En samlingsregering eller ett extraval där alla riksdagspartierna samtidigt deltar i kyrkovalet sep 2021.

Att välja att ha ett extraval samtidigt som många kommer att delta i kyrkovalet sep 2021 gynnar både SD och KD då många med invandrarbakgrund inte har rösträtt i valet sep 2021.Samtidigt som det är förvirrande, komplicerat , kostsamt och kan leda till samma utgångpunkt alltså svårt att bilda regering.

Libralismen avstår från nuvarande politik som drivs av L !.

Genom att Nyamko Sabuni som partiledare agerade hastigt och impulsivt har hon redan sågat bort huvudroten till det träd som en del av hennes partikamrater sitter på , då L lämnade sin plats i regeringskansliet.

Om L väljer att ha ett extraval kan Libralerna ådra sig ett historiskt stort nedrlag genom att förlora sina mandat i riksdagen och de har ansvar för att många liberala bli arbetslösa . Sabuni såger bort den gren som L:s riksdagsledamöter sitter på .

MP:s ena språkrör undrade om det finns några liberala riksdagledamöter kvar.

Sabuni har förutom sina egna liberala motståndare också att göra med den L politiskt vilda som sitter i riksdagen nu.

Eftersom Sabuni inte heller har arbetat för den principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund,, bl a det som hon tillhör, religionsfrihet och att hon själv, trots många år inom politiken, där hon innehaft en hög politisk position inte har rösträtt i årets val sep 2021.

Sabuni med några i L styrelse som har mandat i riksdagen och som ger stöd för ett samarbete med SD verkar vilja fortsätta med att SD utnyttjar den svagheten nämligen att många med invandrarbakgrund av vilka en del tillhör liberalerna och inte har rösträtt i valet sep 2021.Frågan är om de med sin partiledare är medvetna om sina grundläggande rättigheter samtidigt som de liberala enagagerar sig politiskt.

Sabuni har även berövat andra ungdomar som fyllt 16 och tillhör andra religioner deras rösträtt , hindrat dessa från att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet som andra svenska barn, gör att L bli svagare och SD som Sabuni väljer att bilda regering med blir starkare vilket hon själv bidragit till bl a en ökad främlingsfientlighet.

L ungdomsförunds LUF ordförande har inte heller rösträtt i valet sep 2021 , vilket betyder att hon inte hävdat sin egen rösträtt och andra ungdomarar som fyllt 16 år som tillhör andra trossamfund.

Med tanke på att skolundervisningen i religionkunskap har ändrats och ändringen kommer att gälla från nästa år .Ändringen innebär b la att eleverna måste kunna om andra religioner och deras roll i samhället , sed och vanor, fred, våld mot kvinnor m.m som möjliggör en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem där alla trossamfund och att alla från 16 år får rösträtt.

De Nya Svenskarna kan säga vem är lämplig att leda Libralerna i händelse av att Sabuni avsätts av sina egna men det kan påminna om valet av Alf Svensson under viatnamkriget som han inte kunde någonting om, bara predika om kristendom, och många rekommenderade sytrelsen att ta bort honom innan han blev känd..

#De Nya Svenskarna anser därför att en samlingsregering utan SD och KD är lösningen på regeringskrisen under tiden fram till nästa val och att man startar en demokratikampanj i samband med ändringen av ämnet religionkunskap som skall gälla från nästa år.

Det är inte förenats med landet bästa att partiledarna gömmer sig bakom var sin midsommarkrans och skickar önskningar när Sverige saknar en fungerande regering , vem styr Sverige ?

Talmannen borde ha instruerat partiledarna att avbryta sitt firande och vara tillgängliga för massmedia.

Väljer S ett extraval anser vi att valrörelsen finansieas av det partistöd som riksdagspartierna redan har fått , d v s varje parti får finansiera sin egen valrerölse. Annars bidrar Sverige till ett partisystem med kapitalistiska partier . C som är ett feodalparti och inte har befriat sig från feodalismen är bl a de stora kapitalistiska partierna i riksdagen.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Regeringskris och feminster som inte verkar intresserade av en kvinnlig statsministe

Regeringskris och feminster som inte verkar intresserade av en kvinnlig statsminister som i de övriga nordiska länderna .

Om en kvinna tillhörande KD, fällde D-Ö och firade detta genom att skåla i champagne, kommer då även den andra kvinnan tillhörande V att fälla J-Ö .

Talmannen, politiska rådgivare och statsvetare och andra politiska kommentatorer hade dessvärre fel , felet bestod i att om en kd:s ungdomsförbundare fällde D-Ö tidigare borde en sådana ö-k i framtiden undvikas och en regeringskris avvärjas. Under en kris som pandemin , skottlossning i flera stadsdelar och en flyktingkris på grund av pågående krig bildar man en samlingsregering att verka tiden fram till nästa val sep 2022 , under tiden får demokratiministern m fl uppdrag att få igång en intensiv kampanj med undervisning i demokrati och utveckling av denna . Under tiden görs en journalistisk runda över hela landet om orsaken till att många med invandrarbakgrund röstar på ett främlingsfientligt parti trots att de kommit hit som flyktingar. Detta underlättar i sin tur för flyktingar som befinner sig utanför sina länder och det finns ingen som vill ta emot dem. Den undersökningen belyser också varför Sverige fortforande inte har haft någon kvinnlig statsminster som i grannländerna .

Den enda möjlighet som första kvinnliga partiledare att bli den första kvinnliga statsminister hade Mona Sahlin men den möjligheten motarbetades kanske av männen eller kanske både män och kvinnor samtidigt som de pratade om jämställdhet. Den möjligheten försvann under 10 år trots flera rörelser för jämställdhet.

När Mona Sahlin blev vald till Socialdemokraternas första kvinnliga ordförande 2007 vid en extra partikongress fälldes hon 2011 vid Socialdemokraternas extrakongress . De valde I stället en man , Håkan Juholt och efter honom ytterligare en man .

När De Nya Svenskarna ställde den frågan till ett antal kvinnor , svarade dessa nej varför måste det vara en kvinna om det går bra med en man , så svarar många kvinnor.

Nyligen uttalade Sabuni och Ebba Bush att de vill ha en man som statsminister , Kristersson.

Det tolkas som om de siktar på Jimmy Åkesson med , ett parti som domineras av män med interna konflikter . SD:s medlemmar anser att Jimmy Åkesson har en dominerande ställning i partiet vilket han har lett i snart 12 år och att det nu är dags för en kvinnlig SD ledare. Kan SD gå samma öde till mötes som NYD ?

Eftersom SD:s framtid är oviss kan inte politikerna ingå någon överenskommelse med SD. Även vid byte av SD:s partiledare som L, KD och M ingått överenskommelse med fälls .

Om syftet med D-Ö och J-Ö var att undvika att SD skulle få en talmanspost och ge SD makt och inflytande är bildande av en samlingsregering en perfekt lösning . En samlingsregering utan SD och KD , leder landet till nästa val. En sådan samlingsregering har nämligen begränsad befogenhet

som exempelvis kan den inte starta krig eller delta i något krig .

I händelse av att utlysa ett ny / extra val ,från vilken budget finansieras deras valrörelse ?

De Nya svenskarna föreslår att de som orsakar en regeringskris får finansiera sin vaslrörelse genom det partistöd som de redan har fått. Skattebetalarna skall inte finansiera deras misslyckade politik och den som nomineras av något parti borde genomgå en hård granskning på samma sätt som man kräver av de som skall erhålla svenskt medborgarskap, både när det gäller utrikes- och inrikespolitik.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänsklighetenSambandet mellan topdomänen , cctLDs och arbetslösheten .

Industriländernas och u-ländernas topdomän .

Föreställ er att den svenska topdomänen .SE upphör att fungera .

Hur många sysselsätter den svenska IT- sektorn ?

Hur många domänregistrerade bolag med anställda förlorar sina jobb i Sverige , inräknat webbhotellbolag och serverhallar . Även den personal som jobbar inom IT i statliga myndigheter och övriga företag samt organisationer kommer att mista sina jobb. Informationen, e-mail är inte tillgängliga längre .

Utländska IT- bolag som vill maximera sina vinster etablerar sig i Sverige och endast de som har råd kan registrera en domän och skapa en egen hemsida . Den svenska topdomänen krymper och kommer att skötas av få dominerande utländska it- bolag att hantera forskning och industri.

Den lilla .se sysselsätter många människor inom både den statliga och privata sektorn , hela den svenska IT- infrastrakturen vilar nämligen på .SE. B la riksdagen, regeringen, riksdagspartierna, organisationer , trossamfund, press, SVT, SR, sjukvård, transportsektorn, industrin, skolor och forskning , idrott m.m.

Bilden ovan föreställer de länder från vilka flyktingarna kommer, de länderna saknar fortfarande en fungerande topdomän trots bistånd från b la den svenska biståndsorganisationen SIDA, biståndet & mottagarländernas IT- infrastruktur. IT-bolagen i de här länderna är för det mesta utländska bolag som säljer sina tjänster mycket dyrt och som därför få har råd med .

De nuvarande flyktingarna och tidigare flyktingar i Sverige ges en meningsfull sysselsättning genom att aktivera sina egna länders topdomän utifrån t ex Sverige . De får möjlighet till att driva sina egna länders topdomäner som befinner sig i krig eller i ett instabilt styre med interimsregeringar.

Detta sker i form av ett aktiebolag eller någon annan form av bolag som registreras bl a i Sverige av flyktingar och nyanlända i samarbete med AF, SDN och SIDA .Likadana projekt startar i både de nordiska länderna såväl som i hela EU.

Men inte alla EU- stater har en fungerande topdomän trots ett stort EU-bidrag och andra bistånd , målet här är att även dessa stater ser till till att de aktiverar sina egna topdomän .

Genom att varje grupp flyktingar, män såvål som kvinnor, oavsett bakgrund, från varje land som de har flytt ifrån bildar ett eget IT-bolag , en ny freds och demokratisk samarbetsform för flyktingar /invandrare .Detta kan senare i praktiken omsättas i deras respektive hemländer vid återvändandet och återubyggandet .

Inaktiverade topdomäner och arbetslöshet bland flyktingar och invandrare kan lösas genom aktivering och effektivisering av fattiga länders topdomäner av de nuvarande flyktingarna , nyanlända och tidigare flyktingar och ge dessa en meningsfull sysselsättning. Jämför med ,nu, som drivs av svenska it-bolag.

Eftersom de här länderna har tillgång till en bra solenergi , projekt drivs med en ny förnybar energi såväl i server hallar som övriga IT-bolag därför är utbildning i montering och skötsel av solceller viktig. En grön cctLDs

 

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


Det korsflaggade Norden och firande av svenska flaggans dag den 6 juni då sker naturalisation .

Alla som bor i Sverige lever i en demokrati med frihet att säga och skriva vad man tycker som t ex De Nya Svenskarna. Den relativt stora jämlikheten mellan människor tog med sig en negativ utveckling av ojämlikhet mellan religionerna då många medborgare fortfarande inte har rösträtt i årets val sep 2021 som t ex demokratiambassadören med flera ungdomsförbunds orförande och även vissa partiorförande som Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och partiledaren för Liberalerna

Nyamko Sabuni . Ej heller styrelsen för Järvaveckas Stiftelsen The Global Village har rösträtt i årets val.

När Sveriges riksdag beslutade att den 6 juni från och med år 2005 skulle vara helgdag i stället för den religlösa annandag pingst som tidigare var helgdag är i linje med separationen kyrka/stat.

Trots att samtliga riksdagspartier deltar i valet och trots att det råder religionsfrihet, denna dag utdelas också medborgarbevis, dvs naturalisation och förvärv av medborgarrätt . Dock dubbelt medborargskap med dubbla rättigheter , rösträtt i Sverige och det egna landet vilket motverkar utvecklingen av demokratin. Dubbelröstandet, tydligt synligt i EU valet, men hemligt när det gäller det israeliska valet .

Många nya svenskar som blivit naturaliserade oavsett religion hissar den svenska flaggan med dess kors. De är omedvetna om att stat och kyrka har separerat och korset finns fortfarande kvar på den svenska och andra nordiska staters flaggor.

De är även omedvetna om att kyrkan har sin egen lag, egen budget och eget val, kyrkoval , i vilket de inte har rösträtt och dessutom finns ett litet kristet parti som representerar kristna i riksdagen men inte andra religioner vilket står i motsats till vad som är syftet med religionsfrihet.

Inte heller närings­ministern och socialförsäkrings­ministern har rösträtt i årets val medan andra som har rösträtt kan avstå från att rösta under det att andra inte har samma möjlighet.

Hur ska närings­ministern och socialförsäkrings­ministern se till att de själva får rösträtt i ett liknande val som kyrkovalet så att andra som tillhör olika religioner får samma rättighet.

Vad gör kultur- och demokrati­ministern samt ­ungdomsrministern åt detta då många 16-åringar får rösträtt och kan delta i årets val medan andra som tillhör andra religioner inte får det.

Världens flaggor, topdomäner och arbetslöshet bland flyktingar och invandrare.

De Nya Svenskrna har i flera inlägg beskrivit sambandet mellan topdomänen , cctLDs ,och arbetslösheten som kan lösas genom aktivering och effektivisering av fattiga länders topdomäner av de nuvarande flyktingarna och tidigare flyktingar. Först skall man förställa sig att den svenska topdomänen inte fungerar under pandemin. Hur många domänregistrerade bolag med anställda finns i Sverige , likaså med webbhotellsbolag, serverhallar och hur många som dessa sysselsätter . Den lilla .se sysselsätter många människor och alla statliga myndigheter och statliga bolag har registrerat .se.

B la riksdagen, regeringen, riksdagspartierna, press, SVT, SR, sjukvård, transportsektorn, industrin, skolor, idrott m.m.

De nuvarande flyktingarna och tidigare flyktingar får en meningsfull sysselsättning om de får möjlighet till att driva sina egna länders topdomäner som befinner sig i krig i Syrien eller i ett instabilt styre med interimsregering som i Mali och dessa kan drivas utifrån b la Sverige och EU- länderna

Det är också av betydelse att varje lands topdomän ersätter de otydliga symboler som nu finns på världens flaggor. Detta underlättar för barn och ungdomar att skilja mellan flaggorna även vid internationella tävlingar .

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


RSS 2.0