Nu har svenska folket fått tre partiledare med invandrarbakgrund och snart en kvinnlig statsminister

Det är ett stort steg framåt och ännu en framgång om en kvinnlig partiledare väljs till statsminister den 24 Nov 2021. Dock nackdelen med att tidigare finansminister bli statsminister visade sig att när Göran Persson blev statsminister gav han stöd till Bush-Blairs krig .

 

Emellertid, att välja en första kvinnlig statsminister i Sverige stöter på motstånd och inget hopp finns om att få stöd från de kvinnliga partiledarna med invandrarbakgrund som Sabuni, Dadgostar och Ebba Busch eller identifies as both Norwegian and Swedish .

Hur kommer det sig då att de tre kvinnliga partiledarna med invandrarbakgrund som i grunden är flyktingar inte verkar vilja beröra det väsentliga området inom politiken, nämligen utrikespolitiken ?

Kan det bero på att de saknar kunskap inom det området som KD:s f d ledare Alf Svensson under Vietnamkriget och att styrelsen då valde att avsätta honom innan han blev känd ?

Alf Svensson tog nu avstånd från Ebba Bush:s politik

En huvudregel säger att om en partiledare saknar kunskap inom utrikespolitik skall den personen inte heller väljas till partiledare .

Eller om det fungerar så att utrikesministern sköter all svensk utrikespolitik som under Möss och Hattpartierna under 1700- talet ?.

Varför klappades det häftigt när Sabuni talade under landsmötet ?

Jo det verkar så att de som klappade var en kombination av kändisar,Israel – Nato och SD- anhängare .

Hon nämnde däremot inget om den linje som har en lång historia inom folkpartiet/L , Barbro Westerholm , Westerbergeffekten m m . Sabuni valde att omfamna män på samma sätt som en diktator omfamnar sina klanledare .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Parisavtalets regelbok och vapen, olja och kolindustiländerna .

Utan tvekan är det de länderna som står bakom alla krig och ockupationer. De deltog i FN:s klimatmöte men har genom krigföring förorenat luften, vattnet, förstört skogen , marken och djurlivet.

 

 

Klimatfinansiering med 100 miljarder dollar per år 2020–2025 som FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow åstadkommit tolkas som om vapenindustriländerna betalar till kol & oljeindustri länderna .

COP26 i Glasgow borde i stället ha krävt att vapen, olje och kol industi länderna ska avveckla sin industri så att målet för en fossilfri värld som leder till att fred och en hållbar utveckling går att uppnå.

Detta innebär att Kina och Indien med sin kolindusti, USA med sin vapenindustri och Saudiarabien och Iran med sin oljeindustri inte ska få diktera några villkor vid något klimatmöte utan överlåta detta till klimatexperter och forskare.

Detta innebär i sin tur att alla länder kan rapportera sina utsläpp på ett likvärdigt sätt enligt regler för handel med utsläppsrätter, regler för transparens och gemensamma tidsramar för rapportering av klimatarbetet .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Hur firar det afghanska folket Nationaldagen den 19 augusti 2020 en fråga till SIDA, IDEA och Svenska Afghanistankommittén ?

På sin anonyma hemsida idea.int som inte många känner till och sin enorma lyxiga International IDEA Headquarters vid Strömsborgsbron i Stockholm skriver de på engelska What’s happening to democracy?

Länderna evakuerar sina ambassader , ambassadpersonalen flyr, utländska styrkor flyr, afghanska folkvalda parlamentet, regeringen,och presidenten flyr som om demokrati inte har existerat och som om någon aldrig arbetat för demokrati i Afghanistan.

Ja, vad är det som händer ?

Var är det afghanska parlamentet ?

Vad är det som försiggår ?

Ett land som trots sitt enorma bistånd fortfarande är utan en fungerande topdomän .af där man kan hitta information om läget i Afghanistan.

Tänkte de överlämna makten till talibanerna på nationaldagen den 19 augusti ?

Om maktöverlämnandet är fredligt varför flyr då folket med presidenten i septsen?

Kommer talibanerna att införa dödsstraff ?

De förbjuder tillämpande av demokrati och de är emot konstitutionen , de stöder sig på koranen och sharialagerna och emot att partier bildas och alla andra partier .

Hur kommer de sig att de har en stor vapenarsenal , varifrån har de köpt dessa vapen och med vilka medel ?

Är det liknande den pågående covid-19-pandemi, utan spårgranskning ?

Eller beror det på att talibanerna kommer att ta kontroll över opiumet ?

I Afghanistan odlas 80–90 procent av all världens opium, och 350 000 jordbrukarfamiljer i Afghanistan är helt eller delvis beroende av att odla opiumvallmo för att kunna försörja sig.

Den första åtgärd som norska regeringen vidtog under andra världskriget var att i hemlighet och sent på kvällen rädda den norska budgeten . Enligt källorna lämnade den afghanska presidenten Afghanistan med fyra bilar och en helikopter lastade med pengar . Med hjälp av bl a tåg flyttades den norska statsbudgeten till Storbritannien och frågan är vad händer med den afghanska budgeten ?

Den afghanska är beroende av bistånd bl a från SIDA , det är det hårt arbetande folkets skattemedel som förstörs liksom när Israel bombar Gaza .

SIDA känner till att amerikanerna har satsat 88 miljarder dollar på den afghanska armén .

SIDA hade brister och därför har de avlägsnat sig från det lyxiga Headquarters på Valhallavägen . Man bör naturligtvis göra på samma sätt med IDEA . IDEA känner till att amerikanerna har struntat i demokratin i Afghanistan under sin närvaro där.

Den Svenska Afghanistankommittén som hela tiden skriver positivt om Afghanistan borde läggas ned .

Nu till det svenska försvaret som har agerat som arbetsförmedling i Afghanistan. Försvarets agerande kan ha bidragit till att många svenska vapen har hamnat hos talibanerna likadant kan ha skett med andra styrkor som möjliggjort den överenskomna militärkuppen.Den kan jämföras med

Januariöverenskommelsen och Decemberöverenskommelsen som senare upphävdes av KD.

Talibanerna kommer att styra med stöd av Pakistan som är en av NATO:s främsta allierade. En upprepning av kriget i Irak som nu styrs med stöd av Iran.

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Svensk massmedias roll under 2021 års valrörelse vid sidan av firandet av100 år av vår demokrati

Vilken roll spelar svensk massmedia i valet som skall äga rum om knappt 50 dagar , sep 2021 .

Att Sverige trots jämställdhet aldrig har haft en kvinnlig statstminister beror på att demokratin inte har utvecklats.

Anledningen till varför riksdagspartierna som skall delta i valet i sep 2021 har total tystnad om det valet ?

Vems ansvar är det att ingen valrörelse har startat , demokratiministern, riksdagspartierna, massmedia , IDEA eller de som inte har rösträtt i det valet , b la två partiledare och två statsråd?

Varför riksdagspartierna deltar i kyrkovalet sep 2021 medan många av deras medlemmar inte har rösträtt ?

Kan orsaken varför detta val i prognosen lyfter SD bero på att många med invandrarbakgrund inte får rösta eller inte har rösträtt i det valet.

Vad säger invandrarnas riksorganisationer om att majoriteten av de med invandrarbakgrund inte har rösrrätt i det valet. ?

Hur ser föräldrarna på att rösträtten är begränsad till bara en del av 16- åringarna?

Den totala massmediala tystnaden och även riksdagspartiernas och demokratiministerns tystnad om detta val tolkas som om att riksdagspartierna har ett eget hemligt val .

Innebär detta att den amerikanska demokratin vilken det rapporteras om dygnet runt är viktigare än den svenska demokratin som fyller 100 år. ?

Den knapphändiga rapporteringen i nyhetssändningarna som ofta läses av en enda person kan vara ytterligare en orsak.

 
Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Hämnddemokratins tillämpning i politisk analys

Sambandet mellan regeringens fall och den pågående pedofilskandalen i det utsatta området ?

Att man inte fällde regeringen på en viktig utrikspolitisk fråga , krig och ockupation , vapen, eller att kronprinsessan t ex gick under livsfarligt hängande elledningar, dåliga hus, dålig miljö , inget vatten och ingen el . Inte heller på skottlossning som sker runt om i Sverige och inte heller på bombning av Gaza under pågående pandemi och att det råder brist på vaccin och syrgas, utan i stället på fri hyressättning vid nyproduktion punkt 44 i januariavtalet. Ej heller på frågan om de tusentals svenskar som har dött under pandemin. Inte heller varför mer än hälften av de med invandrarbakgrund inte har rösträtt vid årets val i sep 2021. Bland dessa finns statsråd och riksdagsmän trots att de partier de tillhör deltar i det valet. Varför kan de under krig transportera tusental ton vapen och utrustning medan de inte vill transportera vatten till de länder som har brist på vatten .

Vänsterpartiet valde att fälla regeringen på frågan om fri hyressättning .

Skandalen ovan uppdagades under f d V-partiledaren Jonas Sjöstedt som då hotade med att fälla regeringen.

Eftersom den som först uttalade sig om pedofilskandalen i det utsatta området var en känd politiker från Vänsterpartiet , sannolikheten är stor att den pedofil som styrde och ställde i hyresgästsföreningen var V-partist. Om han hade en sådana roll i hyresgästföreningen , kan det innebära att de som han utnyttjade stod i beroendeställning till honom . Det kan vara många som har fått hjälp t ex med bostad , en del som fått förtur i bostadskön eller han själv har bidragit till att den stadsdelen betraktas som ett utsatt område. Det kan bli än mer komplicerat om det har funnits fler inblandade .

Frågan är varför ett vänsterparti som har uttalat sig om denne man men inte någon från de andra partier som t ex var med och fällde regeringen eller låtit Hyresgästföreningen uttala sig om denne man.

Kan det har varit så att V-ledningen känt till skandalen innan regeringskrisen, regeringskrisen uppstod under häktinngen av mannen som har suttit häktad sedan juni 2020 , cirka 4 månader innan Jonas Sjöstedt då i oktober 2020 överlämnade till Nooshi Dadgostar.

Som hämnddemokrati, en vänster vänder sig till höger i sysfte att fälla en annan vänster då regeringskrisen uppstod V, SD, M och KD riktade en misstroendeförklaring mot Stefan Löfven och som initiativtagare var V ledare Nooshi Dadgostar som misslyckades med att hävda sin egen rätt i deltagande i sep 2021 val. En svensk riksdagspartiledare som saknar rösträtt i årets val är häpnadsväckande och ändå fick de stöd att fälla regeringen som V hela tiden givit stöd till och är ett tvillingparti till V

Nooshi Dadgostar och hennes stödpartier som fällde regeringen gjorde det även svårare för kvinnor att väljas till statsminister.

Genom att Nooshi Dadgostar inte tagit initiativ till bildande av en samlingsregering och på det sättet välja en kvinna som första kvinnliga statsminister att leda en samlingsregering som i fallet med Kalmarunionen där en kvinna styrde tre lände Sverige, Norge och Danmark nämligen drottning Margareta.

Regeringskrisen inleddes med en hämnddemokrati , först hotade en ensam politiker sitt tvillingparti med en misstroendeförklaring och sedan fälldes regeringen den 21 juni 2021 genom att politikern vände sig till sina politiska motstående för att få stöd med att genomföra den.

Politikerna kan inte sköta de uppdrag som folket har givit dem när tre problem dök upp på en kortare tid, C pedofillskandalen, ovan nämnda pedofilskandal och Ebba Bushs fastighetsaffär.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Sambandet mellan topdomänen , cctLDs och arbetslösheten .

Industriländernas och u-ländernas topdomän .

Föreställ er att den svenska topdomänen .SE upphör att fungera .

Hur många sysselsätter den svenska IT- sektorn ?

Hur många domänregistrerade bolag med anställda förlorar sina jobb i Sverige , inräknat webbhotellbolag och serverhallar . Även den personal som jobbar inom IT i statliga myndigheter och övriga företag samt organisationer kommer att mista sina jobb. Informationen, e-mail är inte tillgängliga längre .

Utländska IT- bolag som vill maximera sina vinster etablerar sig i Sverige och endast de som har råd kan registrera en domän och skapa en egen hemsida . Den svenska topdomänen krymper och kommer att skötas av få dominerande utländska it- bolag att hantera forskning och industri.

Den lilla .se sysselsätter många människor inom både den statliga och privata sektorn , hela den svenska IT- infrastrakturen vilar nämligen på .SE. B la riksdagen, regeringen, riksdagspartierna, organisationer , trossamfund, press, SVT, SR, sjukvård, transportsektorn, industrin, skolor och forskning , idrott m.m.

Bilden ovan föreställer de länder från vilka flyktingarna kommer, de länderna saknar fortfarande en fungerande topdomän trots bistånd från b la den svenska biståndsorganisationen SIDA, biståndet & mottagarländernas IT- infrastruktur. IT-bolagen i de här länderna är för det mesta utländska bolag som säljer sina tjänster mycket dyrt och som därför få har råd med .

De nuvarande flyktingarna och tidigare flyktingar i Sverige ges en meningsfull sysselsättning genom att aktivera sina egna länders topdomän utifrån t ex Sverige . De får möjlighet till att driva sina egna länders topdomäner som befinner sig i krig eller i ett instabilt styre med interimsregeringar.

Detta sker i form av ett aktiebolag eller någon annan form av bolag som registreras bl a i Sverige av flyktingar och nyanlända i samarbete med AF, SDN och SIDA .Likadana projekt startar i både de nordiska länderna såväl som i hela EU.

Men inte alla EU- stater har en fungerande topdomän trots ett stort EU-bidrag och andra bistånd , målet här är att även dessa stater ser till till att de aktiverar sina egna topdomän .

Genom att varje grupp flyktingar, män såvål som kvinnor, oavsett bakgrund, från varje land som de har flytt ifrån bildar ett eget IT-bolag , en ny freds och demokratisk samarbetsform för flyktingar /invandrare .Detta kan senare i praktiken omsättas i deras respektive hemländer vid återvändandet och återubyggandet .

Inaktiverade topdomäner och arbetslöshet bland flyktingar och invandrare kan lösas genom aktivering och effektivisering av fattiga länders topdomäner av de nuvarande flyktingarna , nyanlända och tidigare flyktingar och ge dessa en meningsfull sysselsättning. Jämför med ,nu, som drivs av svenska it-bolag.

Eftersom de här länderna har tillgång till en bra solenergi , projekt drivs med en ny förnybar energi såväl i server hallar som övriga IT-bolag därför är utbildning i montering och skötsel av solceller viktig. En grön cctLDs

 

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


Det korsflaggade Norden och firande av svenska flaggans dag den 6 juni då sker naturalisation .

Alla som bor i Sverige lever i en demokrati med frihet att säga och skriva vad man tycker som t ex De Nya Svenskarna. Den relativt stora jämlikheten mellan människor tog med sig en negativ utveckling av ojämlikhet mellan religionerna då många medborgare fortfarande inte har rösträtt i årets val sep 2021 som t ex demokratiambassadören med flera ungdomsförbunds orförande och även vissa partiorförande som Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och partiledaren för Liberalerna

Nyamko Sabuni . Ej heller styrelsen för Järvaveckas Stiftelsen The Global Village har rösträtt i årets val.

När Sveriges riksdag beslutade att den 6 juni från och med år 2005 skulle vara helgdag i stället för den religlösa annandag pingst som tidigare var helgdag är i linje med separationen kyrka/stat.

Trots att samtliga riksdagspartier deltar i valet och trots att det råder religionsfrihet, denna dag utdelas också medborgarbevis, dvs naturalisation och förvärv av medborgarrätt . Dock dubbelt medborargskap med dubbla rättigheter , rösträtt i Sverige och det egna landet vilket motverkar utvecklingen av demokratin. Dubbelröstandet, tydligt synligt i EU valet, men hemligt när det gäller det israeliska valet .

Många nya svenskar som blivit naturaliserade oavsett religion hissar den svenska flaggan med dess kors. De är omedvetna om att stat och kyrka har separerat och korset finns fortfarande kvar på den svenska och andra nordiska staters flaggor.

De är även omedvetna om att kyrkan har sin egen lag, egen budget och eget val, kyrkoval , i vilket de inte har rösträtt och dessutom finns ett litet kristet parti som representerar kristna i riksdagen men inte andra religioner vilket står i motsats till vad som är syftet med religionsfrihet.

Inte heller närings­ministern och socialförsäkrings­ministern har rösträtt i årets val medan andra som har rösträtt kan avstå från att rösta under det att andra inte har samma möjlighet.

Hur ska närings­ministern och socialförsäkrings­ministern se till att de själva får rösträtt i ett liknande val som kyrkovalet så att andra som tillhör olika religioner får samma rättighet.

Vad gör kultur- och demokrati­ministern samt ­ungdomsrministern åt detta då många 16-åringar får rösträtt och kan delta i årets val medan andra som tillhör andra religioner inte får det.

Världens flaggor, topdomäner och arbetslöshet bland flyktingar och invandrare.

De Nya Svenskrna har i flera inlägg beskrivit sambandet mellan topdomänen , cctLDs ,och arbetslösheten som kan lösas genom aktivering och effektivisering av fattiga länders topdomäner av de nuvarande flyktingarna och tidigare flyktingar. Först skall man förställa sig att den svenska topdomänen inte fungerar under pandemin. Hur många domänregistrerade bolag med anställda finns i Sverige , likaså med webbhotellsbolag, serverhallar och hur många som dessa sysselsätter . Den lilla .se sysselsätter många människor och alla statliga myndigheter och statliga bolag har registrerat .se.

B la riksdagen, regeringen, riksdagspartierna, press, SVT, SR, sjukvård, transportsektorn, industrin, skolor, idrott m.m.

De nuvarande flyktingarna och tidigare flyktingar får en meningsfull sysselsättning om de får möjlighet till att driva sina egna länders topdomäner som befinner sig i krig i Syrien eller i ett instabilt styre med interimsregering som i Mali och dessa kan drivas utifrån b la Sverige och EU- länderna

Det är också av betydelse att varje lands topdomän ersätter de otydliga symboler som nu finns på världens flaggor. Detta underlättar för barn och ungdomar att skilja mellan flaggorna även vid internationella tävlingar .

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


FN :s rollspel för fred , de multireligiösa samhällenas behov av att demokratisera

Går du i nian kan du bilda ett sådant rollspel oavsett vilken skola och kommun du tillhör !

 Våldet i Sverige kanske går tillbaka till den borgerliga regeringen , Carl Bildts regeringen 91-94 då lasermannen härjade fritt och sköt många invandrare , och trots att lasermannen sköt mot poliser lyckades han rymma medan pojken med Downs syndrom och som hade en leksakspistol blev skjuten till döds på plats av poliser med många skott..

Våldet i Norge beror till stor del på Breiviks skjutande där han dödade många människor , de flesta med invandrarbakgrund.

 

Finns någon likhet mellan kapningen av planet som ledde till att regimkritikern Belarusiern Roman Protasevitj greps som man tror av KGB-agenter som satt med på flygplanet och den svenska regeringens avvisning den 18 december 2001 av två egyptiska medborgare med omgående verkställighet? Det har framkommit att i Egypten fick de inte tillgång till rättvisa rättegångar och de asylsökande utsattes för tortyr. Det har hävdats att det är sannolikt att representanter för USA:s regering behandlat dem i strid mot Europakonventionens förbud mot grym, omänsklig och förnedrande behandling .TV 4:s Kalla fakta tog upp att avvisningen verkställdesdpns av utländsk personal på ett synnerligen inhumant sätt och att det förekommit ett amerikanskt agerande i samband med överföringar av misshagliga personer till stater där dessa riskerade att utsättas för tortyr, s.k. extraordinary renditions.

 

Behandling av tre olika medborgare Roman Protasevitj och egypterna skedde på uppdrag av politiker och tjänstemän från fyra olika länder .

 

De religiösa samhällena måste demokratiseras inifrån och utifrån.

Diskuterar politikerna biståndet som huvudargument måste motargumentet bli vapen och kärnvapen . Diskuterar man flyktingpolitik som huvudargument måste motargumentet bli om du inte är kapabel att skapa fred så att flyktingarna kan stanna kvar i sina hemländer tolkas det som om att du vill ersätta flyktingpolitik med adoptionspolitik.

Kamp för fred är ett komplement till klimatmålet, Gretas kamp för klimatet kompletteras med ett FN :s rollspel för fred . De multireligiösa samhällena demokratiseras.

I Sveriges riksdag representeras de kristna av KD och dessutom deltar alla riksdagspartier i kyrkovalet , medan andra står utanför , andra trossamfund saknar representation i Sveriges riksdag, Danska folktinget, norska stortinget och finska parlamentet. Kyrkoval äger rum även i de här länderna vilket underlättar demokratisering av alla trossamfund. Sverige, Danmark och Finland som är multireligiösa samhällen och är medlemmar i EU . De som har fyllt 16 år får rösträtt i kyrkovalet vilket gör att de få praktisera demokrati två år innan det allmänna valet, andra ungdomar saknar sådan rösträtt och får därför ingen möjlighet att praktisera demokratin på samma sätt som infödda.

Målet med FN :s rollspel för fred förutom att de multireligiösa samhällena demokratiseras ger alla som har fyllt 16 år samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet och på det sättet utvecklar vi demokratin tillsammans. Med FN:s rollspel för fred skapar vi tillsammans en hållbar fred. .

Mitt riksdagsparti med studentsförbund, ungdomsförbund och kvinnoförbund deltar i kyrkovalet men inte jag , varför undrar många ungdomar med annan religion?

Problemet är att riksdagen med sina 349 mandat är delad i två klyftor , de ledamöter som har rösträtt i kyrkovalet, och de ledamöter som tillhör ett annat trossamfund d v s buddist, hindu, jude , katolik eller muslim som inte har samma rätt. Även vissa av riksdagens partiledare saknar rösträtt i årets val i sep 2021.

 • Detta kan bero på att de inte lyckas övertala sina religiösa ledare att det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och därför borde de arrangera likadana val .

 • Alternativet är att de får vara lediga från riksdagen under kyrkovalet ,medan de andra ledamöterna som har rösträtt i årets val engagerar sig i något annat än vad det svenska folket har givit dem uppdrag för, nämligen kyrkovalet.

 • Eller att de förmodligen inte har reflekterat över detta därför att de saknar denna rösträtt som gör att riksdagen inte är jämställd som representrar alla trossamfund . På det sättet icke en reflektion av tidigare flyktingar utan har gått från den ena flyktinggenerationen till den andra .

Att religionsfriheten är en grundbult i vår demokrati. Det innebär att demokratin har givit alla trossamfund religionsfrihet .Den protetantiska kyrkan har därför infört demokrati i form av kyrkoval men inte andra trossamfund vars medlemmar har flytt från diktaturer och krig .

Därför har demokratin inte utvecklats trots att det finns en demokratiminster och att den tillämpas i alla stater inom EU såväl som i FN och trots att Sverige har haft demokrati i 100 år saknar demokratin sin grund nämligen ett Multireligionvalsystem .

Det som underlättar denna övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem är att de flesta nordiska länder redan har kyrkoval . Att många 16 -åringar i de nordiska länderna har

tränat demokrati tidigare kan därför en konfliktlösningsmodell tillämpas i form av FN-rollspel för fred som komplement till Gretas kamp för klimatet.

 

 

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Israel har krigat sedan det grundades. Detta till trots, samtidigt som Israel inte

Israel har krigat sedan det grundades. Detta till trots, samtidigt som Israel inte har en fungerande regering, får de starta krig samtidigt som de får behålla sina kärnvapen .

En svag demokrati möjliggör, att utan samlingsregering, både starta krig , lämna EU och kringgå en överenskommelse som Januari-överenskommelsen i det senaste valet och december-överenskommelsen i det föregående valet trots ett valresultat..

Israel har alltid haft undantag från miljökrav UN Sustainable Development Goals . Det finns mycket starka misstankar om att även Israel har kärnvapen som de får behålla . Israel har mellan 75 och 400 kärnvapen som utgör ett avskräckande hot . Frågan är vad som kan hända om israeliska kärnvapen slås ut av raketer

Jan Eliasson som var vice generalsekreterare för FN till 2016 har upplevt alla Israels krig , han är nämligen äldre än Israel . Han var ordförande i FN:s generalförsamling mellan 2005–2006 och Sveriges utrikesminister, dessutom ordförande i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI sedan juni 2017 och har varit Sveriges ambassadör i USA .

Han tilldelades många kors bl a Storkorsetet av Spanska Isabella, den katolska orden, här kommer religionens symboliska påverkan i politiken in.

I sitt land har han både i sitt parti S och i det egna landet många judar och många av dessa har enligt uppgift rösträtt i det israeliska valet vilket den svenska valmyndigheten och svensk media inte vill prata om eller ta upp på samma sätt som kyrkovalet. Eliasson har haft möjlighet att ta kontakt med den rabin som representerar Israel i Norden, men så har såvitt vi vet inte skett.

Eliasson har inte heller agerat för att FN flyttas från USA , New York, till ett neutralt land , då USA ger pengar, vapen och stöd till Israel. Israel tar heller inte emot flyktingar.

Hur många brott och massakrar skall Israel begå innan FN och EU vänder på sin ohållbara politik.

Här är några av dessa brott mot mänskligheten:

Vid sidan av sin krigföring bombade Israel två flyktingläget. Massakern i Sabra och Shatila

i Libanon 1982 vilket var folkmord men ändå blev ingen dömd för krigsbrott.

Vid sidan av sin krigföring tankade de sina flygplan i luften och slog till mot den irakiska kärnkraften.

Vid sidan av sin krigföring skickade Israel soldater , grodmän, till Tunisen och avrättade en palestinsk ledare framför sina barn.

Israel undantas även här från krigsförbrytartribunalen.

FN och EU är just nu inte kapabla att lösa någon konflikt om den ohållbara politik som bedrivs inom EU såväl som FN fortsätter med indelning av världen i två lägen.

 1. Den kristna-judiska världen ger stöd till Israel

 2. Den muslimska världen ger stöd till Palestina

Buddisterna i Burma/Myanmar och Kina passar på att behandla muslimer illa .

FN och EU kan endast lösa den konflikten genom ett enkelt, billigt och

effektivt trepunktsprogram:

 1. En övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem enligt principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet. I och med att flera nordiska länder redan har kyrkoval underlättar detta övergången och att tillämpas i övriga världen. Multireligionvalet utgör en grund i det demokratiska systemet.

   
 2. Skrota alla kärnvapen och vapen , ett vapenfrtt samhälle.

 3. Målet för biståndspolitiken måste vara att gynna fred och klimat.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 


Den ohållbara inrikes och-utrikespolitiken är orsaken till de pågående striderna

Den ohållbara inrikes och-utrikespolitiken är orsaken till de pågående striderna där människor utsätts för förintelse och miljöförstöring .

Riksdagspartierna tar ledigt över Kristi himmelfärdshelgen, riksdagspartierna deltar i kyrkovalet , riksdagspartierna sitter i kyrkomötet där SD utnyttjar tillfället genom att majoriteten av de med invandrarbakgrund inte har rösträtt , förolämpar andra religioner, statsråden debatterar med korset på hjärtat, och statliga myndigheters personal uppträder offentligt med korset på bröstet .

Svärdet och korset är att betrakta som avrättningsverktyg och bör därför avlägsnas som statliga symboler.

Svenska kyrkan ses som en delstat i Sverige med egen lag, egen budget och eget val , kyrkoval.

Den ohållbara politik som bedrivs inom EU såväl som FN har skapat indelning av världen i två lägen.

 1. Den kristna-judiska världen ger stöd till Israel

 2. Den muslimska världen ger stöd till Palestina

Buddisterna i Burma och Kina passar som SD på att behandla muslimer muslimer illa .

Vad händer om man bombar sönder ett höghus och utplånar barn och äldre eller för bort samma människor till att kremeras levande och att avrätta människor utan rättslig prövning?

Anta att Sverige bombar sönder en sameby , kan Sverige fortsätta att betraktas som demokratiskt eller diktatoriskt styrt ?

 På alla sjukhus i Sverige tillämpas demokrati och mänskliga rättigheter , där läkare , sjuksköterskor och all personal samarbetar , tar emot och behandlar människor oavsett religion och bakgrund bland de krigsskadade som har sökt asyl .

Representanter för de länder, b la Sverige, som säljer vapen och militär utrustning till länder som befinner sig i krig eller antas komma att kriga sitter nu i möten tillsammans med läkare med omfattande bilder och dokumentationer med krigsskadade på sitt bord. En tredje part är representanter från tribiunalen med krigslagar på sitt bord. I mötet deltar miljöpartister med boken krig och miljöförstöring på sitt bord. Resultatet presenteras för EU och FN .

Tog man bort tobak och tobaksindustrin kan miljöpartisterna kräva att vapenindustrin också elimineras.

Den modellen tillsammans med en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem där samerna i söndagens val har möjlighet att ta upp övergången som en grund för en hållbar inrikes och utrikes politik.

 

 

 

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


EU & medborgarförslag , så bekämpas fattigdom och klyftor i Sverige såväl som i hela EU.

1) Att bolaget Attendo som sysslar med hemtjänst och äldreboenden fick coronastöd men betalade ut miljonbonus med 4,8 miljoner kronor till chefer.

Majoriteten av befolkningen anser att det är ett orättvist system , och ohållbart ur finans & ekonomisk -politisk synvinkel.

2) Att i år får 2 455 172 personer dela på skatteåterbäringen som är på 18 miljarder kronor , dvs varje person får cirka sju och en halv miljon kr . Om alla dessa 2 455 172 personer får 7000 kr var kommer man kanske upp till 18 miljarder . Andra får mycket litet eller ingenting alls, en del medborgare får restskatt .

Även här anser en majoritet av befolkningen att det är ett orättvist system och ohållbart ur finans & ekonomisk -politisk synvinkel. Detta gör att klyftorna ökar både i det svenska samhället och kanske i hela EU .

EU & medborgarnas initiativ går ut på att , löneförhöjning slopas, skuldsanering slopas, betalningsföreläggande slopas , inga bonusar , skatteåterbäring betalas inte ut ,inga avgångsvederlag.

De 18,3 miljarder ska enligt vår modell inte betalas ut utan överföras till ett specifikt konto som garanterar utbetalningar på 18.000 kr varje år till medborgarna ovan. S k transfereringslön.

Vad anser X om han får 18.000:-kr skattefritt varje år i stället för

om medborgare X får 4000 :-kr i skatteåterbäring i år men nästa år vet personen inte hur stor återbäringen blir, personen får kanske kvarskatt att betala. Om X sparar genom att tala om för skattemyndigheten att dra en extra hundralapp i skatt varje månad, i detta fall antar vi att X får 6000:- kr det året.

Vad anser du som tillhör en grupp som har krav på sig att betala kvarskatt att i stället får 18.000:-kr skattefritt varje år .

Vad anser du som tillhör en grupp som får tillbaka bara några hundralappar att i stället få 18.000:-kr skattefritt varje år .

Vad anser du som tillhör en grupp som inte få tillbaka någonting att i stället få 18.000:-kr skattefritt varje år .

Anställda vet att bonusar beror på om företaget går bra eller inte och de kan avstå från sina bonusar och i stället få 18.000:-kr skattefritt varje år .

Nästa fråga är om en GD kan avstå från avgångsvederlag om han eller hon som alla andra får 18.000 kr varje år skattefritt. De som beviljar GD avgångsvederlag ska upphöra med detta. Är GD inte nöjd med att så sker får vi välja politiker till detta uppdrag.

Detta innebär att skattemyndigheten tar med de bonusar,skatteåterbäringar och avgångsvederlag som beräknas utbetalas varje år och placerar dessa i ett transfereringskonto . Sedan återbetalas dessa i lön i dec varje år till anställda , sjuka ,arbetslösa och pensionärer . På det sättet minskar fattigdomen och klyftorna i det svenska samhället.

Transferering innebär att statens budget stärks och att medborgarnas välfärd ökar .

 Krononofogdemyndighetens roll.

Genom att inte någon ansöker om skuldsanering och att ansökningar om betalningsförelägganden hos kronofogden försvinner minskar både arbetsbelastning , kostnader och eventuella konflikter.

Skattemyndigheten får som styrmedel möjlighet att dra eventuella skulder som den anställde , de sjuka, arbetslösa och pensionärer har från de 18.000 kronorna. Transfereringslönen går inte att dölja. Kronofogdemyndigheten behöver inte jaga skuldsatta utan den har transfereringslönen som kan nyttjas. Transfereringslönen är skattefri men är däremot inte skyddad mot borgenär.

Ansökan om skattejämkning kan också slopas eller kanske ingen kommer att ansöka om det.

Arbetsgivareorganisationernas och arbetstagareorganisationernas roll

Genom denna modell slipper arbetsgivareorganisationer och arbetstagreorganisationer löneförhandla varje år.

 

 Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Transfereringskuggbudget ett alternativ till regeringsbudgeten och den splittrade oppositionens skuggbudget .

Statens budget är nästan förbrukad , den är behäftad med stora skulder som måste återbetalas efter Coronatiden.. Klyftorna och fattigdomen ökar.

Riksdagspartierna i sina skuggbudgetar lovar miljarder med sina åtgärder utan att nämna hur det ska finansieras, från nedskärning, skattehöjning , fastighetsskatt, hundskatt , flygskatt, båtskatt , biståndet, utrikes representationen , försvaret , sänkta löner för riksdagsledamöterna , förmögenhetsskatt eller att inkludera svenska kyrkans budget i statens budget.

Transföreringskuggbudget , överföring av medel som bonusar och skatteåterbäring som beräknas återbetalas varje år till medborgare och avgångsvederlag till generaldirektörer m fl , ska återbetalas till alla anställda , sjuka och arbetslösa och pensionärer i form av lön som betalas ut varje år.

Anta att medborgare X får 4000 :-kr i skatteåterbäring i år men nästa år vet personen inte hur stor återbäringen blir, personen får kanske kvarskatt att betala. Nu sparar X genom att tala om för skattemyndigheten att dra en extra hundralapp i skatt varje månad. I detta fall antar vi att den berörda får 6000:- kr . Många kanske inte få någonting andra har krav på sig att betala kvarskatt.

Lön på 18.000.kr skattefritt som en extra lön, vi kan kalla den för transfereringslön tillfaller varje medborgare som ingår någon av de ovan nämnda kategorierna.

Detta innebär att skattemyndigheten räknar de bonusar,skatteåterbäringar och avgångsvederlag som beräknas utbetalas varje år och placerar dessa i ett transfereringskonto . Sedan återbetalas dessa i lön i dec varje år till anställda , sjuka ,arbetslösa och pensionärer . På det sätet minskar fattigdomen och klyftorna i det svenska samhället.

Transferering innebär att statens budget stärks och att medborgarnas välfärd ökar .

 Skattemyndigheten får som styrmedel möjlighet att dra eventuella skulder som den anställde , de sjuka, arbetslösa och pensionärer har . Kronofogdemyndigheten behöver inte jaga skuldsatta utan den har transfereringslön som kan utnyttjas. Transfereringslönen är skattefri men är däremot inte skyddad mot borgenär.

Är GD inte nöjd med detta får vi välja politiker till detta uppdrag.

Bostadspolitiken ändras så att det blir möjligt att den som har bott hos samma fastighetsägare i 35 år får äganderätt till sin lägenhet . Detta gör att folk bor kvar i sin kommun och minskar inflyttning till stora städer.

Svenska kyrkans budget involveras i statsbudgeten.

Genom övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem införlivas den svenska kyrkans budget och andra trossamfunds budgetar i statens budget , vi kan kalla det för ett Multireligionstöd som motsvarar partistödet. Med detta sker finansiering av Multireligionval och grön renovering av de religiösa platserna med solpanel, utveckling av demokratin , fred uppnås . Detta gör att alla trossamfund kan vara med i både finansiering , utveckling av demokrati och uppnå fred.

Den ohållbara politik som bedrivs inom EU såväl som FN har skapat indelning av världen i två lägen.

 1. Den kristna-judiska världen ger stöd till Israel

 2. Den muslimska världen ger stöd till Palestina

Från svenska EU utrikes representationens avveckling återfylls den svenska budgeten medel från nuvarande 729 ambassader och konsulat till endast 27 , detta innebär att Sverige avvecklar sina 27 ambassader i de 26 eu-staterna och behåller bara en i Bryssel . Samma åtgärd vidtager de andra EU-staterna. De 21 svenska eu- parlamentarikerna väljs från de 349 manadaten med möjlighet för andra att driva egna eu-valrörelser.

 Från fastighetsskatt, förmögenhetsskatt , hundskatt , flygskatt, båtskatt ,försvaret , sänkning av riksdagsledamöternas löner till 50.000 kr och EU-parlamentarikernas från 140.000 till 50.000 kr , Dessa medel överförs till forskning , vård, skolor och klimatet. Klimat och fred bör inte skiljas åt då vi har länder med kärnvapen och enorma vapenförråd som kan hota grannländer och säkerhet. Biståndet ges till länder som har tillgång till kärnvapen och andra vapen men som varken har syrgas eller vaccin till sina medborgare.

En meningsfull sysselsättning för nyanlända och andra arbetslösa invandrare.

U-ländernas ccTLDs aktiveras utifrån och genom detta skapas många arbetstillfällen för både infödda och de med invandrarbakgrund.. Den fredsplan med återvändandeplan som De Nya Svenskarna presenterade för riksdagspartierna är lösningen på flyktingskrisen och tillsammans med Multireligionvalsystemet skapar vi en stabil fred. Det är inte rimligt att stora tättbefolkade länder som Kina och Indien med över en miljard människor och som har brist på bröd samt fattigdom , religiösa konflikter och miljöproblem, fortsätter att styras av en enda människa. Indelning i mindre stater är därför en lösning .

 Flytta LO och andra fackförbund , advokatsamfund, International IDEA och vissa departement till de invandrartäta områdena samtidigt som man satsar på en snabbare kommunikation , elflyg, tåg och bättre vägar.

 Rättigheter utan kamp , kamp utan rättigheter .

När den som bor i invandrartäta områden som Biskopsgården i Göteborg har samma standard som den som bor på Östermalm i Stockholm, båda har tillgång till varmt och kallt vatten, elektricitet , hiss, gårdar, fotbollsplan, skolor, sjukvård, allmänna kommunikationer , Internet, daghem, äldrevård, föreningar, böneplatser, TV, press, röra sig och åka fritt , resa, idrotta, studera, demonstrera t ex på första maj, ansluta till ett parti eller fritt lämna det, ansluta sig till fackförbund .

Vad gäller upplysning till flyktingar på olika språk har de olika invandrarriksförbunden inklusive egna föreningar i olika statsdelar skyldighet att ha hemsida på olika språk men under den svenska topdomänen .SE.

Från regeringssidan ska ett vapenfritt samhälle prioriteras före ett kontantlöst samhälle eller papperslösa kontor.

Genom att flera journalister och politiker utsatts för hot och att ett gammalt riksdagsparti kan hamna utanför riksdagsspärren medan den främlingsfientilga organisationen får stort stöd gör att Sverige bli svårt att styra demokratiskt.

I SVT:s intervju 30 minuter säger den kinesiske ambassadören att Kinas demokrati fungerar på det sättet att Kina har flera partisystem men att det kommunistiska partitet leder andra partier eller bestämmer över dessa. Ungefär som om S som största parti i Sverige skulle styra de andra riksdagspartierna.

Eftersom det saknas en enhällig klar definition av demokratin och dess grunder tolkas demokratin olika av olika länder och att demokratiska republiker utan att vara demokrater , tex SD kallar sig för demokrater medan Centerpartiet varnade för att SD utgör en fara för säkerheten. Fågan är om det finns ett samband mellan C:s varning och den pistol som stals från regeringskansliet och mordet på Olof Palme . SD kallar sig också för demokrater , KD kristna demokrater kallar sig också för demokrater , och Israel påstås har en fungerande demokrati . Detta gör att vi måste hitta rätt , enhällig definition och grunder för det demokratiska systemet med ett Multireligionvalsystem som grund .

Import av arbetskraft och utvisning av arbetskraft .

Det som är nytt är att tiden efter pandemin är att en pandemin föder en ny pandemi , stora resurser krävs till forskning och hälsovård,. Kanske arbetslösheten kommer att öka , nu ligger den på

9 % och nya arbetstillfällen har inte skapats inte ens inom den gröna sektorn .

Bostadsmarknaden och en svag bostadspolitik har skapat en svart bostadsmarknad , svenskarna lämnar bostadsområden där invandrare bor. Skolpolitik visar på orättvisor och i flera skolor går ett fåtal svenska elever tillsammans med elever med invandrarbakgrund. Polismyndigheten klarar inte av att lösa många brott trots ökade kostnader som kan bero på att SDN omvandlats till polishus , Kostanden för försvaret ökar medan insatser för fred inte ger något resultat , folk dör både i krig och av pandemin. Eu-medborgare tigger på bl a på svenska torg och framför affärer medan EU:s parlamentariker minskar kontanthanteringen .

Kravet på invandrare och flyktingar ökar , hämnddemokratin, men brottsligheten bland riksdagspartierna varierar , vi vet inte hur stor brottsligheten bland riksdagspartierna är . Flera medlemmar inom riksdagspartierna har varit misstänkta för ha begått brott . Som att t ex Kd:s partiledare är misstänkt för brott vilket gör att hon är en belastning för sitt eget parti och riksdagen . Riksdagspartiernas oförmåga att hitta lämpliga lösningar utan att nämna miljarder kanske beror på att de själva är upptagna med sina egna problem.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


Det är därför politikerna i sin politik utgår från sin religion och inte från sin ideologi.

Hade den lille gossen varit född i Iran hade han blivt Shia Muslim, hade han varit född i Israel hade han blivit jude , hade han varit född i Burma hade han blivet buddist, hade han varit född i Indien hade han blivit hindu, men han råkade födas i Sverige och nu ställer han upp som kandidat i kyrkovalet.

Från europaparlamentsval till kyrkoval, från ideologi till religion

Pressen skriver b la att Fredrick Federley (C) gör comeback – ställer upp i kyrkovalet 

Tidigare EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) lämnade politiken när det blev känt att hans tidigare sambo dömts för flera grova sexuella övergrepp mot barn. Nu ger han sig in i kyrkopolitiken ..........

Frågan är med vilka medel finansierar Federley sin valrörelse ?

Federley som valdes till förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund i oktober 2002 , blev Sveriges första öppet homosexuelle ordförande för ett ungdomsförbund.

Den lilla personligheten växte upp och när han var 25 år gammal började han få tunga politiska uppdrag , återuppbyggande av landet Irak med svenskt bistånd uppgående till 6 miljarder kr strax efter regimens fall 2003. I återuppbyggandet deltog två äventyrliga ungdomar, han själv och en kvinna ungefär lika gammal och tillhörande samma parti . Efter att ha hängt ihop under en längre tid valdes de tillsammans in i EU- parlamentet .

Pressen skriver att Federley utsattes för misshandel i Irak , orsaken har förblivit okänd likaså orsaken till det misslyckade återuppbyggandet av Irak. Kvinnan som deltog i demokratiprojekten i Irak, som bekostades delvis av SIDA, utreddes då för brott.

Nu när Federley har lämnat EU- parlamentet sitter hon fortfarande kvar i EU-parlamentet för C.

Man har hört talas om att Livets ord lockar nya medlemmar med radhus, bilar , resor m.m . Kan C ha lockat sina medlemmar med kreatur , jordbruksmaskiner och jordbrukmark och tillsammans med andra markägare och jägare som även de arbetar mot återinförande av fastighetskatt, förmögenhetsskatt och hundskatt . På väg mot ett feodalsamhälle .

När fel personer få fel uppdrag , över sina förmågor , är det inte konstigt att alla projekt rörande återuppbyggnad som kostar många miljarder av bistånd , skattemedel ( Afghanistan m f l) havererar.

Frågan är vad Svenska Afghanistankommittén och Svensk-Irakiska Föreningen mfl har åstadkommit.

Vilka krav ska väljarna ställa på riksdagsledamöter och eu-parlamentariker med tanke på målet för biståndspolitiken och den svenska vårbudgeten?

Hade uppdraget gällande återuppbyggnad givits till rätta personer hade många människoliv sparats , miljön förbättrats , många flyktingar räddats och ländernas infrastruktur hindrats från att förstöras.

Den ohållbara utrikespolitiken kan leda till vad som nu händer i Nord Iralnd och Myamar vilket innebär att ytterligare konflikter har uppstått.

Utrikesrepresentationen och religionen .

I ett flertal motioner 2020/21:691, 2020/21:2776, 2020/21:83, 2020/21:97, 2, 2020/21:385, 2, 2020/21:541 och 2020/21:553 yrkade en handfulla KDs medlemmar b la Lars Adaktusson och Ingemar Kihlström samt SDs medlemmarna Björn Söder , Alexander Christiansson och Charlotte Quensel att Sveriges ambassad i Tel Aviv ska flyttas till Jerusalem.

Nu i valet sep 2021 där alla riksdagspartierna deltar , vi kallar det,för det hemliga svenska valet, då många inte känner till kyrkovalet vilket gör att SD och KD kan uppnå sina syften .

Nästan alla med invandrarbakgrund, oavsett politisk position eller yrke saknar rösträtt i det valet .

Därför är en övergång från kyrkoval till multireligionval ett måste.

De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik vilket innebär att de flyktingar som kommit före oss ska se till att kommande generationers flyktingar också får hjälp och skydd så länge krig och diktaturer finns och ingen varken kan stoppa krig eller störta en diktator på ett effektivt och fredligt sätt . Det väpnade motstånd som nu förekommer i bl a Syrien granskas av media , svensk massmedia har en övervakningsroll av andra organisationer som ger stöd till krig och finansierar dessa och även den hjälp organisationen SIDA ger .

Riksdagen borde föreslå i en motion att riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen ska framhålla vikten av att skattemedel används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt genom att utveckla Sveriges utrikesrepresentation i syfte att gynna konfliktlösning som leder till stabilitet, fred och demokrati som leder till en hållbar värld.

 

 

 

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


De som inte känner till varför man firar Påsk ,vilka är många ,känner inte heller till

De som inte känner till varför man firar Påsk ,vilka är många ,känner inte heller till varför riksdagspartierna deltar i årets val sep-2021 i vilket de inte har rösträtt ?

Frågan är med vilka medel finansieras valet sep 2021 som riksdagspartierna deltar i , från partistödet , svenska kyrkan, andra trossamfund vars medlemmar inte ha rösträtt i detta val? Eller skolan , tar man av skolpenningen då kristna som fyllt 16 år har rösträtt i det valet ? Eller anonymt?

Partibidragsnämnden har den 30 september 2020, beslutat om totalt 167 955 204 kronor i statligt stöd till politiska partier för stödåret 2020/2021. Sverigedemokraterna som får 26 792 040 kronor i partistöd tack vara f d VPK ledaren C.-H. Hermanssons motioner i andra kammaren, nr 971 år1965.

Varför finns det två lagar , kyrkolagen och lagen om trossamfund som De Nya Svenskarna tog upp i föregående inlägg.

Anledning till att det finns två lager lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier och lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

De Nya Svenskarna vill därför förändra de fyra lagarna och få en övergång till ett Multireligionvalsystem med ett Multireligionstöd som motsvarar partistödet i stället för SST .

Du är inte min talman, Dinamarca R. , I Have a Dream , Luther King , ungefär så jämför Sabuni och Kristersson V med SD.

Sabuni har kännedom om att den talman som Dinamarcas pekade med fingret mot och sade att du är inte min talman , är en stor figur inom SD , han stödjer dödsstraff. var aktiv i svensk kyrkan , ledamot i Lunds stiftsfullmäktige inom Svenska kyrkan och var ledamot i Svenska kyrkans kyrkomöte; Han som representerar SD sade att samer, tornedalingar, judar och kurder med svenskt medborgarskap som inte assimilerats inte är svenskar, utan tillhör separata "nationer" inom Sverige . SD kränker genom sin talesperson andra religioner . Den andra figur inom SD vars parti sitter i kyrkomötet kränker andra religioner .SD deltar i kyrkovalet och vi kommer att se det nu i sep 2021 .

Sabuni och många som ger henne stöd i att vilja samarbeta med SD har inte rösträtt i årets val sep 2021 vilket utnyttjas av SD . Sabuni och hennes falang, bl a två syrianer, som ger henne stöd i att samarbeta med SD har inte rösträtt i årets val.

Sverige ska vara omöjligheternas land för alla under L:s och SD:s samarbete , L kan betraktas som ett främlingsfientligt parti då de flesta organisationer bär på de liberala idéerna.

Den nya partiledaren för liberalerna som förlorade sin riksdagsplats i valet 2006 kan avsättas vid nästa landsmöte alternativt splittra L i två olka falanger .

Det var kommunisterna som störtade nazismen och de flesta kommunistiska partier världens över har bildats på initiativ av judiska politiker. Sabuni hade möjlighet att välja V-partiet att samarbeta med i stället för SD .

Det räcker tydligen inte för den nya partiledaren Nyamko Sabuni, som förlorade sin riksdagsplats i valet 2006, att fyra erfarna politiker f d folkpartiedare , Bengt Westerberg , Maria Leissner , Lars Leijonborg och Jan Björklund tar avstånd från Sabunis samarbete med SD.

Det räcker inte heller för Nyamko Sabuni att även statsminstern varnar för ett sådant närmande till SD, demokratin är hotad.

Ytterligare ett partiledare , C, har tagit avstånd från SD.

Sabuni och hennes anhängares tanke är att genom att samarbeta med SD kan taktikröstning rädda L i nästa val då Sabuni inte har mycket tid på sig att rädda Liberalena från att hamna utanför riksdagen som hon själv gjorde i valet 2006. Kristersson utesluter att samarbeta med L efter Januari-överenskommelsen. Sabuni har misslyckats med att värva flera med invandrarbakgrund som är flyktingar och varit politiskt aktiva i sina hemländer .

SD som har verkat i riksdagen sedan 2010 har misslyckats med att få något riksdagsparti att samarbeta med , misslyckats med att öv ertyga ens sina egna väljare om varför inget parti vill samarbete med dem eller bjuda in dem till Nobelfesten. De har suttit i riksdagen i 10 år utan att åstadkomma någonting och ändå kvitterar de ut 4 340 000 kr i månaden, över 52 miljoner kronor om året, finansierat av skatte betalarna.

Kan Sabuni , Kristersson och Ebba B motivera detta ?

Sabuni har hamnat i knät på SD ett närmande till ett ytterlighetsparti( i detta fall till höger) som hon själv kritiserar andra för .

Att jämföra V-partiet med SD är som att jämföra Dinamarcas uttalande “Du är inte min talman” som skakade Sveriges riksdag med Luther King:s “I Have a Dream”.

Med tanke på att så mycket pengar utbetalas till ett parti som inte åstadkommer någonting och under en väldigt lång tidsperiod måste något vara fel som en del av befolkningen orsakar och att det leder till ett demokratiskt problem . Norska befolkningen valde NATO men inte EU att samarbeta med samtidigt som Norge delar ut Nobelpriset för fred.

Detta tillsammans med att många med invandrarbakgrund saknar rösträtt i årets val sep 2021 gör att varken demokratiministern eller utbildningministern klarar av att avhjälpa dessa brister.

När nu Sveriges riksdag beslutat om att betala 350 miljarder kr till EU uppstår många frågor och diskussioner b la varifrån ska man skaka fram denna enormt stora summa pengar ?

Ett bra sätt att balansera detta är dels att starta en omfattande demokratikampanj i hela Sverige , demokratin ska inte bara ärvas utan den ska också skyddas , stärkas och utvecklas , dels genom att sänka riksdagsledamöternas lön från 70.000 till 50.000 och att EU parlamentariker väljs bland de 349 riksdagsledamöterna. Även här får ingen mer än 50.000 oavsett arbetsplats. Detta innebär att lönerna sänks samtidigt som antalet riksdagsplatser minskar med den kvot som Sverige får i EU. Även talmannen som nu får 180.000 i månaden motsvarar två och en halv riksdagsledamöters löner vilka skall minskas till 80.000 kr per månad .

Politikerna som klubbade Sveriges beslut att gå med på ett coronakrisstöd med upp till 350 miljarder euro i bidrag till drabbade EU-länder skall dela på utgiften . Under Coronapandemin skall politikerna visa solidaritet med de lågt avlönade och fattigpensionärerna , coronakrisstöd , genom att sänka sina löner inte bara i Sverige utan i hela EU .

De nordiska länderna kan även få Norge att vilja vara med i EU , detta gynnar både Norges befolkning och själva EU , då norsk olja inte förenas med miljömålet.

 
  Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Delstat med egen lag (1998:1591), egen budget och eget val , inom Sveriges territorium.

Svenska kyrkan som också är ett trossamfund har en egen lag Lagen (1998:1591) om svenska kyrkan medan andra trossamfund som buddister, judar, muslimer m fl tillsammans regleras i motsvarande lag (1998:1593) om trossamfund.

Två olika lagar som reglerar trossamfund . Lagen (1998:1593) om trossamfund d v s andra trossamfund än svenska kyrkan , och den som gäller svenska kyrkan som trossamfund lagen (1998:1591) med särskild ställning som skyddar nedanstående tillgångar .

Kyrkan förvaltar skog och mark över hela Sverige – från Karesuando i norr till Skurup i söder.. Totalt förvaltas 466 000 hektar skogsmark, 47 000 hektar betes- och åkermark, och ett finansiellt kapital på 3,5 miljarder kronor. Mark- och skogsfastigheterna till ungefär 500 000 hektar. Svenska kyrkan har andra stora tillgångar som aktier och obligationer , kyrkobyggnader, församlingsgårdar och begravningsplatser . Samt intäkten från kyrkoavgiften som 2019 uppgick till 14,9 miljarder kronor.

Resultatet 2019 inklusive bank- och förvaltningsarvoden uppgick till 1582 miljoner kronor

I Kyrklig egendom enligt § 9 av samma lag står det b la prästlönefastigheter och prästlönefonder

d v s prästlönetillgångar har till ändamål att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för svenska kyrkans förkunnelse , prästernas predikande .

Vid kyrkans och statens skilsmässa år 2000 beslutades i,den lag (1998:1591) som trädde i kraft jan 2000 att prästtillgångarna skulle fortsätta att förvaltas av kyrkan. Kyrkan fick behålla alla sina tillgångar .

Frågan är,av vilken anledning överlät staten dessa enorma tillgångar till kyrkan ?

Varför har bodelning ännu inte ägt rum trots att stat och kyrka separerades för 21 år sedan ?

Hur förvaltas dessa enorma tillgångar av Svenska kyrkan ?

Anledningen till att riksdagspartierna, vars medlemmar är kristna, är intresserade av och deltar i kyrkovalet .

Anledningen till att riksdagspartierna ,vars medlemmar icke är kristna, inte är intresserade av dessa enorma tillgångar och hur egendomen fördelats.

Anledningen till att riksdagspartierna vars medlemmar icke är kristna inte är intresserade av att införa likadana val i sina trossamfund.

I propositionen lämnas förslag till en lag om trossamfund och en lag om Svenska kyrkan

Staten och trossamfunden - bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund Prop. 1997/98:116

Anledningen till att riksdagspartierna vars medlemmar är ateister inte är intresserade av att införa ett likadant val för sina föräldrar som är medlemmar i olika trossamfund. då det är demokratin som har givit oss religionsfrihet.

Hur kommer det sig att Svenska kyrkan inte vill fördela sin förmögenheten rättvist så att andra trossamfund blir fria från SST dvs skattefinansiering .

Enligt Svenska kyrkans grundläggande värderingar skall kyrkans kapitalförvaltning följa en särskild Svenska kyrkans finanspolicy som slår fast att kapitalet ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt och att de företag som ägnar sig åt vapen och tobak och med koppling till alkohol, pornografi, spel och fossila energikällor ska väljas bort, frågan är; Hur kapitalförvaltar andra trossamfund där de flesta har flytt från krig och förtryck ?

Finansiering dominerar nästan hela den svenska debatten även här vad gäller Liberalernas berondeförhandling med SD i riksdagens finansutskott .

De Nya Svenskarna anser därför att det är nödvändigt att återinföra både fastighetsskatt och

förmögenhetsskatt innan b la Kyrkans egendom , folkets egendom, säljs ,Kyrkor till salu under olika rubriker .

     

 

                            -------------------------------------------------

Kyrka från 1200-talet är till salu

Svenska kyrkan har avkristnat Tösse gamla kyrka i Åmål – och nu har församling lagt ut den till försäljning. Den 800 år gamla kyrkan har stigit till 225 000 kronor.

Fastigheter till salu - Växjö stift - Svenska kyrkan

Fastigheter till salu.

Fastigheter till salu - Linköpings stift - Svenska kyrkan

Fastigheter, arrenden och jakträtter - Lunds stift - Svenska ...

fastigheter till salu och lediga arrenden ..

Svenska kyrkan säljer – över 100 affärer gjorda - Fastighetsnytt

Svenska kyrkans fastigheter ägs lokalt i församlingar och pastorat, och totalt består kyrkan av runt 600 ekonomiska enheter. ...

Kyrkor och prästgårdar: 12 gudomliga hus till...

12 gamla kyrkor och prästgårdar som är till salu. ... av Svenska kyrkan och är hela 476 kvadratmeter fördelat på tolv rum. ... På senare år har kyrkan stått tom och nu är den till salu för 1 250 000 kronor.

Kyrkor till salu på Hemnet – 6 himmelska hus

Vallstakyrkan i Bollnäs – med 7 meter högt i tak. I lilla Vallsta står den ståtliga, vita, över 100 år gamla kyrkan och väntar på att bli omhändertagen.

Fastigheter | Kyrkans Tidning

Örkelljunga pastorat säljer friluftsskog till kommunen. Fastigheten har tillhört Svenska kyrkan i hundratals

Kyrkobyggnader till salu

Svenska kyrkan förvaltar idag ca 3400 kyrkor runt om i Sverige. ... församlingar kommer tvingas sälja sina fastigheter. För att säkra ...

Försäljningar kan vänta Svenska kyrkan

11.000 fastigheter. Svenska kyrkans församlingar bör sälja en del av sina fastigheter för att spara pengar, detta enligt en utredning …

Svenska kyrkan Malmö säljer Södra Sallerups prästgård ...

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.
De vill förändra världen men de vågar inte själva göra en förändring i sitt eget land.

Ojämställdhet bland de 16- åringar med olika tro som är medlemmar i de politiska ungdomsförbunden, SSU, MUF m fl , gällande rösträtt ?

De ungdomar som fyllt 16 år och som bär på någon annan tro än kristendom har inte rösträtt i årets val , de är därför inte jämställda trots att de är politiskt intresserade och bär på moderpartiets ideologi och kan vara barn till föräldrar som var flyktingar.

Om de inte känner till denna rättighet och moderpartiet inte upplyser dem om denna på grund av att partiledaren själv också saknar rösträtt i årets val eller att partiledaren själv är kristen eller föräldrarna motsätter sig denna p g a att trossamfundet inte accepterar denna eller att samhället i övrigt inte är intresserat då kyrkan har fördelar och är nöjd med sin nuvarande dominanta ställning.

Om Sverige är ett av världens mest jämställda länder hur kommer det sig då att politiska ungdomsförbund b la är indelade mellan de som har röst rätt och andra är berövade denna rättighet i årets val som riksdagspartierna deltar i ?

Ungdomar som har fått rösträtt men kan avstå från att uttnyttja denna , andra ungdomar saknar den möjligheten och därför inte har denna valmöjlighet.Hur många av de i socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, med cirka 3 400 medlemmar med olika tro har rösträtt i årets val ?

Har Röda Korsets Ungdomsförbund och Rädda Barnens Ungdomsförbund med olika tro rösträtt i årets val, sep 2021?

Du som har fyllt 16 år framför att de som är medlemmar i de politiska ungdomsförbunden ska känna till sina rättigheter .

1) Den f d moderate parti1edaren och statsministern Arvid Lindman vågade utesluta nästan halva sitt parti på grund av samarbetet med Sveriges Nationella Ungdomsförbund efter SNU:s dragning mot nazismen. MUF bildades sedan under namnet Ungsvenskarna. SD har för närvarande

Sverigedemokratisk Ungdom SDU . Kan det vara den likheten som gjorde att Kristersson nyligen har ändrat sin syn på SD så att den skiljer sig från fd moderatledarens, Reinfeldt .

 1. Bidraget ges till din organisation i syfte att

  främja barns och ungdomars demokratiska fostran

främja jämställdheten mellan könen

främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper

SD gynnas av årets val då många med invandrarbakgrund med olika religioner saknar rösträtt i det val.

 kräv därför ändring av kyrkovalet och en övergång till ett multireligionvalstystem med mutltireligionstödet som ersättning till SST.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 


Har Sverige ett hemligt val som riksdagspartierna deltar i sep 2021 men SVT & SR inte rapporterar om ?

SD deltar i kyrkovalet , sitter i kyrkomötet samtidigt som de förolämpar andra religioner .

Är det kyrkans fel eller de som har rösträtt i kyrkovalet ?

Borde inte SD uteslutas från kyrkomötet ?.

Gudtjänst i TV som sänder predikan eller upplysning om valet i sep 2021 ?

Kampen för lika rösträtt , demokrati utveckling och jämställdhet sätts på prov vid valet av Nooshi Dadgostar och Nyamko Sabuni som är både kvinnor, partiledare och med invandrarbakgrund , flyktingar som har flytt från diktatorer , krig, förtryck och kränkningar av de mänskliga rättigheterna .

L och V:s medlemmar har nu en gemensam sak att kämpa för, nämligen rösträtt för sina partiledare.

Båda partiledarna, den ena är riksdagsledamot men inte den andra, saknar rösträtt i årets val, sep 2021. Detta gynnar SD och KD.

Alla andra partiledare har rösträtt i årets val men kan avstå från denna , valet mellan att rösta eller inte d vs valmöjlighet har alla partiledare utom V:s ledare Nooshi Dadgostar och L:s ledara Nyamko Sabuni .

Däremot har L och V som organisationer, riksdagspartier rösträtt i detta val . De båda partierna deltar i valet i sep 2021 men utesluter hälften av sina medlemmar, som bär på en annan tro än kristendomen, från att delta. Det kan handla om flera riksdagsledamöter eller ett statsråd som har en annan tro än kristendom.

Detta tyder på att ingen partiledare med annan tro än kristendom inte heller kan bli statsminster i de nordiska länderna som har kyrkoval.

Frågan är om riksdagspartierna i sig betraktas som kristna och utgår i sin ideologi från kristna värderingar och att det därför nödvändigt för dessa att vara medlemmar i den svenska kyrkan under beteckningen kyrkoval .

Men från vilken ideologi utgår andra grupper av riksdagsledamöter som har annan tro än kristendom och varför vill de inte ha jämställdhet i denna viktiga fråga?

Valmöjligheten

Andra partiledare har rösträtt men kan avstå från denna valmöjlighet, medan Nooshi Dadgostar och Nyamko Sabuni i detta fall saknar den möjligheten eftersom de har inte den rättigheten , rösträtt i årets val i sep 2021.

Varför intresserar sig riksdagspartierna för kyrkovalet och deltar aktivt i detta.

Här kommer SST och Kammarkollegium in i bilden , fördelning av statsbidrag, förmögenhet orättvis fördelning . Svenska kyrkans totala egendom, denna enorma förmögenhet som riksdagspartierna å ena sidan vill skydda och dessa olika bidrags storlek som fördelas till olika trossamfund s k statsbidrag och konflikter om rättigheter till dessa bidrag.

Det är inte Kyrkans egendom som förvärvats av kyrkan ensam utan den är en del av statens egendom under tiden innan separation stat-kyrka år 2000. Vi kallar det för folkets egendom .Därför bör kyrkan förstå det , dela med sig och medverka till en lösning .

Ett trossamfund i Sverige betalade 350.000 kr till ett ombud och detta kan ha varit finansierat med statsbidrag eller på annat sätt i strid med svenska staten alltså genom skatteverket . Denna summa kan komma att öka under processen . Rimlighet , interna konflikter , förolämpling av andra religioner och tvist om bidragens storlek , avslag på bidrag , krav på återbetalning och ointresse att slå ihop samtliga religionernas egendom i en fond som motsvarar partistödet.

Konflikter mellan religionerna tillsammans med de externa konflikter som tex det 10- åriga kriget i Syrien gör att folk flyr från sina hemländer kräver ändring av kyrkovalet och en övergång till ett multireligionvalstystem med mutltireligionstödet som ersättning till SST.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 

 

 

 


Går det verkligen att tvätta byken som Sten Andersson sade?

Scanias inblandning i Irak i olja mot mat programmet , nu Scania-affären i Indien och tidigare Bofors- affären även den i Indien. Går det verkligen att tvätta byken som Sten Andersson sade?
 
I Scania olja mot mat programmet utbetalades från svenska statens budget 2,541 600 till advokat L.G samt 2,837 250 kr ersättning till advokat H.S. Och ytterligare till en tredje advokat J.K ersättning med en miljon 479 135 kr . Kanske är det på det sättet statskassan töms på sin tillgångar så att tusentals blivit av med sin sjukpenning under Coronatiden .
 
Åtalet mot Scania ogillades då en ensam stackars statsåklagare N-E .S fick brottas mot tre erfarna advokater i det brottsmålet och misslyckades med att övertyga rätten . Irak som efter diktatorns fall är beroende av bistånd från bl a Sverige nämns inte vad gäller ersättningsskyldighet. Irak fick 6 miljarder i bistånd från Sverige under 2003-2004. Frågan är vart tog all den förmögenheten vägen ?
 
Det har nu i mars 2021 under Corornapandemin visat sig att medborgarna i Irak lider brist på vaccin och anklagar det irakiska styret för bl a korruption . FN:s sanktionsbeslut 661 har lett till en stor humanitär hälsokatastrof i Irak . FN har erkänt misstaget och rättat till det genom en ny resolution nr 986 s.k olja mot mat-programmet, den justeras med s.k MOU, Memorandum of Understanding , Irak fick exportera olja och med denna ikomst köpa mat och medicin. MOU förenades dock med villkor att inte användas för inköp av vapen eller produkter som kunde användas till militära ändamål. För att hindra regimen från att få tillgång till utländsk valuta öppnades ett konto som kontrollerades av FN.
Sanktionerna hävdes dock ett par månader efter Bush - Blair- kriget vilket ledde till att regimen störtades i mars 2003 och att införande av demokrati misslyckades totalt. Det här är vad FN åstadkommit i den delen och Volckerrapporten. Avslöjande och åtal för grovt sanktionsbrott väcktes i svensk allmän domstol i slutet av 2012 .
 
Frågan är vilket ansvar har bl a de svensk-irakiska politiker från de svenska riksdagspartierna och som deltagit i återubyggandet och som strax innan och efter diktatorns fall tog över regeringsmakten.
Anledningar till att prioritera inköp av vapen som har lett till den nuvarande anarkin i Irak. Som bekant i Södertälje där Scania har sitt säte bor och jobbar många irakier . En del av dessa var anhängre till diktatorn i Irak . Kanske det har bidragit till bildandet av traderbolag som i sin tur sålt Scandiafordon till dåvarade irakiska regimen och på så sätt gick pengarna till Irak s.k uppblåsta kontrakt. 
 
Diktatorn fick en och en halv miljard dollar i strid med FN:s resolotioner. Brott mot lagen om vissa internationella sanktioner, brottsligheten var att bedöma som grov.
 
Frågan är kunde en svensk minoritetsregering som S under Göran Persson som var statsminister 1996–2006 ge stöd till Bush och Blair att starta krig och orsakade den första flyktingskatastrofen som gav SD stort stöd vilket ledde till att de senare fick mandat vid riksdagsvalet 2010.
 
 
Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Ännu en internationell kvinnodag utan en kvinnlig statsminister, många kvinnor utan rösträtt

Ännu en internationell kvinnodag utan en kvinnlig statsminister, många kvinnor utan rösträtt i årets val 2021 trots en kvinnlig demokratiminister.

För att få en kvinnlig statsminister förverkligad till nästa val 2022 ,krävs det att statsministerposten sepereras från partiledare rollen.
från partiledarrollen och att L, KD och M statsar på en kvinna och inte fortsätter i samma stil genom att välja Ulf Kristerssons .

De kvinnor som saknar rösträtt i årets val sep 2021 kan få sin rösträtt förverkligad genom övergång från kyrkoval  till ett Multireligionvalsystem.
 


Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

Påven börjar i fel ände. Påven åberopar samma misstag som tidigare påvar !

Påven fick ärva en sjuttio år gammal konflikt mellan Israel och Palestina , hitintills under hans ämbete  har han inte lyckats med att lösa  konflikten så att permanent fred och stabilitet i området kunnat uppnås. Med stor sannolikhet kommer nuvarande påve  att överlämna samma konflikt till nästa påve.

Det snart 10- åriga kriget i Syrien varifrån många syrianer tvingats att fly har påven också fått ärva . Syrianerna i Italien , USA och de nordiska länderna har sitt säte i Södertälje och därifrån styr  kyrkan  andra syrianer. Södertälje betraktas som deras  huvudstad . Den delen skulle Lövén och de andra partiledarna kunna lösa , Påven kan vända sig till syrianerna i Italien och syrianerna i USA till J Biden . Om syrianerna via sina politiska företrädare i kommunen  Södertälje , inte vill att någon muslim ska flytta dit , kanske inte heller  en muslim vill  ha syrianer i de muslimska länderna som Syrien och Irak och på samma sätt som judarna inte vill ha muslimer som grannar. Detta är ett stort bekymmer och därför kan problemet, konflikten, bara lösas utifrån och inifrån samtidigt.

Den inifrån och utifrån parallella lösningen kan stärkas genom tillämpning av ett demokratiskt styrmedel, nämligen religionsfriheten, där står bl a att det är demokratin som har givit oss den rättigheten därför är det  ett måste att införa demokrati i alla trossamfund utifrån parallella lösningar . Eftersom de nordiska länderna, där alla trossamfund fått sin religiosnfrihet, och har  kyrkoval blir det då möjligt att inkludera andra trossamfund genom att övergå till ett multireligionvalsystem, där alla religioner och människor får lika rättigheter b la får de som fyllt 16 år rösträtt .   

Den  ångerfulle pilgrimen med en vädjan om förlåtelse och försoning är knappast lösningen  på de stora och invecklade konflikter där påven själv går omkring med ett stort kors på bröstet som påminner muslimer om de åtta korstågen och och västerlandets kolonialisering . Påven är kanske inte medveten om att  korset betraktas som ett avrättningsverktyg liksom svärdet och därför  inte bör bäras vid  internationella cermonier eller finnas som symbol på flaggor. Detta strider mot de mänskliga rättigheterna som många offrat sina liv för i sin kamp för att uppnå  bl a religionsfriheten .

Påven är väl medveten om den hämnd som står i de heliga skrifterna  nämligen , öga för öga och tand för tand , likaså med  religion skolundervisning och religiösa organisationer  .

Påven är av stor betydelse för religioner medan  judarna inte visar några tecken på solidaritet genom att gå ut gemensamt och begära fred .  

Att ta bort alla religioner är svårt under det att en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem är det enda möjliga alternativet till en konfliktlösningsmodell som leder till fred.

 

Integrationspolitik internationellt .

Upp till varje land och politiska ledare att agera

Här är De Nya Svenskarnas lösningar som ni  fritt kan tillämpa  .

Att varje partiledare kallar in alla syrianer av olika etnititer som medlemmar eller som sympatisörer  till ett konfliktlösningsmöte . Partiledarna kan uppnå varierande lösningar , lösningen värderas och presenteras.

Varje partiledare kan i nästa steg eller parallellt med detta kalla in alla afghaner  av olika etnitieter som medlemmar I sitt parti till ett konfliktlösningsmöte på samma sätt som ovan. Den lösningen värderas och presenteas så att andra partier får tillgång till den .

På samma sätt kallas  t ex lybier, yamniter, nigerianer, kongoleser och ugander m fl flyktingar.

Lösningar utbyts mellan de olika partiledarna som i  ett gemensamt  möte  diskuterar konfliktlösning. Detta lyfts av #SVT i en  partiledardebatt och under valrörelsen då förhoppningsvis en övergång från kyrkoval till ett multireligionvalstystem bli verklighet och en ny  demokratisk valrörelse föds.

De flyktingar som får avslag eller utvisningsbeslut erbjuds en kurs i fred, demokrati och hållbar utveckling under  tre  månader. Under tiden får de information om återvändande och deltagande I återuppbyggnad av sina länder och återanpassningsmedel som är rimligt, 100-150.000 kr.

Återvändandet för de som fått utvisningsbeslut blir frivilligt d v s valet mellan piska och morot. 

De Nya Svenskarna fördömer starkt attacken mot oskyldiga i Vetlanda.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Tidigare inlägg
RSS 2.0