FN :s rollspel för fred , de multireligiösa samhällenas behov av att demokratisera

Går du i nian kan du bilda ett sådant rollspel oavsett vilken skola och kommun du tillhör !

 Våldet i Sverige kanske går tillbaka till den borgerliga regeringen , Carl Bildts regeringen 91-94 då lasermannen härjade fritt och sköt många invandrare , och trots att lasermannen sköt mot poliser lyckades han rymma medan pojken med Downs syndrom och som hade en leksakspistol blev skjuten till döds på plats av poliser med många skott..

Våldet i Norge beror till stor del på Breiviks skjutande där han dödade många människor , de flesta med invandrarbakgrund.

 

Finns någon likhet mellan kapningen av planet som ledde till att regimkritikern Belarusiern Roman Protasevitj greps som man tror av KGB-agenter som satt med på flygplanet och den svenska regeringens avvisning den 18 december 2001 av två egyptiska medborgare med omgående verkställighet? Det har framkommit att i Egypten fick de inte tillgång till rättvisa rättegångar och de asylsökande utsattes för tortyr. Det har hävdats att det är sannolikt att representanter för USA:s regering behandlat dem i strid mot Europakonventionens förbud mot grym, omänsklig och förnedrande behandling .TV 4:s Kalla fakta tog upp att avvisningen verkställdesdpns av utländsk personal på ett synnerligen inhumant sätt och att det förekommit ett amerikanskt agerande i samband med överföringar av misshagliga personer till stater där dessa riskerade att utsättas för tortyr, s.k. extraordinary renditions.

 

Behandling av tre olika medborgare Roman Protasevitj och egypterna skedde på uppdrag av politiker och tjänstemän från fyra olika länder .

 

De religiösa samhällena måste demokratiseras inifrån och utifrån.

Diskuterar politikerna biståndet som huvudargument måste motargumentet bli vapen och kärnvapen . Diskuterar man flyktingpolitik som huvudargument måste motargumentet bli om du inte är kapabel att skapa fred så att flyktingarna kan stanna kvar i sina hemländer tolkas det som om att du vill ersätta flyktingpolitik med adoptionspolitik.

Kamp för fred är ett komplement till klimatmålet, Gretas kamp för klimatet kompletteras med ett FN :s rollspel för fred . De multireligiösa samhällena demokratiseras.

I Sveriges riksdag representeras de kristna av KD och dessutom deltar alla riksdagspartier i kyrkovalet , medan andra står utanför , andra trossamfund saknar representation i Sveriges riksdag, Danska folktinget, norska stortinget och finska parlamentet. Kyrkoval äger rum även i de här länderna vilket underlättar demokratisering av alla trossamfund. Sverige, Danmark och Finland som är multireligiösa samhällen och är medlemmar i EU . De som har fyllt 16 år får rösträtt i kyrkovalet vilket gör att de få praktisera demokrati två år innan det allmänna valet, andra ungdomar saknar sådan rösträtt och får därför ingen möjlighet att praktisera demokratin på samma sätt som infödda.

Målet med FN :s rollspel för fred förutom att de multireligiösa samhällena demokratiseras ger alla som har fyllt 16 år samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet och på det sättet utvecklar vi demokratin tillsammans. Med FN:s rollspel för fred skapar vi tillsammans en hållbar fred. .

Mitt riksdagsparti med studentsförbund, ungdomsförbund och kvinnoförbund deltar i kyrkovalet men inte jag , varför undrar många ungdomar med annan religion?

Problemet är att riksdagen med sina 349 mandat är delad i två klyftor , de ledamöter som har rösträtt i kyrkovalet, och de ledamöter som tillhör ett annat trossamfund d v s buddist, hindu, jude , katolik eller muslim som inte har samma rätt. Även vissa av riksdagens partiledare saknar rösträtt i årets val i sep 2021.

 • Detta kan bero på att de inte lyckas övertala sina religiösa ledare att det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och därför borde de arrangera likadana val .

 • Alternativet är att de får vara lediga från riksdagen under kyrkovalet ,medan de andra ledamöterna som har rösträtt i årets val engagerar sig i något annat än vad det svenska folket har givit dem uppdrag för, nämligen kyrkovalet.

 • Eller att de förmodligen inte har reflekterat över detta därför att de saknar denna rösträtt som gör att riksdagen inte är jämställd som representrar alla trossamfund . På det sättet icke en reflektion av tidigare flyktingar utan har gått från den ena flyktinggenerationen till den andra .

Att religionsfriheten är en grundbult i vår demokrati. Det innebär att demokratin har givit alla trossamfund religionsfrihet .Den protetantiska kyrkan har därför infört demokrati i form av kyrkoval men inte andra trossamfund vars medlemmar har flytt från diktaturer och krig .

Därför har demokratin inte utvecklats trots att det finns en demokratiminster och att den tillämpas i alla stater inom EU såväl som i FN och trots att Sverige har haft demokrati i 100 år saknar demokratin sin grund nämligen ett Multireligionvalsystem .

Det som underlättar denna övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem är att de flesta nordiska länder redan har kyrkoval . Att många 16 -åringar i de nordiska länderna har

tränat demokrati tidigare kan därför en konfliktlösningsmodell tillämpas i form av FN-rollspel för fred som komplement till Gretas kamp för klimatet.

 

 

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Israel har krigat sedan det grundades. Detta till trots, samtidigt som Israel inte

Israel har krigat sedan det grundades. Detta till trots, samtidigt som Israel inte har en fungerande regering, får de starta krig samtidigt som de får behålla sina kärnvapen .

En svag demokrati möjliggör, att utan samlingsregering, både starta krig , lämna EU och kringgå en överenskommelse som Januari-överenskommelsen i det senaste valet och december-överenskommelsen i det föregående valet trots ett valresultat..

Israel har alltid haft undantag från miljökrav UN Sustainable Development Goals . Det finns mycket starka misstankar om att även Israel har kärnvapen som de får behålla . Israel har mellan 75 och 400 kärnvapen som utgör ett avskräckande hot . Frågan är vad som kan hända om israeliska kärnvapen slås ut av raketer

Jan Eliasson som var vice generalsekreterare för FN till 2016 har upplevt alla Israels krig , han är nämligen äldre än Israel . Han var ordförande i FN:s generalförsamling mellan 2005–2006 och Sveriges utrikesminister, dessutom ordförande i Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI sedan juni 2017 och har varit Sveriges ambassadör i USA .

Han tilldelades många kors bl a Storkorsetet av Spanska Isabella, den katolska orden, här kommer religionens symboliska påverkan i politiken in.

I sitt land har han både i sitt parti S och i det egna landet många judar och många av dessa har enligt uppgift rösträtt i det israeliska valet vilket den svenska valmyndigheten och svensk media inte vill prata om eller ta upp på samma sätt som kyrkovalet. Eliasson har haft möjlighet att ta kontakt med den rabin som representerar Israel i Norden, men så har såvitt vi vet inte skett.

Eliasson har inte heller agerat för att FN flyttas från USA , New York, till ett neutralt land , då USA ger pengar, vapen och stöd till Israel. Israel tar heller inte emot flyktingar.

Hur många brott och massakrar skall Israel begå innan FN och EU vänder på sin ohållbara politik.

Här är några av dessa brott mot mänskligheten:

Vid sidan av sin krigföring bombade Israel två flyktingläget. Massakern i Sabra och Shatila

i Libanon 1982 vilket var folkmord men ändå blev ingen dömd för krigsbrott.

Vid sidan av sin krigföring tankade de sina flygplan i luften och slog till mot den irakiska kärnkraften.

Vid sidan av sin krigföring skickade Israel soldater , grodmän, till Tunisen och avrättade en palestinsk ledare framför sina barn.

Israel undantas även här från krigsförbrytartribunalen.

FN och EU är just nu inte kapabla att lösa någon konflikt om den ohållbara politik som bedrivs inom EU såväl som FN fortsätter med indelning av världen i två lägen.

 1. Den kristna-judiska världen ger stöd till Israel

 2. Den muslimska världen ger stöd till Palestina

Buddisterna i Burma/Myanmar och Kina passar på att behandla muslimer illa .

FN och EU kan endast lösa den konflikten genom ett enkelt, billigt och

effektivt trepunktsprogram:

 1. En övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem enligt principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet. I och med att flera nordiska länder redan har kyrkoval underlättar detta övergången och att tillämpas i övriga världen. Multireligionvalet utgör en grund i det demokratiska systemet.

   
 2. Skrota alla kärnvapen och vapen , ett vapenfrtt samhälle.

 3. Målet för biståndspolitiken måste vara att gynna fred och klimat.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 


Den ohållbara inrikes och-utrikespolitiken är orsaken till de pågående striderna

Den ohållbara inrikes och-utrikespolitiken är orsaken till de pågående striderna där människor utsätts för förintelse och miljöförstöring .

Riksdagspartierna tar ledigt över Kristi himmelfärdshelgen, riksdagspartierna deltar i kyrkovalet , riksdagspartierna sitter i kyrkomötet där SD utnyttjar tillfället genom att majoriteten av de med invandrarbakgrund inte har rösträtt , förolämpar andra religioner, statsråden debatterar med korset på hjärtat, och statliga myndigheters personal uppträder offentligt med korset på bröstet .

Svärdet och korset är att betrakta som avrättningsverktyg och bör därför avlägsnas som statliga symboler.

Svenska kyrkan ses som en delstat i Sverige med egen lag, egen budget och eget val , kyrkoval.

Den ohållbara politik som bedrivs inom EU såväl som FN har skapat indelning av världen i två lägen.

 1. Den kristna-judiska världen ger stöd till Israel

 2. Den muslimska världen ger stöd till Palestina

Buddisterna i Burma och Kina passar som SD på att behandla muslimer muslimer illa .

Vad händer om man bombar sönder ett höghus och utplånar barn och äldre eller för bort samma människor till att kremeras levande och att avrätta människor utan rättslig prövning?

Anta att Sverige bombar sönder en sameby , kan Sverige fortsätta att betraktas som demokratiskt eller diktatoriskt styrt ?

 På alla sjukhus i Sverige tillämpas demokrati och mänskliga rättigheter , där läkare , sjuksköterskor och all personal samarbetar , tar emot och behandlar människor oavsett religion och bakgrund bland de krigsskadade som har sökt asyl .

Representanter för de länder, b la Sverige, som säljer vapen och militär utrustning till länder som befinner sig i krig eller antas komma att kriga sitter nu i möten tillsammans med läkare med omfattande bilder och dokumentationer med krigsskadade på sitt bord. En tredje part är representanter från tribiunalen med krigslagar på sitt bord. I mötet deltar miljöpartister med boken krig och miljöförstöring på sitt bord. Resultatet presenteras för EU och FN .

Tog man bort tobak och tobaksindustrin kan miljöpartisterna kräva att vapenindustrin också elimineras.

Den modellen tillsammans med en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem där samerna i söndagens val har möjlighet att ta upp övergången som en grund för en hållbar inrikes och utrikes politik.

 

 

 

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


EU & medborgarförslag , så bekämpas fattigdom och klyftor i Sverige såväl som i hela EU.

1) Att bolaget Attendo som sysslar med hemtjänst och äldreboenden fick coronastöd men betalade ut miljonbonus med 4,8 miljoner kronor till chefer.

Majoriteten av befolkningen anser att det är ett orättvist system , och ohållbart ur finans & ekonomisk -politisk synvinkel.

2) Att i år får 2 455 172 personer dela på skatteåterbäringen som är på 18 miljarder kronor , dvs varje person får cirka sju och en halv miljon kr . Om alla dessa 2 455 172 personer får 7000 kr var kommer man kanske upp till 18 miljarder . Andra får mycket litet eller ingenting alls, en del medborgare får restskatt .

Även här anser en majoritet av befolkningen att det är ett orättvist system och ohållbart ur finans & ekonomisk -politisk synvinkel. Detta gör att klyftorna ökar både i det svenska samhället och kanske i hela EU .

EU & medborgarnas initiativ går ut på att , löneförhöjning slopas, skuldsanering slopas, betalningsföreläggande slopas , inga bonusar , skatteåterbäring betalas inte ut ,inga avgångsvederlag.

De 18,3 miljarder ska enligt vår modell inte betalas ut utan överföras till ett specifikt konto som garanterar utbetalningar på 18.000 kr varje år till medborgarna ovan. S k transfereringslön.

Vad anser X om han får 18.000:-kr skattefritt varje år i stället för

om medborgare X får 4000 :-kr i skatteåterbäring i år men nästa år vet personen inte hur stor återbäringen blir, personen får kanske kvarskatt att betala. Om X sparar genom att tala om för skattemyndigheten att dra en extra hundralapp i skatt varje månad, i detta fall antar vi att X får 6000:- kr det året.

Vad anser du som tillhör en grupp som har krav på sig att betala kvarskatt att i stället får 18.000:-kr skattefritt varje år .

Vad anser du som tillhör en grupp som får tillbaka bara några hundralappar att i stället få 18.000:-kr skattefritt varje år .

Vad anser du som tillhör en grupp som inte få tillbaka någonting att i stället få 18.000:-kr skattefritt varje år .

Anställda vet att bonusar beror på om företaget går bra eller inte och de kan avstå från sina bonusar och i stället få 18.000:-kr skattefritt varje år .

Nästa fråga är om en GD kan avstå från avgångsvederlag om han eller hon som alla andra får 18.000 kr varje år skattefritt. De som beviljar GD avgångsvederlag ska upphöra med detta. Är GD inte nöjd med att så sker får vi välja politiker till detta uppdrag.

Detta innebär att skattemyndigheten tar med de bonusar,skatteåterbäringar och avgångsvederlag som beräknas utbetalas varje år och placerar dessa i ett transfereringskonto . Sedan återbetalas dessa i lön i dec varje år till anställda , sjuka ,arbetslösa och pensionärer . På det sättet minskar fattigdomen och klyftorna i det svenska samhället.

Transferering innebär att statens budget stärks och att medborgarnas välfärd ökar .

 Krononofogdemyndighetens roll.

Genom att inte någon ansöker om skuldsanering och att ansökningar om betalningsförelägganden hos kronofogden försvinner minskar både arbetsbelastning , kostnader och eventuella konflikter.

Skattemyndigheten får som styrmedel möjlighet att dra eventuella skulder som den anställde , de sjuka, arbetslösa och pensionärer har från de 18.000 kronorna. Transfereringslönen går inte att dölja. Kronofogdemyndigheten behöver inte jaga skuldsatta utan den har transfereringslönen som kan nyttjas. Transfereringslönen är skattefri men är däremot inte skyddad mot borgenär.

Ansökan om skattejämkning kan också slopas eller kanske ingen kommer att ansöka om det.

Arbetsgivareorganisationernas och arbetstagareorganisationernas roll

Genom denna modell slipper arbetsgivareorganisationer och arbetstagreorganisationer löneförhandla varje år.

 

 Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

RSS 2.0