Brittiska flyktingar efter Brexit, vilket land tar ansvar för dessa !

Omkring 8000 brittiska medborgare har hittills sökt sig bara till Sverige , det är okänt hur många brittiska flyktingar som kommer att ansöka om att få stanna I de nordiska länderna och EU länderna.

Är det orättvist och diskriminerande att MIG proriterar brittiska flyktingar framför andra , kan det ses som om MIG prioriterar kristna flyktingar före andra med en annan religion ?

Har de varit bosatta i Sverige under minst 6 år och inte åkt fram och tillbaka till olika länder , kan de tala tillräckligt bra svenska och kan de den svenska historien och har de anpassat sig till det svenska samhället?

Hur motiverar MIG prioteringen av dessa gentemot de flyktingar som har bott I Sverige i många år att att få svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd , FN:s flyktingkonvention ?

Vad är det som gör att SD tiger om dessa flyktingar ?

Betraktas engelsmän enlig SD som : Lord is an appellation for a person or deity who has authority, control, or power over others, acting like a master, a chief, or a ruler.

Kan dessa fall bli fall för KU:s granskning där Morgan Johansson är justitie- och migrationsminister ?

Vilka undantag i lagen eller #rättpraxis kan #MIG:s ledning stödja sig på , Vad säger ledningen för MIG som saknar både invandrarbakgrund och mångdfald om detta ,

Generaldirektör, Mikael Ribbenvik
Överdirektör och ställföreträdande generaldirektö, Inga Thoresson Hallgren

Chef för rättsavdelningen, Fredrik Beijer
Chef för kommunikations­avdelningen, Fredrik Bengtsson
Chef för planeringsavdelningen, Henrik Holmer
Chef för nationella samordningsavdelningen, Veronika Lindstrand Kant
Chef för digitaliserings- och utvecklings­avdelningen, Marcus Toremar
Chef för HR-avdelningen, Lena Sköld
Chef för region Syd, Åsa Lindberg

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


En hållbar värld .med ohållbar politik , hur tänkte deltagarna vid WEF's möte...

 En hållbar värld .med ohållbar politik , hur tänkte deltagarna vid WEF's möte i Davos 2020 åstadkomma detta ?

Minnet av förintelsen är lika gammal som konflikten mellan Israel och Palestina. Behöver FN reformeras? Kan judarna själva ta initiativ utifrån till fred där de har rösträtt och kan delta i både det israeliska valet och valet i hemvistlandet . Vilka judar försvarar staten Israel men inte palestinska folkets rättigheter den allmänna debatten utifrån ?

Har FN betraktat den över 70 år gamla konflikten som en följd av krig mellan kristna och muslimer , korstågen bl a de åtta korståg där kristna barn mobliserades i kriger s k Barnkorståg, och är det omöjligt att hitta en lösning till den konflikten ?

För att i förhandlingar och debatter hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser är Multireligionvalsystemet en typisk gemensam lösning. Genom detta konkreta och verklighetsnära arbetssätt tränar de att analysera och se lösningar på världens stora överlevnadsfrågor som fred och säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. som FN i sitt rollspel vill uppnå

Eftersom majoritetn av världens befolkning tillhör någon religion medan minioriteten tillhör någon politisk organisation , detta gör att FN och EU har svårare att påverka religionerna än politiken . I politiken går det att göra mindre eller stora refomer i motsatt till religionerna.

Statsreligion i en del länder visas genom deras flaggor samtidigt som de hävdar att de har religionsfrihet. Typiska exempel på detta är de nordiska länderna med religionsfrihet där flaggorna vajar med sina kors. Den andra kategorin är länder som visar det både på sina flaggor , retorik och i sina kollektiva cermonier, Kollektitv gråtande eller visa sitt blod genom slag med kedjor. Den tredje kategorin är länder där trots religionfriheten finns sekter med stränga regler och bestämmelser, egna skolor och som är starkt bundna vid sin religion och inte erkänner andra religioner. Alla har rösträtt som påverker politiken eller avgör en viktiga frågor.

Den fjärde kategorin är politiker som prioriterar sin religion framför sin ideologi , ett typisk exempel på det är de politiker som företräder olika riksdagspartier som deltar aktivt i kyrkovalet i de nordiska länderna .

300 riksdagsledamöter deltar i kyrkovalet medan 49 folkvalde inte gör det ?

I det fallet företräder de inte hela svenska folket utan ägnar mycket tid åt denna religion som kostar både resurser och stjäl arbetstid som folkets företrädare som tror att de har röstat på en handlingskraftig politiker.

Hur kommer det sig att riksdagsledamöter med annan religion och som sitter i samma riksdag inte deltar på samma sätt som riksdagsledamöter med kristen tro i ett sådant viktigt val som ett kyrkoval ?

Det finns de som har skaffat sig extra makt, stort kontaktnät och mer förtroende genom kyrkovalet medan andra saknar detta .trots att de både är riksdagsledemöter och valda av folket .

Hitintills har det tydligt visats att politikerna som tillhör någon religion är fästade vid denna även om de är inte särskilt religiösa, som stödet till Israel , kristendomen och judendomen, i och med detta blir det svårare att komma överens med de poliker som tillhör andra religioner .

Massmedias roll; trots att tv -avgift betalas av alla via skatten , visas nästan bara kristna gudtjänster i SVT, nästan varje dag . Vad är det för budskap SVT vill förmedla ?

I programmet Vetenskapens värld som handlade om dödahavsrullarna framkom hur resurskrävande det är att återställa dessa så att nästa generation får ta del av det hela och å andra sidan att samma generation få ärva samma konflikt .

Kan det vara en av anledningarna till att det är svårare att komma överens om att lösa världens problem, i synnerhet , gamla konflikter som har gått genom många generationer .

Är det religionerna som utgör hinder för förändring?

Öga för öga och tand för tand, Hämnd som har religiös betydelse hos judar och muslimer , hedersmord, slöja och niqab,är inte lämpligt att ta upp i den offentliga debatten när religionerna är i obalans och andra får fördel av detta b la i kyrkovalets valrörelsen. Slöjkonflikten som hamnat i allmän domstol . Allt detta kan lösas genom ett MULTIRELIGIONVALSYSTEM som ska införas i alla länder, utan undantag .

Världen blir inte bättre av att Trump kallar klimataktivister för domedagsprofeter. Trump fortsatte att uttala sig om andra Fatwa ,om Jerusalem som om att GT är signerat av Adam & Eva som Trump inhämtat sitt uttalande från och stödde sig på.

Domedagsprofetior som Trump stöder sig på är inspiration av Uppenbarelseboken. Ragnarök. Inbillning, inbillningssjukdom eller inte , de har i vart fall lyckats hålla en konlikt vid liv i över 70 år . Inbillning om en ohållbar politik sedan FN Förenta nationerna grundades oktober1945 .

En konflikt som har fått ärvas av gamla och nya generationer samtidigt som deltagare vid WEF:s möte i Davos 2020 talar om en hållbar värld.

Om Trump fick ärva en gammal och invecklad konflikt av sina f d presidenter ,vilka krav skall man då ställa på den presidenten ?

Slutligen , vilken roll kommer de två mäktigaste svenska kvinnor att spela i den internationella politiken ?

Efter förintelse och ockupation skulle Israel inte ha fått tillgång till vapen och förbjudits att använda sådana, bl a för att undvika risk för hämnd och undvikit den 70 år gamla konflikten med Palestina.

Efter Vietnamkriget skulle USA inte fått ha tillgång till vapen och förbjudits att använda sådana.

Efter Gulfkriget och kriget i Irak 2003 skulle vare sig Irak och Iran ha fått tillgång till vapen och förbjudits att använda sådana för att undvika en militärkupp och en diktator som ska härska i framtiden .

Till följd av kriget i Afghanistan skulle vare sig Afghanistan eller Ryssland ha fått tillgång till vapen och förbjudits att ha sådana . Samma sak vad gäller stater som berörts av arabiska vårens länder .

Efter kritik mot SIDA och biståndet måste biståndet gå till insfrastrakturen där ccTLDs måste aktiveras och internet fungera till ett rimligt pris som medborgarna har råd med .

De stora länerna med en miljard invånare som styrs av en enda människa oavsett statskick ska delas upp i självständiga mindre stater och på så sätt undvika fattigdom, miljökatastrofer och smitta på grund av tätt befolkade länder som Kina, Indien.

FN ska bara ha demokratiska länder med rättsstatsprincip som medlemmar och FN:s högkvarter ska flyttas till ett neutralt land .

Kan Margot Wallström som en bland de rådgivande åt generalsekreterare António Guterres och Ann Linde som utrikesminister bidra till fred , flytta FN:s högkvarte till ett nutralt land och att Norge som delar ut Nobels fredspris inte agerar språkrör till NATO som hetsar upp till krig. .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten 

 

 


Partiledaredebatten antyder att riksdagpartierna hamnat i två läger ,

Partiledaredebatten antyder att riksdagpartierna hamnat i två läger , den ena är i statistisk instabile och andra i statistisk indifferent .

Nej Nej , Nej och återigen Nej , svenskar med invandrarbakgrund skall inte organisera sig och bilda ett parti utan skall integrera sig i de redan etablerade partierna . Å andra sidan var det totalt tyst när SD bildades med enorm uppmärksamhet av SVT och SR som sände nyheter och presenterade statistik med höga siffror och politiska prognoser. Ska de säga samma sak nu när SD har 20% av rösterna.

Det är inte SD , KD eller M som utgör hot mot regeringen utan Vänsterpartiet som kontinueligt kommer med sina krav från misstroende mot arbetsmarknadsminstern till krav på besked från regeringen som till exempel extra pengar till den kommunala sektorn för att stärka välfärden.,annars är de beredda att med stöd av SD, KD och M fälla regeringen. som befinner sig i statistisk indifferent läge mellan ,extra val eller avsättning av regeringen. SD, KD och M är statistisk instabile .

Genom att SD:s medlemmar som är statistisk instabile börja sätta på sig röda slipsar i de offentliga debatterna som ett tecken på närmandet till V. M som är i ett desperat läge kräver ett extraval som kan bli Kristerssons sista år som partiordförande . Som partiordförande har han ådragit sig stora nedrlag, det ena efter det andra .

För att undvika en klyfta inom V efter Sjöstedt så är det den som står bakom det modiga uttalandet, DU ÄR INTE MIN TALMAN som är mest lämplig att leda Vänsterpartiet.

19 kommuner protesterar mot regeringens sociala dumpning, samtidigt pågick folkomröstning om att sälja ut ett kommunalt energibolag i syfte att finansiera välfärden, .finansieringsbrist. Å andra sidan gick kommunpolitikern Lotta Edholm i pension vid 55 års ålder och med en ersättning uppgående till 64 000 kronor per månad före skatt. I Karlstad såldes stadshuset . Parallellt med detta pågick försvarskonferensen i Sälen som kräver många miljarder till försvaret som inte används effektivt ,

Ett statstisk stabil läge för regeringen och samarbetspartierna är att bilda en samlingsregering .Kavla däremed upp ärmarna och ta ett sådant initiativ .

Lägg ner försvaret , nedläggning av värnplikten som orsakar arbetslöshet bland ungdomarna visar att Sverige inte är i behov av något försvar eller kommer att hamna i något krig.

Samma sak vad gäller poliser och den havererade operation Rimfrost visar att den myndigheten inte är i behöv av mera resurser utan effektivisera den myndigheten i stället.

Sverige blöder inifrån, operation Rimfrost är i totalt haveri trots omfattande resurser som överförts från välfärden till polisen. Interna attacker som mordet på stasminster Olof Palme som ännu inte är löst. Stölder av vapen och ammunition från regeringskansliet som kan ha samband med mordet på Olof Palme 1986.

Mordet på utrikesministern som polisen inte kunde avvärja, självmordsbombare , skottlossningar , Lasemannen, den s k nazisten i Trollhättan som dödade flera i skolan bombning i hjärtat av Stockholm där finns flera stora polishus och polishögkvarter , bombning i Uppsala m m.

Skrota alla vapen och utrusta poliserna med elpistol samtidig som man avvecklar alla jägarskolor och jaktföreningar , de har tillgång till vapen som utgör fara för andra och kan användas i annat syfte.

Som De Nya Svenskarna har betonat är Sverige i en djup kris och behöver styras av en samlingsregering utan medverkan av vare sig KD eller SD .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
Kräv inte bara av folk att de skall ändra sig utan ni skall också ändra er. Anpassa er till verkligheten som

Kräv inte bara av folk att de skall ändra sig utan ni skall också ändra er. Anpassa er till verkligheten som ni och andra har skapat som en orolig värld med klimathot på ett eller annat sätt , vapenförsäljning, krig, ockupation, störtat diktatorer och avsatt andra.

Hur skall vi kunna utesluta och övertyga andra att angriparna icke är kristna, judar, buddister eller muslimer, Jag tvår mina händer ?

Detta handlar inte om ( en enskild människa som mördat i ett tredje land land , som den iranska generalen vilken likviderats av USA , mordet av Saudiarabien på en egen medborgare, journalisten Khashoggi, eller avrättning av den palestinske militära befälhavaren, Khalil al-Wazir framför sin hustru och små barn utfört av Israel i Tunisien ) utan det handlar om krigets offer i allmänhet, de som startar krig och krigsförbrytare som härjar fritt.

De skapar en orolig värld , hotar oskyldiga människor och förstör miljön.

Genom att utrusta alla ungdomar med nya tankar och ge dem samma möjlighet , likhet inför relgionen ,

kan den nya generationens ungdomar lära sig göra två saker samtidigt, t ex klimatet och krig och sambandet mellan dessa två.

Redan i skolan skall varje ämne belysa detta med sambandet , kausalitet av undervisaren, föreläsaren och de religiösa ledarna . En sådan filosofi är en del av Multireligionvalsystemet.

Engagera er därför att göra världen lugnare genom konfliktlösning , fredligare , stabilare så att klimat och befolkning skyddas. Då får vi tillsammans plötsligt stora resurser över så att vissa sektorer inte blöder av brist på pengar. Med detta bekämpar vi tillsammans fattigdomen samtidigt som vården får tillräckligt med resurser för att anställa fler så att sjukdomar behandlas och epedemier begränsas, släcka bränder och stoppa översvämningar.

Sambandet mellan religion och krig kan därför uteslutas om multireligionvalet införs så att religionerna blir jämställda , profeterna bli likställda och att vi bortser från om angriparna är kristna, judar, buddister eller muslimer.

Sambandet mellan symbolerna i nationernas flaggor och behandling av andra trossamfund eller andra minoriteter som bor i samma land , Kinas behandling av Ugurofolket, Burmas behandling av muslimerna, regunda folket, eller Israels behandling av palestinerna. Den skapar ytterligare en konflikt i ett tredje land vid migration eller flykt till tredje land där de som missgynnas är andra minoriteter som kommer från samma land.

I VM I ishockey för juniorer skall man i stället för att visa två flaggor med de två ländernas kod som består av tre bokstäver FIN för Finland och SWE för Sverige ersätta flaggorna och koderna med endast ccTLDs i stället..

Det är därför lämpligt att EU- flaggan ändras så att .eu ersätter den mängd stjärnor som symboliserar enhet . USA:s flagga ändras så att .us ersätter stjärnorna. Det kan finnas likhet mellan EU:s och USA:s flaggor.

 

Georgiens flagga är en vit flagga med fem röda kors och den skall ersättas med .ge

 

 

 

 

I den Israeliska flaggan skall står .il i stället för Davidstjärnan. I den palestinska flaggan skall det stå .pl

Svaret på den fråga som vi ställde inledningsvis är kanske enkelt , detta kan ske genom övergång från kyrkovalet till Multireligionvalsystemet.

Vi vill betona att de nya svenskarna inte är detsamma som partiet De Nya Svenskarna , DPNS., så att de som nämner de nya svenskara i sina artiklar syftar inte på oss..

Kriget utgör ett hot mot miljö och människligheten


RSS 2.0