Det kanske är därför SD har fått ökat stöd i

Det är du som i första hand skall samarbeta med dina landsmän här i Sverige och inte med svenskarna så att ni vid återvändandet och återuppbyggandet är beredda att samarbeta även där och detta skall prioriteras , Samarbetet med svenskarna sker i andra hand pga av det inte är svenskarna som skall åka dit .

Det finns ett filosofiskt samband mellan fred – demokrati och hållbar utveckling , dessa utgör grunden för en stark grön Infrastruktur.

 

Flyktingar & demokratin

Exil är en station där man lär sig samarbeta, kompromissa och hjälpa andra flyktingar som att driva en valkampanj i sitt eget land. Att tillsammans medverka till en positiv historia i exillandet så att den överlämnas till nästa generation för att byggas på och på så sätt påverka andra flyktingar som liksom oss har rätt att få skydd så länge krig , diktaturer miljöförstörelse och fattigdom finns.

 

De Nya Svenskarna har därför två mål , dels att vi som har varit i Sverige en längre tid genom solidaritet och samarbete vill skriva en positiv historia i detta land , denna positiva historia skall överföras till nästa invandrargeneration så att den i sin tur bygger vidare på den. Syftet är att undvika att tillfoga nästa generation skada. Dels att genom solidaritet och samarbete undvika att de som söker asyl efter oss inte drabbas pga av våra misstag och vår splittring. Solidaritet med nästa generation invandrare & flyktingar och med folket i asyllandet.

 

Frågan är hur fungerar demokratin och hur tillämpas den hos invandrarföreningar och organisationer i Sverige och vad ger de för demokratistöd till respektive hemländer, särskilt vid förberedelse till och under systemskifte till demokrati med hjälp av främmande makt ? Och slutligen, hur ser samarbetet ut mellan kristna och muslimer som lever som flyktingar samt minoriteternas anspråk på självständighet?

 

FRED

Exilländerna och dess partiers roll Majoriteten av Invandrare har en gemensam nämnare ; de är flyktingar

Som oppositionsrörelse , hur många medborgare får de offra och hur mycket av

landets infrastruktur ska de förstöra för att få bort diktatorn och skapa demokrati

?

Fredskretslopp

 

En enkel solidarisk modell för tagande av initiativ kan rädda liv, minska lidande , skapa fred , demokrati och en hållbar utveckling.
I tur och ordning kallar varje partiordförande de medlemmar som har sina rötter i ett land där krig pågår eller där oroligheter eller konflikter med  grannländer eller minoritetsgrupper pågår.

Partiordföranden för Moderaterna börjar med att kalla endast de syriska flyktingar vilka är bosatta i Sverige och  som är medlemmar eller sympatiserar med Moderaterna till en öppen dialog.

 

Processen tillämpas på samma sätt med andra flyktingar som är medlemmar i M och övriga partier.fredskretslopp

 

1) Flyktingar:
Syrier, Egyptier,Somalier, sudaneser, , salvadorianer , Afghaner,kongoleser, Jemeniter,Irakier,yazider eriterianer,iranier, palestinier , judar, nigerianer, tibetaner 

2) Riksdagspartier:
M,Fp,C ,Kd ,SD , S , V ochMp.

 

Riksdagspartiernas , SIDA , IDEA och hjälporganisationens roll

 

Innan tillämpningen ställer vi nämligen en fråga till Riksdagspartierna , i vår del fråga utgår vi från att 
samarbetet mellan svenskar och invandrare i
Riksdagspartierna fungerar någorlunda bra ,
men huvudfrågan är hur samarbetet mellan olika invandrare minoriteter och religioner som är medlemmar
i
Riksdagspartierna ser ut

 

Tillämpning

De syriska flyktingar i Sverige som tillhör Moderaterna, M , är överens om dess politik vad gäller fred, demokrati och hållbar utveckling. 
Vi utgår därför ifrån att M är ett parti som fortlöpande lär sina medlemmar att tillämpa politiska kompromisser när det gäller att lösa konflikter
verka för demokrati och arbeta med miljöfrågor och inte bara delar ut valsedlar och värvar medlemmar pga stamtillhörighet då det
är ohållbart
och endast får till följd att rasism och flyktingfientlighet ökar inte bara i Sverige utan i hela EU.
Rundabordskonferens gällande syriska flyktingar i M
 

I fall Moderata samlingspartiet ,M, misslyckas med denna process när det gäller syriska flyktingar kan M arbeta vidare med dessa parallellt med andra grupper av flyktingar och minoriteter såson sudanier och försöka igen , fredskretslopp ,
Stödet till de redan självstyrande regionerna  i form av Fred – Demokrati – Hållbar utveckling är viktigt.

Parallellt med det håller riksdagspartiet KD en Rundabordskonferens gällande d
e palestinska flyktingarna .
 
 I fall KD misslyckas går partiet till andra såsom judarna , som är medlemmar hos KD. KD fortsätter sedan med andra minoriteter såsom assyrier, buddister och hinduer . KD får samtidigt undersöka möjligheten till införande av MULTIRELIGIONVAL.

 

Parallellt med det håller partiet S en Rundabordskonferens gällande de afghanskaflykt

 

 Till sin hjälp kan S involvera den svensk-afghanska vänskapsföreningen

 

Parallellt med det håller partiet FP en Rundabordskonferens gäller de somaliska flyktingarna och sedan de etiopiska flyktingarna .Det är av största vikt att hålla den ordningen.
 Parallellt med det håller partiet MP en Rundabordskonferens gällande de sudanesiska flyktingarna

Parallellt med det håller partiet C en Rundabordskonferens gällande de flyktingar från Eritrea.

 

Parallellt med det håller partiet V en Rundabordskonferens gällande de kongolesiska flyktingarna.

 

arallellt med det håller partiet FP en Rundabordskonferens gäller de somaliska flyktingarna och sedan de etiopiska flyktingarna .Det är av största vikt att hålla den ordningen.

 

Parallellt med det håller partiet MP en Rundabordskonferens gällande de sudanesiska flyktingarna


Varje riksdagsparti tar samma initiativ med varje flyktinggrupp från ett land i taget .fredskretslopp.
 

För varför flyr folk från sina länder kan ni läsa här .

 

http://refugee.wordpress.com/

 

De Nya Svenskarna som är initiativtagare till modellen gällande fredskretsloppet har redan börjat att tillämpa modellen.

Trots uppmaning till riksdagspartierna att tillämpa modellen har vi inte sett något tecken på intresse. Det kanske är därför SD har fått ökat stöd i

 

 

De Nya Svenskarna

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 


RSS 2.0