Det är bara vi som kan skapa fred.

Modellen tillämpas i alla konflikter .

Dagens konflikter och krig

 • Irakkriget, religion, shia och sunniter som drabbar andra minoriteter

 • Iran, staten och oppositionen och andra minoriteter som kurder

 • Turkiet, staten mot kurder

 • Syrien och kurder och andra oppositioner samt Syrien och Israel om Golanhöjderna

 • Israel och Palestina, religion och arkeologi

 • Afghanistan, staten, talibanerna och al-Quaida

 • Jemen, interna krig

 • Sudan, kriget i Dafur

 • Marocko och Västsahara

 • Somalia, interna konflikter

 • Eritrea, interna och externa konflikter

 • Kina och Tibet

   

Dessvärre har varken utrikesministrarna, Nobels fredspristagare eller andra konflikthanterare klarat av att lösa komplicerade konflikter såsom kriget mellan Israel och Palestina, återlämna Golanhöjderna till Syrien, kurdfrågan och andra som ställer anspråk på självständighet som t ex Tibet.

Vi gör jämförelse med stamkriget i Norden och hur man senare lyckades åstadkomma en lösning.

 

Därför är det vi, De Nya Svenskarna, och ingen annan, som kan skapa fred.

 

Rundabordskonferens:8 bänkar

D.P.N.S

I bänk 1 sitter 6 judiska förhandlare.

I bänk 2 sitter 6 palestinska förhandlare.

 

I bänk III bakom sitter 4 frågeställare till judiska förhandlare

I bänk IV bakom sitter 4 frågeställare till palestinska förhandlare

 

I bänk V till vänster sitter 2 rådgivare till bänk 3

I bänk VI till höger sitter 2 rådgivare till bänk 4


I bänk 7 sitter 2 som tar fram fakta och assisterar bänk 3

I bänk 8 sitter 2 som tar fram fakta och assisterar bänk 4

 

Lärorikt rollspel

Eftersom eleverna träffas ofta i skolan under två terminer per år och läser samma ämnen året om såsom historia, religion och även geografi kommer detta rollspel att berika ämnena och öka intresset för dessa ämnen. Detta rollspel kommer att följa undervisningen så länge den pågår. Det berikar även andra institutioners sätt att arbeta såsom Röda Korset, Amnesty, Rädda Barnen och Sveriges Riksdag. I alla dessa institutioner finns plats för alla religioner och politiska åsikter.

De som lider av de pågående krigen och lever som flyktingar finns här bland oss i skolor, riksdagen, Röda Korset, Amnesty och även på arbetsplatser; se flykting och demokrati.

Vi har lätt att nå politiker, utrikesministrar, EU, riksdagen, ambassadörerna och andra organisationer.

Norge som delar ut Nobels fredspris och Sverige som delar ut nobelpris i andra ämnen måste spela en ledande roll för fred.

Fred kan inte skapas av endast en stormakts, det har också bevisats.

En del av de här krigen har pågått under flera generationer

De oberoende frågeställarna börjar med att fråga sig själva nämligen

Anledningen till att judarna i Sverige ger stöd till Israel och dels vad judarna i Sverige har gjort för att uppnå fred och rättvisa i synnerhet vad Ulf Adelsohn som är av judisk börd,politiker, riksdagsman och partiledare har gjort. Ni får gärna göra jämförelse med Carl Bildt som också var partiledare för samma parti men som vågade agera annorlunda i denna fråga.

Biståndet används som styrmedel och ska gynna både mottagarländer som befinner sig i krig och givarländer så att resurserna räcker till akuta problem som t ex naturkatastrofen i Haiti.

Deltagarna i rollspelet följer de överenskommelser som finns med i Osloavtalet och vilka som bröt mot dessa överenskommelser.

Förutom att man berikar ämnena som historia och religion utövar deltagarna demokrati samtidigt som man löser konflikterna.

En del av de här krigen och konflikterna har gått från den ena generationen till den andra. Det är av vikt att den nuvarande generationen tar itu med dessa krig och konflikter så att flyktingströmmen till Europa och USA minskar och därmed undvika främlingsfientlighet, människolidande och miljöproblem. Krigen utgör ett hot mot miljö och mänsklighet.

 

De Nya Svenskarna

 

<

RSS 2.0