Nationernas krig mot viruset samtidigt som trossamfunden är oeniga om vilken begravningsmetod som skall tillämpas

Världen befinner sig just nu i utomobligatoriska förhållanden , Pandomi med många dödsfall .

 

Under den pågående kampen mot det dödliga viruset , Coronapandomin , upptäckte nationerna att de inte har någon nytta av sitt försvar och de utrustningar som de har investerat i och som äter upp resurserna .

Därför är det nödvändigt att lägga ned försvaret då nationerna inte har någon nytta av det och att resurserna behöver överföras till sjukvården .

Sverige har lägst antal intensivvårdplatser och isoleringar .

När två stater stoppar allt flyg samtidigt som tusentals anställda sägs upp så att alla resor stoppas så kan nationerna även vidta likadana åtgärder vad gäller försvaret.

Eftersom viruset drabbar alla företag , skolor och idrottsplatser borde regeringen ombildas så att Sverige får en samlingsregering så att L,C och M ingår med varsin statsrådspost.

Alla nationer borde bilda samlingsregeringar så att de är överens om hur en så sådan regering står enig och kraftfull vid kriser som den som nu råder.

Det omfattande krispaketet med 300 miljarder som en nödåtgärd som presenterades av finansministern för att rädda svenska jobb och företag kan tas från försvaret och inte som ett lån eller tas i form av skatter

Att regeringen broderar flaggor med en religiös symbol till sina statsråd kan verka som att riksdagspartierna vill visa det svenska folket att de är eniga eller att viruset kan skrämmas bort genom att man bär korset . Det har vid de två presskonferenserna visat sig att inget annat statsråd eller ingen annan G-direktör har någon annan religion än kristendom .

Detta kan tolkas som ett närmande till SD. Därför arbetar De Nya Svenskarna med en flaggmodell som representerar alla religioner vilket är en flagga med .SE i stället för en religiös symbol. Inte bara i Sverige , nordiska länder och EU utan alla nationer.

Nationerna och deras trossamfund är inte heller eniga om ett gemensamt begravningssätt .

 • Kremering

 • Jordbegravning

 • Frystorkning

De som dör under olika omständigheter i de nordiska länderna på grund av viruset kan vara ,turist , flykting, jobbsökande eller för att hälsa på sina släktingar eller av något annat skäl befinner sig i landet kan bli bortglömda eller får ingen hjälp . Nationerna har inte heller någon gemensam lösning på detta som kan underlätta för deras släktingar att flyga för att hämta hem sina döda anhöriga.. Flyktingarnas öde vid gränserna , andra i fängekse eller arrest hur hanterar men dessa?

De tre effektiva åtgärder som #De Nya Svenskarna lyfter fram är bildande av en samlingregering, byte av religiösa eller andra symboler i nationernas flaggor till sina topdomän i stället samt ersätta kyrkovalet med ett #Multireligionvalsystem . Under tiden skall man arbeta för att stoppa krigen.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Mitt parti med ungdomsförbund och kvinnoförbund deltar i kyrkovalet men inte jag .

Så motiverar förmodligen de 34 riksdagsedamöterna nedan som inte deltar i kyrkovalet samtidigt som de inte undrar med vilka pengar riksdagspartierna finansierar kyrkovalets valrörelse..

Kayhan, Sultan (S)

Manouchi, Noria (M )

Dadgostar, Nooshi (V)

Acketoft, Tina (L)

Ali-Elmi, Leila (MP)

Burwick, Marlene (S)

Aranda, Clara (SD)

Antoni, Helena (M )

Avci, Gulan (L)

Bladelius, Yasmine (S )

Coenraads, Åsa (M)

Delgado Varas, Lorena (V)

Eriksson, Yasmine (SD)

Fazelian, Aylin (S )

Gille, Sara (SD)

Güclü Hedin, Roza (S)

Kakabaveh, Amineh , tidigare V eller politisk vilde

Quensel, Charlotte (SD)

Redar, Lawen (S)

Weidby, Ciczie (V)

Teimouri, Arman (L)

Esbati, Ali (V)

Bali, Hanif (M)

El-Haj, Jamal (S)

Haddou, Tony (V

Haddad, Roger (L)

Jallow, Momodou Malcolm (V)

Hannah, Robert (L)

Karapet, Arin (M)

Köse, Serkan (S)

Riazat, Daniel (V)

Omanovic, Jasenko (S)

Adan, Amir ( M)

Dennis Dioukarev (SD)

De andra 315 riksdagsedamöterna av 349 är indelade i ytterligare tre grupperingar

 1. De som deltar , röstar i kyrkovalet

 2. De som har lämnat svenska kyrkan och inte får rösta

3) De protestantiska riksdagsledamöterna som deltar i kyrkovalet har rösträtt som de kan avstå från

Problemet är att riksdagen som De Nya Svenskarna kommit fram till är att riksdagen med sina 349 mandat är delad i två klyftor , de ledamöter som har rösträtt i kyrkovalet, och de ledamöter som tillhör ett annat trossamfund dvs buddist, hindu, jude , katolik eller muslim som inte har samma rätt.

 • Detta kan bero på att de inte lyckas övertala sina religiösa ledare att det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och därför borde arrangera likadana val .

 • Alternativet är att de får vara lediga från riksdagen medan de andra ledamöterna som har rösträtt engagerat sig i något annat än vad det svenska folket har givit dem uppdrag för..

 • Eller att de förmodligen inte har reflekterat över detta därför att de saknar denna rösträtt som gör att riksdagen inte är jämställd som folkets företrädare .

Frågan är om riksdagspartierna är eniga om

Att kyrkan och staten gick skilda vägar för 20 år sedan ,

Att religionen inte skall blanda sig i politiken ,

Att politikerna endast skall ägna sig åt sitt uppdrag som de fick av svenska folket,

Att partistödet ges för att främja demokratin och det skall inte vara beroende av anonyma källor som påverkar deras politik och att partistödet inte skall finansiera kyrkovalrörelsen

Att religionsfriheten är en grundbult i vår demokrati. Det innebär att demokratin har givit oss religionsfrihet .

Den protetantiska kyrkan har därför infört demokrati i form av kyrkoval men inte andra trossamfund vars medlemmar har flytt från diktaturer och krig .

Nu till frågan gällande de som tillhör ett annat trossamfund än protestan‫tism;

vill ni vara med och utveckla demokrati genom att du också inför ett likadant val inom din religion . En gemensam benämning för alla val skall vara ett Multireligionvalsystem . Detta innebär en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem som en konfliktlösningsmodell

som skall presenteras som ett FN-rollspel.

Det som underlättar denna övergång är att de flesta nordiska länder redan har kyrkoval .

 

De Nya Svenskarna

En konfliktlösningsmodell som skall tillämpas i form av FN-rollspel.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Den Internationella kvinnodagen och ökad kvinnomakt för både infödda och invandrarkvinnor

 Kan en kvinnlig partiledare med invandrarbakgrund eller en infödd svenska bli statsminster utan att tiilhöra svenska kyrkan ?

Utan tvekan den kvinnorösträtt som infördes i Sverige 1921 då den 24 maj 1919 beslutades att införa allmän rösträtt för kvinnor ,var resultat av en en lång kamp , frågan är vad har de kvinnor med invandrarbakgrund som fått rösträtt utan kamp bidragit med för en utveckling av demokrati, fred och miljö då det finns ett starkt samband mellan dessa., Vi De Nya Svenskarna kallar detta för FDU, Fred, Demokrati och Hållbar utveckling, vilket vilar på ett Multireligionvalsystem , en effektiv konfliktlösningsmodell?

Jämställdhet i utveckling av demokrati och bidrag till fred borde vara lika stor både hos män och kvinnor , hos buddister , hinduer, judar, kristna och muslimer . Då det bara är den demokrati som vi vill utveckla som har givit oss religionsfrihet . En omvänd jämställdhet utvecklas.

Finns det något samband mellan olösta flyktingskriser , olösta tiggeriproblem och ökad rasism .?

 • Tiggeriet som fällde FI ur EU-parlamentet och ett förlorat mandat ledde till att SD fick ökat stöd d v s tiggeriet ökade under FI:s mandat vilket innebar att det olösta kvinnotiggeriet i hela EU ledde till att främlingsfientliga element organiserade sig politiskt , fick makt och pengar som möjliggjorde för SD att resa till grekisk-turkiska gränsen för att dela ut flygblad . Romerna kan driva en egen kamp för självstyre genom att organisera sig politiskt och på det sättet kan de hävda sin rätt.

  Eftersom de kvinnor som sitter och tigger hela dagarna, oavsett väder och smitta inte har tillgång till att sköta sin hygien löper dessa kvinnor stor risk för att bli smittade då många händer är inblandade.

Den ökade kvinnomakten skall tillsammans med den manliga , jämställdhet, användes till att lösa konkreta problem, från ohållbar politik till hållbar politik som nästa generations politiker kan använda som referens .

Den kvinnliga rösträtten, liksom den allmänna rösträtten som gav kvinnor med invandrarbakgrund automatisk rösträtt utan kamp har bara arrangerat få fall av folkomröstning, kvinnotiggeriet har ökat , EU stänger sina gränser mot kvinnor och barn som flyr kriget samtidigt som främlingsfientligeten ökat .

Kvinnor med ökad makt , frihet , yttrandefrihet och möjlighet kan faktiskt skapa fred .

Religionsfriheten är en grundbult i vår demokrati. Det innebär att demokratin har givit oss religionsfrihet .

Den protetantiska kyrkan har därför infört demokrati i form av kyrkoval .

Problemet är att riksdagen som har 349 mandat är delad i två klyftor , de ledamöter som har rösträtt i kyrkovalet, bl a kvinnor, och andra kvinnliga ledamöter som tillhör ett annat trossamfund inte har samma rätt.

Mitt parti deltar i kyrkovalet men inte jag säger t ex de kvinnliga riksdagsedamöterna nedan som inte deltar i kyrkovalet

Kayhan, Sultan (S)

Manouchi, Noria (M )

Dadgostar, Nooshi (V)

Acketoft, Tina (L)

Ali-Elmi, Leila (MP)

Burwick, Marlene (S)

Aranda, Clara (SD)

Antoni, Helena (M )

Avci, Gulan (L)

Bladelius, Yasmine (S )

Coenraads, Åsa (M)

Delgado Varas, Lorena (V)

Eriksson, Yasmine (SD)

Fazelian, Aylin (S )

Gille, Sara (SD)

Güclü Hedin, Roza (S)

Kakabaveh, Amineh , tidigare V eller politisk vilde

Quensel, Charlotte (SD)

Redar, Lawen (S)

Weidby, Ciczie (V)

- Eller på grund av att de tillhör ett annat trossamfund , buddist, hindu, jude , katolik ,muslim och inte kan delta I kyrkovalet på grund av religiösa skäl.

 • Alternativt att de inte lyckas övertala sina religiösa ledare att det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och därför borde arrangera likadana val .

 • En tredje orsak är att de får vara lediga från riksdagen medan de andra ledamöterna som har rösträtt engagerat sig i något annat än vad det svenska folket har givit dem uppdrag för..

 • förmodligen har de inte reflekterat över detta därför att de saknar denna rösträtt som gör att riksdagen inte är jämställd som folkets företrädare .

De protestantiska riksdagsledamöterna som deltar i kyrkovalet har rösträtt som de kan avstå från , en del kan har lämnat den svenska kyrkan .

Nu till frågan gällande kvinnor som tillhör ett annat trossamfund än protestan‫tism; vill du vara med och utveckla demokrati genom att du också inför ett likadant val inom din religion . En gemensam benämning för all val skall vara Multireligionvalsystem .

Detta innebär en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem som en konfliktlösningsmodell

som skall presenteras som ett FN-rollspel.

Det som underlättar denna övergång är att de flesta nordiska länder redan har kyrkoval .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten 


EU med Grekland och Turkiet osolidaritet med flyktingarna fördöms !

En syrisk migrant sköts i halsen  av grekisk gränskontroll .

Vad egentligen handlar detta egentligen om , låt oss förstå det, göra det lättbegripligt så att medborgarna undviker tolkning av det osolidariska med de mest utsatta flyktingarna så att man kan undvika tolkningen som stöd till rasism och främlingsfientlighet.som sprids i EU .

EU måste tänka på att de flesta medlemsländerna har medborgare som själva var flyktingar , många av dessa har fått sina rättigheter utan kamp i någon stat som respekterar de mänskliga rättigheterna och följer flyktingkonventionen.

Dessutom nazismen och rasismen får mera makt och stöd än flyktingarna om de nuvarande flyktingarna inte får stöd och solidaritet från de gamla flyktingarna som avses ovan . Särskilt när regeringarna har ministrar som varit flyktingar eller barn till flyktingar .

Den osolidariska asyl & flyktingspolitiken gynnar de länder som startat krig samtidigt som de motsättaer sig att ta emot flyktingar . Plundring av egendom , upprättelse för folket som drabbats , förstörelse av deras infrastruktur som utsatts för krig och krigsförbrytare är mycket ett viktigt steg för fred för de länder som utsatts för det.

Hur kommer det sig att svensk massmedia som SVT & TV4 visar de amerikaner som röstar i amerikanska valet i Sverige men inte de som deltog i det israeliska valet .Är det mer känsligt ? Om SVT & TV4 intresserar sig för hur demokratin fungerar i ett land måste de rimligtvis också visa intresse för fred så att flyktingarna varken behöver fly eller utsättas för förtryck särskilt av de länder som hävdar att de har en fungerande demokrati.

Det har blivit svårt att skilja mellan de diktaturiskt styrda länderna och de demokratiskt styrda länderna då alla arrangerar något slags val . Det är svårt att skilja mellan en rättsstat och länder som inte följer rättstatsprincipen då det finns poliser som ska skydda staten och dess medborgare själva utsätter invandrare för diskriminering, kränkning och förnedring utan att någon polis blir straffad.

När en svensk bostadsrättsförening , en förening som bygger på demokratiska principar sätter upp ett staket med taggtråd så att andra barn med invandrarbakgrund hindras från att nyttja samma lekplats som barnen på den andra sidan av staketet som exempelvis I en stadsdel i Göteborg., detta liknar taggtråd som finns runt svenska fängelser eller den israeliska muren.

Vi vill också utesluta att det inte är pengarna som avgör vem som vinner valet som gynnar krig, ockupation och bosättningarna.

Ja, vi ställer frågan till det svenska folket , om ni får välja mellan att kriga om en bok som inte många begriper sig på och mellan en stav som kan åstadkomma mirakler , vad skulle ni kriga för ?

Här syftar vi på Moses stav och Taorat som David krigade mot Goliat som prästerna hävdar

Var finns Moses stav som enligt prästerna är grunden till judedomen och kristendomen som är orsak till dagens konflikter som har pågått i över 70 år. Hur kommer det sig att varken prästerna eller arkeologerna har intresserat sig för att försöka hitta Moses stav när Faraoernas ben kunde hittas, de som lade grunden för pyramiderna och Egyptens turism .

Tänk på att varje israeliskt val och de israeliska väljarnas beteende samt rapportering om det valet utifrån som t ex gällande finansiering och utlandsväljare som kan avgöra om krig eller fred .Ett Multireligionvalsystem är ett måste för att uppnå fred i hela området .

För att undvika taggtråd och isolering eller diskriminering av olika folkgrupper och för att skapa balans på bostadsmarknaden , för att få jämlikhet mellan de som kan låna flera miljoner på banken och de som inte har samma möjlighet bland invandrare och gamla. De Nya Svenskarna presenterar en modell som utgör en viktig del av bostadspolitiken nämligen att den som har bott i sin bostad hos samma hyresvärd över 30 år automatiskt får äganderätt till sin lägenhet .Då alla taggtrådsstaket jämnats med marken får folk leva i harmoni i ett öppet och solidariskt samhälle .

Tiggeriet som sprider sig i hela Europa är slaveri som bara kan lösas genom att romerna får självstyre i Rumänien eller Bulgarien . EU måste ägna sig åt att lösa problem och inte hålla på med ohållbar politik.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0