50 miljoner kr. har försvunnit samtidigt som det pågår krigen

1) Biståndet ska gynna både länderna, mottagaren och dess flyktingar inklusive de i exil och biståndslandet. Den del av biståndet som går till korruption bör investeras i projekt för flyktingar som befinnar sig i biståndslandet. Vi hänvisar till följande  demokratiseringsprojekt:


2) Erbjuda de benägna självmordsbombare eller som lockas till att bli självmordsbombare skydd i utlandet.

3) De Nya Svenskarna har författat en historiebok om Sverige,den ska finnas tillgänglig i alla
flyktingläger och SFI.Boken kan översättas till mer än 70 språk.

Hur kommer det sig att tre skandinaviska länder, som  Sverige , Danmark och Norge med
många stammar och långa   konflikter, och i gamla tider ändå lyckats åstadkomma fred
och välstånd och dessutom erbjuda asyl ,medan ett enskilt land såsom Irak, Palestina,
Afghanistan, Somalia, Yeman, Sudan med sina stammar , i  modern tid med många
möjligheter bla utbildade fredsmäklare och fredspristagare inte lyckats åstadkomma
fred i något av dessa länder.

De Nya Svenskarna

RSS 2.0