Hämnddemokratins positiva sida som väckarklocka !

En metod som svenska folket kan använda vid obalans i folkvalda argument är hämnddemoratins  positiva effekt . Riksdagsledamöterna skall ha krav på sig att  genomgå  test i miljöfrågor, flyktingarnas länder  och bistånd. Klarar de folkvalda  inte av testet  kan de bli föremål för diskussion i partiernas valberedning .  Detta är en demokratisk uppgift som  svenskar och andra folk kan kräva av de som kandideras.
De tre nu aktuella viktiga frågorna som miljö, länderna som flyktingarna flyr ifrån och bistånd samt sambandet mellan dessa nämligen krig  är det minsta som man kan kräva av den som tar upp ämnet, flyktingar, migration , integrationpolitik eller av de som startar ett integrationsprojekt för invandrare .
Som exempel i sammanhanget, hade Libanon haft en stark miljörörelse hade den enorma expolosionen i centrala Beirut och människors lidande kunnat undvikas . Det är svårt att begripa att trots att  så många libanesiska flyktingar har lämnat sitt land och fått skydd ,  utnyttjat sina  rättigheter  utan kamp  , ändå  inte har passat på att skaffa sig en så god kunskap i miljö så att de  utifrån det hade kunnat bilda en stark miljörörelse som Libanon är i starkt behov av . Det här gäller även andra flyktingar .
En orsak kan vara att varken deras ideella föreningar och trossamfund har upplysning om det eller så att  en hemsida under den svenska topdomänen .SE med information på båda språken  saknas .  En annan orsak kan vara att många riksdagsledamöter saknar kunskap om miljö , flyktigarnas länder och varför biståndet hamnar i fel händer och att kriget fortsätter.
Den starka svenska miljörörelsen som tog fart med Elin Wägners bok "Väckarklocka"  från 1941 kanske gjorde att Sverige har lyckats undgå flera miljökatastrofer som andra länder upplevt.
Som statsministern sade i sitt sommartal. Krisen visar på brister i vår väfärd, vi skall bygga något bättre. Bränder, översvämningar, pandemi , krig och flyktingkris visar att även de rika länderna inte klarar av eller har beredskap för detta. Det är människor djur och natur som i första hand drabbas . Detta beror bl a på  att länderna prioriterar försvaret före andra saker , skaffar sig avancerade stridflygplan till en kostnad som kan försörja en hel kommun .  En felprioritering är t ex att övergå till ett kontantlöst samhälle i stället för ett vapenfritt samhälle. 
 
De politiska diskussionerna i riksdagen domineras ofta av  flyktingfrågan utan att nämna något om krig eller åtgärder för att förhindra dessa.
Massmedia ägnar sig åt den misstänkt förgiftade ryske regimkritikern och det amerikanska valet, nästan dygnet runt medan flyktingarnas situation glöms  bort . Den tidigare  f d palestinske presidenten  dog av något som enligt många var en misstänkt förgiftning utförd av  israeliska soldater för att de var de enda som kunde transportera mat till honom under bojkotten. EU går exempelvis ut med bojkott mot Belarus men har inte gjort det mot Israel.  
Cypern som har 6 ledamöter i Europaparlamentet har enligt källor tagit emot flera miljoner från olika personer så att de har kunnat köpa ett pass som berättigar de som EU- medborgare
 EU och utrikesministrarna kanske kan hitta lösningar i stället för hetsa upp stämningen .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Det är endast invandrarriksförbundern som tillsammans med trossamfunden kan sätta stopp för våldet i landet !

Det är endast invandrarriksförbundern som  tillsammans med trossamfunden kan sätta stopp för våldet i landet !

Det gäller inte bara IRF och trossamfunden   i de nordiska länderna som tar emot flyktingar  utan det sker även i andra länder som  tar emot flyktingar och erbjuder skydd på grund av förföljelse. IRF och trossamfunden   kan nämligen även stoppa krig och annat våld,  som våld mot kvinnor m.m. De kan också se till att  biståndet  i deras länder används på rätt sätt. De spelar också en betydelsefull roll i utvecklingen av demokratin och genom en fungerande ccTLDs en väl fungerande IT infrastruktur. .
De olika politiska kriserna kan genom bildandet av en samlingsregering lösas och  i fortsättningen förhindras . Riksdagspartierna måste kunna avhålla sig från inblandning i dessa föreningar och trossamfund som kan påverka klumpröstning i valet eftersom de  politiskt valda med invandrarbakgrund inte har visat någon politisk skicklighet och solidaritet så att under deras mandat har stödet till  SD ökat , skottlossning m.m har också ökat .

För att angripa problemet föreslår De Nya Svenskarna att regeringen tillsätter en utredning för att få fram riktlinjer om hur  invandrarriksförbunden tillsammans med  trossamfunden kan   samarbeta får att få slut på våldet och hur statsbidrag används.  

Som De Nya Svenskarna föreslagit tidigare; att varje invandrarriksförbund som kommer från samma land inklusive minoriteter skall ha en egen hemsida på både svenska och de olika språk som minoriteterna talar. Varje hemsida skall ligga direkt under den svenska ccTLDS, .se. Dessa finansieras med  statsbidrag som de får. Med topdomänen löser man arbetslösheten bland invandrare och nyanlända flyktingar. Syftet är också att få fler svenskar att flytta till invandrartäta områden och att även flytta statliga myndigheter dit.
 

Eftersom en flykting har svårt att hitta  information på hemsidor som ligger  under .com, .net  eller .org , därför   skall de ligga direkt under det landets ccTLDs som de bor i tex .se .
Om vi tittar närmare på  information som en flykting  kan söka under  Migrationsverket: https://www.migrationsverket.se/  är inte samma information som rör landet i övrigt och för att hitta kanske  landsmän som de kan kommunicera med m.m.

Under samma hemsida , med  länken nedaan :
https://www.migrationsverket.se/Other-languages/alrbyt.html
En felöversättning på den stora rubriken , den kvinnliga tjänstemannen står  bredvid med ett leende  . Dessutom, myndighetens hemsida som sådan  är behäftad med stora språkliga översättningsbrister .

I början av Coronasmittan hittade vi fel översättning med stor rubrik vilket vi informerade SVT om  , skylten togs bort och ersattes med en ny med rätt översättning. Det verkar som om språk eller kontroll av översättnings  och granskning saknas.

Frågan är hur det kommer  sig att en tjänsteman vid MIG anklagats för att vara  insyltad i huntratals tillståndsärenden utan att snabbt bli  upptäckt . Även här handlar det om kontroll.
Brist på kontroll  gör att många matvaror är så gamla så de har passerat  bäst föredatum och ändå säljs i affärerna under Coronapandemin.  kanske är det därför folk har magproblem och illamående.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten



RSS 2.0