Rasismen kan aldrig bli demokratisk

Vad är det som gör att en kvarts miljon svenskarna överger solidariteten och blir rasister ?

Enligt den intensiva svenska mediabevakningen gällande Sverigedemokraterna skulle de få 4 % i nästa val.

Detta innebär att Sverige har fått en kvarts miljon invånare som är öppet rasister . Emellertid, om man räknar med de dolda rasisterna,kan siffran fördubblas, vilket är en fara för demokratin och ökar motsättningarna och segregationen.


SD får sitt mandat med stöd av grundlagen 3 kap 7 § .


Vi vet att i Skåne finns stöd bland folket för SD.

Om 1 % av väljarna på Södermalm och Norrmalm röstar på SD , innebär detta att vi har så många rasister i de nämnda distrikten osv.

Hämnddemokratin gör att svenskarna aktivt kommer att utnyttja folkomröstningar i de kommuner som röster på SD.

Folkomröstningen gällande minareterna i Schweiz , att man hindrar att bygga minareter skulle lika gärna kunna gälla ett distrikt där muslimer utgör majoritet att genom folkomröstning kunna förbjuda byggandet av kyrkor .


I RF 2:20 står det nämligen att en utlänning här i riket är likställd med en svensk medborgare , skyddad mot missgynnande pga hudfärg, etnisk ursprung m.m.


Sverigedemokraterna motarbetar även grundlagen och vad som säges i 15 och 16 §.


Sverigedemokraterna kan således aldrig bli demokrater .


Nu sitter bara fem till sex med invandrarbakgrund av 349 mandat i

riksdagen som t ex en turkisk muslim och en turkisk syrian. Om alla syrianer röstar på en syrian och alla muslimer röstar på en muslim, vart är vi då på väg?


Medan De Nya Svenskarna ger minst 14 mandat fördelat enligt följande .

7 mandat till invandrare och 7 till infödda svenskar , hälften kvinnor och hälften män.

Alla har chans att få mandat gammal som ung alltså även äldre såsom

Alf Svensson mfl.

 


De Nya Svenskarna


RSS 2.0