Lockande konst och splittring av de rasistiska partier

Lockande konst och splittring av de rasistiska partier

En ny politisk agenda som kräver ett nyval

Vi , De Nya Svenskarna, anser att krig – uppror och de svaga europeiska regeringarna och folkets val av rasistiska partier utgör huvudorsaken till den internationella ekonomiska krisen. 

Vi , De Nya Svenskarna , har redan konstaterat att vid ett nyval och vid bildande av en ny svensk regering kommer alla de åtta riksdagspartierna att söka samarbete med oss så att Sverige får den första starkt integrerade regeringen i hela världen , i motsats till nu SD och tidigare Ny demokrati som riksdagspartierna tar avstånd ifrån och som orsakat bildandet av den svaga alliansregeringen .

SD valdes inte på ett demokratisk sätt utan till följd av den mediala propaganda som intensifierats före valet . SD har inte tagit avstånd från rasismen , nazismen och främlingsfientligheten som villkor att få mandat i den svenska riksdagen jmf med VPK.

Hämnddemokratin som vetorätt har svenska folket tillämpat båda i valet 2010 och tidigare i valet 1991 där Ny demokrati kom in i riksdagen. Två partiledare Centerledaren Olof Johansson och Folkpartiledaren Bengt Westerberg lämnade debatten i direktsändning i TV . I båda valen uppstod ett oklart parlamentariskt läge och bildande av en minoritetsregering , en svag regering , en alliansregeringen som lett till flera nederlag i riksdagen, Carl Bildtregeringen och nuvarande

alliansregeringen Reinfeldt .

Alliansregeringen övergav neutraliteten , gav stöd till pågående krig och dessutom struntar i Wienkonventionen 1961 om diplomatiska förbindelse.

De röd – gröna partierna söker uppgörelse med alliansregeringen i fråga om invandrare och integrationspolitik . Enligt de söker de röd-gröna en politisk lösning.

Men det ser ut som att de använder invandrare som försökskaniner.

Den röd-gröna + allinansen = 7 allianspartier.

Detta är inte det bästa sättet att använda statens resurser varken av alliansregeringen eller de röd-gröna .

Fred – Demokrati och hållbar utveckling , är De Nya Svenskarnas tre stöttepelare.

De Nya svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik och betonar starkt att

krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten.

Vid ett val och om De Nya Svenskarna få 4% kommer vi att få minst 14 mandat i riksdagen , vilket innebär 14 mandat fördelas till politiker med invandrarbakgrund , vi skapar en internationell riksdag FN inom FN .

När andra inom De Nya Svenskarna få mandat i kommuner och landsting och att arbeta i vår olika partidistrikt runt om i landet minskar vi arbetslösheten bland invandrare och vi bidrar till att den svenska politiken blir mycket intressant . Genom solidaritet kan vi tillsammans göra Sverige till en ledande nation . 

Alla oavsett religion , nationalitet, kön och bakgrund är välkomna .


Solidaritet

De Nya Svenskarna

 

 


RSS 2.0