Politiska praxis i exil .

Exil är en tillfällig station där flyktingar i exillandet får skydd på grund av förföljelse som tvingats

lämna sina hemländer till följd av diktatur, tortyr, förtryck , kränkning av de mänskliga rättigheterna , politisk uppfattining och krig .

Asylsökande med en gemensam sak som flyktingar som drivits i exil för samma kamp för fred och demokrati och hållbar utveckling som kan tillämpas i återuppbyggandet efter diktaturens fall . Så att den kan levereras till nästa generations flyktingar .

När en sådana politisk praxis saknas som vägledning , blir kampen långvarig och diktaturen får skäl och argument att använda mot oppositionen och omvärlden som Syrien , Jemen, Irak, Afghanistan,Somalia , Libyen.

Nelson Mandela hade inte samma möjlighet och frihet till att samarbeta och driva sin kamp i frihet som många av de flyktingar och invandrare som har fått asyl i demokratiska och rättstater då han berövades sin frihet genom att sitta 27-år i fängelse b la i Robben Island. Inte som Bruno Kreisky som politisk flykting i Sverige mellan 1939–1946 och inte som Willy Brandt som under 1930-talet gick i landsflykt till Norge när nazisterna tog makten.Inte som Andreas Papandreou som efter militärkuppen 1967 gick i landsflykt och levde i exil i Sverige där han ledde befrielserörelsen PAK, Panhellenska Befrielsefronten.

I avsaknad av politisk praxis i exil motverkas hållbar integration och flyktingpolitik det syfte som regeringen och riksdagen har satt upp som mål.

Genom att skapa politisk praxis i exil och  tillämpa detta undviker andra generationens flyktingar att drabbas genom att ingen vill ta emot dem eller mista sitt liv så att liken flyter i havet samtidigt som vi motverkar flyktingsmuggling .Politisk praxis i exil skapar också en hållbar biståndspolitik

Då nuvarande flyktingarna i exil har brustit i samarbete , omdöme och inte visat solidaritet med andra flyktingar som också har rätt att fly samtidigt som kampen omvandlas till passivitet ,

anarki och skapande av nya konflikter i stadsdelarna , svenskarna flyr från flyktingar och invandrare, ökat stöd till rasistiska element vilket motverkar andra flyktingar negativt

och inga länder vill ta emot flyktingar vilket har skapat en flyktingskris och skapandet av Brexit dvs flykt från ansvar att ta emot flyktingar som skall skyddas enligt

FN:s flyktingkonvention , Genèvekonventionen dvs 1951 års konvention angående flyktingars rättsliga ställning. Storbritannien som är medlem i FN:s säkerhetsråd trotsar Genèvekonventionen.

Med dessa politiska praxis i exil  vilar ett säkert och stabilt återuppbyggande

av ett land efter diktaturens fall . För att uppnå en hållbar fred krävs det att länderna inför demokrati i varje trossamfund precis som Svenska Kyrkan genom kyrkovalet men det skall tillämpas

genom ett Multireligionvalsystem , Multireligionval och Multireligionstöd , tre delar. Det starka filosofiska sambandet

Om du inte kan släcka bränder , förhindra översvämingar och skapa fred , se till att din stadsdel blir trygg och attraktiv , en stadsdel för mångfald.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Vad säger svenska väljarna om att ändra kyrkovalet till ett Multireligionvalsystem

Frågor och svar !

Vad säger svenska väljarna om att ändra kyrkovalet till ett Multireligionvalsystem

  • Ta bort alla religioner, svarade några

Kommentar: Eftersom majoriteten av världens befolkning är fästa vid sina traditioner såsom begravningscermonier, konfirmation, religiösa platser som kyrkor, tempel, moskéer, synagogor m m, äktenskap, heliga skrifter , religion som undervisningsämne , konvertering, så blir det mycket svårt att ta bort alla religioner .

Eftersom det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet och inte religionen som har givit oss demokrati , är det enklast att införa demokratin inom alla trossamfund genom att ändra kyrkovalet till Multireligionvalsystem..

Genom att införa Multireligionval och jämställa alla religioner och även jämställa de 16-åringar med invandrarbakgrund med infödda svenskar och ge dessa rösträtt. I kyrkovalet har infödda svenskar som fyllt 16 år rösträtt . Att ge dem som fyllt 16 år rösträtt inom religionen innebär också att ungdomarna får praktisera demokrati som ger god praktik och förbredelse till allmänna val två år senare.

Med ett multireligionvalsystem löses stora konflikter och det bidrar till tryggare stadsdelar .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Att bilda en samlingsregering i stället för att gå till val 2018 är också att rädda KD , Rädda alliansen till nästa val , utesluta taktikröstning, behålla Eu-medlemskap och dessutom isolera SD ..

En partiledare skall komma in I riksdagen för sitt parti av sin egna politiska kraft och inte genom taktikröstning

Sverige kan inte fortsätta styras av klistra och klippa regeringar, minoritetsregeringar som dessutom fungerar med stöd av oppositionen sk D-överenskommelsen under perioder av svåra kriser. Därför bör bildande av en minoritetsregering uteslutas .

Ullsten som bildade en ren folkpartiregering fick styra landet mellan 18 oktober197812 oktober1979 , ett år . Ullsten fick 1978 hantera en svår politisk kris på grund av oenigheten inom regeringen om laddningen av kärnkraftverket Ringhals 3

Även en lösning med ett parti ett system utan opposition kan också uteslutas . Demokratin kräver att det skall finns en stark opposition.

Blocköverskridande regeringar med val av lämpliga partier bland åtta partier är mycket invecklat och även den lösningen kräver en D-övernskommelse eller liknande . Väljarna vill inte att partiledare ska hålla på med att leka , experimentera och testa . Även den lösningen måste uteslutas .

Att kringgå fyraprocentsspärren grnom att stödrösta eller taktikrösta på KD med målet att få ihop ett dugligt regeringsalternativ kan jämföras med en minoritetsregering och kräver kompromisser . Liknar D-överenskommelsen . Som om KD ensidigt upphävde och förlorade sin trovärdighet .

Taktikröstning har fått en sådan etikett.

- Broder fyra procent , de som taktikröstat på Kristdemokraterna

Tack varar Centerpartiet som fick in Alf Svensson i riksdagen 1985 då hade Kristen demokratisk samling KDS en valsamverkan med Centerpartiet som innebar att man gick fram med egna listor men under den gemensamma beteckningen Centern.

En sådan samverkan kritiserades inte av socialdemokratin trots att den var odemokratisk och bidrog till politiska svårigheter .

En socialdemokrat taktikröstar på MP för att det enligt den personen är det enda partiet som slåss mot SD om tredjeplatsen i svensk politik. Jag kan inte låta ett rasistiskt parti få välja en vice talman och få vara tredje kraften i alla debatter.

  • Kamrat fyra procent när Socialdemokratiska sympatisörer taktikröstade på Vänsterpartiet kommunisterna

Det kan tolkas som om partiet har tjänat mindre på samarbetet än vad man gav till andra partiet i form av nya röster.

 

En valteknisk samverkan mellan KD och SD

I en radiointervju deklarerade en talesperson för KD att han vill ge mer makt till SD , detta kan ske genom att SD i en valteknisk samverkan kan bli räddningen för KD . KD som enligt olika opinionsundersökningar ligger långt under 4% spärren och kan förlora alla sina mandat och tvingas att lämna riksdagen

KD med sina kristna värderingar kan endast räddas genom bildande av en samlingsregering innan partiet hamnar i nazisternas famn .

Samlingsregering kan bildas i två fall

  • Under krig

  • Krissituation som unionsupplösningen med Norge 1905

Den schweiziska modellen och efarenheter av samlingsregeringar som bildas efter valet som äger rum varje 4:e år under lång tid fungerar tillsammans med folkomröstningar .

Nackdelen med denna ovanstående konstruktion med ett land som hela tidens styrs av samlingsregeringar är att landet blir utan opposition vilket demokratin kräver.

De Nya Svenskarna föreslår därför att en svensk samlingsregering bildas i stället för att gå och rösta men den skall vara tillfällig, helst på ett år och sedan får allmänna val äga rum i samband med EU-valet 2019 .Samlingsregeringen ska även debattera huruvida det är möjligt att ersätta kyrkovalet med ett Multireligionvalsystem, förbjuda nazistiska och rasistiska partier, föreningar och organisationer .

Inför en flygskatt på 50 % på grund av att många reser fram och tillbaka hela tiden och en del säger att de inte bryr sig om vad som händer i Sverige vilket påverkar andra , en del har bott i Sverige i 40 år och aldrig röstat och inte deltagit i något val . Från svenskarnas sida finns de som flyger runt bl a till USA , Spanien och Grekland , en del äger fastigheter i andra länder .

Därför är det en uppgift för en samlingsregering att införa en rejäl höjning av flygskatten till 50 % en nödvändighet även för att rädda klimatet.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


RSS 2.0