Det är därför som varje hyresgäst som har bott i sin lägenhet i 40 år ska ha rätt att överta äganderätten till lägenheten.

Birgit som har bott i Östersund hos samma hyresvärd under 40 år har i genomsnitt betalat en hyra på 4000:- /m * 12 * 40 vilket motsvarar en miljon niohundratjugotusen kronor till samma

fastighetsägare, Svenska Bostäder .

I den fastigheten bor naturligtvis inte bara Birgit utan 25 st, 5 våningar * 5 lägenheter på varje våning.

Svenska Bostäder har under 40 års tid fått 48 miljoner kr vilket motsvarar köp av två fastigheter. Svenska Bostäder äger flera fastigheter . Genom att Svenska Bostäder höjer hyreskostnaderna kan Birgit tvingas att att flytta från sin bostad .

- Minska inflyttningen till stora städer

  • Uppmuntra invånare att bo kvar i sin kommun då de som redan har bott länge hos samma fastighetsägare kan förvänta sig ett övertagande av hyresrätten.

  • Minska korruptionen då den på senare tid har ökat , skandal efter skandal.

- Då hyresgästen har varit skötsam har hon redan gynnat fastighetsägaren. Det uppmuntrar fler till att vara skötsamma..

Genom att staten går in och subventionerar denna åtgärd kan fastighetsägaren antingen acceptera den lösningen eller sänka hyran med 70% . Bostadsbidrag /tillägg tas bort . FK får mera resurser till höjning av pensionen, barnbidraget mm.

Det kan bli så att Bosse som har bott i Tensta i 10 år hos samma hyresvärd och sedan flyttat till stan och efter det att han har fått höra talas om åtgärden tar kontakt med sin tidigare hyresvärd I Tensta med önskan om att fortsätta hyra av samma hyresvärd

Denna modell ingår i De Nya Svenskarnas bostadspolitik

Slutligen borde man fälla varje regering där SD ingår eller de som erbjuder dem en statsrådspost.

 


RSS 2.0