Misstroendeomröstning kan jämföras med att en misstänkt har dubbla roller dels som misstänkt och dels som nämndeman vid sin egen rättegång och därmed ha rösträtt i sitt eget fall.

 Varför omröstning gällande misstroendeförklaring är odemokratisk liknar kyrkovalet där 82% inte röstade . Misstroendeförklaringen borde göras om.

 Misstroendeförklaringar är en i #regeringsformen grundlagsstadgad rättighet som ett skydd för demokratin .

 De Nya Svenskarnas starka argument är att

1) När riksdagspartierna väcker misstroendeförklaring ska man se till att alla riksdagspartierna har en partiledare . Vid den senaste omröstningen saknade M en ordinarie partiledare.

2) Regeringen ska under misstroendeprocessen inte få besluta om att tillåta NATO att ha övning på svenska gator och bidra till miljöförstöring genom sina utsläpp och miljögifter. Övningen för även med sig förstörelse samt oljud som skrämmer folk i synnerhet de som lämnat sina länder på grund av krig.

3) I fallen med misstroendförklaringarna mot försvarsministern och statsministern till följd av IT-skandalen bör man ordna så att ingen från S,Mp och V få delta i omröstningen . Ett problem är att en del av de som röstade vid misstroendeförklaringarna tillhörde samma parti som de som misstroendet riktades mot. Den misstänkte sitter som nämndaman och har rösträtt.

M har 83 mandat, C har 22 mandat , KD har 16 mandat, L har 19 mandat , SD har 47 manda

4) Misstroendeförklaring mot regering eller statsminster borde hänskjutas till EU- parlamentet efter beredning av ärendet där.

Enligt nuvarande regelverk och omröstningsprocedur går det ej att fälla någon eller någon regering men däremot kan någon tvingas att avgå. Det har blivit vanligt att påstå att man inte minns något.

 

Krig utgör ett hot mot mänskligheten och miljön.


Vad sysslar FN egentligen med och vad gör ambassadörerna för något ?

FN ägnar sig åt bojkott och samlar in pengar för att finansiera begravningar av människor som har dött under olika krig och de flyktingar som dör på sin väg över havet samtidigt som ambassadörerna förmedlar bistånd som går till att finansiera miliser i sina egna länder.

Representanter i både FN , EU och diplomater och deras beskickningar flyger dygnet runt och påverkar med sina resor miljön negativt samtidigt som den svenska regeringen sänkte kommande flygskatt mot att få alliansen att avstå från misstroendevotum .

I ett land som Sverige låter man omyndiga 16 åringar avgöra det svenska valet , sk Kyrkovalet i syfte att öka antalet valdeltagare och där sitter den socialdemokratiska och fd LO ordföranden Wanja Lundby-Wedin på en hög post, högre än ärkebiskopen.

Oaktat att den svenska kyrkan spelar en viktigt internatioell roll är den ändå tyst vad gäller förföljelse av muslimerna i Burma . Hade svenska kyrkan tillämpat ett MULTIRELIGIONVAL I stället för kyrkoval hade vi kunnat minimera dödandet och förföljelserna. Svenska kyrkans pengar går till att finansiera begravningar i Melleanöstern .

FN har visserligen fördömt och riktat hård kritik mot Burma och Aung San Suu Kyi som regeringschef och Statskansler motsvarande statsministerpost efter president Htin Kyaw men kritiken är inte tillräcklig . Även FN:s f.d. generalsekreterare Kufi Annan har brustit i sitt ämbete då man under hans tid inte kunnat lösa denna fråga.

De som motiverar Aung San Suu Kyis slapphet, nonchalans och förnekande när det gäller folkmord och förföljelse av

Rohingya som enligt FN är en av världens mest diskriminerade minoriteter med att hon styrs av militärerna har i sak fel, ingen kan tvinga Aung San Suu Kyi att vara statsminister om hon inte vill . Hon kan lämna landet eller sitta kvar i husarrest och starta ett uppror mot juntan som hon betjänar och markera att brott mot MR har utövats mot henne tidigare

När hon under sin asyltid inte ägnade sig åt demokrati, mänskliga rättigheter eller hur man skulle förebygga konflikter gällande minoriteter , kan hon nu lämna juntan och med sitt parti gå i exil igen och lära sig demokratiska grundregler för att inte begå stora misstag igen och skada Fredspriset.

Läget, som det ser ut just nu, är mycket allvarligare än tidigare särskilt i händele av att ett tredje världskrig utbryter då Nordkorea förfogar över kärnvapen liksom Israel och flera andra länder i ett läge när världen saknar handlingkraftiga ledare såsom vid Jaltakonferensen där ett politiskt toppmöte representerades av Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill och Josef Stalin som satte stopp för nazismen och fasismen .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0