EU:s medborgarinitiativ

Svenska folkets medborgarinitiativ & Almedalen
 
Efter Sovjets upplösning , EU :s utökning och arabiska våren märkte man att 
medborgarna hade olika tolkning av demokratin vilket gjorde det svårare att
genomföra valet klanderfritt , utan fusk och behov av valövervakare. Att komma överens om demokratins fem grundpelare , Införa de i FN:s stadgar ,
EU fördraget och i varje lands konstitution , lära ut dessa i skolorna så att
alla vet om att demokratin har en enig defination med fem grundpelare. De Nya svenskarna menar att på samma sätt som judar och kristna känner till
tio Guds bud och muslimerna de fem bud och mantra hos buddisterna som
också lärs ut i skolorna borde de kunna genomföra detta med ämnet
Miljömodellen för demokrati, demokrati från teori till praktik”. 1) Maktdelningsprincip, man skiljer mellan lagstiftare som parlament,
verkställande som regeringar och dömande som domstolar och ingen få
r påverka eller ändra deras domar eller beslut. 2) Allmänna val kompletteras med folkomröstning 3) Fri partibildning med partistöd så att partierna inte få anonyma bidrag som
 påverkar deras politik, dvs det parti som får de procent som berättigar det till
 riksdagsmandat får partistöd. Fri press som får presstöd så att den inte blir
 påverkad av någon anonym sida som kan påverka tidningarnas innehåll. 4) Religionsfrihet som också innebär att om en kristen bygger en kyrka skall
buddisten ha rätt att bygga ett tempel , juden bygga en synagoga och muslimen
 en moske. 5) Yttrandefrihet Integrationen Innebär enligt De Nya Svenskarna att både infödda svenskar och invandrare
skall integreras i den europeiska gemenskapen , eftersom vi alla är europeer.
 Dels att tex FOLKPARTIET ska  se till att deras medlemmar med invandrarbakgrund
kan skriva motioner och inlägg utan hinder  , eftersom tidningar saknar deras inlägg ,
och att Ali skall vara jämställd som man med Jan som är infödd svensk och att
Sara som kvinna med invandrabakgrund skall vara jämställd med Cecilia och på det
sättet uppnår Sverige jämställdhet mellan män och kvinnor oavsett bakgrund och
dessutom avvärjs rasismn och främlingsfientlighet. Detta ovan stärks genom att alla funktionshindrade skall få samma rättigheter som
 en handikappad medborgare som är nöjd med service och vård i ett typiskt land,
förebildsland, som man går efter så  att ingen funktionshindrad diskrimineras eller
får sämre vård och hjälp. Att alla medborgare i ett land kan läsa och skriva det gynnar också demokratin och
underlättar  för  dessa att hävda sin rätt gentemot staten m.m Det är önskvärt att ett land som gynnar rasistiska organisationer utsluts eller att deras
medlemskap fryses eftersom massmedia har spelat en aktiv roll i deras framgång i valen
 i Europa. En Nobelstat som Sverige skall inte var en skådeplats för främlingsfientlighet
och rasism. Ett land som betraktas som demokratins vagga och vars medborgare själva varit flyktingar
bildar ett  rasistiskt parti som vill kasta ut flyktingar från Grekland . Vill en viss grupp inte ta
emot flyktingar  skall de se till att förhindra krig och arbeta för fred. Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten De Nya Svenskarna

Malmö från socialdemokratins vagga till spökstad

En enda fattig person lade grund för politiska aktiviteter  i Malmö för mer
 än 130 år sedan utan vare sig Internet,social media , smarta telefoner
eller andra resurser.
Den svenske skräddaren, August Palm, 1849- 1922 grundade SAP , socialdemokratiska
arbetarpartiet  i Malmö . I Malmö började han sin kamp för socialismen och socialismens ideer alltså
innan några  flyktingar befann  sig där . Det första tal om socialismen höll han också i Malmö den 6:e november 1881
 och där i Malmö grundade han  tidningen Folkviljan 1885 dessutom grundade
 han andra tidningar en socialdemokratisk i Stockholm och  där utsågs hans en
 ny värvade kamrat Axel  Danielsson som chefredaktör för tidningen. Han blev socialist under Bismarks tid 1871-1898 och hade tidigt kontakt med
de tyska  socialdemokraterna .

I
Danmark beslutade han 1881 att återvända till Sverige . Frågan är om Palm var flykting samtidigt som han var nyfiken och lärde sig
mycket om Karl Marx och klasskampen .

I Malmö på hotell Stockholm höll August Palm sitt berömda tal om VAD VILL

SOCIALDEMOKRATERNA ,

Vad använde  man sig av på den tiden för sin kamp , våld? knappast , jmf med
 dagens sociala media , Internet och smarttelefon och andra resurser men trots
det brukas våld ,tänker man annorlunda då dagens utbildning skiljer sig från
 gårdagens utbildning när det gäller möjligheter ,mänskliga rättigheter m.m Den fösta mötet för socialisterna ägde rum i Malmö Under parollen Ekonomisk, politisk och Social rättvisa, upphävande
 av klasskillnad, ägande av  produktionsmedel och om Gotha programmet
som de inte visste hur man tillämpade och var det  enda partiprogram som
August Palm fick en kopia på från Tyskland.
Palm kontaktade först Danielsson och sedan Branting och under fängelsetiden på
 Långholmen grundade dessa tre Sveriges socialdemokratiska arbetarparti
1898 och
år 1900 valdes LO:s förste ordförande hans  namn var Starkey och efter mer än hundra
 år fick LO en kvinna som ordförande och efter lika lång tid fick socialdemokratiska partiet
sin första kvinnliga partiordförande. Frågan är om Stefan Löfven har egenskapen
 att verka för ett solidariskt Malmö, för jämställdhet och lära sig mera om kampen i Malmö.
Inte bara han utan  även statsministern och övriga partiledare. Flyktingar/invandrare bl a i
Malmö måste lära sig av historian och den politiska utvecklingen i Sverige som berör även
 andra nordiska länder.
Frågan är har Karl Marx rätt när han hävdar att Religionen är ett opium för folket ?

Trovärdighet ,mänskliga rättigheter , skyddet av demokratin och utveckling av densamma.

Kriget utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

De Nya Svenskarna

RSS 2.0