Hala EU-ländernas flaggor på halv stång och starta en omfattande demokratikampanj.

Hala EU-ländernas flaggor på halv stång och starta en omfattande demokratikampanj.

Rasismens frammarsch och omfattande valfusk i samband med EU-valet tvingar fram en omvärdering av demokratin , vilka kriterier som rättsstaterna ska räkna med vad gäller tillämpning av demokrati

Man måste komma överens om de kriterier som demokratin omfattar såsom

1) allmänna och fria val

2) maktdelningsprincip, parlamentet som lagstiftare, regeringen som verkställande och domstolarna     som dömande

3) fri partibildning med partistöd så att partierna inte blir beroende av stöd från anonyma givare som      kan påverka deras politik.

4) fri press med presstöd så att de inte finansieras av anonyma givare vilket kan påverka innehållet i      tidningarna.

5) religionsfrihet grundas på multireligionval i stället för kyrkoval.

6) yttrandefrihet och tryckfrihet.

 

Dessa kriterier ska finnas i respektive lands grundlag och i EU-fördraget.

Flyktingar måste få undervisning hur en demokrati fungerar

 

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna


Mot ert argument

 

 Fyra skäl att rösta blankt i valet till EU parlamentet

Eftersom EU -parlamentet bojkottar ett land som sitter säkerhetsrådet innebär det att EU har större makt och befogenhet än FN

 

De som sitter i EU -parlamentet är f d kolonialmakter som Storbritannien som ockuperade nästan hela Mellanöstern som Palestina , Frankrike som härskade i bl a Nordafrika och Italien som ockuperade länder i Afrika bl a Libyen .

De lämnade efter sig länder i misär, diktaturer, krig och miljöförstörelse och flyktingkatastrofer. Inte nog med det de tar inte emot flyktingar från de länder som de tidigare haft ockuperade. Dessutom har deras politik bidragit till att rasistiska partier fått mandat i deras parlament och nu även i EU- parlamentet. Dessa länder ingår även i Nato .

Ingen med invandrarbakgrund som kommer från något av dessa tidigare ockuperade länder och som nu bor i Sverige har utsetts till kandidater till EU- parlamentet. Frågan är vilka

I EU -parlamentet skall inte finnas någon opposition , alla 751 kandidater och 28 länder skall arbeta tillsammans för Fred – Rättssäkerhet och MR.

Oppositionen skall finns i dessa länders parlament men inte i EU- parlamentet.

FI är i realiteten en klyfta av Vänsterpartiet, V. Nuvarande regeringen består av 13 kvinnliga statsråd och 11 manliga . Hvad vill FI? 

SD är i realiteten den gamla Ny demokrati.

 

 Kriget utgör ett hot mot miljö & mänskligheten


RSS 2.0