Pandemin kräver upphåll i barnafödandet , nytt barnbidragssystem och indelning av

Pandemin kräver upphåll i  barnafödandet , nytt barnbidragssystem  och indelning av de stora tättbefolkade länderna  i små helt självständiga stater.

Får att får  försörjningstöd kräver EU-staterna av sina medborgare att sälja all sin egendom  men EU-länderna själva  ställer inte samma krav vad gäller EU- bidraget. De stora länderna klarar inte att försörja sin egen befolkning  , ett bristfälligt välfärdssystem.

Anta att gifta paret, Frida och Ismail tillhörande olika religionrt har fyra  barn ,   utan något tvivel,  oavsett deras inkomst  , hustrun  tjänar en halv miljon om året och maken  tjänar hälften, de har rätt till barnbidrag . Paret har dessutom en halv miljon kr på sparkonto. Paret har även en fastighet värderad till 3 miljoner kr, två stora hundar och en bil. Mannen har skaffat sig flera intressen om  jakt, spela golf  och  att vara på sjön varför han hr en egen  båt värd en halv miljon kr , de har också en husvagn till ett värde av en kvarts miljon . Barnbidraget går inte till ett separat  konto  .
Efter en häftig diskussion mellan makarna under Corona- tiden där Ismael som muslim  går tillbaka till Ibraham med dennes båda  fruar. Med Sara fick han Issak och med Hajer fick han Ismael . Således maken hävdar att Ismael ben Hajer är lika med Jesus ben Marjam . Ismael är palestinier och härstämmar från Kanaan och är muslim medan Isak är jude. Maken ställer vidare en fråga till Frida som är kristen , varför kan vi inte döpa våra barn det ena kristen, det andra jude, ett tredje muslim och ett fjärde är buddist. Frida som engagerar hela sin familj i dopet  kan inte acceptera en annan religion än kristendomen med betoning på protestantismen. Om det var möjligt att på den tiden 2800 f Kr var möjligtatt ha två barn med olika religioner med samma fader så varför inte nu.
Frida har inte konverterat till islam inte heller Ismael ville konvertera till kristendomen i början av äktenskapet.
Den ilskna Frida som inte vill vända kinden  till Ismael vände sig däremot till domstolen och där ansökte hon om äktenskapsskillnad.
Vi lämnar vårdnads och bodelningshistorien åt sidan.
Som hämnddemokrati åkte Ismael till sin tidigare hemland , skaffade en yngre fru och med henne skaffade han så småningom två  barn . Likaså träffade Frida en yngre flykting och med denne skaffade hon så småningom ytterligare två barn. Samtliga barn får barnbidrag . Historien slutar inte där eftersom Frida och Ismael  fortfarande är unga och kan fortsätta med nya skillssmässor , skaffa nya barn osv. Under kanske långvarig  process har man rätt till barnbidrag.

Detta kanske är ekonomiskt och även socialt  ohållbart.
Ett barnbidragssystem måste vara  behovsprövat till förmån för föräldrar med låg inkomst som då får högre barnbidrag samtidigt som man minskar barnafödandet under en sådan pandemi.
Enligt det nya barnbidragssystemet , den som i tidigare äktenskap eller samboförhållanden fått barnbidrag förlorar rätten till barnbidrag när de skaffar nya barn .Här menas att man undersöker både tidigare barnbidragsförhållanden.  Barnbidraget begränsas till det tredje barnet .
De som vill skaffa barn få i stället möjlighet till skyndsam adoptionshjälp. , då finns många flyktingbarn och föräldalösa barn.

Här vill vi betona  rätten att skaffa barn och  rätt till barnbidrag men inte  under pågående pandemi och att flera nyfödda barn  utsätts för smitta och undvika att  utsatta barn eller mammor för risker !
De stor länderna som är  tättbefolkade kan genom att låta minoriteterna utöva  självstyre som  helt självständiga stater , befria sig från belastning av dessa problem.

Varför dör 10.000 barn av svält varje månad samtidigt som  EU delar ut närmare 400000 miljarder  EU- i bidrag till de länder som misskött sig ekonomiskt .
Varför kvarstår tiggeriet i hela EU ?
De stora tättbefolkade länderna  kan genom att låta minoriteterna utöva  självstyre som  helt självständiga stater , befria sig från belastning av dessa problem.
 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


EU:s röstberättigade medborgare är omedvetna om att de gav de stora EU- staterna större makt som

EU:s röstberättigade medborgare är omedvetna om att de gav de stora EU- staterna större makt som förtrycker de små EU-staterna !

Valet av ineffektiva, bl a svenska, EU- parlamentariker kan vara en orsak .Partiernas valberedningar kandiderade fel politiker som de röstberättigade röstade på.

Om vi utgår ifrån det svenska exemplet, där regeringen gör det möjligt att medborgarna under Corona- epedemin får åka buss fritt . Denna åtgärd togs emot positivt av medborgarna. Frågan är vad säger de som redan köpt ett periodkort ?

För att göra detta mer rättvist kan SL:s kontrollanter göra slumpmässiga kontroller , den som saknar giltig biljett får antigen köpa en sådan eller betala böter. Det räcker med att medborgarna få information om detta även om kontrollen under Corona- epedmin inte görs. Alternativet är att medborgarna fortsätter att resa fritt, utan biljett.

Från det ena till det andra, hur många mördare med livtidsstraff är nu fria medan den svensk-eriterianska journalisten Issak David fortfarande sitter i fängelse ?

Hur många lägenheter med hög hyra förfogas av vissa myndigheter för sina spaningar medan antalet bostadslösa skjuter i höjden .?. Kanske är det därför det råder brist på bostäder , en sak för journalisterna?

Vidare undrar vi, röstberättigade EU-medborgare , vad vi kan göra för att göra EU mera rättvist. .

Kolonialism eller dominans att ett land får 79 mandat medan andra bara får 6 mandat .

 

Hur många socialdemokrater, S&D –| Socialdemokrater, finns EU-staterna jämfört med S i Sverige

eller konservativa /höger EPP | Konservativa och kristdemokrater i EU-staterna jämfört med de som finns i Sverige .

EU behöver inte arrangera något val för att få fram detta resultat, det är givet De f d jugoslaviska staterna och öststaterna är trötta på socialiststyre och därför röstar majoriteten på EPP.

 

Mandatfördelning efter politisk grupp

   EPP

187

   S&D

146

   Renew

98

   ID

76

   G/EFA

68

   ECR

62

   GUE/NGL

39

   NI

29

   

 De här 705 mandaten är fördelade på de 27 länderna . Bl a Frankrike har fått så stor makt som 79 mandat , detta motsvarar 8 EU-stater är det rätt ?

 Kroatien Kroatien   12

Litauen Litauen      11

Luxemburg Luxemburg   6

Malta Malta                   6

Slovenien Slovenien         8

Lettland Lettland             8

Estland Estland                7

Portugal                         21

 Dominans eller kolionalism ?

 Vad har vi då en demokratiminster för ?

 Dessutom, de flesta är NATO-medlemmar och betalar mer i medlemsavgift till NATO än EU, är det rätt?

Inte nog med detta en EU- röstberättigad med dubbelt medborgarskap kan rösta dubbelt , i sitt f d land och det land som flyktingen fått medborarskap i .

Likaså, den dubbla diplomatiska representationen mellan EU-staterna borde ändras så att varje land bara har en ambassad i Bryssel och inte i andra EU-stater.

För att det ska bli mer rättvist borde alla EU-stater få 19 mandat var lika många mandat oavsett hur stor befolkning landet har.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

Försvinner Corona-viruset ur kroppen vid begravning , kremering eller jordfästning

Försvinner Corona-viruset ur kroppen vid begravning , kremering, jordfästning eller frystorkning .

Visualisering för en hållbar utveckling för utemiljön gäller

kyrkogårdar miljö, demokrati, politik , lugna stadsdelar , massmedia , trafik , gående och handikappanpassning

Inte bara Corona-epedemi utan folkmord som massakern i Srebrenica i Bosnien-Hercegovina för 25 år sedan och andra folkmord som kräver nya

begravningsmetoder som kan möjliggöras genom övergång till ett Multireligionvalsystem .

Muslimerna i Bosnien kremeras inte liksom alla andra muslimer .

Sydafrika sncikrar en miljon kistor, kistorna tillverkas av träd , här kommer skogarna in i bilden . Frågan är hur många skogar man får hugga ner för att täcka nuvarande behovet.

På den enorma begravningsplatsen i Solna vid Karloniska sjukhuset ligger folk som avlidit efter 2000 . Den rymmer fyra karloniska sjukhus eller bostäder som räcker till tusentals bostadslösa . Den platsen är också lämplig för byggandet av det tvistiga Nobelhuset .

Alla begravningsplatser som t ex i Sverige bör debatteras så att

en virtualisering kan vara en lösning samt effektivisera tribunalen, den , Internationella brottmålsdomstolen då väldigt många krigsförbrytare härjar fritt .

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0