Det är en av de viktigaste av FN:s åtgärder som medlemstaterna har nonchalerat

Medborgar & Eu- initiativ

Det är en av de viktigaste av FN:s åtgärder som medlemstaterna har nonchalerat

 

FN:s roll, andra religioner , minoriteter och ateister

Varför topdomänen är viktigare än symboler i nationernas flaggor och bör ersättas med egna ccTLDs ?

Många av FN:s stater har religösa symboler I sina flaggor. Ett typiskt land är Irak med en flagga där det står Gud är stor, dessutom skapades den av diktatorn. Irakiska regeringen talar om för omvärlden att Irak är ett muslimskt land . De andra typiska exemplen är de nordiska länderna inklusive Grekland och Storbritannien som har kors i sina flaggor med vilket de talar om för omvärlden att det är kristna länder . Detta förenas inte med demokrati som har garanterat dessa länder religionsfrihet.

Det är därför lämpligt att ändra alla symboler i nationernas flaggor med sina egna ccTLDs . I och med att det har bildats nya nationer har det blivit svårare att identifiera dessa och ännu svårare att känna till länderna i internationella tävlingar .

VAD

Hur kommer det sig att U-ländernas topdomän trots bistånd, deras ccTLDs, inte fungerar och dessutom inte är likställda med I-ländernas topdomän, ccTLDs.

Under pågående krig , bildar It- grupper av flyktingar från samma land i exil t ex i Sverige i syfte att få igång sin eget lands topdomän sk ccTLDs.


Varje It-grupp bildar ett it- bolag liknande loopia.se .www.loopia.se
Den syriska .sy är för närvarande delegerad till en okänd hänvisning https://www.webb.se/toppdoman/sy/ Frågan är vilka är de ?

Du kan testa själv om du kan registrera en domän direkt under ditt lands ccTLDs.

Sedan gör du som vill återuppbygga ditt land följande analys .

I den svenska topdomänen .SE vilar hela denna IT infrastruktur .

Regeringen.se, riksdagen.se, riksdagspartierna är registrerade direkt under .se , all press , media, skolor, företag, föreningar, transportsektorn, sjukvård, livsmedel, industri m.m .

Det är billigt för svenska medborgare att registrera egen domän direkt under .se och starta sin verksmhet som blog eller hemsida . Den svenska topdomänen är fri , billig och tillgänglig för alla . Man vet att volvo.se är hemsidan med domän för svenska volvo.

Den presenterar den svenska industrin , sysselsätter många människor och staten får intäkter i form av skatter och andra avgifter , det stärker den svenska ekonomin.

Under det pågående kriget , över 8 år av krig utan att ha uppnått en enda förändring eller fått någon rättighet , många döda och handikappade , landets infrastruktur är förstörd vilket leder till en miljökatastrof. Inget rent vatten, avlopp, skolor eller sjukvård. Halva syriska befolkningen har blivit flyktingar och du är en av dessa. Inte heller den virtuella symbolen för Syrien, som är viktigare än flaggan, topdomänen fungerar . Den syriska ccTLDs är vilande och under de pågående krigen prioriterar inte de involverade staterna sina topdomänener och Internet och du frågar naturligtvis varför ?

Nu du har fått ditt svenska medborgarskap och dina rättigheter förverkligade i exillandet . Du befinner dig inte i krig och dessutom kan du utöva dina demokratiska rättigheter . Det minsta som du kan medverka till i exillandet är att få liv i ditt land ccTLDs

En investering som får fart på ditt lands återuppbyggande efter diktatorns fall.

Sedan du har begripit problemet genom att ha gått igenom denna problemanalys blir det din uppgift att sätta igång med projekt för återuppbyggnad, då sätter du omedelbart igång en diskussion med dina landsmän i exil samla dina landsmän i exil och genom demokratiska metoder få flera diskussioner att utvecklas till ett freds och demokratiprojekt .

Du kontaktar SIDA,AF , SDN och regeringen i exillandet, du bildar därför en It- grupp av flyktingar i exil från samma land. Du tänker slå två flugor i en smäll , lösa arbetslösheten bland syrier med en meningsfull sysselsättning samtidigt som du får igång syriens ccTLDs.

Du bildar en syrisk It-grupp liknande loopia.se .syrisk it- bolsg.sy

Du blir kontaktad av flera affärsmän som vill få sitt bolag registrerat direkt under den sysriska ccTLDs . En annan vill starta en syrisk tidning , skolor, organisationrr m m.

Den syriska ccTLDs börjar bli intressant med hård konkurrens om namnen . En offentlig auktion startar därför och de som står bakom https://www.webb.se/toppdoman/sy/ ansluter sig till projektet ,

Genom ett IT- bolag tränar syrierna att samarbeta, skapa fred och lösa arbetslösheten bland sina landsmän. Detta är bra för både Syrien och Sverige . SIDA , arbetsförmedlingen och stadsdelarna skall vara med från start. Samma process gäller för andra flyktingar, nyanlända och invandrare.

Den .SY delegeras till en syrisk it- grupp så att topdomänen blir tillgänglig , fri och lätt
SIDA , arbetsförmedlingen och stadsdelarna skall vara med från start. Samma process gäller för andra flyktingar, nyanlända och invandrare.

syrisk it- grupp, ditt land ccTLDs för en grön IT infrastruktur .

Genom satsing på solceller får länderna tillgång till el försörjning så att alla serverhallar drivs med en förnybar energi.

Bildar It- grupp, It bolag

Varje It-grupp som kommer från samma land bildar ett it- bolag liknande loopia.se . www.loopia.se
Först, anmäl dig antingen hos AF eller SDN för det projektet, där får du också information på ditt eget språk.

En gemensam styrelse för alla It-grupper bildas.

Den har till uppgift att fullfölja , granska och förbättra så att hemlandets ccTLDs fungerar och är tillgänglig för alla, fri att registreras till ett rimligt pris och att internetet fungerar och är tillgängligt för alla medborgare. 

Finansiering

Biståndet från SIDA överförs till IT-bolagen . Genom skattemyndigheten har man kontroll . Varje it-bolags utrustning och lönerna finansieras genom biståndspengarna .När det går bra för bolagen upphör SIDAs finansiering till dessa it-bolag.

IT-bolagets styrelse lyder under den gemensamma styrelsen för alla It-grupper

It bolaget registreras i Sverige och följer de svenska reglerna. I varje styrelse väljs en från varje minioritet  så att en rimlig mångfald och jämställdhet mellan män och kvinnor råder . En meningsfull sysselsättning

Krav : Vad som krävs av dig

Delta med vilja till fred och samarbete

En politisk praxis i exil

Fred

Du intygar att du  kommer överens med dina landsmän i exil om att du aldrig kommer att kriga mer , ett liv i fred och i broderskap och systerskap och respekt för alla  minoriteters rättigheter såsom rätten att bryta sig ur som en självständig stat. Du följer och tillämpar de demokratiska spelreglerna.

Demokratin

Det  är demokratin som har givit alla trossamfund religionfrihet  . Det är därför alla trossamfund som uttnyttjar denna rättighet måste införa demokrati i sin religionsutövning. konfliktösning.

Miljömodellen för demokratin , demokratin från terori till praktik med Multireligionvalsystem som grund.

Du skriver under  detta medborgar o   Eu- initiativ

Detta är varenda flykting/invandrares ansvar, då skapar vi  en politisk praxis i exil så att nästa generations flyktingar inte upprepar samma misstag som generationer av flyktingar tidigare har gjoirt.

Fyktingar från samma land med olika trossamfund och majoriteter

Under pågående krig , bildar It- grupper av flyktingar från samma land i exil t ex i Sverige I syfte att få igång sin egen topdomän .
Varje It-grupp bildar ett it- bolag liknande loopia.se .
Den syriska .sy är för närvarande delegerad till https://www.webb.se/toppdoman/sy/
frågan är vilka är de och vad är deras syfte. .SY skall delegeras till en syrisk it- grupp så att topdomänen blir tillgänglig , fri och lätt att registrera domänens namn under .sy.

Genom ett IT- bolag tränar syrierna att samarbeta, skapa fred och lösa arbetslösheten bland sina
landsmän. Detta är bra för både Syrien och Sverige . SIDA , arbetsförmedlingen och stadsdelarna skall vara med från start. Samma process gäller för andra flyktingar, nyanlända och
invandrare.

SIDA

 

Hjälporganisationen, SIDA tillsammans med AF och SDN kallas till informationsmöte. Representanter från invandrarriksförbund , trossamfund och statsråd informeras.

Arbetsförmedlingar

Af i din kommun informerar varenda flykting som söker arbete eller är intresserade av projektet . Det skall finnas tillgängligt på deras språk. AF informerar SIDA och SDN

SDN i din kommun

Stadsdelnämnderna i varje kommun får ansvar för översättning till olika språk, informera flyktingar och hjälpa till med att sätta igång projektet . SDN informerar SIDA och AF och stadsrådet.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Arbetsmarknadspolitik, så löser vi arbetslösheten bland invandrare och nyanlända flyktingar .

Arbetsmarknadspolitik, så löser De Nya Svenskarna  arbetslösheten bland invandrare och nyanlända flyktingar samtidigt som vi skapar fred och tillsammans utövar demokrati

Hur kommer det sig att U-ländernas topdomän, trots bistånd, ccTLDs, inte fungerar och dessutom inte är likställda med I-ländernas topdomän.

I den svenska topdomänen .SE vilar hela denna IT infrastruktur .

 

 

Regeringen.se, riksdagen.se, riksdagspartierna är registrerade direkt under .se , all press , media, skolor, företag, föreningar, transportsektorn, sjukvård, livsmedel, industri m.m .

Det är billigt för svenska modeborgare att registrera egen domän direkt under .se och starta sin verksmhet som blog eller hemsida . Den svenska topdomänen är fri , billig och tillgänglig för alla . Man vet att volvo.se är hemsidan med domän för svenska volvo.

Den svenska topdomänen sysselsätter många människor och staten genom att få in skatter och andra avgifter för att stärka den svenska budgeten. Två viktiga faktorer är att genom topdomänen lösa arbetslösheten bland invandrare och nyanlända och att genom skatterna öka den svenska välfärden.

De nya svenskarna anser att arbetslösheten bland invandrare och nyanlända flyktingar löses genom att delegera deras länders topdomän till sig . De länderna som ger bistånd till U-länderna känner mycket väl till att under pågående krig och konflikter ligger deras topdomän vilande d v s död., jämför den med .SE.

De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik. Ni som tidigare har fått skydd i Sverige och era rättigheter garanterade utan kamp, som rösträtt, ni skall se till att nästa generations flyktingar som flyr på grund av krig, diktatorer, förtryck och kränkning av de mänskliga rättigheterna får samma möjlighet som ni , en hållbar och solidarisk flykting- och integrationspolitik .

Varför topdomänen är viktigare än korset och andra symboler i nationernas flaggor ?

Det är lämpligt att bl a ändra de nordiska ländernas flaggor genom att ersätta korsen med topdomänen så att det blir lättare att veta vilket land det är .

De Nya Svenskarna föreslår vidare en reform som innebär att staten och kyrkan går skilda vägar i praktiken inte bara i teorin då den svenska flaggan fortfarande vajar med korset. . Sverige talar om för omvärlden och andra trossamfund att Sverige är ett kristet land .

Detta innebär att de som representerar svenska staten under sina mandat deklarerar att Sverige är ett kristet land. Detta innebär också att staten inte har separerats från kyrkan i praktiken utan bara i teorin..

Under pågående krig , bildar It- grupper av flyktingar från samma land i exil t ex i Sverige I syfte att få igång sin egen topdomän . Varje It-grupp bildar ett it- bolag liknande loopia.se .

Den syriska .sy är för närvarande delegerad till https://www.webb.se/toppdoman/sy/ frågan är vilka är de och vad är deras syfte. .SY skall delegeras till en syrisk it- grupp så att topdomänen blir tillgänglig , fri och lätt att registrera domänens namn under .sy.

Genom ett IT- bolag tränar syrierna att samarbeta, skapa fred och lösa arbetslösheten bland sina landsmän. Detta är bra för både Syrien och Sverige . SIDA , arbetsförmedlingen och stadsdelarna skall vara med från start. Samma process gäller för andra flyktingar, nyanlända och invandrare.

Den fredsplan som De Nya Svenskarna lagt fram för bl a riksdagspartierna är enligt följande :

FRED

 

Vi kommer överens om att vi aldrig kommer att kriga mer , ett liv i fred och i broderskap och systerskap och respekt för alla minoriteters rättigheter såsom rätten att bryta sig ur som en självständig stat.

I tur och ordning kallar varje partiordförande de medlemmar som har sina rötter i ett land där krig , Arabiska våren. oroligheter , konflikter med grannländer eller minoritetsgrupper pågår. Sudaner ,Somalier, Afghaner, Jeminiter, Libyer, palestinier , irakier , egyptier , iranier mfl.

Partiordföranden för Socialdemokraterna börja med att kalla endast syriska flyktingar, olika minoriteter, vilka är bosatta i Sverige och som är medlemmar eller sympatiserar med S, till en öppen dialog. I händelse av att den nuvarande partiordförande för S överlämna problemet till efterträdare så kan ordförande för ungdomsförbundet kanske ta initativet så att han inte vill överlämna problemet till nästa SUS:s ordförande.

I fall S misslyckas med denna process när det gäller syriska flyktingar kanske kan M eller andra riksdagspartier lyckas med denna grupp , S kan i alla fall fortsätta att arbeta vidare parallellt med andra flyktingar och få erfernhet från M eller få lära sig vad är det som gick snett .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

 

 

 


Det pågående våldet kan endast lösas av en samlingsregering och

Det pågående våldet kan endast lösas av en samlingsregering , alla invandrarriksförbund och trossamfund med införande av ett Multireligionvalsystem .

Sverige har i princip redan en samlingsregering bistående av S,Mp, C och L. Om M verkligen vill stoppa våldet borde det ingå i den samlingsregeringen och få en statsrådspost .

Likaså C och L får varsin ministerpost . Även V få en statsrådspost . SD och KD utesluts från denna samling , de är onödiga organisationer som belastar den svenska demokratin , skattesystemet och

hindrar många reformer det är därför M måste fjärma sig från KD och SD..

Eftersom SD fick sitt mandat genom kyrkovalet ock KD pratar om kristna värderingar måste det vara kristendomen som förenar dessa .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0