Folkomröstning om självstyre i Alby


Invandrare / flyktingar får lära sig om hur man styr sig själva

Tillämpas vid återuppbyggnad och återvändande ...


För att få igång en folkomröstning krävs att 10% av Albys röstberättigade invånare vill vara med. Upprätta listor med namn , adress , telefonnummer och e.mail till dessa.

  1. Invånare i Alby får delta i folkomröstningen oavsett vilket parti de tillhör.

  2. Initiativet till denna modell har tagits av ett annat parti , De Nya Svenskarna.

  3. De Nya Svenskarna bildades år 1998 och vilar på tre grundpelarna, Fred - Demokrati - Hållbar utveckling. .....)

I valsedlarna anges tre alternativ

1) för självstyre i Alby
2) mot förslaget om självstyre i Alby
3) Avstår

Efter folkomröstningen väljer man en tillfällig politisk nämnd där majoriteten utgörs av invandrare. Nämnden styr stadsdelen under mandatperioden.

Eftersom de infödda svenskarna flyr från den stadsdelen får vi hoppas det fåtal svenskar som finns kvar i stadsdelen deltar och respekterar folkomröstningens resultat.

Vi hoppas också att Riksdagen ger sitt stöd tilll folkomröstningen

Anledningen till folkomröstningen är att invandrare och flyktingar får lära sig hur man styr en stadsdel. De får också lära sig politiskt samarbete mellan olika folkgrupper. De får lära sig att kompromissa och hur en demokrati fungerar och detta under fredliga former.

De få svenskarna som vi antar tillhör riksdagspartierna får fungera som medlare och politiska rådgivare

Vi upplever nu under den arabiska våren att de som har återvänt inte har bidragit till stabilitet, fred eller demokrati. Även biståndet för återuppbyggnad har man i vissa fall inte kunnat redovisa.

  1. Genom att invandrare visar att de kan styra sig själva med stöd av svenskarna kan de få det fåtal infödda svenskar som finns i området att stanna kvar. De kan leva i samförstånd med de nya svenskarna.

Ifall folkomrösntingen vinner stöd hos majoriteten och lyckas kan den också tillämpas i andra stadsdelar där invandrare är i majoritet._________________________________________________________________________________
facebook.com/denyasvenskarna          @DPNS              denyasvenskarna@gamil.com


RSS 2.0