Den osynlige generalsekreteraren vid FN:, den dolda makthavaren

Medan media oavbrutet skriver och rapporterar om Trump har den nye FN:s generalsekreterare António Guterres varit osynlig som en dold makthavare sedan han tillträdde sin tjänst den 1 januari 2017 .

António Manuel de Oliveira Guterres med följande meriter bl a som portugisisk politiker och diplomat. Portugals premiärminister , ledare för Socialistinternationalen , kommissarie för FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och nu som FN:s generalsekreterare borde använda sig av dessa meriter.

Från Freden i Sèvres misslyckande till Lausannefreden

Sju länders överenskommelse med ett enda land, Turkiet, är orsaken till dagens konflikter som varit pågående sedan 1923.

 

Folk lider av krig, svält , vattenbrist och markkonflikter

Folkmängden ökar men marken kan minska på grund av olika miljöfaktorer..

Olja, gas , luft , mark och vatten är enligt De Nya Svenskarna att betrakta som allmän egendom dvs folkets resurser och FN bör verka för gemensamma bestämmelser för de 190 medlemsländerna att fördela dessa resurser rättvist. Ren luft åstadkommes genom olika klimatmål som tex den svenska regeringens beslut att införa flygskatt och en höjning av bilskatten även på tunga lastbilar samt begränsa utsläpp från industrin, , biltvättar , nagel-hårsalonger, kemtvätt, däckfirmor och verkstäder..

Om maktdelningsprincipen är grundpelare i en demokrati , borde resursfördelning såsom markfördelning vara en lika viktig fråga för Sverige att ta upp i FN så att marken fördelas rättvist eftersom folkmängden ökar men marken kan minska på grund av olika miljökatastrofer...

Frågan är om det är lämpligt ur demokratisk, fredlig och rättvis synvinkel att en enda man styr så så många människor som 322 miljoner med en enorm yta på 9 834 000 km² 10 gånger större än Frankrike Och med bara två partier ...

Frågan är om det är rimligt att ett enda land som Kanada med en Yta: 9 985 000 km² och en befolkning på 35,16 miljoner och USA med lika stor yta med 50 delstater med över 322 miljoner invånare,

bara New York har över 18 miljoner invånare, motsvarande, Finland, Danmark, Norge och en del av Sveriges befolkning.

 

Den skottska försteministern , Nicola Sturgeon har genom hämnddemokrati deklarerat SkExit från Storbritannien . Detta är en signal till andra att vidta likadana åtgärder . Jämför med den kvinnliga svenska politikern och partiledaren Anna Kinberg Batra som I sitt möte I Karlstad gav signal om hopp för SD att ingå I en regering så länge hon kvarstår som partiledare.

 

Exit II är mer nödvändig än Exit I

Exit I, Brexit är exit eller fly från ansvar att ta emot flyktingar som som flytt från kriget som i princip orsakats av USA och Storbritannien.

Storbritannien med Yta: 243 610 km² och befolkning på 64,1 miljoner

När Skottland röstade om självständighet från Storbritannien 2014 blev resultatet nej. Men en stor majoritet av skottarna röstade sedan för att stanna i EU , detta har hänt I historien tidigare då Åland gick med I EU och sedan följde Finland efter.,

Folkomröstningar måste tillämpas så att de gynnar hela befolkningen och inte bara de främlingsfientliga krafterna .

 

Exit II är en rättvisefråga .

UsExit & UkExit , FrExit , ItExit mfl stora länder är en demokratisk ,rättvis och fredlig fråga som kan lösa flyktingskrisen

Frankrike med 66,03 miljoner och en yta på 643 801 km² styrs också av en enda man

och två partier . Bara Paris motsvarar Finland och Norge och en del av Sverige

Tyskland med en Yta: på 357 376 km² , befolkning: 80,62 miljoner styrs av en enda person och motsvarar hela Norden med Yta: 357 376 km²

Det är mycket invecklat när ett land lämnar EU-unionen medan det är lättare att frigöra sig som självständig stat som I fallet Skottland..

Att frigöra sig från stormakterna genom demokratiska och fredliga medel är en lösning på dagens konflikter , resurserfördelning och markfördelning. Små självständiga stater klarar sig bättre när ,de frigör sig.

Folket kan leva i välfärd med bra pension och klara miljön bättre

De som hävdar att det är inhumant att ta emot många flyktingar som bara får vänta , är det humant att få se tiggarna I de nordiska länderna som sitter och sover på gatorna när det är minusgrader och där de utsätts för kränkningar och folk ibland låter hundarna nosa på dem.Inför därför hundskatt i hela EU och  de fredsbevarande styrkorna ska bestå endast av kvinnor

 

 Krigen utgör ett hot mot miljön & mänskligheten

 


RSS 2.0