Här finns det stora resurser att återföra till EU:s medborgare

Eu-initiativ …Onödig dubbelrepresentation.

Har ett Eu-land inte råd att betala EUavgift har landet i fråga inte heller råd med att betala till Nato. Dessutom är det en onödig dubbelrepresentation det är bara slöseri med folkets resurser. Det är inte alla eu:s medlemsstater var för sig som har kallat in den ryska ambassadören för konsultationer.

Därför är en begränsning av antalet ambassader hos varandra i EU- länderna från tjugosju till en nödvändig . Onödig dubbelrepresentation.Genom att reformera asylrätten kan flyktingarna söka asyl direkt i EU eftersom resurserna finns där. Skyddsbehövande som kommer till ett EU- land skickas till Bryssel där kvotfördelning sker med ett mottagningscenter. Biståndet från SIDA och de 6.17% som skall täcka kostnader för medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa kan användas. Där har då eu-parlamentariker möjlighet att möta flyktingarna och lära sig om krig och miljöförstöring samt få tips om krigsförbrytare . Detta kan få fart på tribunalen.

                                 ----------------------------------------

Det här är vårt land, Sverige .SE

EU:s budget  på 135 miljarder euro kan minimeras så att andra euländer kan utveckla sin ekonomi med en bra välfärd vilande på en grön infrastruktur.

Sverige betalar mellan 30 och 40 miljarder kronor om året i EU-avgift. Sverige får tillbaka 12 miljarder kronor om året. Fördelning sker på följande sätt.

61.59% Jordbruk

9.54% Regionalpolitik ,sammanhållnings- och strukturfonder.

20.34% Forskning och utveckling

0.00% Åtgärder och program utanför EU

2.36% Administration

6.17% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

Frågan är hur mycket svenska folket har fått njuta av frihet, säkerhet och rättvisa av det 6.17%

dvs cirka 2 miljarder kronor . Hur många medborgarskap har Sverige beviljat flyktingar och hur många har utfärdats till övriga ?

Det som ofta diskuteras av eu-paralamentariker är jordbruk och samtidigt utvecklas ett feodalt samhälle då Centerpartiet betraktas som ett parti för bönderna , partiet som utmålar EU som en välfärdsunion utan fattigdom och tiggeri .

Vid sidan av det byggs en ny sektor för tillverking av betonglejon som bara behöver målas gröna av Daniel Helldén, mp .

Övervakning i form av kameror placeras på gator och torg , vaktbolagens verksamhet blomstrar och parkeringsvakterna går tre och tre. Poliserna rymmer fältet eftersom inte de inte har samma erfarenhet som italienska poliser och åklagare , även svenska domstolar har brist på domare .I vissa skolor råder kaos, en del sparkar och slåss även lärare och rektorer samtidigt som fighting och boxningsklubbar blomstrar . Beskatta dessa klubbar mycket högt.

Vad är det för demokrati som EU har utvecklat !

Eu- politiker representerar inte hela sin befolkning med alla religioner .

Romernas självstyre i Bulgarien och Rumänien får inte utropas. Katalonien med 7,5 miljoner invånare som har rätt att bestämma vilket statskick de vill ha en republik som de utropade den 27 oktober 2017, den oavhängiga Katalanska republiken, utvecklades till en konstitutionell spansk kris. Att en enda person leder en befolkning på 46 miljoner människor, har, oavsett statskick, stora brister. Vad är det för demokrati Spanien har utvecklat sedan tiden som satans mördare .

                                -------------------------------------------------

Det här är ditt land

Spanien. .ES

Spanien betalar till EU 8,772.5 M€ men får tillbaka 13,695.7 M€ fördelat enligt följande

49.39% Jordbruk

39.85% Regionalpolitik (sammanhållnings- och strukturfonder)

8.91% Forskning och utveckling

0.00% Åtgärder och program utanför EU

0.70% Administration

8.91% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

Vi harSverige som utgångspunkt i vår analys och föreslår fyrpunktsprogram.

De fyra punkterna:

  1. Satsa på .ES ccTLDs och demokratisera det spanska internet så att det blir tillgängligt för alla spanjorer.

  2. Konflikten huruvida Katalonien ska tillhöra Spanien eller ej försökte de lösa enligt demokratiska regler nämligen genom att utlysa en folkomröstning . Spanien har inte råd med konflikter vid sidan av de ekonomiska problemen .

  3. Begränsa den diplomatiska beskickningen genom att upphäva den dubbla representationen och begränsa den till EU. Detta innebär att Spanien som är den 27:e medlemsstaten i EU avvecklar 26 ambassader .Spanien saknar behov av ambassad i ett annat eu-land . Däremot behåller landet sina ambassader i övriga länder utanför EU. Detta betyder att Spanien bara har en ambassad i hela EU .

I stället för att jaga och efterlysa politiker som kämpar för sitt folks rättigheter borde krigsförbrytare gripas och ställas inför tribunalen i stället

4) Inför flygskatt, hundskatt och fastighetsskatt i hela EU

Dessa resurser förs tillbaka till det spanska folket och låt folket i Katalonien få bestämma själva och också följa 4-punktsprogrammet. .

Se till att alla EU medlemsstater har en fri, fungerande Top domän liksom .SE,

                                -------------------------------------

Det här är ditt land Rumänien .RO

Rumänien betalar 1,319.4 M€ men får 6,538.0 M€ fördelats på följande sätt

  • 45.70%   Jordbruk

51.89% Regionalpolitik (sammanhållnings- och strukturfonder

1.18% Forskning och utveckling

0.45% Åtgärder och program utanför EU

0.29% Administration

0.36% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

De Nya Svenskarna ställer samma fråga som i fallet Sverige .

Rumänien skulle kunna lösa sina problem genom att vidtaga fyra åtgärder .

  1. Satsa på .RO ccTLDs och demokratisera det rumänska internet så att det bli tillgängligt för alla rumäner.

  2. Att tillåta tiggeri strider mot de mänskliga rättigheterna och även de som tillåter tiggarna att sitta framför affärer eller allmänna platser begår kränkning av de mänskliga rättigheterna .Det är omänskligt att tillåta människor att sitta hela dagen under stark kyla , snö och kall vind. En del tiggare utsätts även för förolämpningar . Lösningen är att genom information om deras rättigheter och även skyldigheter att de med hjälp av föreningsfrihet kan organisera sig och lära sig demokrati , bilda ett politiskt organ som kan representera dem med krav på självstyre.

  3. Begränsa de diplomatiska beskickningarna genom att upphäva den dubbla representationen och begränsa den till EU . Detta innebär att Rumänien som är den 27:e medlemsstaten i EU avvecklar 26 ambassader . Rumänien saknar behov av ambassad i andra eu-länder . Däremot behåller landet sina ambassader i övriga länder utanför EU vilket betyder att Rumänien bara har en ambassad i EU, i hela EU .

4) Inför flygskatt, hundskatt och fastighetsskatt i hela EU.

Dessa resurser förs tillbaka till det rumänska folket och låt även romerna följa 4-punktsprogrammet.

                                    --------------------------------------

Det här är ditt land Bulgarien .BG

Bulgarien: betalar 424.1 M€ i avgift till EU men Bulgarien får tillbaka 2,729.5 M€ fördelas på följande sätt

  • 40.70% Jordbruk

52.10% Regionalpolitik (sammanhållnings- och strukturfonder

4.40% Forskning och utveckling

1.10% Åtgärder och program utanför EU

0.60% Administration

1.10% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

Vi har Sverige som utgångspunkt i vår analys och föreslår fyra punktåtgärder.

De fyra punkterna

1) Satsa på .BG ccTLDs och demokratisera det bulgariska internet så att det bli tillgängligt för alla bulgarer .

2) Att tillåta tiggeri strider mot den mänskliga rättigheterna även de som tillåter tiggarna att sitta framför affärer eller allmänna platser begår kränkning av de mänskliga rättigheterna .Det är omänskligt att tillåta människor att sitta hela dagen under stark kyla , snö och kall vind , en del tiggare utsätts även för förolämpningar. Lösningen är att genom information om sina rättigheter och även skyldigheter att med hjälp av föreningsfriheten organisera sig och lära sig demokrati , bilda ett politiskt organ som kan representera dem med krav på självstyre.

3) Begränsa den diplomatiska beskickningen genom att upphäva den dubbla representationen och begränsa den till EU. Detta innebär att Bulgarien som är den 27:e medlemsstaten i EU avvecklar 26 ambassader. Bulgarien saknar behov av ambassader i andra eu-länder . Däremot behåller landet sina ambassader i övriga länder utanför EU vilket betyder att Bulgarien bara har en ambassad i EU .

4) Inför flygskatt, hundskatt och fastighetsskatt i hela EU.

Dessa resurser förs tillbaka till det bulgariska folket .

                        -----------------------------------

Det här är ditt land, Grekland .GR

Grekland

Är det nödvändigt för grekerna att vara medlem i NATO och betala medlemsavgift när landet tyngs av stora skulder och dålig ekonomi

Grekland: betalar till EU 1,205.6 M€ men får tillbaka 6,209.7 M€ fördels på följande område

  • 44.68% Jordbruk

49.40% Regionalpolitik ,sammanhållnings- och strukturfonder

4.10% Forskning och utveckling  

0.00% Åtgärder och program utanför EU

0.47% Administration

 1.03% Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

 Med Sverige som utgångspunkt i vår analys föreslår vi fyra punktåtgärder.

De fyra punkterna

1) Satsa på .GR ccTLDs och demokratisera det grekiska internet så att det blir tillgängligt för alla greker .

2) Det är inte staten Makedonien utan den grekiska provinsen som har rätt till namnet, så startar ledare för extremhögern, den hårdare linjen inom prästerskapet samt grekiska grupper bosatta utomlands en storprotest. Låt Makedonien ansluta sig till EU men inte till Nato vilket skulle kunna uppfattas som en provokation och därför måste undvikas och dessutom har Makedonien inte råd att betala båda till EU och Nato. Folket behöver de resurserna

3) Begränsa den diplomatiska beskickningen genom att upphäva den dubbla representationen och begränsa den till EU alltså Bryssel. Detta innebär att Grekland som är den 27:e medlemsstaten i EU avvecklar 26 ambassader .Grekland saknar behov av ambassader i andra eu-länder . Däremot behåller landet sina ambassader i övriga länder utanför EU vilket betyder att Grekland bara har en ambassad i EU .

4) Inför flygskatt, hundskatt och fastighetsskatt i hela EU.

Dessa resurser förs tillbaka till det grekiska folket .

Alla Eu- länder måste få ordning på medborgarnas initiativ så att man kan följa dessa och övriga intresserade , diarieföra och ta upp dessa i tex stadsdelsnämndenarnas dagordning när de har möten , Samma ska gälla EU-initiativ.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Skär ned i partistödet från 72,837,60 miljoner till endast 800.000 kr och brytta maktkoncentrationen

Skär ned i partistödet från 72,837,60 miljoner till endast 800.000 kr och brytta maktkoncentrationen.

De svenska kapitalistiska partierna

I jämförelse med pensionshöjningen höjs partistödet stegvis och under förra året steg bidraget med 28 procent till 15 miljoner kronor. Antalet fattiga pensionärar har däremot ökat särskilt bland svenskar med invandrarbakgrund.

I jämförelse med målet med partistödet så har riksdagspartierna inte utvecklat demokratin och stärkt den . Partistödet uppfyller inte sitt syfte. Partierna har blivit rikare och rikare , de svenska kapitalistiska partierna. Dessutom en partiledare, numera FI rådgivare, eldade upp 100.000 kr .

Ett riksdagsparti håller på med vilken barnvagn som svenska barnfamiljer ska ha , ett annat parti håller på med om böneutrop skall tillåtas eller inte.

Detta är slöseri med resurserna , likaså när övriga riksdagspartier kör med samma symfoni om vård, skola och omsörg .Trots att den formella utbildningen började på grundnivå i Sverige redan på 1200-talet och gymnasienivå sedan 1600-talet och vid Uppsala universitet sedan det grundades 1477 , pågår fortfarande debatten om skolan inom riksdagspartierna. Frågan är om riksdagspartierna saknar politiska ämnen att ta upp till diskussion. Lösningen är enkel nämligen att riksdagspartierna uppmanar sina medlemmar att flytta med sina barn till de invandartäta stadsdelarna för att gå i samma skola , tala med varandra, lära av varandra, äta samma mat, leka tillsammans och åka samma buss. De kommer ändå att behöva deras röster i valet. Tillsammans med införande av ett Multireligionvalsystem i stället för kyrkoval bidrar vi till att alla de som fyllt 16 år såväl infödda svenskar och de med invandrarbakgrund får utöva demokrati och tillsammans bli jämställda , utöva två år med praktisk demokrati innan det allmänna valet äger rum och dessutom utveckla demokratin med tryggare stadsdelar m.m.

Värderingar , svenska eller allmänna är att lära sig umgås , bo tillsammans i samma område , att lära sig av varandras kulturer, sedvanor och religioner och dessutom att ska de kunna åtminstone vilka böcker de svenska nobelpristagarna i litteratur har skrivit, som t ex Selma Lagerlöf .

I och med att riksdagspartierna inte har uträttat mycket med sina politiska vildar och att de får så mycket pengar är obegripligt särskilt för de som bor i de utsatta områdena. och sällan får besök av någon partiledare inte heller bor de tillsammans med deras medlemmar .

Frågan är vad riksdagspartierna har uträttat med 171 miljoner kronor från skattebetalarna som harbbetalas ut till partierna sk partistödet ,

Regeringspartierna S får 45 313 650 kr och MP får 14 544 450 kr och V som stödparti får 12 979 500 tillsammans får de 72,837,600 kr.

Oppositionspartierna , M får 39 841 200 kr. , L får 13 597 500 , C får 12 979 500 , KD får 12, 191,400,

SD får 18 659 400 kr och FI får närmare en miljon kr.

Dessutom får riksdagspartierna miljontals kr som medlemsavgifter , anta att varje parti har en miljon medlemar * 200 kr = 200 miljoner svenska kr. , räknar man inte det som tillgångar.

Och förresten vad gör en medicine i doktor i riksdagen när det behöves duktig personal i vården .Klarar den personen inte sitt jobb inom medicin så kan den inte heller klara riksdagsarbet och dessutom de äldre riksdagsledamöterna glömmer bort pensionärerna , så att vi i Sverige talar om fattigpensionärer.

Maktkoncentrationen

I mordutredningen gällande Palmemordet såg vi i UG hur en enskild polis fick härja fritt och göra husrannsakningar m.m , det finns många sådana.

Attentat mot flyktingläger , attentat mot syndikalister, och fallet Säpo, åklagaren och nazisternas det s k äggklockefallet där spanaren “1676” är en typisk terrorhandling, nazisterna blev frikända.

Frågan är om det som inträffade i Österrike är någonting för Sverige för att kväva nazismen och kunna hitta den som mördade Palme. Den som misstänktes vara Olof Palmes mördare blev frikänd och fick ett stort skadestånd av skattebetalarna på grund av Polisens/Säpos klantighet, frågan är vem som är mördaren ?

Inom politiken utgör maktkoncentrationen ett hinder mot andra att få möjlighet till samma post . Att statsministern innehar två maktpositioner dels som partiordförande och dels som statsminster är en typisk maktkoncentration i de länder som betraktar sig som demokratiska .Verkligheten är denna att någon annan än en partiordförande saknar möljighet att få stöd att bli statsminister bland annat i Sverige . Maktkoncentrationen hos statsministern måste därför brytas så att även av någon med invandrarbakgrund får möjlighet att bli statsminister , en hållbar politik. Från den svenska politiska historien kan nämnas detta särskilt inom socialdemokratin när statsministern och partiledaren Hjalmar Branting dog den 24 februari 1925 uppstod ett vakum som skapade konflikt och oenighet inom partiet med två falanger , den ena leddes av Per Albin Hansson mer åt höger och Rickard Sandler som lutade mer mot vänster . I en uppgörelse inom S fördelades makten mellan Rickard Sandler som statsminister den 24 januari1925 och Per Albin Hansson som partiledare i februari 1925

Efter Sandler fortsatte maktkoncentrationen hos Per Albin Hansson , Tage Erlander och sedan Olof Palme . S:s valberedning visade sig inte vara särskilt uppmärksam på maktkoncentrationen inom S utan fortsatte med odemokratiska och diktatoriska fasoner och efter 1986 års attentat mot statsminister och tillika partiordförande Olof Palme, när Ingvar Carlsson senare blev vald, kom valberedningen med samma trams .

Politiker med invandrarbakgrund inom S är inte heller särskilt intresserade av valberedningens arbete. Det är samma sak i de övriga riksdagspartierna . Detta gör att ingen politiker med invandrarbakgrund kan komma på tal vad gäller statsministerposten i Sverige om inte De Nya Svenskarna får mandat vid nästa val .

I det fall De Nya Svenskarna får mandat innebär det att tre partier, FI, SD och KD blir mycket svagare och kan komma att försvinna som gamla NYD , Junilistan och Piratpartiet. De Nya Svenskarna bidrar till bildandet av en starkare regering , att alla från höger till vänster visar vilja till att samarbeta med oss då vårt politiska mål är mycket tydligt för fred, demokrati och hållbar utveckling och detta vilar på Multireligionvalsystemet.

De Nya Svenskarna är ett parti för alla oavsett religion, nationalitet och bakgrund .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Diktatoriska fasoner i hållbar utveckling.

Diktatoriska fasoner i hållbar utveckling.

Hur kommer det sig att presidenter och statsministrar en efter en går igenom samma krig eller ärver tidigare krigsföring eller var med och startade krig utan åtgärd , jämför det med en statsbudget med stort underskott att ärvas av den nyvalda regeringen .Dessutom härjar krigsförbrytare fritt och EU inför nya övervakningsregler som begränsar folks rörelsefrihet bl a genom att bygga murar.Samtidigt för Sveriges EU-kommissionär enskilda förhandlingar som påminner oss om andra världkriget .

De startar krig eller ger stöd till det samtidigt som de rentvår sig och inte tar sitt ansvar i flyktingsfrågan.

Sedan 1948 har många statsministrar och presidenter varit involverade i Israel-Palestinakonflikten men ingen av de har lyckats , ockupation, bosättningar och förtryck av de mänskliga rättigheterna fortsätter och under tiden byggs murar samtidigt som krigsförbrytare är på fri fot. Hur många politiker och partier, presidenter och statsministrar var det inte som kritiserade den tyska muren och krävde att den skulle rivas. Nu sjunger vi Sven Ingvars melodi , Börja om från början , börja om på nytt ….......

Hur många presidenter i utomeuropeiska länder är fortfarande vid liv, en del har fått mandat av sitt folk att styra på livstid , en del har störtats eller bytts ut och många nya har kommit utan att kunna lösa denna konflikt .

Franklin D. Roosevelt , Harry S. Truman , Dwight D. Eisenhower , John F. Kennedy , Lyndon B. Johnson ; Richard Nixon , Gerald Ford , Jimmy Carter , Ronald Reagan , George H.W. Bush ,Bill Clinton , George W. Bush , Barack Obama , Donald Trump .

Hur många svenska statsministrar har inte engagerat sig i konflikten utan att på ett kraftfullt sätt lyckats med att lösa den. Både kvinnor och män som statsministrar och presidenter i nordiska länder har totalt misslyckats med att knäcka denna fråga.

Svenska folket som inte väljer sina politiska företrädare på livstid förväntar sig av politiker med så många uppdrag och höga löner att de ska kunna komma med en kraftfull markering och inte lyfta på hatten och buga för någon som själv upphöjt sig till kejsare .

Dessutom hände det på Interationella kvinnodagen den 8 mars då Donald Trump verkställde beslutet att USA kommer att införa importtullar på stål med 25 %. och aluminium med 10 % på alla produkter från alla länder .# Cecilia Malmström, Sveriges EU-kommissionär, fick, med svansen mellan benen , underkasta sig Donald Trump och be om att få ett nationellt undantag för #USA:s tullar . I stället skulle denna Sveriges EU-kommissionär ställa hårda krav på presidenter med hänvisning till de krig och elände som USA och dess allierade ställt till med .

Dessutom belönades en del av dem med Nobels fredspris trots att de misslyckats med att uppnå fred , Jimmy Carter fick priset för sitt Camp David-avtal men han lyckades inte med att hitta en varaktig lösning på Palestina-Israel konflikten då de båda huvudpersonerna blev mördade.

Henry Kissinger som själv är jude , utrikesminister, fick Nobels fredspris för utarbetande av fredsplanen i Vietnam men som inte lyckades hitta en varaktig lösning på Palestina-Israel konflikten .

Barack Obama som inte visste varför han fick Nobels fredspris misslyckades med att hitta en varaktigt lösning på Palestina-Israel konflikten

I stället ska EU ställa hårda krav på USA och UK att dels ta emot flyktingar och dels betala skadestånd till alla människor och länder som har drabbats av krigen . Inte underkasta sig USA.

Du är kanske medveten om att kristna religiösa grupper redan har byggt upp områden i det ockuperade palestinska området där det hörs amerikanska dialekter och utförs ritualer samtidigt som de predikar för en enstatslösning .

Det kristna Centret i det ockuperade området upphävde Oslo-avtalet och satte freden ur spel . Hela världen engagerade sig i freden . Det gjorde också det kristna demokratiska , KD , i Sverige när det ensidigt upphävde D-övenskommelsen och satte demokratin ur spel.

Till de ställer vi följande frågor

1) Vad skall man kalla den nya staten , bara tvist om namnet kan skapa ytterligare decennier med stridigheter, republik eller kungarike..

 2) Vilka ska väljas till president eller kung i den nya staten .

3)Vilka ska ha rösträtt i den nya staten, alla judar i hela världen jämte alla muslimer i hela världen. Vilka ska upprätta statistik så att vi med säkerhet kan skilja mellan israeler och judar, då är det lättare för judar i hela världen att plötsligt hävda sin israeliska tillhörighet och få rösträtt medan det är svårare för muslimer med olika nationaliteter.

 Du som har fått mandat att företräda svenska folket som ledamot av #Europaparlamentet , #EU-minister och numera Sveriges #EU-kommissionär

Du borda ha lärt dig att förhandla med skicklighet och inte med underkastelse i synnerhet när motparten är svag och att det amerikanska folket plötsligt kan kräva hans avsättning.

 

Det håller på utvecklas en hög nivå av Apartheidsystemet med hänvisning till religion, fröken Cecilia Malmström . !

 

Det religiösa inflytandet kan begränsas i och med införande av ett Multireligionvalsystem och genom att upphäva kyrkovalet som tillämpas i de nordiska länderna. Målet med Multireligionvalsystemet är att det är en mycket effektiv konfliktlösningsmetod, dels att alla 16-åringar från alla trossamfund och med

invandrarbakgrund får delta i Multireligionvalet som gör att de bli likställda med infödda svenska ungdomar vad gäller att tidigt tillämpa och praktisera demokrati . Att förstå varandas religioner och välja en rätt religiös ledare för varje samfund som skall vara fredligt, demokratiskt och på det sättet uppnår vi fred.

Rohingya folket kan lösas genom ett självstyre på samma sätt som Åland och Samerna , detta gäller även romerna.i

Du som tillhör något svenskt parti ska ställa krav på din partiledare under valrörelsen att som villkor för att fortsätta att vara medlem i partiet att priotera Palestina-Israelfrågan.

Det gäller särskilt vid bildandet av en ny regering.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 

 

 

 

 

 


Grattis världens alla kvinnor på den internationella kvinnodagen 2018

Grattis världens alla kvinnor på den internationella kvinnodagen 2018

 Vi är halvvägs på väg mot rösträtt för alla kvinnor men orättvisa och ojämställdhet finns och kvinnor som är på flykt från krig och andra kvinnor på flykt runt om I världen som ingen vill ta emot.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0