Det är samtliga riksdagspartiers fel, det är vad Coronakommissionen har kommit fram till .

Vid en kris som Coronapandemin och Brexit bildar man en samlingsregering .

EU borde markera detta under Brexit och senare under Coronapandemin, ett tillfälligt politiskt samarbete som en vägledning i händelse av uppkomst av nya kriser .

Hade EU rekommenderat den brittiska regeringen att bilda en samlingsregering under Brexitkrisen för att förhandla med EU hade de sluppit onödigt trassel samtidigt som de hade kunnat minska lidandet för flyktingar och skaffat sig en bra plattform att stå på inför förbredelsen för Coronapandemin.

Sju gånger högre antal döda under Coronpandemin än vid Estoniakatastrofen men flaggan är inte på halv stång

Sverige är illa rustat !

Det riktas vinande kritik , utpekas syndabockar och hot om avsättande av regeringen .

När en hel generation av svenska partiledare som stod bakom D-överensekommelsen byttes ut , Reinfeldt, Olofsson, Hägglund och Björklund förbreder under tiden den nya generationens partiledare och var lika förvirrade då som nu under Cronapandemin och skålade med ett glas champagne skålade en en av de ny unga och i och med detta upphävdes övenskommelsen .

Den unga fortsatte sin karriär som EU- parlamentariker med 140.000 kr i månadslön skålade i champagne men tvingades att undekasta sig den nya J-överenskommelsen.

Trovärdighet , de svenska värderingarna betyder inte att Sverige röstar på EU- parlamentariker som

bl a den EU- parlamentariker för SD, misstänkt för sexuellt ofredande, en sociademokrat som tidigare hade alkoholproblem och Federleyaffären.

 I tv-programmet Bryssel calling ser man mycket lyx, Iphone , Ipad , taxiåkande och lek , nästan inget vettigt kommer fram . Frågan är, vad förväntar sig medborgarna av EU ?

Går det att kalla hem dem för utfrågning på samma sätt som man gör med diplomater? Vilket krav ställs på den valda EU- parlamentarikern ?

 EU:s syn på vapen miljö som EU:s miljöorganisationer talar tyst om.

Ett papperslöst och apparatfritt EU.

I EU trycks och skrivs ut en mängd papper varje dag. det inhandlas en mängd av skrivare patroner och kassetter till olika skrivare och tryckerier.

Trots att alla som jobbar i EU- parlamentet har tillgång till modern och avancerad utrustning som bl a Iphone och Ipad där de kan läsa dokument och andra utskrifter i pdf format, samtidigt som de kan förstora texten, bär de på mycket papper som utges av tjänstemän i parlamentet.

Dessutom inhandlar parlamentet många dyra miljöfarliga patroner till de många skrivarna och tryckeriet. Att gå över till ett papperlöst EU samtidigt som EU-politikerna och tjänstemännen använder sina smarta dyra prylar gynnar effektivt miljön och sparar stora resurser.

Både parlamentet och medlemsstaterna inhandlar många dyra nätverksapparater som Cisco och Meraki mf l som inte är miljövänliga , dessa apparater kräver dessutom licenser som är dyra och utgör belastning för deras budgetar . Sedan tillkommer suppor kostnader och service och den information som ligger på säljarens internetsida är så komplicerad och ofta dold så att man får gräva i flera timmar för att hitta rätt service och dessutom fölorar man lösenordet så att detta nästan är omöjligt att återställa och tar extra tid att pyssla med . Dyra i drift med höga elkostnader , den drivs inte av solceller eller solpaneler. Hittar man rätt program så kostar det eller kommer till ytterligare kostnader. . Det kallas ofta för securety appliance , cloud m.m som egentligen inte är bättre än vanliga täckande antiviru program

Säljer ett bolag en dyr apparat skall det vara rimligt att ha tillgång till all programvara som har med den apparaten att göra. Om bolagen säljer dyra apparater , hur kommer det sig då att man måste betala extra för licenser.

Bolagen tjänar också pengar på undervisning i form av kurser , examen , youtube och böcker.

Open sources organisationer blir fler och erbjuder fria sådana tjänster med ett litet bidrag så att de får råd att uveckla den tjänsten.

EU vapen & miljömål

De 705 parlamentarikerna är medvetna om att det är just p g a vapen som diktatorerna och olika milisgrupper få tillgång till som gör att flyktingarna flyr och söker sig till EU- länderna , det skapas också en svart marknad för vapenhandel,vapen som stärker diktatorernas fäste .

 EU & NATO- medlemskap är annat som kräver resurser som en del av EU- staterna betalar till och som är mer än vad de har råd att betala som avgift till EU.

 Återigen, en tillfällig samlingsregering, med uteslutande av SD och KD, för att kunna lösa nuvarande och framtida oförutsedda kriser.

Kriget utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


När religionerna tar över ideologierna

Huruvida alla riksdagspartier deltar i nästa års val , kyrkovalet, men inte deras medlemmar ställs frågan om det är riksdagspartierna som är medlemmar i svenska kyrkan och inte deras medlemmar. Riksdagspartierna har rösträtt medan deras medlemmar saknar rösträtt. De som får rösta och de som inte har rösträtt.

Religionens indirekta dominans i partipolitiken gör att intresset för fredsengagemang blir obetydligt medan krig och konflikter blir svårlösta så att det i många fall kan råda förvirring vid utdelning av Nobels fredspris som kan leda till att fel person eller fel organisation får det . I dokument utifrån om Kaddafis pengar ser man hur några figurer leker med internationell rätt, EU och FN:sroll så att fred och demokrati bli omöjlig i t ex Lybien. Man utgår från att pengarna eller Lybiens statsbudget redan finns i vapenhandlarnas besittning för att garantera tillförsel av vapen till Lybien och kanske till andra länder som omfattas av arabiska vårens statsbudgetar. Man såg hur två religiösa ledare envist gav stöd till Kaddafi , ett uttalande motsvarande en fattu om hämnd m.m.

Irak , Syrien , Jemen kan ha liknande fall med utnyttjande av utländska krafter och försvunna budgetar.

Hjälporganisationen SIDA och andra liknande organisationer borde ha stoppat allt bistånd till de involverade länderna inklusive Afghanistan i väntan på utredningen och låtit FN få den rollen.

Sedan borde livsmedelsprogrammet ,WFP , frågat hur ett land som Nigeria blivit fattigt, där svält och undernäring råder, under det att de samtidigt har tillgång till vapen.

Ett fredligt , demokratiskt och ekologisk hot som FN kan använda som tvång och styrmedel..

Kaddafi hade möjlighet att hota med att ogiltigförklara den officiella lybiska valutan eller ersätta den digitalt. FN ger det legitima styret, under kontroll, en form av lån. Inget bistånd från SIDA eller liknande organisationer får ges så att det bli det möjligt att kontrollera , redovisa och utesluta vapenhandel så att alla medborgare får tillgång till sin försörjning tills nytt styre väljs.

 

Förutom bistånd och vapen har massmedia, demokrati och utbildningsministrarna en avgörande roll.

Det står bla “ att många kommuner saknar rutiner kring hedersrelaterat våld

I videon ovan hör du vilka utmaningar myndigheter och civilsamhället i Norrbotten står inför när det gäller hedersrelaterat våld “.

De känsliga debattområdena förutom hedersrelaterat våld är omskärelse, slöja , Niqap , TV- sändning av Gudstjänst eller hur Sigtunas kristna/syrianska föreningsordförandes namn ristas in i kyrktorn mm . kan inte tas upp ensidigt , utan endast genom att man skapar ett rättvist forum d v s genom en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

Hur kunde svensk massmedia ständigt och oavbrutet sända så mycket om det amerikanska valet men ingenting om nästa års svenska val som alla riksdagspartierna kommer att delta i.

Demokratiministern och utbildningsministern .

Har demokrati och utbildningsministrarna som också är ansvariga för de som fyllt 16 år inte undrat att om alla riksdagspartierna deltar i nästa års val , måste det valet alltså vara viktigt .

Om valet är hemligt trots att riksdagpartierna deltar , vad säger då massmedia och demokratiministern om detta ?

Har demokratiministern fattat att det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och inte religionerna som har givit oss demokratin.Om demokratin gav oss religionsfrihet,varför är det bara de nordiska EU- protestantiska länderna som har val , kyrkoval, som ger den som fyllt 16 år rösträtt .

 

 

De avvikelser som De Nya Svenskarna här tagit upp visar hur religionerna tillåts att dominera ideologierna

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 
Nästa år går Sverige till val , alla 8 riksdagspartierna deltar men

Nästa år går Sverige till val , alla 8 riksdagspartierna deltar men kanske du riksdagasledamot/ statsråd inte har rösträtt.

Du statsråd eller riksdagsledamot som är medlem i dessa partier skall känna till dina rättigheter,

Du medborgare som har rösträtt i allmänna val men inte har rösträtt i valet nästa år skall också känna till dina rättigheter .

Ni som tillhör ett annat trosamfund än protestantismen och har fyllt eller skall fylla 16 år, killar och tjejer och inte har rösträtt i nästa års val , ni måste känna till era rättigheter så att ni får möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet äger rum .

Det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och inte religionerna som har givit oss demokrati.

Under rubriken kristendom och demokrati eller religion och demokrati går den svenska kyrkan ut under kyrkovalrörelsen , kyrkovalet som äger rum nästa år . Ett dolt val som bara riksdagspartierna är som mest involverade i .

Trots att staten automatiskt drar begravningsavgift m.m från din lön avslöjade UG bl a.

  • Brott mot griftefrid

  • gravsättning

  • kistor krossas

  • prästens extraknäck

  • försäljning av dödas guldtänder

  • vapen

  • alkohol

  • tobak

Att ditt riksdagsparti deltar i nästa års kyrkoval, går ut med valmanifest, delar ut valinformation, kandiderar medlemmar till kyrkomötet m.m men som du har valt att avstå från kanske på grund av att du saknar kunskap om det valet eller den är dold alternativt på grund av din tro d v s tillhör en annan religion .

Vad gör demokratiminstern åt det ?

En del av de nordiska partierna har kyrkoval i sina egna länder men verkar inte vilja ha likadana kyrkoval i EU.

Detta kan bl a bero på att KD är ett litet kristet parti som saknar förmåga att övertala andra kristna .

Frågan är vad gör kristna i EU parlamentet och varför vill man ha dessa med?

Kristna utgör en egen grupp I EU-parlamentet under beteckning Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) eller Group of the European People's Party, och är en politisk grupp i Europaparlamentet bestående av 187 ledamöter från pro-europeiska kristdemokratiska,

För att skapa ett rättvist valsystem krävs förutom det allmänna valet och EU-valet en övergång från kyrkovalet till ett Multireligionvalsystem som en övergripande teoridel, Multireligionval den praktiska tillämpningsdelen och Multireligionstödet som finansierar den del som motsvarar partistödet. I och med detta skapar vi fred.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 

 

 

 

 

 


RSS 2.0