Politiken & demokratin är i ständigt behov av utveckling, del I I

Självstyrelsesystem , Romernas självstyre

Liksom ålänningar, samer och kurder dvs Kurdistan behöver även romerna stöd för sin självständighet .

#Rom / roma kommer från ordet dom och betyder 'en människa', och mänskliga rättigheter gäller även dem.

Hela världspressen ägnar sig åt att bevaka en massmördare , landsförrädare och terrorist som gör anspråk på sina rättigheter samtidigt som flyktingarna behöver deras stöd och bevakning av deras #mänskliga rättigheter jämför med fångarna i #Guantanamo fängelset. . Även andras rättigheter såsom romernas har glömts.

Romerna har genomlidit och utsatts för tre förföljelser faser

Religionen var en av de största orsakerna till utvandring av romer mellan 1001-1027 från Rajasthan en delstat i nordvästra Indien. enligt överenskommelse mellan den turkiska sultanen Mahmud av Ghazni och Kara-Khanid Khanate .

Romernas situation i Sverige

I Sverige finns mellan 10-100000 romer med en historia av förföljelse, trakasserier och diskriminering

#Romerna under andra världskriget.

Under Förintelsen i Nazityskland hörde romerna (och sinti), vid sidan av judarna, till de hårdast drabbade. Romer förföljdes och dödades urskiljningslöst av tyska Einsatzgruppen på östfronten och hundratusentals romer från det av Tyskland ockuperade Europa fördes till arbets- och utrotningsläger. En romsk benämning för nazisternas folkmord är Porajmos, en romsk motsvarighet till judarnas Shoah. Omkring en miljon romer och sinti dog under Förintelsen. FN löste judarnas problem genom bildandet av Israel som inte tar emot några flyktingar medan romerna ännu ej erhållit något stöd

Romer undviker att registrera sin etnicitet av fruktan för förföljelse eller diskriminering och utvisning som splittrar dessa och att de hamnar i olika länder som flyktingar utan stöd med tiggeri som ett sätt att överleva.

#Självstyre /Autonomi innebär självbestämmanderätt, oberoende av territorium, politik . Ordet autonomi kommer av grekiskans autos (själv) och nomos (bruk, ordning, lag).

Romerna är en minoritet antalet registrerade romer uågår till 621 573. Vissa romer väljer att kalla sig själva rumäner eller ungrare. Övriga inkluderar mindre grupper folk med ursprung från grannländerna, runt tusentalet polacker i Suceava.

Romerna behöver stöd och uppmuntran för sin bestämmanderätt , ett självstyre inom det territorium som de har rätt till

Nu när #Rumänien är medlem av militäralliansen Nato och #Europeiska unionen skulle detta kunna underlätta för romerna att organisera sig och välja ett politiskt organ som ska erkännas som representant för alla romer .

 

Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten


Internationella kvinnodagen 8:e Mars 2016

De Nya Svenskarna gratulerar världens kvinnor på den dagen samtidigt som vi understryker betydelsen av flyktingkvinnors kamp i exil

 Vi firar den internationella kvinnodagen för att hedra kvinnorörelsen . År 1921 fick svenska kvinnor rösträtt efter en långvarig kamp och på grund av detta avstod många män från att rösta. Emellertid, invandrarkvinnor i exil fick sina rättigheter i Sverige utan kamp bl a rösträtt liksom invandrarmän,

 Det är därför De Nya Svenskarna understryker betydelsen av solidaritet med andra kvinnor som befinner sig under krig, ockupation , kränkning , brist på mänskliga rättigheter och ha rätt att få skydd i EU länderna.

Invandrarnas kamp skall inte upphöra vid EU ländernas gränser då flyktingkvinnorna som söker skydd och de som redan har fått skydd utsätts för rasism och diskriminering.

 Invandrarkvinnor i exil i Sverige är ännu inte jämställda med infödda svenskor

ej heller har de rätt att inneha statsministerposten, då den är reserverad för partiledaren .

 .FN:s generalförsamling resolution från 1977 och erkännande av internationella kvinnodagen den 8 mars

 1978 bör kompletteras med “ de kvinnor som redan har fått sina rättigheter i exil genom solidaritet med andra flyktingar som också har rätt till skydd inte drabbas då varje misstag kan utnyttjas av rasistiska organisationer vilket kan drabba andra flyktingar vilket är en ohållbar flyktingpolitik

 Invandrarkvinnor solidaritet i exil i Kampen för Fred -Demokrati och Hållbar utveckling , FDU, förena människor bl a i Sverige och de som ska återvända .

EU skall inte missa den unika möjligheten att passa på att utrusta flyktingar med FDU så att de kan tillämpas vid återvändande och återuppbyggande.

Det är en exilpraxis som skapas så att nästa generations flyktingar lyckas med återvändande och återuppbyggnad.

 Emellertid kvinno kampen i exil måste belysas så att solidaritet med andra kvinnor som befinner sig

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 

http://www.svd.se/familjehem-lockar-nyanlanda-barn-med-pengar/om/barn-under-samhallets-vard

 


RSS 2.0