Hämnddemokratins tillämpning i politisk analys

Sambandet mellan regeringens fall och den pågående pedofilskandalen i det utsatta området ?

Att man inte fällde regeringen på en viktig utrikspolitisk fråga , krig och ockupation , vapen, eller att kronprinsessan t ex gick under livsfarligt hängande elledningar, dåliga hus, dålig miljö , inget vatten och ingen el . Inte heller på skottlossning som sker runt om i Sverige och inte heller på bombning av Gaza under pågående pandemi och att det råder brist på vaccin och syrgas, utan i stället på fri hyressättning vid nyproduktion punkt 44 i januariavtalet. Ej heller på frågan om de tusentals svenskar som har dött under pandemin. Inte heller varför mer än hälften av de med invandrarbakgrund inte har rösträtt vid årets val i sep 2021. Bland dessa finns statsråd och riksdagsmän trots att de partier de tillhör deltar i det valet. Varför kan de under krig transportera tusental ton vapen och utrustning medan de inte vill transportera vatten till de länder som har brist på vatten .

Vänsterpartiet valde att fälla regeringen på frågan om fri hyressättning .

Skandalen ovan uppdagades under f d V-partiledaren Jonas Sjöstedt som då hotade med att fälla regeringen.

Eftersom den som först uttalade sig om pedofilskandalen i det utsatta området var en känd politiker från Vänsterpartiet , sannolikheten är stor att den pedofil som styrde och ställde i hyresgästsföreningen var V-partist. Om han hade en sådana roll i hyresgästföreningen , kan det innebära att de som han utnyttjade stod i beroendeställning till honom . Det kan vara många som har fått hjälp t ex med bostad , en del som fått förtur i bostadskön eller han själv har bidragit till att den stadsdelen betraktas som ett utsatt område. Det kan bli än mer komplicerat om det har funnits fler inblandade .

Frågan är varför ett vänsterparti som har uttalat sig om denne man men inte någon från de andra partier som t ex var med och fällde regeringen eller låtit Hyresgästföreningen uttala sig om denne man.

Kan det har varit så att V-ledningen känt till skandalen innan regeringskrisen, regeringskrisen uppstod under häktinngen av mannen som har suttit häktad sedan juni 2020 , cirka 4 månader innan Jonas Sjöstedt då i oktober 2020 överlämnade till Nooshi Dadgostar.

Som hämnddemokrati, en vänster vänder sig till höger i sysfte att fälla en annan vänster då regeringskrisen uppstod V, SD, M och KD riktade en misstroendeförklaring mot Stefan Löfven och som initiativtagare var V ledare Nooshi Dadgostar som misslyckades med att hävda sin egen rätt i deltagande i sep 2021 val. En svensk riksdagspartiledare som saknar rösträtt i årets val är häpnadsväckande och ändå fick de stöd att fälla regeringen som V hela tiden givit stöd till och är ett tvillingparti till V

Nooshi Dadgostar och hennes stödpartier som fällde regeringen gjorde det även svårare för kvinnor att väljas till statsminister.

Genom att Nooshi Dadgostar inte tagit initiativ till bildande av en samlingsregering och på det sättet välja en kvinna som första kvinnliga statsminister att leda en samlingsregering som i fallet med Kalmarunionen där en kvinna styrde tre lände Sverige, Norge och Danmark nämligen drottning Margareta.

Regeringskrisen inleddes med en hämnddemokrati , först hotade en ensam politiker sitt tvillingparti med en misstroendeförklaring och sedan fälldes regeringen den 21 juni 2021 genom att politikern vände sig till sina politiska motstående för att få stöd med att genomföra den.

Politikerna kan inte sköta de uppdrag som folket har givit dem när tre problem dök upp på en kortare tid, C pedofillskandalen, ovan nämnda pedofilskandal och Ebba Bushs fastighetsaffär.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Regeringskris och feminster som inte verkar intresserade av en kvinnlig statsministe

Regeringskris och feminster som inte verkar intresserade av en kvinnlig statsminister som i de övriga nordiska länderna .

Om en kvinna tillhörande KD, fällde D-Ö och firade detta genom att skåla i champagne, kommer då även den andra kvinnan tillhörande V att fälla J-Ö .

Talmannen, politiska rådgivare och statsvetare och andra politiska kommentatorer hade dessvärre fel , felet bestod i att om en kd:s ungdomsförbundare fällde D-Ö tidigare borde en sådana ö-k i framtiden undvikas och en regeringskris avvärjas. Under en kris som pandemin , skottlossning i flera stadsdelar och en flyktingkris på grund av pågående krig bildar man en samlingsregering att verka tiden fram till nästa val sep 2022 , under tiden får demokratiministern m fl uppdrag att få igång en intensiv kampanj med undervisning i demokrati och utveckling av denna . Under tiden görs en journalistisk runda över hela landet om orsaken till att många med invandrarbakgrund röstar på ett främlingsfientligt parti trots att de kommit hit som flyktingar. Detta underlättar i sin tur för flyktingar som befinner sig utanför sina länder och det finns ingen som vill ta emot dem. Den undersökningen belyser också varför Sverige fortforande inte har haft någon kvinnlig statsminster som i grannländerna .

Den enda möjlighet som första kvinnliga partiledare att bli den första kvinnliga statsminister hade Mona Sahlin men den möjligheten motarbetades kanske av männen eller kanske både män och kvinnor samtidigt som de pratade om jämställdhet. Den möjligheten försvann under 10 år trots flera rörelser för jämställdhet.

När Mona Sahlin blev vald till Socialdemokraternas första kvinnliga ordförande 2007 vid en extra partikongress fälldes hon 2011 vid Socialdemokraternas extrakongress . De valde I stället en man , Håkan Juholt och efter honom ytterligare en man .

När De Nya Svenskarna ställde den frågan till ett antal kvinnor , svarade dessa nej varför måste det vara en kvinna om det går bra med en man , så svarar många kvinnor.

Nyligen uttalade Sabuni och Ebba Bush att de vill ha en man som statsminister , Kristersson.

Det tolkas som om de siktar på Jimmy Åkesson med , ett parti som domineras av män med interna konflikter . SD:s medlemmar anser att Jimmy Åkesson har en dominerande ställning i partiet vilket han har lett i snart 12 år och att det nu är dags för en kvinnlig SD ledare. Kan SD gå samma öde till mötes som NYD ?

Eftersom SD:s framtid är oviss kan inte politikerna ingå någon överenskommelse med SD. Även vid byte av SD:s partiledare som L, KD och M ingått överenskommelse med fälls .

Om syftet med D-Ö och J-Ö var att undvika att SD skulle få en talmanspost och ge SD makt och inflytande är bildande av en samlingsregering en perfekt lösning . En samlingsregering utan SD och KD , leder landet till nästa val. En sådan samlingsregering har nämligen begränsad befogenhet

som exempelvis kan den inte starta krig eller delta i något krig .

I händelse av att utlysa ett ny / extra val ,från vilken budget finansieras deras valrörelse ?

De Nya svenskarna föreslår att de som orsakar en regeringskris får finansiera sin vaslrörelse genom det partistöd som de redan har fått. Skattebetalarna skall inte finansiera deras misslyckade politik och den som nomineras av något parti borde genomgå en hård granskning på samma sätt som man kräver av de som skall erhålla svenskt medborgarskap, både när det gäller utrikes- och inrikespolitik.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänsklighetenRSS 2.0