Hur mycket har svenskarna bidragit med när det gäller demokrati, fred och miljö inom de s k svenska – andra länder vänskapsföreningar , Nicaraguanska, kinesiska, tibetanska m.fl

kritik och självkritik

Sveriges utvecklingssamarbete med Nicaragua har pågått i 30 år.

Nicaragua: är ett fattigt land med en enorm utlandsskuld. Cirka 85 % av elektriciteten produceras av fossila bränslen. De importerar även elenergi från andra länder.

Den situation som här nedan beskrivs i form av en varning till turister situatione i landet hitta du här men regeringen har inte kontroll över den situation som beskrivs.

Men regeringen har kontroll över sina egna tekniska resurser såsom domainen .NI och kan därför erbjuda medborgarna att registrera den önskade domainen direkt under .NI.

Nicaragua som land presenteras genom domainen .COM och ej .genom landets symbol .NI,

http://www.nicaragua.com/

och ej

http://www.nicaragua.niNICARAGUAS AMBASSAD
SANDHAMNSGATAN 40, 6 TR
115 28 STOCKHOLM
FAX 08-662 41 60
E-post: embajada.nicaragua@telia.se

 Den nicaraguanska ambassaden har en en svensk domain .SE

.http://nigerianembassy.se/

och e-mail embajada.nicaragua@telia.se

Ambassaden får registrera direkt under .SE men tillåter inte folket eller politiska organisationer att registrera sitt parti direkt under .NI, se bilden nedan

http://www.iana.org/domains/root/db/ni.html

Nicaragu presenterar sitt sjukhus genom domänenccTLD och -NI

www.metropolitano.com.ni

och ej genom www.metropolitano.ni

http://www.minsa.gob.ni/

 

 

vilket är attraktivare och lättare att hitta och komma ihåg., detsamma gäller dessa naturtillgångar guld, silver, koppar, volfram, bly, zink, timmer , fisk. Och kaffeproduktion.

.Ni är en viktig teknisk resurs för landet och dess infrastruktur , för demokratisering och rättighet till en egen domän, genom domänen skapas arbetstillfällen både i landet och utomlands , och gynnar båda länderna och den skapar fred genom att nicaraguaner kan samarbeta och komma närmare varandra och dessutom hjälpa flyktingar att få arbete.

Kaffe från Nicaragua säljs på många ställen runt om i världen, och är en av Nicaraguas viktigaste produkter som ska tekniskt representeras genom coffe.ni

Turismen i Nicaragua ökar explosionsartat

85 % av Nicaragua elektriciteten produceras av fossila bränslen. Och de importerar elenergi från grannländerna.

Turismen i Nicaragua ökar explosionsartat, Majoriteten av de turister som besöker Nicaragua kommer från USA. Amerikaner har lätt att hitta nicaraguanska produkter men inte alla , amerikanerna har egen domän .US och används mycket effektivt. Söker ni på GOOGLE under ordet goverment , kommer ni att se de engelsktalande ländernas regeringar dyka upp först, särskilt USA med bilder. Testa själv. Frågan är hur står det till med GOOGLE ?

 

Domänen skall vara fri och ett demokratiskt internet är en del av demokratiseringen av landet.

 


RSS 2.0