De Nya Svenskarna · Multireligionval
solidarity.webblogg.se

Alla som deltog i Förintelsekonferensen i Malmö lever med Israel-Palestinakonflikten

En bristfällig tillämpning av demokratin under lång tid har skapat utrymme för högerextremister /högerpopulister vilket lett till b la Brexit och främlingsfientliga organisationer omvandlade till acceperade partier har fått mandat i EU-parlamentet och inhemska parlament.

Kyrkovalet är ytterligare en faktor , där SD utnyttjar situationen att majoriteten med invandrarbakgrund saknar rösträtt så att en sverigedemokrat , Aron Emilsson, har 17 olika uppdrag, förutom som kyrkomötets gruppledare är han b la ordinarie riksdagsledamot . Nedan ett exampel på SD:s motion som hämtats från kyrkans hemsida.

Svenska kyrkans arbete med asylsökande

SD:s Motion 2021 029 Svenska kyrkans arbete med asylsökande av Petter Nilsson (SD) David Lång (SD) och Fredrik Ottesen (SD) .

Det talas om att Malmö har drabbats av antisemitism, dels genom extremhögerns utspel men dels också utifrån Israel-Palestinakonflikten .

Alla som deltog i Förintelsekonferensen i Malmö lever med Israel-Palestinakonflikten , denna långa konflikt som alla Israels presidenter har upplevt sedan Israel grundades . Den konflikten överlämnades till nästa generation, som Kelber , de som är med i judiska församlingar och även de som forskar om antisemitismen . Denna politik och bristfälliga tillämpning av demokratin är ohållbart .

Om demokratin som har gett alla trossamfund religionsfrihet och jämställt alla religioner genom den principen, hur kommer det sig då att bara den svenska kyrkan har infört demokrati i sitt trossamfund genom kyrkoval medan andra trossamfund, judiska, islamiska, buddistiska, hinduer , kataoliker och ortodoxa motsätter sig den principen.

Hur kommer det sig då att den 16-åring som inte har rösträtt i det allmänna valet , själv kan bestämma vilken riksdagsledamot som ska väljas till kyrkomötet , b la han som har 17 olika uppdrag?.

Andra 16- åringar med en annan religion saknar rösträtt och kan inte utöva demokrati två år innan det allmänna valet..

Fred har därför inte kunnat skapats, demokratin har havererat och därför måste vi arbeta för en hållbar politik genom en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem så att demokratin få den grund som saknas på platsen enligt denna princip.

Med detta skapar vi fred samtidigt som vi utvecklar demokratin vilket utgör grund för en hållbar utveckling.

 

 
 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Från ohållbar politik till en hållbar politik

Det krävs omfattande reformer såväl nationellt som internationellt b la.

Adoption enligt De Nya Svenskarna skall omfattas av FN:s flyktingkonvention, ett adoptivbarn betraktas därför som en flykting som står i kö som alla andra flyktingar . Därför skall samtliga nedanstående som håller på och berör adoption läggas ner.

Adoptionscentrum läggs ner !

Adoptions­bidrag upphävs

De som sysslar med hur det går till att adoptera till Sverige upphävs

De sysslar med Så går det till upphävs

Upphäv lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer eller

 • lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haag-konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner eller

 • lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

 • Föräldrabalk (1949:381)

 • Socialtjänstlag (2001:453).

Arbeta för en hållbar utemiljö

För att få svenskarna tillbaka till Rinkeby samtidigt som man uppmuntrar att fler svenskar ska flytta till denna stadsdel

krävs det att Rinkeby gamla stadsdelsnämnd , SDN återställs på sin tidigare plats det nuvarande fula polishuset. En SDN skall vara attraktiv !.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Vad menar egentligen TV 4 Postkodmiljonär med frågan som hänvisade till GT

 

Vad menar egentligen TV 4 Postkodmiljonär med frågan som hänvisade till GT att Isak den enda son till Ibraham och Sara .

Kunde Postkodmiljonären inte formulerat frågan på ett annat sätt t ex att Ibraham med sina två fruar avlade flera barn vad heter barnet som han avlade med Sara ? Anders, Napoleon , Isak eller Trump

Eller att Ismael och Isak är halvbröder och söner till Ibraham som avlades av två olika fruar , vilken son avlade han med Sara och och vilken avlade han med Hadjer . Alternativ fråga kan vara Ibraham hade två söner en Jude som heter Isak och Ismael som är Muslim .

Postkodmilonären har inte nämnt någon religion i sin fråga men frågan ställdes från Gamla testamentet som saknar vetenskapligt stöd. TV 4 har inte heller belägg för att det under Abrahams tid utövades någon religion, varken Judendom , Kristendom eller Islam för cirka 3500 år före vår tidräkning.

Däremot Gamla testamentet kan vara en kopia från Hammurabis lagar .

Därför måste religionskunskapsundevisningen i skolorna baseras på vetenskap och kyrkovalet ändras till ett Multireligionvalsystem så att demokratin utvecklas och fred uppnås , från en hållbar politik till en hållbar utveckling .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Frågor till de tyska väljarna i deras val den 26 sep 2021, för ett modernt Tyskland.

Tyskland är bland de länder inom EU som inte har infört demokrati i sina trossamfund

utifrån principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet !

Sverige , Danmark och Finland som är med i EU har följt den principen , även Norge som står utanför EU följer den principen genom att ha kyrkoval.

För att de nya tyskarna med invandrarbakgrund skall bli jämställda med infödda tyskar och för att Tyskland ska bli ett jämställt land krävs det att

 • Tyskland inför ett likadant val så att förutom att de nya tyskarna som har rösträtt i det tyska valet även får rösträtt i motsvarande kyrkoval . Här i Sverige kallas det för ett Multireligionvalsystem .

Det är inte praktiskt att varje trossamfund har ett eget val, det är därför Tyskland skall ha ett gemensamt val för alla trossamfund med benämningen Multireligionvalsystem där alla

 • 16-åringar och äldre, oavsett religion, får rösträtt så att ungdomarna får praktisera demokrati två år innan det allmänna valet.

I stället för s k statsbidrag till trossamfund som finansieras av skattebetalare tillämpas i ett Multireligionvalsystem s k Multireligionstöd motsvarande partistödet till partier. Multireligionstödet är den finansiella delen av Multireligionvalsystemet och Multireligionvalet är den praktiska delen av Multireligionvalsystemet.

 • Att kämpa för att ändra den tyska flaggans design så att den passar ihop med samhällets utveckling och att nyanlända känner sig inkluderade så att den representerar alla som bor i Tyskland .

 • The flags of the world are in need of a new modern design instead of religious symbols such as Star of David, Cross, God is great or sword. A new representative flag that represents all citizens of a country regardless of religion and that can be hoisted by all.

T ex korset i alla nordiska flaggor är gammalmodigt och bör moderniseras t ex genom att korset ersätts med landets toppdomän .

Endast en suvärenitet, en flagga där landets toppdomän trycks eller broderas i stället för dubbel suveränitet , en flagga och en topdomän .

Ett exempel på den svenska flaggan med .SE hittas på nätet. Den tyska flaggan har .DE.

Australien , Nya Zeeland som har korset i sina flaggor har många suveräniteter ,flagga, ccTLDs och Storbritannien har i sin tur ännu fler suveräniteter .

Förutom att toppdomänen på flaggan representerar alla har den ett utbildningssyfte då barnen får lätt att känna igen sin egen och andras flaggor. Toppdomänen löser också problemet med arbetslöshet.

På det sättet bidrar EU till fred och demokratin utvecklas på väg mot en hållbar politik och en hållbar värld .

 

Lycka till i valet

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


De 10 demokratiska buden

De som har rösträtt och kan avstå från att rösta och de som inte ha rösträtt och inte kan avstå från att rösta .

Vi ställer frågorna nedan, utifrån principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet !

1) Varför har Sverige, Danmark och Finland kyrkoval . De andra EU -ländena har inte det ,

Norge som inte är med i EU har kyrkoval , medan andra länder som även de står utanför EU inte har kyrkoval .

2) Anledningen till att riksdagspartierna som deltar i kyrkovalet låter den svenska kyrkan, trots separation från staten, få behålla den enorma förmögenhet på 18 miljarder kronor utan att tvingas betala förmögenhetsskatt för det , kanske likadant vad gäller övriga EU- ländernas kyrkor .

De som inte har rösträtt i kyrkovaletet bryr sig inte om detta , varför ?

I SVT;s debatt om kyrkovalet visade det sig att SD har två uppdrag, sitter på två stolar samtidigt dels som riksdagsledamot och dels i kyrkomötet. Frågan är hur hinner hon med de båda arbetena?

3) Har sveska EU-parlamentariker med invandrar bakgrund rösrätt i valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till deras tro eller religion , och hur kommer det sig att de inte kan hävda sig ?

4) Har svenska riksdagsledamöter med invandrar bakgrund rösrätt i valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till sin tro eller religion , och anledning till att de inte arbetar för jämställdhet och rättigheter inom det området ?

5) Har svenska statsråd med invandrarbakgrund rösrätt i valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till deras tro eller religion , och varför vill de överlämna de olösta frågorna till nästa generation bl a sina barn ?

6) Anledning till att majoriteten av de 16-åringar som har en annan religion inte har rösträtt , inte får vara med och välja vilka från riksdagspartierna som ska sitta i kyrkomötet trots att de tillhör riksdagspartiernas ungdomsförbund som utgör del av riksdagspartierna .

Om svaret är ja, är det då inte en sak för riksdagspartiernas ungdomsförbunds ordförande att kräva jämlikhet och jämställdhet . Är de inte intresserade av att deras 16-åriga medlemmar få samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet ?

7) Har svenska journalister som jobbar inom massmedia och med invandrarbakgrund rösrätt vid valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till deras tro eller religion och varför kan de inte ta upp denna fråga till diskussion då det är deras huvudsakliga uppgift att arbeta inom svensk, norsk, dansk och finsk media ?

8) Har andra trossamfunds medlemmar rösträtt vid valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej är de inte intresserade av att deras 16-åriga barn få samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet ?

9) Har riksdagspartiernas ungdomsförbunds ordförande rösträtt vid valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej är de inte intresserade av att deras medlemmar få samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet ?

10) De kristna 16-åringar som inte har rösträtt i allmänna val väljer vilka från riksdagspartierna som ska sitta i kyrkomötet. Trots att andra 16 åringar som har en annan religion och är medlemmar i riksdagspartiernas ungdomsförbund inte får vara med och välja och därför inte har samma rättigheter .

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Vilken princip skall följas

Vilken princip skall följas , att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet
eller de svenska värderingarna  

Menar de som deltog i tv-programmet
Sverige möts att :

1) Kyrkans angelägenhet och framtid avgörs av 16-åringar som har rösträtt i kyrkovalet .
2) 16 -åringar avgör vilka som sitter i kyrkomötet .
3) 16-åringar som inte har rösträtt i allmänna val som väljer vilka från riksdagspartierna som ska sitta i kyrkomötet

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.
 

Världens flaggor är i behov av en ny modern design i stället för religiösa symbole

Världens flaggor är i behov av en ny modern design i stället för religiösa symboler som Davidsstjärna, Kors , Gud är stor eller svärd .

En ny representativ flagga som representerar alla medborgare i ett land oavsett religion och som kan hissas av alla . En ny design med varje lands specifika toppdomän, ccTLDs, en lärorik design.

De tre olika nationernas flaggor symboliserar kristendom, islam och andra mer svårtolkade symboler

De kristna länderna som Storbritannien , Australien, Skottland, Dominikanska republiken, Malta, Grekland, Slovakien, Tonga , Schweiz, England, de nordiska ländernas flaggor som Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island ser likadana ut samtliga flaggor har en gemensam symbol nämligen korset.

Medan det på flaggor i islamska länder, som på den afghanska flaggan där står det, det finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är hans profet. På den irakiska flaggan står det Gud är stor . På den iranska flaggan står det Gud är större 22 gånger och på Saudiarabiens flagga, det finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är hans profet.

Den tredje kategorin av nationernas flaggor är de med svårtolkade symboler inom EU kan nämnas Portugal och Spanien .

Dubbel suveränitet

Varje självständig stat i världen har en egen flagga, nationsflagga , vissa länder har egna regler som att det är ett lagbrott att vanvårda dess nationsflagga å andra sidan tillåts vid demonstrationer att bränna eller trampa på en flagga för att visa sin ilska mot den anfallande nationen t ex i krig eller vid ockupation.

Som symbol för suveränitet har varje självständig stat också en Internet top-level domain , ccTLD liksom .se.

Vad är ccTLD , varför är den mycket viktig och anledning till dubbel suveränitet?

Enligt definitionen är a country code top-level domain (ccTLD) is an Internet top-level domain generally used or reserved for a country, sovereign state, or dependent territory identified with a country code. All ASCII ccTLD identifiers are two letters long, and all two-letter top-level domains are ccTLDs.

The Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR) is the association of European Internet country code top-level domain registries, such as .se for Sweden.

Men inom EU finns fortfarande länder som inte har en fungerande toppdomän, ccTLDs . Det betyder att dessa har en suveränitet medan andra har dubbel suveränitet.

Det är därför nationernas flaggor är i stort behov av en modernisering, en förändring, som visar fredsvilja, jämlikhet och kunskap samtidigt som de ger en meningsfull sysselsättning.

Okunskap om betydelse av ländernas toppdomäner, ccTLDs under olika krig b la i mellanöstern , arabiska våren och i vissa afrikanska länder leder ofta till att trots att de får bistånd är det omöjligt att få en hållbar återuppbyggnad .

Industriländeras toppdomäner och de fattiga ländernas toppdomäner .

Industiländerna använder sina toppdomäner effektivt som US, UK, FR och SE medan fattiga länder har inaktiva toppdomäner.

För att jämställa fattiga länder med rika länder krävs det dels en ny flaggdesign med ccTLDs som placeras på nationernas flaggor i stället för religiösa och svårtolkade symboler . Dels att de fattiga ländernas toppdomäner aktiveras utifrån av flyktingarna själva.

Genom att flyktingarna i Sverige och inom det övriga EU får kunskap om toppdomänen och dess betydelse via arbetsförmedlingar, SIDA och socialkontor i landet så ges det möjlighet för en grupp flyktingar från Afghanistan starta ett eget IT-bolag här i Sverige med syfte att utifrån aktivera den afghanska toppdomänen. Detta sker i samarbeta med SIDA , socialtjänsten , IT- stiftelsen i samråd med UD . Detta projekt för återuppbyggnad ger en meningsfull sysselsätting för afghanska flyktingar och kan samtidigt utnyttjas vid återvändandet och återuppbyggandet Genom aktiv användning av toppdomänen skapas många arbetstillfällen . Detta gäller även flyktingar från andra länder.

Det betyder att under krig aktiveras toppdomänen av flyktingarna själva som i sin tur skapar arbetstillfällen för sig själva och även för nyanlända och andra arbetslösa invandrare.

Först bildar de en s k den afghanska internet socity, som en förening för samarbete.

När det fattiga ländernas toppdomäner ligger vilande , inaktiva eller har begränsningar kan biståndet gå till de vinstdrivande utländska it-bolagen som utnyttjar situationen . De som inte har råd och de som har råd med det , samtidigt som internet finns tillgängligt i ett begränsat område..

Många flyktingar saknar kunskap om sina egna länders toppdomän och dess betydelse, samma sak vad gäller de som undervisar i svenska för invandrare , arbetsförmedlingar , socialtjänst och även biståndsorganistationer som SIDA .

CcTLDs är en enorm resurs som inte uppmärksammas eller används . ccTLDs är nämligen viktigare än själva flaggan därför är det viktigt att de placeras på flaggorna.

En prototyp av en sådan flagga har skapats och finns på nätet och sociala medier.

Biståndsorganisationer, okunskap om sambandet mellan toppdomän och arbetslöshet har gjort att länder som tar emot bistånd inte prioriterar toppdomänen som landets IT- infrastruktur vilar på och som är en symbol för suveränitet.

Som vi nämnde tidigare så vajar ländernas flaggor överallt med religiösa symboler eller symboler som är svåra att identifiera, skilja mellan eller att tolka . Hade länderna ersatt sina symboler med sitt eget lands internationella symbol hade det blivit lite enklare,

Vid internationella tävlingar eller cermonier är det svårt att skilja mellan de olika flaggorna . Barnen har svårt med detta , eleverna i skolan har svårighet med detta och flyktingar har också svårt med detta.

Förutom att toppdomänen på flaggan representerar en suveränitet och alla medborgare oavsett religion har den ett utbildningssyfte då barnen får lätt att känna igen sin egen och andras flaggor. Toppdomänen löser också problemet med arbetslöshet.

En prototyp finns b la här och på sociala media .

På det sättet skapas fred och demokratin utvecklas på väg mot en hållbar politik och en hållbar värld

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Råd till de norska väljarna i deras val den 13 sep 2021

Norge har liksom Sverige ett kyrkoval . För att de nya norrmännen skall bli jämställda med infödda norrmän och att Norge blir ett jämställt land krävs det att

 • förutom att de nya norrmännen har rösträtt i det norska allmänna valet även har rösträtt i motsvarande kyrkoval . Här i Sverige kallas det för ett Multireligionvalsystem .

  Det är inte praktiskt att varje trossamfund har ett eget val, det är därför Norge skall ha ett gemensamt val för alla trossamfund med benämningen Multireligionvalsystem där alla

 • 16-åringar och äldre, oavsett religion, får rösträtt så att ungdomarna får praktisera demokrati två år innan det allmänna valet.

  I stället för s k statsbidrag till trossamfund som finansieras av skattebetalare tillämpas i ett Multireligionvalsystem s k Multireligionstöd motsvarande partistödet till stortingets partier. Multireligionstödet är den finansiella delen av Multireligionvalsystemet

  Multireligionvalet är den praktiska delen av Multireligionvalsystemet.

   
 • Kämpa för att ändra den norska flaggans design så att den passar ihop med samhällets utveckling och att nyanlända känner sig inkluderade så att den representerar alla som bor i Norge. Korset i alla nordiska flaggor är gammalmodigt och bör moderniseras t ex genom att korset ersätts med den norska toppdomänen .NO.

  Ett exempel på den svenska flaggan med .SE hittas på nätet.

  Förutom att toppdomänen på flaggan representerar alla har den ett utbildningssyfte då barnen får lätt att känna igen sin egen och andras flaggor. Toppdomänen löser också problemet med arbetslöshet.

  På det sättet skapas fred och demokratin utvecklas på väg mot en hållbar politik och en hållbar värld .

 Lycka till i valet

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Du som har rösträtt i kyrkovalet se till att andra som har en annan religion också får det !

Myndigheten för stöd till trossamund fördelar årligen statsbidrag med 90 miljoner kronor till trossamfund enligt följande .
- Organisationsbidrag
- Verksamhetsbidrag
- Projektbidrag
 
Utan att följa principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet
 
 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Afghanistan drabbades inte av en naturkatstrof för att starta en insamlingskampanj .

Landet missköttes totalt av den f d regeringen och parlamentet samt biståndsorganisationerna , den Svenska Afghanistankommittén och IDEA .

 Hur kommer det sig att varken det afghanska parlamentets medlemmar eller den afghanska regeringen som har ådragit sig ett stort nederlag och försvunnit med den afghanska statskassan har utalat sig .

 Anledningen till varför ingen från b la svensk massmedia har sökt dem med förfrågningar m.m .

 Vad har det afghanska folket för ansvar .

 

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Vi levererar en färdig fredsplan, en konfliktlösningsmodell som EU och FN kan sjösätta .

Denna konfliktlösningsmodell som lämnades i form av ett EU- medborgareinitiativ avfärdades av EU och EU:s integrationsprojekt . Den andra konfliktlösningsmodellen som lämnades i form av ett medborgarinitiativ tiil Sveriges riksdag och kommuner avvisades också.

Sverige, Danmark och Finland som är EU- länder har ett extra val som heter kyrkoval , Norge som inte är med EU har också extra val , kyrkoval , övriga EU länder saknar ett sådant val trots att de är kristna .

Andra länder utanför EU har varken kyrkoval eller något liknande extra val som har med deras religioner att göra med tanke på odemokratiska och demokratiska länder . Principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet tillämpas av ett fåtal EU- länder genom att de har infört kyrkoval i sina trossamfund.

Detta visar tydligt att två svenska EU- parlamentariker saknar rösträtt i valet som äger rum den 19 sep 2021 , Ett val utan valrörelse . Andra svenska EU- parlamentariker har rösträtt men kan avstå från att rösta .De två nämnda som inte har rösträt kan därför inte avstå från att rösta eftersom de i grunden saknar den rättigheten. Det finns säkert några också bland den danska och finska EU-parlamentarikerna och i dessa länders parlament ledamöter med invandrarbakgrund vilka inte har rösträtt .

Vi nämnde tidigare förutom det ovan att två svenskar med invandrarbakgrund, partiledare för var sitt parti i riksdagen, och som inte har rösträtt i valet den 19 sep 2021 .

Den 19 sep 2021 är det val i Sverige dock utan valrörelse .

Varken den svenska kyrkan eller riksdagspartierna som tillsammans deltar i det valet har visat något intresse för våra röster , vill de inte ha våra röster ?

Demokratin har inte utvecklats vare sig i Sverige eller i EU och kanske det är därför Sverige är bland de få länder som aldrig haft en kvinnlig statsminister trots jämställdhet och trots att Sverige har en kvinnlig demokratiminister..

Vi utgår ifrån att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet , de religiösa ledarna för de olika trossamfunden skall dels vara förebilder i att sinsemellan utöva demokrati och dels tillsammans med sina trossamfunds medlemmar utöva demokrati . Denna process underlättar införande av demokrati i alla trossamfund, inte bara inom de protestantiska trossamfunden i de nordiska länderna som lyckats med att införa kyrkoval som i Finland, Sverige, Norge och Danmark, utan i hela EU och i övriga delar av världen. En sucessiv övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

Med ett Multireligionvalsystem som konfliktlösningsmodell löser vi den äldsta religionskonflikten den mellan Israel och Palestina .

Den konflikten går inte att lösa genom endast förhandlingar och pengar eftersom tidigare politiska och religiösa ledare har skapat två världar , den ena judisk-kristen som ger stöd till Israel och en muslimsk värld som ger stöd till Palestina. Med de världarna blir det omöjligt att lösa denna konflikt oavsett förhandlingar och fredspris . Den kan endast lösas genom att man ser till att följa den principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet och att den efterlevs och följs .

Eftersom de nordiska länderna både de som är med i EU och de som står utanför redan tillämpar den principen genom kyrkoval blir det enkelt att införa och tillämpa den i övriga EU länder och så småningom i övriga delar av världen och då har vi skapat en tredje värld mellan den värld som ger stöd till Israel och den värld som ger stöd till Palestina . Ett FN:s rollspel för fred, en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

Det är ett faktum att svenska kristna politiker från riksdagspartierna deltar aktivt i kyrkovalet , medan andra politiker från samma riksdagspartier men med en annan religionstillhörighet inte får delta .

Politikerna blandar sig i religionerna och religionerna påverkar politikerna .

Politikerna visar vilken religion de tillhör och arbetar för denna genom ett deltagande i kyrkovalet . Att jämföra med politikerna som bär på kors eller andra religiösa symboler . Detta sätt gynnar det land som befinner sig i krig och där majoriteten har samma tro som politikerna och som ger stöd till ockupation, bosättningar eller där förtryck pågår .

Enligt vår uppfattning är kyrkoval fel benämning på grund av att dels politiska partier deltar och dels att många med invandrarbakgrund saknar rösträtt i det valet .

Trots att EU består av kristna länder ,indelas EU i länder som har infört demokrati i sina trossamfund och andra som inte har gjort det . Om demokratin inte utvecklas och skyddas , dyker det upp nya eller gamla konflikter , totalitära regimer kommer , folk flyr och blir flyktingar som ingen vill ta emot, miljöförstörelse och återuppbyggande av länderna om och om , igen. En ohållbar politik

Multireligionvalsystemet är en konfliktlösningsmodell som är basen för fred och en hållbar politik och för att undvika kommande religionskrig med många offer som i de sex korstågen , barnkorståg och korståget mot en kvinna, häxprocess offren , offer på grund av det 30- åriga kriget, offer på Irland och Nordirland, Palestina- Israel-kriget, Ku klux klan, talibanerna , IS , Knutby, utnyttjandet av beroendeställning till prästerna bl a i Storbritannien och de människor som den svenska diplomaten Anders Kompass försökte att skydda . Ett djupt sår kan inte läka vare sig med försoning, upprättelse, eller att tvätta bort synder .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Hur firar det afghanska folket Nationaldagen den 19 augusti 2020 en fråga till SIDA, IDEA och Svenska Afghanistankommittén ?

På sin anonyma hemsida idea.int som inte många känner till och sin enorma lyxiga International IDEA Headquarters vid Strömsborgsbron i Stockholm skriver de på engelska What’s happening to democracy?

Länderna evakuerar sina ambassader , ambassadpersonalen flyr, utländska styrkor flyr, afghanska folkvalda parlamentet, regeringen,och presidenten flyr som om demokrati inte har existerat och som om någon aldrig arbetat för demokrati i Afghanistan.

Ja, vad är det som händer ?

Var är det afghanska parlamentet ?

Vad är det som försiggår ?

Ett land som trots sitt enorma bistånd fortfarande är utan en fungerande topdomän .af där man kan hitta information om läget i Afghanistan.

Tänkte de överlämna makten till talibanerna på nationaldagen den 19 augusti ?

Om maktöverlämnandet är fredligt varför flyr då folket med presidenten i septsen?

Kommer talibanerna att införa dödsstraff ?

De förbjuder tillämpande av demokrati och de är emot konstitutionen , de stöder sig på koranen och sharialagerna och emot att partier bildas och alla andra partier .

Hur kommer de sig att de har en stor vapenarsenal , varifrån har de köpt dessa vapen och med vilka medel ?

Är det liknande den pågående covid-19-pandemi, utan spårgranskning ?

Eller beror det på att talibanerna kommer att ta kontroll över opiumet ?

I Afghanistan odlas 80–90 procent av all världens opium, och 350 000 jordbrukarfamiljer i Afghanistan är helt eller delvis beroende av att odla opiumvallmo för att kunna försörja sig.

Den första åtgärd som norska regeringen vidtog under andra världskriget var att i hemlighet och sent på kvällen rädda den norska budgeten . Enligt källorna lämnade den afghanska presidenten Afghanistan med fyra bilar och en helikopter lastade med pengar . Med hjälp av bl a tåg flyttades den norska statsbudgeten till Storbritannien och frågan är vad händer med den afghanska budgeten ?

Den afghanska är beroende av bistånd bl a från SIDA , det är det hårt arbetande folkets skattemedel som förstörs liksom när Israel bombar Gaza .

SIDA känner till att amerikanerna har satsat 88 miljarder dollar på den afghanska armén .

SIDA hade brister och därför har de avlägsnat sig från det lyxiga Headquarters på Valhallavägen . Man bör naturligtvis göra på samma sätt med IDEA . IDEA känner till att amerikanerna har struntat i demokratin i Afghanistan under sin närvaro där.

Den Svenska Afghanistankommittén som hela tiden skriver positivt om Afghanistan borde läggas ned .

Nu till det svenska försvaret som har agerat som arbetsförmedling i Afghanistan. Försvarets agerande kan ha bidragit till att många svenska vapen har hamnat hos talibanerna likadant kan ha skett med andra styrkor som möjliggjort den överenskomna militärkuppen.Den kan jämföras med

Januariöverenskommelsen och Decemberöverenskommelsen som senare upphävdes av KD.

Talibanerna kommer att styra med stöd av Pakistan som är en av NATO:s främsta allierade. En upprepning av kriget i Irak som nu styrs med stöd av Iran.

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Politisk praxis i exil

Därför måste allt bistånd till Afghanistan stoppas och alla afghanska tillgångar placeras på FN:s konto , opium mot mat-programmet liknande det program som inrättades av FN 1996 som tillät Irak att sälja olja på världsmarknaden i utbyte mot bl a mat och medicin .FN skall inte hålla på med att sälja opium utan förstöra den totalt.

Talibanernas frammarsch kan hejdas om de demokratiska krafterna agerar kraftfullt i stället för att fly då de har ett demokratiskt valt parlament som de har röstat fram och en fungerande regering. Folket kan kämpa för att skydda sin demokrati , den positiva kampen, på samma sätt som det syriska folket under 10 års tid krigat och utan resultat, offrat sig för att störta en diktator , den negativa kampen .

Hur kan en regering och ett parlament som på ett demokratiskt sätt har valts av folket och trots en enorm militär utrustning och militär utbildning under många år och trots erfarenhet av tidigare ryskt stöd och med många varningssignaler låta sig besegras .

En sådan utveckling kunde naturligtvis ha gått att undvika om en satsning på demokratisk upplysning och utveckling fått fortsätta med stöd av de afghanska flyktingar som finns i bl a de nordiska länderna .

De afghanska flyktingarnas satsning på fred, demokrati och hållbar utveckling i exil omsättes i praktiken vid återvändande .

När militär satsning överstiger satsing på demokrati och en obetydlig satsning sker på fred och miljö

 • kan kuppmakarna utnyttja både den, den militära svagheten och korruptionen inom den afghanska armén en erfarenhet som de har fått under sin långa tid med Ryssland närvarande .

 • att IS som alltid står till förfogande snabbt kan mobilisera

 • att trossamfunden som i fallet med etiopiska katoliker kan mobilisera till krig genom att uppmana till insamling till stöd för den etiopiska militären från ett demokratiskt och stabilt land vilket de är flyktingar i.

Den blodtörstiga kristna fanatismen som skapar den lika blodtörstiga fanatismen, Eamon Duffy i påvarnas historia.

Inkvisition står för det sämsta i religiös maktutövning

Genom själslig och fysisk tortyr skulle oskyldiga människor fås att bekänna synder och underkasta sig den katolska tron.

Den ohållbara politiken.

En annan faktor är att riksdagspartierna saknar en konkret och en vettig lösning på problemet och i stället tjatar de om de afghanska tolkarna som redan har skydd av den fungerande valda regeringen då parlamentet och regeringen inte har störtats än och talibanerna ännu inte styr landet .

Riksdagspartierna släcker elden med en kvist när det saknas en hållbar fördelningspolitik när det gäller resurser.

När den mänskliga hjärnan blockeras är den inte kapabel att tänka och förlorar sin tankekedja , men om den politiska hjärnan blockeras slirar den bara runt mot olika hinder som ett val utan valrörelse .

Flyktingar & demokratin

Om cirka en månad går de svenska riksdagspartierna tillsammans hand i hand med den svenska kyrkan till val .Det är massmedialt helt tyst , kyrkligt som politiskt .

Har Sverige ett hemligt val ?

Har riksdagspartierna ett hemligt extra val utan att införmera sina medlemmar och väljare?

Eller kanske är det på grund av att majoriteten med invandrarbakgrund ännu inte har rösträtt i det valet som grundar sig på rättigheter utan kamp i motsats till de som kämpar utan att uppnå några rättigheter, kamp utan rättigheter.!

Svara gärna på enkäten , Frågeformulär gällande Multireligionvalsystem

 
 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


De afghanska tolkarnas ärende borde vara föremål för granskning av KU !

KU:s granskning skall gå ut på, för det första, huruvida svenska soldater i Afghanistan agerat som arbetsgivare på uppdrag av försvars och utrikes departementen .

För det andra få svar på varför det är den afghanska regeringen och dess utländska allierade NATO-trupper som ligger bakom en fjärdedel av alla civila offer

För det tredje hur situationen är för de 4 265 afghanska medborgare från EU som återvände från EU år 2017

Normalt behövde de svenska soldaterna tolkar som kunde både svenska och språken pashto och dari och det finns många sådana t ex bland de ovan nämnda som har återvänt. Dessa tolkar får uppdrag av NATO och inte av en enskild soldat . Eftersom ett sådant uppdrag alltid är förenat med stora risker och i händelse av att dessa tolkar dödas av Talibanerna , regeringen eller NATO:s styrkor kan det bli komplicerat att få klarhet i vad som hänt, t om svårt för deras anhöriga att reda ut och få kompensation från någon av sidorna .

Den svenska styrkan utgör en mycket liten del. De har inte varit i behov av att anlita tolkar som inte kan svenska och landets officiella språk som uppdragsgivaren förstår.

KU:s granskning kan bestå i att fråga huruvida de berörda tolkarna är auktoriserade tolkar som motsvarar de krav som Kammarkollegiet ställer här i landet.

Som jämförelse hänvisas till Blair-Bush kriget det s k skokriget , då en irakisk journalist kastade sin sko mot George Bush medan han höll tal i Bagdad, en irakisk medborgare riskerade sitt liv för att försvara den svenska ambassaden i Bagdad med sin Kalashnikov , många krävde att han skulle få skydd i Sverige men vidare information om honom saknas.

Under kriget och brist på arbete kan också inträffa konstiga saker som t ex att det är lätt att värva människor till spionageverksamhet till någon av sidorna. När t o m SD har ändrat sin hjärtefråga och vill ha större invandring genom att de vill att tolkarna ska få komma till Sverige . Det kan tolkas som om konvertering till annan religion i syfte att få skydd har skett och att de på sikt ska få dem att rösta på SD som har mandat i kyrkomötet.

Om tillfälligt uppehållstillstånd enligt de nya reglerna beviljas är detta inte rättvist mot de flyktingar som länge har väntat på besked om de får stanna eller inte.

                                                      ------------

De Nya Svenskarna menar att freden och demokratin skapas utifrån med stöd inifrån. De antal afghaner som t ex bor i Sverige , deras föreningar , med sitt trossamfund där både sunniter och shiter ingår tillsammans med SAK är kapabla att åstadkomma detta.

Om varje riksdagsparti ett i taget och vi börjar med det största, S, kallar in alla afghaner som bor i Sverige och är medlemmar eller sympatiserar med S till ett fredsmöte

Riksdagspartierna ta initiativet , afghanska trossamfundet får till uppgift för införande av demokratin i sina trossamfund enligt principen att demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet.

SAK och ambassaden får en roll som medlare mellan Afghanistan och Sverige .

Parallellt med detta följer de andra riksdagspartierna, M m.m samma procedur med afghaner och sedan börjar riksdagspartierna på samma sätt med andra flyktingar från andra länder ett i sänder.

De Nya Svenskarna står till förfogande att hjälpa till utan kostnad.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Svensk massmedias roll under 2021 års valrörelse vid sidan av firandet av100 år av vår demokrati

Vilken roll spelar svensk massmedia i valet som skall äga rum om knappt 50 dagar , sep 2021 .

Att Sverige trots jämställdhet aldrig har haft en kvinnlig statstminister beror på att demokratin inte har utvecklats.

Anledningen till varför riksdagspartierna som skall delta i valet i sep 2021 har total tystnad om det valet ?

Vems ansvar är det att ingen valrörelse har startat , demokratiministern, riksdagspartierna, massmedia , IDEA eller de som inte har rösträtt i det valet , b la två partiledare och två statsråd?

Varför riksdagspartierna deltar i kyrkovalet sep 2021 medan många av deras medlemmar inte har rösträtt ?

Kan orsaken varför detta val i prognosen lyfter SD bero på att många med invandrarbakgrund inte får rösta eller inte har rösträtt i det valet.

Vad säger invandrarnas riksorganisationer om att majoriteten av de med invandrarbakgrund inte har rösrrätt i det valet. ?

Hur ser föräldrarna på att rösträtten är begränsad till bara en del av 16- åringarna?

Den totala massmediala tystnaden och även riksdagspartiernas och demokratiministerns tystnad om detta val tolkas som om att riksdagspartierna har ett eget hemligt val .

Innebär detta att den amerikanska demokratin vilken det rapporteras om dygnet runt är viktigare än den svenska demokratin som fyller 100 år. ?

Den knapphändiga rapporteringen i nyhetssändningarna som ofta läses av en enda person kan vara ytterligare en orsak.

 
Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

 • Anno:MCMXCVIII

  Facebook
  <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

  Multireligionvalsystem bygger på Fred - Demokrati - Hållbar utveckling www.dpns.se denyasvenskarna@gmail.com