa Brexit på ett effektivt och enhetligt sätt , Tomy Blair och kriget som orsakade en flyktingskatastrof m.m eftersom britterna motsätter sig att ta emot flyktingar som också drabbar britterna själva s k Brexitflyktingar . starta krig eller inte , hade kunnat undvikas genom samlingsregeringar De Nya Svenskarna har uttalat sig om den gamla konflikten som bara kan lösas genom ett Multireligionvalsystem som konfliktlösningsmodell d v s den teoretiska delen , Multireligionval, tillämpningsdelen och Multireligionstödet, den finansiella delen.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0