Tre råd till Mr Trump, ta hem USA:s trupper som du har planerat,

Tre råd till Mr Trump, ta hem USA:s trupper som du har planerat, ta fram vaccin i god tid, gratulera Baiden och avsluta din färdplan mot att se Palestina som en självständig stat.

Från milis-stater till välfärdsstater !

Arbeta aktivt för att nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför ditt lands gränser.

Vad har NATO och dess generalsekreterare Stoltenberg överlämnat i bl a Afghanistan sedan han tillträdde 2014 ?

Kom ihåg att varje hemtagen USA- soldat från Irak eller Afghanistan ger omkring 10 arbetstillfällen samtidigt som folket bli oberoende av vapen så att alla miliser så småningom kan upplösas , folk får lära sig att samarbeta för fred och demokrati, miljöfrågor prioriteras och på så sätt skapas välfärdsstater .

Någon gång måste de här länderna sluta kriga och därför måste man ta avstånd från krig och våld.

T o m NATO inser det. När man tar avstånd från krig och våld , om det inte görs nu under Corona-pandemin så att ett hållbart samhälle anpassat till klimatförändring blir möjligt att skapa, när ska man då göra det?

Länder med krig, fattigdom, vattenbrist , miljöproblem och nu pandemi , närvarande av främmande militärbaser kräver en massa resurser och åtgärder .

Du som medborgare men som numera är flykting måste tillsammans med andra flyktingar och landsmän börja samarbeta på samma sätt som görs med globala miljöfrågor där arbetet sker i samverkan med andra länder.

Att våldet kan öka och att några kan utnyttja detta är inget bra NATO- argument .

Det argumentet hör till krigsherrar, vapen och flyktingsmugglare .

Främmande miltär närvaro , krigsherrar , klaner, milis och religiösa ledare har inte lyckats skapa fred och de styrande regeringarna kan inte återuppbygga landet då de står i beroendeställning till både bistånd och militär som inte kan brytas.

Trots att utlänningar 1975 fick rösträtt i kommunal- och landstingsval så har 45 år av flyktingars utövande av demokrati inte bidragit till att demokratin har utvecklats varken här i Sverige, Nordiska länderna eller USA. Detta visar den negativa direkta effekten på flyktingarnas hemländer som bl a Afghanistan , Irak och den arabiska våren. En bidragande orsak till detta är det misslyckade uppdrag som C-partiets nuvarande eu-parlamentariker fick i uppdrag att demokratisera Irak .

När De Nya Svenskarna bildades 1998 var syftet att framför allt visa att demokratin verkligen fungerar om den tillämpas rätt så att de som kommer från diktatoriskt styrda länder kan tro på den. Vi gjorde detta genom att bl a följa den demokratiska processen från fri partibildningprincip , yttrande och mötesfrihet och jämställdhet till kallelse där första partimötet ägde rum . Val av styrelse och en kvinnlig partiledare m.m slutade med protokoll som ledde till en registrering av partiet ,DPNS.

Ingen har förbjudit oss eller påverkat oss .Vi beställde valsedlar och gick till valet med ett valprogram som vilket riksdagparti som helst. De Nya Svenskarna finns på alla sociala media och har egen hemsida www.dpns.se

DPNS utgörs av en majoritet med invandrarbakgrund , partiet saknar mandat i riksdagen medan V ,L och KD har mandat i riksdagen men där svenskarna utgör majoriteter men med lågt väljarstöd.

Frågan är vad förväntar sig flyktingarna av de tre svenska partiledare med invandrarbakgrund som sitter i riksdagen och som har lågt stöd bland väljarna?

Valet mellan bildandet av samlingregering eller valet av en kvinnlig statsminister .

Mp kan göra en sådan förändring som innebär en samlingsregering eller en kvinnlig statsminister kan ta över .

För att Sabuni som var  Sveriges integrationsminister-och jämställdhetsminister  ska kunna rädda Libralerna vid nästa val och att Nooshi Dadgostar som en ny partiledare för Vänsterpartiet inte ska hamna i samma sits som Sabuni krävs det att de båda börja samarbeta för bildandet av en samlingsregering med uteslutande av SD och KD.

L som driver en israeliskvänlig politik samtidigt som många folk-librala partiledare har gått igenom samma konflikt under 75 år , kanske vill Sabuni ändra på det så att denna ohållbara politik kan undvikas genom samarbeta med sin partikamrat Erik Ullenhag som är Sveriges ambassadör i Israel

I den svenska politiska historien när Alf Svensson valdes till partiledare för kds under Vietnamkriget upptäcktes att han saknade politisk kunskap och bara kunde predika om kristendom befarades att han inte skulle kunna svara på journalisternas frågor gällande kriget. Medlemmarna blev oroliga och krävde hans avhopp innan han blev känd som en ny partiledare . Denna situation kan Sabuni undvika .

Då L och V är historiskt nästan lika gamla och har sina rötter i 1800- talet kan de nyvalda partiledarna inte fortsätta med samma politiska arbetssätt då SD är nästan lika stort som de fyra partierna L,V, KD och Mp tillsammans.

En möjlig väg till en kvinnlig statsminister är att bryta samarbetsproblemen mellan C & V ..

Winston Churchillsade en gång att han hellre ville samarbeta med kommunisterna än med nazisterna !

J. Sjöstedt lyckades inte få någon statsrådspost trots stödet till regeringen och han lyckades inte heller få C & L att ändra sig vad gäller att skilja SD och V som helt olika partier med helt olika idiologier. Kanske kan Dadgostar lyckas i den delen och undvika att också hon hamnar i samma situation som Alf Svensson .

L , C och V:s samarbete gynnar dels den sittande regeringen som kan bidra till bildandet av en samlingsregering med en kvinnlig statsminister , då C med Annie Lööf som var Sveriges näringsministeroch L:s partiledare som redan haft en ststsrådspost kan locka många av de som gett sitt stöd till SD .

En samlingsregeringen kan göra att SD blir mycket svagare , splittras eller upplöses som Ny demokrati,

I händelse av att statsministern tillika partiledare får en långvarig frånvaro.

Som vi tidigare har nämnt när den sociademokratiska partiledaren tillika statsministern Branting avled uppstod en intern konflikt mellan vänsterfalangen som leddes av Sandler och den mer liberala falangen under ledning av Per Albin Hansson. Det slutade med att den förste blev statsminister och den senare fick leda partiet. En möjlig spricka i S kan uppstå i händlese av små interna konflikter inom S då det inte finns en lämplig partiledare för S som b.la kan förena socialdemokraterna, styra landet enligt J-Ö som kan förlora medlemmar till bl a SD och även samarbetet med V och LO kan möta svårigheter.

Att få socialdemokratin att anpassa sig till sådana förändringar som att Biden är beredd att acceptera Kamala Harris som efterträdare som den första kvinnliga presidenten i den amerikanska historien,vid en långvarig frånvaro.

Eller att få den svenska kyrkan att överge kyrkovalet och övergå till ett Multireligionvalsystem så att resursfördelningen klargörs och fördelas rättvist genom ett Multireligionstöd motsvarande partistödet. Och att en jämlikhet mellan religionerna och profeterna också uppnås.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 

 


Presidentvalet i USA 2020

Det är bäst för amerikanerna att efter valet debattera att dela upp sitt land i helt små självständiga stater , införa Multireligionvalsystem och ersätta stjärnorna på sin flagga med sitt eget ccTLDs .us

 

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


RSS 2.0