Om Valmyndigheten upphäver Eu:s dubbelröstande skulle varken SD elle KD får 4% av väljarna.

De Nya Svenskarna begär att Valmyndigheten/valnämnden kontrollerar att dubbelröstandet i EU-valet inte har förekommit .

Varje EU- medborgare som utsatts för kränkning av sina rättigheter vilka är många har lättare att ha förståelse för de mänskliga rättigheterna ,MR kränkningar som ofta beror på på förtryckare , härskare, diktatorer m fl. Medan folket inte har samma känsla för skada eller kränkning när demokratin havererar. Det möjliggör att nazister och högerextremister får stöd i valet med makt och pengar.

Detta kan blanseras genom att de som har mandat att företräda staten förbjuds de att agera som politiska partier som deltar i lagstiftingsarbete samtidigt arbetar för att stärka demokratin och utveckla densamma 

Dubbelröstandet innebär att en EU- medborgare med dubbelt medborarskap får två röstkort det ena från sitt ursprungsland och det andra från t ex Sverige . Jomshoff har dubbelt medborgarskap finskt och svenskt . Jomshoff har därför dubbel rösträtt och i EU-valet fick han två röstkort, ett från Finland och ett från Sverige . Jomshoff behöver inte åka till Finland för att rösta utan han kan poströsta i Stockhom på partiet Sannfinländerna och i Sverige kan han rösta i vallokalen där han har sin hemvist där lägga sin röst på SD . Från Gamla Stan röstar Jomshoff i det finska valet och i Sverigers riksdagsval på samma sätt .

Jomshoff s mål är en starkare högerextrimistisk grupp i EU parlamentet . Jomshoff rekommenderar därför sina anhängare i Polen, Ungern m fl länder att göra likadant.

Oavsett vilket parti dubbelröstandet gäller är det odemokratiskt varför det måste ändras och rösterna räknas om.

Alla pensionärer, många fattiga pensionärer får sänkt pension under tiden medan EU-parlamentarikernas och riksdagsledamöternas löner ökar under samma tid. Detta måste vara en viktigare fråga än högerextremistiska och religiösa frågor .

Korruptionen sprider sig i många av EU:s medlemsländer och det måste vara en viktig fråga .

Krig är en huvudorsak till att många flyktingar söker skydd i Europa , det handlar om två faktorer, de mänskliga rättigheterna som är grundbulten i FN:s stadgar , FN konventionen som står broderad i många länders konstitutioner . och icke utvecklat demokratin som möjliggör högerextremistiska framgångar

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


EU valet, De arbetar för dig , därför skall du delta i valet . Men först skall vi tillsammans gå igenom en liten matteläxa.

Du som engelsman och har rösträtt i EU-valet tänk på att ditt land har 2 629 188 miljoner US dollari BNP , ditt land betalar 54,424,1916 $ dvs 2.07 % till NATO , medan det till EU betalar endast 10,574.98 M€ motsvarande 11 miljoner dollar ,Är det till EU fel ?

Ditt land betalar 4 gånger högre avgift till NATO än till EU.

Ditt land har 73  ledamöter i Europaparlamentet medan Sverige bara har 20 mandat .

Om de 73 ledamöterna inte är handlingkraftiga politiker dvs har misslyckats med att representera ditt land på bästa sätt , blir det alltså att bättre fly än illa fäkta, Brexit.

Dessutom har ditt land kostnader för sitt eget försvar .

UKIP:s anhängare skall vända sig mot sin regering och NATO I stället för att motarbeta EU genom Brexitkaoset. Anser inte UKIP:s anhängare att det är EU som skall ge dem ökad välfärd, inte NATO och därför skall pengarna överföras från NATO till EU.

Den s k brittiska rabatten har inte räknats .

Folkets vrede och ilska skall skall inte gå ut över flyktingarna . När det saknas handlingskraftiga politiker som kan sätta stopp för pågående krig , konflikter , bosättningar och att lösa konflikter på ett effektivt sätt leder det till en oönskad konsekvens, en ohållbar politik där konflikter överlämnas till kommande generationer .

Har en EU-stat inte råd att betala full avgift för sitt medlemskap i EU har den heller inte råd att betala medlemsavgiften till NATO. Kroatien har 50 730 i BNP har  11 members of the European Parliament , betalar 359.44 M€I EU avgift medan landet betalar

1.71 % av sin BNP I avgift till NATO vilket är 867,483 milion US $.dvs dubbelt så mycket betalas till NATO .

Konstigt är det att ett land betalar avgift till NATO trots att landet inte har något försvar , Island .Accepterar man detta argument varför avfärda de rimliga argumenten

De alternativ som finns

  1. Behålla medlemskap i NATO men avveckla sitt eget försvar

  2. Behålla sitt medlemskap i NATO men betala full av gift till EU för sitt medlemskap dvs jämställda EU -stater , inga folkliga protester . Även här gäller punkt 1.

  3. En medlemstat i EU betalar mer men har tilldelats färre mandat.

I fallet Rumänien som har betalat 1,228.65 M€ men tilldelats 32 mandat medan Sverige

som har betalat 2,628.84 miljoner Euro har tilldelats endast 20 mandat

Steg 2: Ekonomin handlar om priotering och rättvis fördelning, det är det alla EU- ländernas finansministrar utgår ifrån.

Sverige betalar år 2019, 43,0 miljarder i avgift till EU , detta innefattar BNI-avgift, momsavgift, brittisk rabatt och tull.

Den onödiga dubbla representationen och tiggeriet har ökat .

Tiggeriet har ökat under FI och FI:s EU- mandat , FI sitter tillsammans med Rumäniens och Bulgariens EU- politiker . Det finns inget bättre forum än EU att ta upp den frågan. De båda länderna är med i EU och NATO samtidigt som de har ett eget försvar .

Den onödiga representationen försvårar enighet och flyktingmottagande och skapar onödiga kostnader .

EU från 784 ambassader till endast 27 ambassader .

Sverige saknar behov av att ha 27 ambassader i de 27 EU medlemsländerna , slöseri med resurser och ökad byråkrati. Sverige avvecklar 27 ambassader och behåller bara en ambassad, den i Bryssel. Likadant gör de övriga medlemstaterna i EU. Ett enormt sparande på resurser och en effektivisering av diplomatiska förbindelser vilket i sin tur effektiviserar flykting, migrations och asyl politiken. En effektiv utrikespolitik . När Ungen avvecklar sina 27 ambassader i EU:s medlemstater och bara behåller en i Bryssel undviker man att EU hamnar i konflikt med regeringen i Ungern , detsamma gäller för Polen m fl. Ungern eller Polen sparar på så sätt mycket resurser som kan överföras till respektive folks välfärd.


Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Det är starkaste argumentet i EU-valet 2019 om kandidater till Europaparlamentet vågar

De Nya Svenskarna stöder motionen lägg ned myndigheten för statligt stöd till trossamfund men ersätt den med Multireligionstöd

Motion 2017/18:3415 av Boriana Åberg (M)

Lägg ned myndigheten för statligt stöd till trossamfund (docx, 57 kB)Lägg ned myndigheten för statligt stöd till trossamfund (pdf, 68 kB)

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0