Det ser ut som samtidigt som man anordnar en fredsmanifestation till 100-årsminnet av krigsslutet 1918 rekonstruerar man främlings/invandrarfientliga regeringar

I stället för att KD , Ebba Thor-Busch stöder en kvinnlig statsministerkandidat som hon är i allians med vänder hon sig i stället till en manlig kandidat och stöder den manliga dominansen som regeringsbildare . Detta beteende är är ett hårt slag mot kvinnorörelsen som kämpar för jämställdhet . För att undvika en främlings/invandrarfientlig regering har M möjlighet att skyndsamt byta till en kvinnlig partiledare vilket skulle underlätta processen att bilda regering. M hade möjlighet att välja en annan kvinnlig partiledare än Batra. M:s val av Kristersson gav stöd till en manlig dominans av partiledare tillika statsministerkandidat. Notera att Kristersson, i motsatts till Löfen, aldrig tidigare har varit statsminister och därför äventyrar han omröstningen i riksdagen . Denna onsdag kommer den mest meningslösa omröstningen att äga rum.

Det är likadant vad gäller S, då de har möjlighet att byta partiledare mot en kvinna så blir det lätt för henne att bli statsministerkandidat . De Nya Svenskarna rekommenderar att skilja posten som partiordförande från posten som statsminister. I detta läge innehar S . Löfen båda posterna och när han blev avsatt blev det ännu mer komplicerat än om de hade haft en alternativ kandidat.

Denna process att skilja posten som partiordförande från posten som statsminister kan underlätta för både kvinnor och de med invandrarbakgrund att bli statsministerkandidat.

Talmannens första alternativ av fyra var att bilda en samlingsregering utan SD, och den skulle antagligen ledas av en kvinna. Jämställdhet.

I den eventuella samlingsregering som leds av en kvinna föreslår De Nya Svenskarna att alla f d statsministrar, alla f d finansminstrar , alla f d justisministrar, alla f d utrikesministrar och alla f d skolministrar/utbildningsministrar samt samtliga f d miljöminstrar som fortfarande är vid liv och vill skall ingå.

Denna lösning har flera fördelar, förutom varierande politiska erfarenheter inom alla samhällsområden får vi en kraftull samlingsregering som kan lösa den omfattande kris med bl a skjutandet i olika stadsdelar .

  • Eliminera SD:s vågmästarroll och planerna på att bilda regering med högerkrafter som lutar åt bildande av en främlings/invandrarfientlig regering, koalitionen M , SD och KD . Då 2018 års valrörelse var en markering att svenska folket utgör en enhetlig kraft mot nazismen, rasismen , facismen och högerextrimismen Denna kampanj fortsätter även under EU-valet 2019 .

  • samlingsregeringen skall upphäva att eu- medborgare får dubbel rösträtt både i Sverige och i sitt hemland och det skall endast vara hemvisten som gäller .

  • Undvika omval eller extraval .

  • Utesluta planer på att åberopa Decemberövernskommelsen genom att byta tjänst och gentjänst som innebär att det nu är Alliansen som får styra landet med S- budgeten .

De två misslyckade sonderingsuppdragen är i sig att betrakta som talmannens första försök , d v s motsvarande omröstningen i riksdagen. I det fallet förlorade både S.Löfen och Kristersson omröstningen.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0