De Nya Svenskarnas reflektioner om partiledarnas tal till nationen

Som ni förstår är samhällets viktigaste frågor krig, ockupation, demokrati och fattigdom det är därför folk flyr från sina hemländer .

Demokratin

I partiledaredebatten tolkas decemberöverenskommelsen som att den kommer att fortsätta , DÖ-II dvs en ny regeringskris . DÖ är, trots att den formellt har upplösts, fortsatt ändå i praktiken gällande vilket har gynnat SD. SD har skapat en politisk anarki och med sina politiska vildar kan de åsamka demokratin stor skada.

Hämnddemokratin

SD kommer att falla på eget grepp .

SD har deklarerat att de kommer att försöka fälla varje regering och budgetproposition som ger stöd för ökad invandring .

Vänsterblocket med Alliansen kommer att deklarera att de genom hämnddemokrati kommer att fälla varje regering och budgetproposition som ger stöd för främlingsfientlighet och rasism.

Både den svenska budgeten och valet 2018 bygger på prognoser.

Om vi antar att v-blocket får följande röster , S 20%, V 10 % och MP får 5% vilket gör att de tillsammans får 35% av rösterna .

Allinansen där M får 20%, C får 10 %, L får 6 % och Kd får 4 % gör att Alliansen tillsammans får 40 % resten går till SD.

 Vem som helst kan begripa att även om SD får resten dvs 25 % av rösterna , vilket är osannolikt , kommer de inte att få en enda statsrådspost .

SD har 49 ledamöter i riksdagen och de har suttit i riksdagen 8 år med en månadslön på 60.000 kr var vilket gör 35,5 miljoner varje år. Dessutom får de partistöd med lika mycket som finansieras av skattebetalarna . De här pengarna skulle i stället ha gått till de svenska fattigpensionärerna .

SD vill inget annat riksdagsparti samarbeta med.

SD följer inte de svenska värderingarna, det är därför de inte är välkomna vid Nobelprisets utdelning och fest. SD är att betrakta som en belastning för demokratin.

Det enda som SD har lyckats med är att få partiledarna från höger till vänster att stå bredvid Jimmy Åkersom och debattera vilket inte skedde med NYD .

Du som väljare ska inte kasta bort din röst utan utveckla och skydda demokratin !

 D-överenskommelsen har i sig skapats av partiledarna själva och att stå sida vid sida med SD är ett problem som också har skapats av partiledarna vilket förvirrar väljarna . Både vänsterblocket och Alliansen motarbetatar möjligheten för en kvinna att bli statsminister som i fallet med Batra och Mona Sahlin .

FRED

Kan Sverige med övriga nordiska länder och EU inte skapa fred och lösa Palestinafrågan skall de här länderna tvingas att ta emot flyktingar det är därför 9000 afgahner fått ny möjlighet att stanna i Sverige för att studera . En oreda vilken också skapades av partiledarna.

EU kan utvecklas oavsett Brexit genom att utveckla demokratin i Polen, Ungern m fl.

Svenska partiledare ger stöd till Israel

Både Liberealerna genom vissa politiker och KD genom Adaktusson har blivit språkrör för Israel , försvarar ockupation, krig , kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt miljöförstöring i området, frihet och den israeliska muren.

Svenska massmedia borde under hela valrörelsen och vid intervjuer av partiledarna inte ta upp ämnen som vård, skola och omsorg detta har diskuterats under hela förra seklet och under nuvarande sekel vilket gör att väljarna har tröttnat .Ta i stället upp ämnet fred. Försvarsministern ska inte tala om hur svenska folket ska agera under krig utan i stället arbeta för hur man ska uppnå fred , hur man skapar eller bidrar till fred och konfliktlösning i stället för att rusta upp för krig .

En viktigt upgift för svensk media är att gå runt i invandrartäta områden och besöka invandrarnas riksförbund , skolor och rapportera om miljön .

BSS, Bevara Sverige svenskt härjar i invandrartäta stadsdelar där de med svart färg sprejar BSS på både på hissar och byggnader. Där brinner det i hyresfastigheter och bilar . De Nya Svenskarna hänvisar till bl a HSB , Brandstationer , saneringsfirmor och poliser.

Det är därför lag och ordning skall tas bort som en viktig samhällsfråga.

Även ämnen som invandring och integration skall slutas diskuteras och tas bort som viktiga samhällsfrågor

Visa solidaritet

Integrationsproblem som moralpoliser kan endast lösas genom tre åtgärder nämligen:

1)att riksdagspartierna uppmanar sina medlemmar att flytta till de segregerade områdena .Vill du ha min röst vid valet 2018 skall du välja att flytta till min stadsdel. Man skall även flytta tillbaka SDN till sina respektive stadsdelar så att det blir lättare att få kontakt med de lokala politikerna. Bygg inte det planerade polishuset.

2) Ersätt kyrkovalet med ett multireligionvalsystem så att även de 16- åringar med invandrarbakgrund får utöva demokrati två år innan allmänna val vilket är en förberedelse i praktisk demokrati, detta skapar tryggare stadsdelar .

  1. Sysselsättningsproblem löses genom att delegera ccTLDs , topdomän till invandrare genom att bilda ett IT-bolag för varje land som befinner sig i krig eller är en diktatur . Syriska flyktingar bildar ett syriskt IT-bolag så att .SY flyttar och utvecklas utifrån likaså med Jemen, Libyen , Somalia m fl länder.

.Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


SVT och SR journalisternas roll under 2018 års valrörelse , här är de viktigaste frågorna:

Svenska folket behöver faktiskt veta om D-övenskommelsens framtid, är den död eller en politisk praxis som kan tillämpas i framtida val , är det någon mening med att svenska folket går till valet.

Israel-Palestinakonflikten har pågått i över 65 år , hur många år till behöver politikerna ha på sig för att agera kraftfullt för att lösa den konflikten .

  • Kan FN:s säkerhetråds medlemmar där majoriteten är kristna utgöra ett hinder för fred .

  • Hinder för fred är de svenskar som tjänstgör hos Israels militär , även andra nordiska länder måste hålla reda på sina medborgare som tjänstgör där.

  • Bistånd och fred är två områden som hänger ihop

#De Nya Svenskarna förseslår och arbetar för en övergång till Multireligionvalsystemet som den bästa lösningen för att uppnå en varaktig fred och valet kan äga rum i samband med EU-valet 2019.

Demokratin måste utvecklas och skyddas och valberedningen inom varje parti måste utvecklas så att det blir möjligt att ha en partiordförande med invandrarbakgrund i riksdagen som öppnar möjlighet för att utse en statsminister med invandrarbakgrund.

Genom att skilja statsministerposten från partiledarposten blir det möjligt för andra medlemmar att väljas till dessa poster. Statsministern hinner nämligen inte med att inneha två poster, att samtidigt styra landet och partiet. Det kan jämföras med Louis De Geers tid i mitten på 1800-talet då han innehade två poster samtigt som justitieminister och statsminister.

Bygg inte flera bostäder som skymmer solen i hela stan .

Genom att återinföra fastighetsskatten löser man många bostadsproblem .

Fastighetsägare som har en hyresgäst vilken har bott där cirka 40 år 480 * 3500 genomsnitt i hyra

vilket motsvara 1, 680.000 svenska kronor. Detta motsvarar äganderätten till sin egen bostad.

En fastighet består av 26 lägenheter * 1,680.000 . vilket motsvarar över 43 miljoner kr.

Staten kan med hjälp av fastighetsskatten och den kalkylen träda in och subventionera detta.

Alternativt att hyresvärden med tanke på kalkylen sänker hyran med minst 50% .

Detta kan uppmuntra folk att bo kvar i sina repektive städer med minskad utflyttning till stora städer samtidigt som vi får flera lediga lägenheter .

Polisen och försvaret behöver minskade resurser , för även om polismyndigheten får hela EU- budgeten kommer de inte att klara av att lösa flera brott . FBI- gubben som söker efter spår på en kolonilott och G. W Persson med sitt grisexperiment har inte bidragit till att polisen har blivit klokare .

Slå ihop Lidingö och Östermalmpolisen med Kungsholmens polisstation och flytta det hela från Kungsholmen till Norrastationsområdet bakom Karolinska sjukhuset nära motorvägen, då blir det lättare att köra mot Arlanda, Norrtälje och Södertälje samtidigt som man är i centum. På Kungsholmen kan man omvandla häktet till bostäder eller annat som det gamla Långholmens fängelse.

På samma sätt som före detta Långholmens fängelse är polishuset på Kungsholmen med många häktningsceller , sprutor, knark och oljud störande för de boende där och det är inte heller bra för miljön. De muskulösa och omlindade vakterna gör polisarbetet ännu svårare ,

Försvaret där resurserna bara ligger och ruttnar bör också få minskade resurser. Resurserna från försvaret och polisen bör överföras till vården och skolan.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Första Maj firas i frånvaro av fred och solidaritet med arbetarklassen som utnyttjas i krig och inrikes genom SD:s framgångar bland medlemmarna i LO. Under s- regeringen .

I nuvarande skick saknar LO möjlighet att genom en socialdemokratisk valseger skapa ett tryggare, mer jämlikt och framgångsrikt Sverige. Varken genom LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, förste vice ordförande Therese Guovelin, andre vice ordförande Berit Müllerström eller avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

När såg regeringens medlemmar, alliansen och LO:s ansvariga en svensk när de handlade , åkte taxi och när såg de en svensk som städar? När besökte de senast ett segregerat område? Hur många svenska arbetare jobbar där ? Vart tog de svenskar vägen som arbetade inom områden som taxi, Pressbyrån, städning,, flyttfirmor, byggen, livsmedel och inom SL vägen?

De Nya Svenskarna rekommenderar att #LO:s högkvarter flyttas till en invandrartät stadsdel så att de får bättre kontakt med verkligheten samtidigt som de kan få flera att engagera sig fackligt och förstå fackföreningarnas roll och på det sättet isolera SD.

Regeringen talar ofta om mångfald men hur fungerar den inom bostad och arbetsmarknaden .

Arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer bör tillsammans med fastighetsägarna starta en dialog om mångfald vid anställning och boende . Även arbetsgivare med invandrarbakgrund bör bjudas in till en dialog . De Nya Svenskarna har lagt märke till att det nästan bara är personer med invandrarbakgrund som jobbar hos arbetsgivare med invandrarbakgrund.

#De Nya Svenskarna föreslår vidare att socialministern återkallar alla mål hos förvaltningsdomstolarna till följd av skandalen inom försäkringkassan och avsättandet av generaldirektören.

Ta inte upp integrationen utan att ta upp freden

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

https://www.st.nu/opinion/debatt/sd-s-framfart-bland-medlemmarna-ar-ett-misslyckande-for-hela-lo

 

 


RSS 2.0