Det är dags för en ny folkomröstning om EURO och införande av hundskatt i hela EU området.

Som DPNS tidigare påpekat att ge nobelpriset till en upptäckt samtidigt som majoriteten av befolkningen ansåg att denna upptäckt missgynnar den svenska ekonomin , frågan är om denna upptäckt är en medicin !

Många hävdar att samarbete utgör en viktig del i den europeiska integrationen och gynnar den europeiska ekonomin genom ökad handel. 1999 gav Sverige nobelpriset till den kanadensiske nationalekonomen Robert Mundell på grund av hans bidrag till skapandet av euron. Mundell fick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

I EMU- folkomröstningen 2003 deltog mer än 82 % av de röstberättigade och reslutatet blev 55 % mot och 42 % för . Folkomröstningen var tvingande jmf med folkomröstning om högertrafik . Alltså Sverige röstade mot.

Nu har det gått 14 år sedan vi folkomröstade om #EMU och 23 år efter folkomröstningen om Eu medlemskap

Det är nu dags att i samband med valet 2018 att på nytt folkomrösta om EMU. Här vill vi understryka att det finns länder som genom monetära avtal med unionen fått rätt att prägla euromynt .

Ett ja till #EMU kan gynna EU- samarbetet , det kan få få flera länder att ansöka om medlemskap och samtidigt ge en signal till andra Eu- länder att stanna kvar och dessutom vara ett tecken på att Sverige ämnar utveckla EU- samarbetet mot fred , demokrati och hållbar utveckling, solidaritet med djur, natur och människor.

#Brexit innebär att fly från ansvar genom att inte ta emot flyktingar i samband med flyktingskrisen. , tillsammans med en ökning av de främlingsfientliga organisationer som har fått större makt i EU och avsaknaden av handlingkraftiga politiska ledare som kan skapa fred vilket I sin tur gör flyktingpolitiken .och integrationspolitiken ohållbar.

De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik , den tidigare generationens flyktingar fick sina rättigheter utan kamp såsom t ex rösträtt. Trots det har de indirekt bidragit till en ohållbar flykting och integrationspolitik genom det som har hänt bl a i Södertälje och Sigtuna. Invandrarriksförbunden i allmänhet saknar en historisk roll I utveckling av demokrati och fred trots att de utgör majoriteten i de stadsdelar från vilka svenskarna har flytt.

 Påvar, kejsare , diktatorer, oppositionsledare hamnade i exil.

Bruno Kreisky Österrikes förbundskansler 1970–1983. var i exil I Sverige 1939–1946 , Willy Brandt, Västtysklands förbundskansler 19691974. var I exil I Norge fick nobelpris för fred 1971 ..

En hållbar flyktingpolitik är att flyktingarna i exil måste lära sig samarbeta oavsett bakgrund och , kompromissa så att inte nästa generations flyktingar skadas . En hållbar flyktingpolitik förutsätter att nästa generation flyktingar/invandrare visar ,solidaritet med nästa generations flyktingar som

också behöver skydd så länge krig pågår och ockupation och tortyr förekommer .

 Integrationspolitik kan bara få effekt genom att riksdagspartierna först uppmanar sina medlemmar att flytta till de invandrartäta stadsdelarna så att deras barn går i samma skola, umgås , åka samma buss och tunnelbana , gå tillsammans på torget, handla i samma affärer t o m tillsammans planera och förbättra

sin stadsdel så att den bli attraktiv i enlighet med kommunlagen som betonar att en stadsdel skall vara attraktiv och på det sättet få tillbaka svenskarna som tidigare flytt därifrån.

 För att få lugnare stadsdelar i hela #EU bör detta kompletteras med införande av hundskatt I hela Eu- området .dvs varje hund får ett EU-märke som knyts till hundägaren på samma sätt som bilregistret .

 Från hundskatt undantas endast ägare som har hund av medicinska skäl som exempelvis synskadade .

Kommunal skatt för för varje hund oavsett ålder ålägges varje ägare , renskötseln , försöksdjur, försvarsmakten,, polisväsendet , kennelklubbar och jägare som har hund .Räddningstjänsten , tullverket och ledarhund av synskadad eller medicinska skäl undantas dock från detta..

 Sannolikheten att många av de 349 #riksdagsmän äger en hund är stor , sannolikheten är även stor att majoriteten av dessa har egna fastigheter , det är inte rimligt att de som tjänar mer än 60.000 kr i månaden undantas från både fastighetsskatt och hundskatt . De Nya Svenskarna vill därför återinföra fastighetsskatten och hundskatten tillsammans med andra åtgärder.

 

 Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 


RSS 2.0