Pressmeddelande

 

Promemoria: Omval gällande kyrkoval

-för fred, demokrati och hållbar utveckling (FDU)

De Nya Svenskarna föreslår att Kyrkovalet ändras till Multireligionval

MJBH-valet som omfattar alla religioner ska äga rum i samband med EU-valet

Om statsrådsberedningen ger ut denna promemoria och regeringskansliet skyndsamt skickar förslaget på remiss får vi ändring av kyrkovalet och ett genomförande av  MULTIRELIGIONVALET .

De som inte får rösta och de som har rätt att rösta

Svenska kyrkan arbetar tillsammans med organisationer för en rättvist värld utan hunger , fattigdom och förtryck. Kyrkans personal finns med som stöd vid olyckor, kriser och katastrofer både utomlands och inom landet.

De som får röstar deltar i tre val , kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Kostnad = 150 miljoner kronor.

Det handlar om förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren gällande verksamheten där vi bor oavsett våra olika religioner men vissa får ändå inte rösta jmf med fackföreningar som LO, Unionen eller ST

Verksamhet för barn och unga och skolavslutningar i kyrkan. Man renoverar kyrkor men inte moskéer, synagogor eller tempel.

Kyrkomötet som består av 251 ledamöter behandlar också klimatfrågan men ändå saknas solceller i kyrkorna.

Det handlar om ekonomi och fastigheter, ändå har vi många uteliggare och bostadsbrist.

Det står bl a att svenska kyrkor som är 3400 st till antalet är öppna och där alla ska få plats .

 

Man röstar på nomineringsgrupper = riksdagspartierna

dop, vigsel, konfirmation och begravning är de viktigaste uppgifterna för kyrkan

Under den sk tyska perioden 1538-1543 hade Sverige kyrkominister en tysk präst med namnet Georg Norman., detta har samband med den så kallade Grevefejden och Dackefejden.

Vid kyrkomötet i Uppsala den 25 mars 1593 tvingades Sigismund Vasa att avstå från katolicismen och övergå till den protestantiska lutherska kyrkan. Detta ställdes som villkor om han skulle utses till svensk kung.

Detta orsakade Linköpings blodbad som utspelade sig 25 sep 1598 det största justitiemordet i Sveriges historia följt av det 30 åriga kriget där vår kung stupade och att, senare hans dotter drottning Kristina sökte asyl hos påven i Rom samtidigt som hon avsade sig sin protestantiska tro.Slutade med religionsfredsavtal år 1555.

Antalet deltagare i kyrkovalet minskar dramatisk , dessutom utesluter man flera religioner från att delta i den demokratiska processen. Detta är från FDU:s synvinkel inte rättvist att få representanter från en enda religion får bestämma över angelägenheter rörande stadsdelar där även medborgare som har annan religionsuppfattning bor.

De Nya Svenskarna som får stöd av andra religioner vill reformera kyrkovalet så att den omfattar även andra religioner. Kyrkovalet ändras till Multireligionvalet och den förkortningen

syftar på religionerna kristna, muslimer, judar, buddister, hinduer

 

 

De Nya Svenskarna 

Fred – Demokrati – Hållbar utveckling


RSS 2.0