Drängen som var arkitekten bakom flera socialdemokratiska regeringars fall

Drängen  som var arkitekten bakom flera socialdemokratiska regeringars fall och symbolen för 1920-talets

vågmästarpolitik

Han fällde regeringen  Branting 1923 , Han fällde regeringen Sandler 1926 

 Dessutom fällde han högerregeringen Lindman 1930  

 Han var en drivande kraft bakom Liberala samlingspartiets sprängning 1923  

 

 De Nya Svenskarna

RSS 2.0