De länder som inte med kontinuitet utvecklar sin demokrati och skyddar den fär skylla sig själva

De länder som inte med kontinuitet utvecklar sin demokrati och skyddar den fär skylla sig själva

Val strategi , lag & ordning kontra kändisarnas påverkan vid det svenska valet

Det är näst intill omöjligt att en medborgare som tror på demokrati att när denna får sitt valkuvert ska kunna bli påverkad av ett främmande land .Oavsett främmande länders metoder, hänger detta naturligtvis på hur folket uppfattar demokratin och om de vill utveckla och skydda den . Trots att vi här i Sverige har en en demokratiministeroch och stor organisation IDEA som bara ägnar sig åt demokrati har demokratin inte utvecklats samtidigt som valdeltagande ligger lågt och det finns andra som inte tror på demokrati vilket försvagar demokratin som i sin tur möjliggör för att andra kan påverka valet och att det kan uppstå valfusk . Detta möjliggör även för rasister, nazister och den s k nordiska motståndrörelsen att kunna utnyttja den svaga demokratin och få stöd av andra att säga att det är demokrati och att alla har rätt till att demonstrera, organisera sig och få mandat och vara med att stifta lagar. I Sverige finns SD som har 49 mandat i riksdagen

och de har utnyttjat den svaga och stagnerade demokratin. Avhopp av politiker och politiska vildar i riksdagen har ökat vid sidan av främlingsfientligheten så att man hittar element som lagstiftare vilka är eller har varit misstänkta för brott . Vid det senaste kyrkovalet som De Nya Svenskarna nämnde var det 86 % av de röstberättigade som inte röstade. Kvinnorna har bildat ett eget parti genom att utnyttja den svaga demokratin och tidigare positionen och fick plötsligt mandat i Eu-parlamentet .


Medborgarförslag , EU-initiativ försvinner mellan olika medborgarkontor och stadsdelsnämnder .

Inte heller journalister , massmedia eller invandrarriksförbunden har visat något intresse för medborgarförslag eller EU-initiativ.

Fyller demokratiministern och IDEA sin funktion

Det står så här att International IDEA, Supporting Democracy Worldwide ?

Hur mycket demokrati har den anonyma IDEA med engelsk text bidragit med och utvecklat . IDEA som har sitt säte i centrala Stockholm och förfogar över enorma resurser med många anställda som är likställda med diplomater med immunitet för sina familjer. De Nya Svenskarna har tidigare riktat kritik mot denna organisation och efterlyst en organisation med flera språk då IDEA är att betrakta som en internationell organisation . IDEA bedriver verksamhet i länder där många är analfabeter.

I detta nuvarande outvecklade demokratiska systeme har kändisarna roll blivit större.

Kandidaterna i svensk politik plockas ur kändiskretsar som saknar förankring i det politiska systemet eller nyförvärv av medlemmar i ett parti som förlorat sitt stöd bland folket .

Plötsligt börjar massmedia att skriva och visa bilder på de genier som ska lyfta upp partierna .

Upphöjelser av dessa kandidater till olika högre politiska uppdrag har visat sig vara ett stort misslyckande

Det är även partiernas valberedningars odemokratiska metoder som gynnar kändisarna och det är framför allt orättvist mot de medlemmar som tjänat sina partier under många år och som borde ha företräde.

Valerfarenheten har visat att partiernas val av kändisar totalt har misslyckats med att öka stödet för partierna som antingen backat eller stannat och har lett till avhopp från partierna .Valet av advokaten Peter Althin , prästen Cecilia Wikström , journalisten Lars Adaktusson , författarinnan Marit Paulsen visar på detta.

Nu ger sig Bert Karlsson fd ledare för NyD plötsligt ut på turné för kristdemokraterna vilket kan jämföras med Gudrun Schyman f d ledare för Vänsterpartiet och som bildade feministiskt initiativ-

Behövs det verkligen ett kristet religiöst parti i en demokratisk lagstiftande församling.

Att bara lägga till bokstaven D som KD och SD räcker inte för att ett parti ska betraktas som demokratiskt ?

Den nuvarande splittrade och ojämställda riksdagen håller på att drunkna i sina lagparagrafer och införande av nya regler vid sidan av EU och FN så att de inte ens själva som lagstiftande församling eller svenska folket hänger med.

För att nyanlända och invandrare ska få tillit till den svenska demokratin och öka sitt valdeltagande genom att vi tillsammans utvecklar demokratin och skyddar den samtidigt som den svenska kyrkan öppnar sig för övergång till ett Multireligionvalsystem .

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Varför är resultatet vid kyrkovalet 2017 en hemlighet ?

Varför är resultatet vid kyrkovalet 2017 en hemlighet ?

Varför redovisas inte detta ?

Hur finansierar svenska kyrkan kyrkovalet ?

Den 17:e sep 2017 gick endast svenska kristna till valet , de som fyllt 16 år och uppåt . Men att hålla ett valresultat hemligt i fem månader händer bara i auktoritära diktaturer.

Kan det bero på att SD fick 2 mandat i kyrkovalet .

Kan det bero på att 86% av de kristna röstberättigade inte deltog i valet .

Kan det bero på att det fanns många ogiltiga röster .

Kan det bero på att endast 16 % gick till valet.

Kan det bero på att det inte finns något journalistiskt intresse .

Kan det bero på att svenska folket är nöjt med detta gamla system , kyrkovalet.

Kan det bero på att demokratiministern betraktar kyrkovalet som att det ligger utanför det demokratiska systemet .

Kan det bero på att andra trossamfund saknar kunskap om kyrkovalet.

Kan det bero på att svenska kyrkan inte vill dela med sig av resurserna.

Kan det bero på att svenska kyrkan behåller ett visst intresse gemom att anordna konserter, orgelmusik och att späka sig under fasteperioden m.m

Även om det är kyrkans inre angelägenhet , är det viktigt för andra att få veta hur svenska kyrkan finansierar kyrkovalet . Kan Svenska kyrkan omfamna andra trossamfund genom att övergå till ett Multireligionvalsystem så att trossamfunden också kan utöva demokrati i sin religion så att vi tillsammans kan uppnå fred och tryggare stadsdelar.

De Nya Svenskarna arbetar med konfliktlösning genom tillämpning av en enkel, billig och effektivt modell nämligen tillämpning av ett #Multireligionvalsystem .

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten 

 

 

 

 

 


Är svensk Utrikes- och säkerhetspolitik i balans?

Är svensk Utrikes- och säkerhetspolitik i balans?

Det är riksdagens uppgift att tillsammans med regeringen forma svensk utrikespolitik och inte ett enskilt parti eller politiker som Birgitta Ohlsson och Fredrik Malm vilken ska efterträda henne. Wallström:s utrikesdeklaration 2018 där utrikespolitiken dominerades av att hylla Birgitta Ohlsson.

Att hylla en av de I fyrklövern som är känd för sin Israelvänliga politik . Ska riksdagen behöva anställa gråterskor räcker det inte med att bjuda henne på tårta efter debatten ? Det låter som om riksdagen behöver anställa flera gråterskor när hon lämnar riksdagen..

Hon är den tredje i fyrklövern som har spelat en stor roll i svensk politik och delvis inom EU. Efter hennes nederlag i striden om posten som partiledare valde hon att lämna politiken .

Birgitta Ohlsson är född samma år som den förste i fyrklövern valdes till partiledare vid Folkpartiets landsmöte 1975 och som är känd för att under sin karriär försvara den israeliska politiken och som har en mycket stark kärlek till Israel där han har fått omfattande hyllning , utmärkelse , medlalj och utsetts till hedersdoktor vid ett israeliskt universitet. Han övergav kristendomen och konverteade till judendomen .

Birgitta Ohlsson sitter i utrikesutskottet och är också jämnårig med den fjärde i fyrklövern Fredrik Malm som är på väg att ersätta den tredje i fyrklövern och han har lika starkt influerats av Israel.

Det är bara 3 med invandrarbakgrund av de 47 som sitter i utrikesutskottet.

Den andra I fyrklöven är försvarsutskottets Ordförande Allan Widman som också är känd för sin israelvänliga politik

 KD och Ebba Bush utgör ett stöd för fyrklöven i sitt stöd av Israels politik .

För Israel är det tur att de har denna lyckoklöver medan den palestinske presidenten nyligen har uttalat sig om att han förväntar sig en lösning från Europa .

Är ovanstående förenat med den svenska utrikes och säkerhetspolitiken som riksdagen och regeringen har utformat?

Även svenska kyrkan är passiv i sin ställning till konflikten och därför är det utomordentligt viktigt med en övergång till ett Multireligionvasystem

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
De 751 ledamöterna i Europaparlamentet bör gå ut och sätta sig på tiggarnas platser så att de får lära sig om MR.

De 751 ledamöterna i Europaparlamentet bör gå ut och sätta sig på tiggarnas platser så att de får lära sig om MR.

 Demokratiministern behöver lära sig demokrati och Eu-parlamentarikerna behöver lära sig om de mänskliga rättigheterna.

Tiggeriet och Eu- initiativ

 De Nya Svenskarna förslår att de 751 ledamöterna i Europaparlamentet underl ledning av Soraya Post och den svenska riksdagens 349 ledamöter under ledning av talmannen Björn Söder går ut och sätter sig på tiggarnas platser så att de får känna hur det känns att sitta ute i kylan och tigga en hel dag , så att de kan lära sig om de mänskliga rättigheterna .

De svenska 16-åringarna får praktisera och tillämpa demokrati tidigt alltså två år innan det allmänna valet medan 16-åringar med invandrarbakgrund berövas den möjligheten och rättigheten, Varför ?

Den frågan ställer vi till alla nordiska länder som tillämpar kyrkoval och även till alla de som innehar posten som demokratiminister.

Hämnddemokrati

EU driver en hämnddemokrati bl a genom att ta bort de demokratiska och fredliga projekten om både romernas självstyre och Multireligionvalsystemet, Fredsplanen , Medborgar & Eu- initiativetsom De Nya Svenskarna skickade till Interreg Europe och som togs bort av EU Secretariatet , se länken nedan

https://www.interregeurope.eu/project-idea-detail/1026/multireligionvalsystem-i-staellet-foer-kyrkoval-fredsplanen-medborgar-eu-initiativ/

Vad är det för fel att omvandla tiggeriet till självstyre och få romerna att engagera sig politiskt och på så sätt få ett drägligare liv. Att de som aldrig tidigare utövat demokrati får möjlighet att göra det. Konflikt lösning och lugnare stadsdelar .

Kan romerna och Soraya Post lära sig av samernas självstyre? Vi De Nya Svenskarna gratulerar dem på deras nationaldag den 5:e feb 2018.

Så här står det på Soraya Posts hemsida och sociala media “har drivit MR-frågan på hög internationell nivå inom OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Euroernapa), EU-parlamentet, Europarådet och FRA (Fundamental Rights Agency). Soraya har stort förtroende bland romer och är deras språkrör såväl nationellt som internationellt, 

@DPNS stödjer naturligtvis romernas rätt till självbestämmande på samma sätt som samerna och ålänningarna och att vi förhoppningsvis tillsammans kan tillämpa Multireligionvalsystemet, så att vi kan uppnå fred.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


(VC) virtuell Cemetery/ Virtell begravning

(VC) virtuell Cemetery/ Virtell begravning

 Att lyfta döda till andra planeter virtuellt.

 De döda behöver en värdig begravning.

Folk dör varje dag mest av krig i Syrien, Afghanistan, Jemen, Libyen, Irak, Somalia mfl.beroende på religion kremeras en del och andra begravs utan kremering .

 En del döda får både en stor bit mark och en gravsten, andra hittar man inte .

 Om FN och EU inte kan sätta stopp för de oändliga krigen kommer varken marken eller skog för att tillverka kistor att räcka till .Därför bör en värdig begravning för alla döda ske virtuellt. Jämställ alla döda så att alla får en likvärdig begravning.

 En del gravar glöms bort, får inte besök , en del saknar släkt , en del har inte råd att begrava

sina döda anhöriga, en del efterlevande lever som flyktingar och har inte möjlighet att besöka sina anhörigas gravar, krigsoffer som inte hittas och krigsfångar som bara försvann.

 Genom ett Multireligionvalsystem kan trossamfunden enas om ett internationellt begravningssätt

 Härfåg

 

elen från paradiset som sitter på axeln är Noahs duvas vän

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


RSS 2.0