Det barn som ingen vill adoptera

Folkomröstning om rasistiska organisationer ska tillåtas agera som ett politiskt parti bland andra i Riksdagen och EU-parlamentet ska hållas .

Ett samhälle som går mot hållbar utveckling förutsätter solidaritet med djur, natur och människor. SD och andra nordiska rasistiska partier är emot denna grundprincip. Även andra riksdagspartier som samarbetar med SD i vissa frågor som t ex miljöpartiet bryter mot denna princip. Kanske var det därför det var svårt att få länderna komma överens om klimatavtalet.

Genom folkomröstning vill vi rädda den demokrati som har utvecklats i Norden under många generationer och som kommande generationer ska bygga vidare på.

Dessvärre, den demokrati som vi talar om både i Norden och i övriga Europa har blivit försvagad vilket givit upphov till uppkomst av rasistiska partier. Dessutom orsakade den försvagade demokratin att de flyktingar som kommit hit har svårt att lära sig om demokrati och avstår därför från att utveckla och skydda demokratin. De avstår även från att gå och rösta.

De rasistiska partierna som SD och Sannfinländarna m fl har inte avstått från rasism, nazism, främlingsfientlighet och hets mot folkgrupp vilket man krävde av vpk som tvingades avstå från kommunismen.

Den myndighet, Skatteverket, följer inte heller de riktlinjer som gäller vid registrering av partiorganisationer och föreningar. Många har stadgar som inte uppfyller de krav som ställs på ett demokratiskt parti. Inte heller förvaltningsdomstolar har lyckats skapa politisk praxis som t ex ogiltigförklaring av en förening eller en partiorganisation. Därför är det dags att skapa en sådan praxis. Vidare har JK inte fällt de rasistiska organisationerna för hets mot folkgrupp. Förutom detta har massmedia intensivt rapporterat om SD vilket förmodligen ledde till att de fick mandat i Riksdagen. Detta har åsamkat demokratin stor skada .

Frågan är vem vill adoptera det palestinska barnet?

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

De Nya Svenskarna


RSS 2.0