Religion , finansiering och Demokrati.

Iran, Niger, Libyen, , Sydsudan , Zimbabwe Centralafrikanska republiken och Kongo-Brazzaville

Ovanstående är sju länder som har förlorat sin rösträtt i FN:s generalsförsamling för att de inte har betalat sina skulder till FN. Enligt källorna har Iran en skuld på 16,2 miljoner dollar cirka 136 miljoner kronor.

Frågan är hur viktig demokratin är för dessa länder , och vilka som skall prioriteras under krig, bojkott , diktatoriskt styrda och Coronapandemin.

Fredsbevarande insatser ligger på omkring 52 miljarder kronor per år och hur mycket fred har FN bevarat eller skapat ?

Om en del av de skuldsatta länderna är beroende av bistånd från SIDA , inkluderas processen för demokrati i SIDA:s projekt i de här länderna ?

Den nyligen valde presidenten i USA som skall leda 322 miljoner amerikaner med olika religoner nämnde i sitt tal till nationen ordet Gud i varenda mening i cermonin trots religionsfrihet . Religionen dominerar det amerikanska samhället och religionen utnyttjas även politiskt och vid krigsföring . Presidenten talar inte ut om vilken Gud han syftar på.

Är presidenten vald av GUD eller av det amerikanska folket . Demokratin som segrade i

USA- valet, handlar inte bara om ett fredligt överlämnande av makten och att en ny mäktig president skall väljas och att amerikanerna har rösträtt .

De rasideologiska protestantiska organisationerna , Ku Klux Klan , vit makt och konservativ högerextremism och kristendom utgör en fara för demokratin även om den nyvalde presidenten hävdar att demokratin har segrat .

Det är demokratin som har givit oss religionsfriheten. Det är därför mycket viktigt att införa demokratin i alla trossamfund, amerikansk som Ku Klux Klan m fl , tysk, fransk , polsk,

saudiskarabisk och svensk m fl.

 

Utveckling av maktdelningsprincipen

Maktdelningsprincipen behöver utvecklas , den lagstiftande församlingen behöver flera partier

Därför bör de två amerikanska partiernas dominans brytas så att flera partier som t ex ett miljöparti också får samma möjlighet som demokrater och repulikaner. Detta ken åstadkommas genom en fri partibildning . I likhet med fripartibildningen som finns i Norden och som får partistöd när de får 4% av väljarna, röstberättigade , självständiga och oberoende av någon sida som kan påverkar deras politik . Att använda förmögna företag och personer med pengar skall också brytas i det amerikanska valet.

Ytterligare en viktigt uppgift för den nyvalde presidenten är att flytta tillbaka den amerikanska ambassaden från Jerusalem till Tel Aviv samtigt som de skall försöka medla för fred.

Den nyvalde amerikanske presidentens återställande av vad den föregående republikanske presidenten beslutat om motverkar Brexit och är en fördel för EU . Det gör att två saker kan åstadkomma en lösning av flyktingskrisen , ta itu med krigsförbrytelser och ersätta de drabbade vid krigsföring av de tre länderna USA, Storbritannien och Frankrike

Kriget utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


Den amerikanska vintern är en ny modell av den arabiska våren .

#Hämnddemokrati eller det som andra kallar för polarisering är en följd av en ohållbar politik inte bara i USA utan också i EU och de nordiska länderna där man tillåter försäljning av vapen som används i krig , Guatanamofängelset, blundar för tortyr och krigsförbrytelser, ockupation, bosättningar och dessutom förföljer förtrycker och fångar de personer som avslöjar krigsförbrytelser. Detta som hände i USA , den svarta demokratidagen,  är en följd av vad Bushklanen lämnade efter sig . G W Bush har inte utvecklat den amerikanska demokratin som Trump som republikansk president tog över efter honom utan han lämnade efter sig enorm skada bl a finns där amerikanska krigsskadade som begått mycket allvarliga brott i sitt eget land . Det är enorma skador på människor , egendom och miljö p g a hans krigsföring som inte går att reparera. De nordiska ländernas och EU:s beroendeställning till USA bör därför utskiljas . Den ekologiska revolutionen kommer ändå att tvinga fram en sådan separation.  

De journalistier som betraktar USA som en mäktig demokrati har inte förstått demokrati och demokratins kriterier . Vilka grunder som demokratin vilar på . Den svenska demokratin som är ungefär 100 år gammal har inte utvecklats nämnvärt mycket , den tolkas mycket olika av olika partiledare , presidenter och premiärministrar. Därför har Stefan Löven inte diskuterat demokratin vid besöket hos Trump i Vita Huset . De som som inte tror på demokratin finns inte bara bland amerikanerna utan överallt.

De Nya Svenskarna föreslår därför att en demokratikampanj inleds , man ska komma överens om vad demokrati är och vilka kriterier som ingår i den , dvs få en internationell enhetlig tolkning.
Om ett parti eller ett land ska kalla sig för demokratiskt bör det följa dess rekommendationer och kriterier.

När demokratin är svag och diktatorerna blir fler och ännu farligare än själva pandemin, inget klimatavtal följs, upproren blir fler , krigen går ej att hejda, folk flyr och inga förberedelser finns inför stora katstrofer eller pandemier och dessutom kan panik uppstå.

Han startade ett uppror som kan ha dimmensioner som kan nå Storbritannien , som han I själva verket inte har kontroll över och som har lett till utgångsförbud , liknande den arabiska våren. Åtsidodosättande av demokratin , åtsidosättande av den dömande maktens legitimitet , domstolar och genom att frisläppa de dömda som kan antas ha fått en ledande roll i stormen av den amerikanska statens maktcentrum .


Hur tolkas det att riksdagspartiena deltar i valet sep 2021 det sk kyrkovalet men inte medborgarna med en annan religion, de får inte det.

De kristna som har möjlighet att delta i valet kan avstå, medan andra som inte är kristna och som inte har den möjligheten pga religion, familj eller trossamfund eller att samhället inte kan hjälpa till så att de också får valfrihet, delta eller icke
 
Tillverkning av träkistor, begravningsbyråer och kyrkornas roll , kremering och jordbegravning är riktiga miljöbovar , går icke att diskutera , samhället undviker detta. Socialhandledare kan inte ta upp om begravningsbidraget täcker de mest basala utgifterna eller inte under Coronapandemin. En kremering kostar ungefär 200 euro , det är olika kostnader för de som jordbegravs och de som kremeras.

Frystorkning – Begravningsmetoden Promession går ej att diskutera i samhället . Likaså att undvika produktion av dioxiner och att metoden som kan garantera att inget kvicksilver släpps ut i luften döljs. Enorma skorstenar, ugnen där kroppen sänks ner osv.
 

Frystorkning eller promession är ett miljövänligt alternativ till kremering och jordbegravning. Metaller filtreras bort, Pulvret transporteras vidare till nästa process där eventuella metaller likt kvicksilver och amalgam avskiljs. 
På bara några minuter har den avlidne skakats sönder till ett slags pulver.


 Allt detta m fl religiösa traditioner går bara att diskutera under rätt forum nämligen övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

Kriget utgör ett hot mot miljön och mänskligheten !

Det är samtliga riksdagspartiers fel, det är vad Coronakommissionen har kommit fram till .

Vid en kris som Coronapandemin och Brexit bildar man en samlingsregering .

EU borde markera detta under Brexit och senare under Coronapandemin, ett tillfälligt politiskt samarbete som en vägledning i händelse av uppkomst av nya kriser .

Hade EU rekommenderat den brittiska regeringen att bilda en samlingsregering under Brexitkrisen för att förhandla med EU hade de sluppit onödigt trassel samtidigt som de hade kunnat minska lidandet för flyktingar och skaffat sig en bra plattform att stå på inför förbredelsen för Coronapandemin.

Sju gånger högre antal döda under Coronpandemin än vid Estoniakatastrofen men flaggan är inte på halv stång

Sverige är illa rustat !

Det riktas vinande kritik , utpekas syndabockar och hot om avsättande av regeringen .

När en hel generation av svenska partiledare som stod bakom D-överensekommelsen byttes ut , Reinfeldt, Olofsson, Hägglund och Björklund förbreder under tiden den nya generationens partiledare och var lika förvirrade då som nu under Cronapandemin och skålade med ett glas champagne skålade en en av de ny unga och i och med detta upphävdes övenskommelsen .

Den unga fortsatte sin karriär som EU- parlamentariker med 140.000 kr i månadslön skålade i champagne men tvingades att undekasta sig den nya J-överenskommelsen.

Trovärdighet , de svenska värderingarna betyder inte att Sverige röstar på EU- parlamentariker som

bl a den EU- parlamentariker för SD, misstänkt för sexuellt ofredande, en sociademokrat som tidigare hade alkoholproblem och Federleyaffären.

 I tv-programmet Bryssel calling ser man mycket lyx, Iphone , Ipad , taxiåkande och lek , nästan inget vettigt kommer fram . Frågan är, vad förväntar sig medborgarna av EU ?

Går det att kalla hem dem för utfrågning på samma sätt som man gör med diplomater? Vilket krav ställs på den valda EU- parlamentarikern ?

 EU:s syn på vapen miljö som EU:s miljöorganisationer talar tyst om.

Ett papperslöst och apparatfritt EU.

I EU trycks och skrivs ut en mängd papper varje dag. det inhandlas en mängd av skrivare patroner och kassetter till olika skrivare och tryckerier.

Trots att alla som jobbar i EU- parlamentet har tillgång till modern och avancerad utrustning som bl a Iphone och Ipad där de kan läsa dokument och andra utskrifter i pdf format, samtidigt som de kan förstora texten, bär de på mycket papper som utges av tjänstemän i parlamentet.

Dessutom inhandlar parlamentet många dyra miljöfarliga patroner till de många skrivarna och tryckeriet. Att gå över till ett papperlöst EU samtidigt som EU-politikerna och tjänstemännen använder sina smarta dyra prylar gynnar effektivt miljön och sparar stora resurser.

Både parlamentet och medlemsstaterna inhandlar många dyra nätverksapparater som Cisco och Meraki mf l som inte är miljövänliga , dessa apparater kräver dessutom licenser som är dyra och utgör belastning för deras budgetar . Sedan tillkommer suppor kostnader och service och den information som ligger på säljarens internetsida är så komplicerad och ofta dold så att man får gräva i flera timmar för att hitta rätt service och dessutom fölorar man lösenordet så att detta nästan är omöjligt att återställa och tar extra tid att pyssla med . Dyra i drift med höga elkostnader , den drivs inte av solceller eller solpaneler. Hittar man rätt program så kostar det eller kommer till ytterligare kostnader. . Det kallas ofta för securety appliance , cloud m.m som egentligen inte är bättre än vanliga täckande antiviru program

Säljer ett bolag en dyr apparat skall det vara rimligt att ha tillgång till all programvara som har med den apparaten att göra. Om bolagen säljer dyra apparater , hur kommer det sig då att man måste betala extra för licenser.

Bolagen tjänar också pengar på undervisning i form av kurser , examen , youtube och böcker.

Open sources organisationer blir fler och erbjuder fria sådana tjänster med ett litet bidrag så att de får råd att uveckla den tjänsten.

EU vapen & miljömål

De 705 parlamentarikerna är medvetna om att det är just p g a vapen som diktatorerna och olika milisgrupper få tillgång till som gör att flyktingarna flyr och söker sig till EU- länderna , det skapas också en svart marknad för vapenhandel,vapen som stärker diktatorernas fäste .

 EU & NATO- medlemskap är annat som kräver resurser som en del av EU- staterna betalar till och som är mer än vad de har råd att betala som avgift till EU.

 Återigen, en tillfällig samlingsregering, med uteslutande av SD och KD, för att kunna lösa nuvarande och framtida oförutsedda kriser.

Kriget utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


När religionerna tar över ideologierna

Huruvida alla riksdagspartier deltar i nästa års val , kyrkovalet, men inte deras medlemmar ställs frågan om det är riksdagspartierna som är medlemmar i svenska kyrkan och inte deras medlemmar. Riksdagspartierna har rösträtt medan deras medlemmar saknar rösträtt. De som får rösta och de som inte har rösträtt.

Religionens indirekta dominans i partipolitiken gör att intresset för fredsengagemang blir obetydligt medan krig och konflikter blir svårlösta så att det i många fall kan råda förvirring vid utdelning av Nobels fredspris som kan leda till att fel person eller fel organisation får det . I dokument utifrån om Kaddafis pengar ser man hur några figurer leker med internationell rätt, EU och FN:sroll så att fred och demokrati bli omöjlig i t ex Lybien. Man utgår från att pengarna eller Lybiens statsbudget redan finns i vapenhandlarnas besittning för att garantera tillförsel av vapen till Lybien och kanske till andra länder som omfattas av arabiska vårens statsbudgetar. Man såg hur två religiösa ledare envist gav stöd till Kaddafi , ett uttalande motsvarande en fattu om hämnd m.m.

Irak , Syrien , Jemen kan ha liknande fall med utnyttjande av utländska krafter och försvunna budgetar.

Hjälporganisationen SIDA och andra liknande organisationer borde ha stoppat allt bistånd till de involverade länderna inklusive Afghanistan i väntan på utredningen och låtit FN få den rollen.

Sedan borde livsmedelsprogrammet ,WFP , frågat hur ett land som Nigeria blivit fattigt, där svält och undernäring råder, under det att de samtidigt har tillgång till vapen.

Ett fredligt , demokratiskt och ekologisk hot som FN kan använda som tvång och styrmedel..

Kaddafi hade möjlighet att hota med att ogiltigförklara den officiella lybiska valutan eller ersätta den digitalt. FN ger det legitima styret, under kontroll, en form av lån. Inget bistånd från SIDA eller liknande organisationer får ges så att det bli det möjligt att kontrollera , redovisa och utesluta vapenhandel så att alla medborgare får tillgång till sin försörjning tills nytt styre väljs.

 

Förutom bistånd och vapen har massmedia, demokrati och utbildningsministrarna en avgörande roll.

Det står bla “ att många kommuner saknar rutiner kring hedersrelaterat våld

I videon ovan hör du vilka utmaningar myndigheter och civilsamhället i Norrbotten står inför när det gäller hedersrelaterat våld “.

De känsliga debattområdena förutom hedersrelaterat våld är omskärelse, slöja , Niqap , TV- sändning av Gudstjänst eller hur Sigtunas kristna/syrianska föreningsordförandes namn ristas in i kyrktorn mm . kan inte tas upp ensidigt , utan endast genom att man skapar ett rättvist forum d v s genom en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

Hur kunde svensk massmedia ständigt och oavbrutet sända så mycket om det amerikanska valet men ingenting om nästa års svenska val som alla riksdagspartierna kommer att delta i.

Demokratiministern och utbildningsministern .

Har demokrati och utbildningsministrarna som också är ansvariga för de som fyllt 16 år inte undrat att om alla riksdagspartierna deltar i nästa års val , måste det valet alltså vara viktigt .

Om valet är hemligt trots att riksdagpartierna deltar , vad säger då massmedia och demokratiministern om detta ?

Har demokratiministern fattat att det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och inte religionerna som har givit oss demokratin.Om demokratin gav oss religionsfrihet,varför är det bara de nordiska EU- protestantiska länderna som har val , kyrkoval, som ger den som fyllt 16 år rösträtt .

 

 

De avvikelser som De Nya Svenskarna här tagit upp visar hur religionerna tillåts att dominera ideologierna

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 
Nästa år går Sverige till val , alla 8 riksdagspartierna deltar men

Nästa år går Sverige till val , alla 8 riksdagspartierna deltar men kanske du riksdagasledamot/ statsråd inte har rösträtt.

Du statsråd eller riksdagsledamot som är medlem i dessa partier skall känna till dina rättigheter,

Du medborgare som har rösträtt i allmänna val men inte har rösträtt i valet nästa år skall också känna till dina rättigheter .

Ni som tillhör ett annat trosamfund än protestantismen och har fyllt eller skall fylla 16 år, killar och tjejer och inte har rösträtt i nästa års val , ni måste känna till era rättigheter så att ni får möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet äger rum .

Det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och inte religionerna som har givit oss demokrati.

Under rubriken kristendom och demokrati eller religion och demokrati går den svenska kyrkan ut under kyrkovalrörelsen , kyrkovalet som äger rum nästa år . Ett dolt val som bara riksdagspartierna är som mest involverade i .

Trots att staten automatiskt drar begravningsavgift m.m från din lön avslöjade UG bl a.

 • Brott mot griftefrid

 • gravsättning

 • kistor krossas

 • prästens extraknäck

 • försäljning av dödas guldtänder

 • vapen

 • alkohol

 • tobak

Att ditt riksdagsparti deltar i nästa års kyrkoval, går ut med valmanifest, delar ut valinformation, kandiderar medlemmar till kyrkomötet m.m men som du har valt att avstå från kanske på grund av att du saknar kunskap om det valet eller den är dold alternativt på grund av din tro d v s tillhör en annan religion .

Vad gör demokratiminstern åt det ?

En del av de nordiska partierna har kyrkoval i sina egna länder men verkar inte vilja ha likadana kyrkoval i EU.

Detta kan bl a bero på att KD är ett litet kristet parti som saknar förmåga att övertala andra kristna .

Frågan är vad gör kristna i EU parlamentet och varför vill man ha dessa med?

Kristna utgör en egen grupp I EU-parlamentet under beteckning Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) eller Group of the European People's Party, och är en politisk grupp i Europaparlamentet bestående av 187 ledamöter från pro-europeiska kristdemokratiska,

För att skapa ett rättvist valsystem krävs förutom det allmänna valet och EU-valet en övergång från kyrkovalet till ett Multireligionvalsystem som en övergripande teoridel, Multireligionval den praktiska tillämpningsdelen och Multireligionstödet som finansierar den del som motsvarar partistödet. I och med detta skapar vi fred.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tre råd till Mr Trump, ta hem USA:s trupper som du har planerat,

Tre råd till Mr Trump, ta hem USA:s trupper som du har planerat, ta fram vaccin i god tid, gratulera Baiden och avsluta din färdplan mot att se Palestina som en självständig stat.

Från milis-stater till välfärdsstater !

Arbeta aktivt för att nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför ditt lands gränser.

Vad har NATO och dess generalsekreterare Stoltenberg överlämnat i bl a Afghanistan sedan han tillträdde 2014 ?

Kom ihåg att varje hemtagen USA- soldat från Irak eller Afghanistan ger omkring 10 arbetstillfällen samtidigt som folket bli oberoende av vapen så att alla miliser så småningom kan upplösas , folk får lära sig att samarbeta för fred och demokrati, miljöfrågor prioriteras och på så sätt skapas välfärdsstater .

Någon gång måste de här länderna sluta kriga och därför måste man ta avstånd från krig och våld.

T o m NATO inser det. När man tar avstånd från krig och våld , om det inte görs nu under Corona-pandemin så att ett hållbart samhälle anpassat till klimatförändring blir möjligt att skapa, när ska man då göra det?

Länder med krig, fattigdom, vattenbrist , miljöproblem och nu pandemi , närvarande av främmande militärbaser kräver en massa resurser och åtgärder .

Du som medborgare men som numera är flykting måste tillsammans med andra flyktingar och landsmän börja samarbeta på samma sätt som görs med globala miljöfrågor där arbetet sker i samverkan med andra länder.

Att våldet kan öka och att några kan utnyttja detta är inget bra NATO- argument .

Det argumentet hör till krigsherrar, vapen och flyktingsmugglare .

Främmande miltär närvaro , krigsherrar , klaner, milis och religiösa ledare har inte lyckats skapa fred och de styrande regeringarna kan inte återuppbygga landet då de står i beroendeställning till både bistånd och militär som inte kan brytas.

Trots att utlänningar 1975 fick rösträtt i kommunal- och landstingsval så har 45 år av flyktingars utövande av demokrati inte bidragit till att demokratin har utvecklats varken här i Sverige, Nordiska länderna eller USA. Detta visar den negativa direkta effekten på flyktingarnas hemländer som bl a Afghanistan , Irak och den arabiska våren. En bidragande orsak till detta är det misslyckade uppdrag som C-partiets nuvarande eu-parlamentariker fick i uppdrag att demokratisera Irak .

När De Nya Svenskarna bildades 1998 var syftet att framför allt visa att demokratin verkligen fungerar om den tillämpas rätt så att de som kommer från diktatoriskt styrda länder kan tro på den. Vi gjorde detta genom att bl a följa den demokratiska processen från fri partibildningprincip , yttrande och mötesfrihet och jämställdhet till kallelse där första partimötet ägde rum . Val av styrelse och en kvinnlig partiledare m.m slutade med protokoll som ledde till en registrering av partiet ,DPNS.

Ingen har förbjudit oss eller påverkat oss .Vi beställde valsedlar och gick till valet med ett valprogram som vilket riksdagparti som helst. De Nya Svenskarna finns på alla sociala media och har egen hemsida www.dpns.se

DPNS utgörs av en majoritet med invandrarbakgrund , partiet saknar mandat i riksdagen medan V ,L och KD har mandat i riksdagen men där svenskarna utgör majoriteter men med lågt väljarstöd.

Frågan är vad förväntar sig flyktingarna av de tre svenska partiledare med invandrarbakgrund som sitter i riksdagen och som har lågt stöd bland väljarna?

Valet mellan bildandet av samlingregering eller valet av en kvinnlig statsminister .

Mp kan göra en sådan förändring som innebär en samlingsregering eller en kvinnlig statsminister kan ta över .

För att Sabuni som var  Sveriges integrationsminister-och jämställdhetsminister  ska kunna rädda Libralerna vid nästa val och att Nooshi Dadgostar som en ny partiledare för Vänsterpartiet inte ska hamna i samma sits som Sabuni krävs det att de båda börja samarbeta för bildandet av en samlingsregering med uteslutande av SD och KD.

L som driver en israeliskvänlig politik samtidigt som många folk-librala partiledare har gått igenom samma konflikt under 75 år , kanske vill Sabuni ändra på det så att denna ohållbara politik kan undvikas genom samarbeta med sin partikamrat Erik Ullenhag som är Sveriges ambassadör i Israel

I den svenska politiska historien när Alf Svensson valdes till partiledare för kds under Vietnamkriget upptäcktes att han saknade politisk kunskap och bara kunde predika om kristendom befarades att han inte skulle kunna svara på journalisternas frågor gällande kriget. Medlemmarna blev oroliga och krävde hans avhopp innan han blev känd som en ny partiledare . Denna situation kan Sabuni undvika .

Då L och V är historiskt nästan lika gamla och har sina rötter i 1800- talet kan de nyvalda partiledarna inte fortsätta med samma politiska arbetssätt då SD är nästan lika stort som de fyra partierna L,V, KD och Mp tillsammans.

En möjlig väg till en kvinnlig statsminister är att bryta samarbetsproblemen mellan C & V ..

Winston Churchillsade en gång att han hellre ville samarbeta med kommunisterna än med nazisterna !

J. Sjöstedt lyckades inte få någon statsrådspost trots stödet till regeringen och han lyckades inte heller få C & L att ändra sig vad gäller att skilja SD och V som helt olika partier med helt olika idiologier. Kanske kan Dadgostar lyckas i den delen och undvika att också hon hamnar i samma situation som Alf Svensson .

L , C och V:s samarbete gynnar dels den sittande regeringen som kan bidra till bildandet av en samlingsregering med en kvinnlig statsminister , då C med Annie Lööf som var Sveriges näringsministeroch L:s partiledare som redan haft en ststsrådspost kan locka många av de som gett sitt stöd till SD .

En samlingsregeringen kan göra att SD blir mycket svagare , splittras eller upplöses som Ny demokrati,

I händelse av att statsministern tillika partiledare får en långvarig frånvaro.

Som vi tidigare har nämnt när den sociademokratiska partiledaren tillika statsministern Branting avled uppstod en intern konflikt mellan vänsterfalangen som leddes av Sandler och den mer liberala falangen under ledning av Per Albin Hansson. Det slutade med att den förste blev statsminister och den senare fick leda partiet. En möjlig spricka i S kan uppstå i händlese av små interna konflikter inom S då det inte finns en lämplig partiledare för S som b.la kan förena socialdemokraterna, styra landet enligt J-Ö som kan förlora medlemmar till bl a SD och även samarbetet med V och LO kan möta svårigheter.

Att få socialdemokratin att anpassa sig till sådana förändringar som att Biden är beredd att acceptera Kamala Harris som efterträdare som den första kvinnliga presidenten i den amerikanska historien,vid en långvarig frånvaro.

Eller att få den svenska kyrkan att överge kyrkovalet och övergå till ett Multireligionvalsystem så att resursfördelningen klargörs och fördelas rättvist genom ett Multireligionstöd motsvarande partistödet. Och att en jämlikhet mellan religionerna och profeterna också uppnås.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 

 


Presidentvalet i USA 2020

Det är bäst för amerikanerna att efter valet debattera att dela upp sitt land i helt små självständiga stater , införa Multireligionvalsystem och ersätta stjärnorna på sin flagga med sitt eget ccTLDs .us

 

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Aktivering av fattiga ländenas ccTLDs gör mera nytta än vad Nobelpristagarna,

Aktivering av fattiga ländenas ccTLDs gör mera nytta än vad Nobelpristagarna, WFP och auctions in practice tillsamman kan åstadkomma !

 En ohållbar politik ?

 Hur är det möjligt att de tjeckiska Medborgardemokraterna, polska Lag och rättvisa och svenska Sverigedemokraterna som sitter både i riksdagen och Eu-parlamentet , stiftar lagar som eu- medborgarna skall följa ?

 Är det inte för jäkligt ?

 En ny tendens som syns tydligt i riksdagen är att flera riksdagsledamöter och statsråd går med en eller två svenska flaggor som korsar varandra på sina kavajer eller kors hängande i örat . Detta kan tolkas som att de vill visa att de är mycket aktiva i kyrkovalet , deltar i kyrkovalet och är emot statens och kyrkans separation och dessutom står på randen till ett närmare stöd för SD.

Frågan är om Greklands agerande gentemot Gyllene gryning kan följas av de övriga 26 medlemsstaterna i EU ?

 Hur ser demokratiminstern på det , och hur kan hon axla de olika rollerna som idrotts-, kultur-och demokratiminster.

 Efter andra världskriget låg det Europa , som EU-medborgarna nu lever och bor i , i ruiner .

 För att ekonomiskt bidra till återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget kom den amerikanske utrikesministern George Marshall i Trumans regeringen med ett plan som uppkallades efter honom Marshallplanen . Marshallplanens syfte var också att motverka kommunismen i västeuropa .

Norge , Danmark och Finland är bland de länder som fick bidrag/ hjälp motsvarande nuvarande SIDAs hjälp för andra länders återuppbyggnad .

Per Albin Hansson som uteblev från ett viktigt möte med den dåvarande norska statsministern om återubyggandet av Norge, dog den dagen.

Norska, danska , finska och judiska flyktingar togs emot av andra länder bl a Sverige . Dessa flyktingars barn sitter nu i riksdagen , de är partiledare eller statsråd.

 Marshall som enligt källor var motståndare till Israels existens fick Nobels fredspris 1953 .

 Samtidigt som andra länder tog emot bl a norska, danska och finska flyktingar skickade USA närmare 13 miljarder dollar till Europa . Dessvärre har en del av de pengarna utnyttjats i återerövring av andra territorium och inte till fredsförebyggande åtgärder . Den hjälp som SIDA givit i form av bistånd misstänks ha gått till kurruption , vapenhandel m.m , inte för att förbereda för fred och demokrati . Mottagarländerna saknar fortfarande fungerande topdomäner, ccTLDs. Även en del av EU:s medlemsstater saknar fungerande topdomän trots EU-bidrag.

 Frågan är varifrån kom dessa 13 miljarder dollar , om man nu jämför detta med dagens krav , har den hjälpen framkallat något slags beroende motsvarande SIDAS hjälp till fattiga länder eller återubyggande .

Vad är anledningen till att de flesta EU-länder satsar på försvaret under det att deras medborgare lider brist på välfärd . Stora delar av de europeiska ländernas budgetar går till försvaret och till att betalar medlemsavgifterna till NATO. Detta trots FN:s fredsbevarande styrkor , EU:s egna försvar och de nordiska ländernas gemensamma försvar .

Vad är anledningen till att de flesta EU-stater satsar mer på försvaret än fred och sina medborgares trygghet.

 Bara Sverige lägger nu lika mycket resurser på försvaret som under Marshall tiden medan de äldre klagar på att de inte har något livsviktigt fungerande alarm under Coronpandemin, en äldre avled dessvärre p g a detta.

Hur ser miljöaktivister på flygplatsnedläggningar samtidigt som man återställer flera regementen runt om i Sverige ?

 EU:s diplomatiska byråkrati.

Som journalist kanske du utgår från att nästan allting sköts från Bryssel bl a asyl och migrationspolitik samtidigt som du har undrat över hur EU:s medlemsstaters 729 dyra lyxiga stora ambassader som som kräver enorma resurser finansieras när de påstår att de inte ha råd att betala medlemsavgiften till EU.

De 27 ambassaderna gånger 27 = 729 ambassadörer, de representerar de 27 medlemsländerna i EU.

Bryssel varit ett centrum för internationell politik och diplomati.

Begränsa till endast 27 ambassader med säte i Bryssel. Sverige saknar behov av att ha ambassad i Danmark och Danmark har heller inget behov av någon ambassad i Sverige. Sverige har ambassad i Bryssel och Danmark har ambassad i Bryssel ,Belgien har ambassad i Sverige , Belgien har ambassad i Danmark osv.

 De enorma resurser som frigörs genom avveckling av ambassader är tillräckliga till att bl a betala EU:s medlemskapsavgift.

 Valet mellan EU- medborgarans välfärd och försvaret avgörs av två starka argument , argument och motargument . Ett fredsdepartement vid sidan av försvarsdepartement eller att avveckla försvaret.

En ohållbar politik är att gamla konflikter glöms bort när nya konflikter då och då dyker upp. Det pågående kriget mellan Azerbadjan där 95 % av befolkningen är muslimer och det kristna Armenien betraktas som ett krig mellan kristna och muslimer .

 Den tydliga orättvisan då kyrkans makt ökar genom bla kyrkovalet där alla riksdagspartierna deltar aktivt i och även har mandat medan andra som är icke kristna som tillhör riksdagspartierna står utanför . Detta vill De Nya Svenskarna balansera genom övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

 Våld under en svag demokrati

Fredsdepartement med en statsrådspost som fredsminister kan dämpa hetsjakten på minoriteter och övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem är en effektiv sådana lösning.

 Jägare, försvaret och markägarna kan ha ett stort intresse i att arrangera folkomröstningar för att stoppa en av framtidens primära energikällor, det är svag demokrati . De utnyttjas till att stoppa planerna på en stor vindkraftsanläggning i Malung.

Frågan är vad som gör att den som inte är intresserad av solenergi och inte vill ha solpaneler på sina tak engagerar sig i en miljöfråga som tex att arrangera en folkomröstning för att stoppa framtidens primära energikällor. Demokratin förenas inte med våld . Majoriteten sa nej till vindkraft på Ripfjället.

Att få igång u-ländernas ccTLDs som SIDA ger bistånd till är viktigare än vad FN World Food Programme och auktionsformatet gör tillsammans . Detta befriar de fattiga länderna från beroende av bistånd och en återuppbyggnad sker med en meningsfull sysselsättning i exilländerna. Det löser arbetslösheten bland flyktingarna / nyanlända i asylländerna .

 

För att idrottsdemokratin skall kunna para ihop länderna till resp flagga föreslås att ccTLDs står på flaggorna i stället för bl a kors eller svärd. Då möts kultur, demokrati och idrott.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 

 


Två av de långa svenska kamperna , nutralitetspolitiken och Saltsjöbadandan bör inte röras.

 De får inte angripas, dels på grund av den demokrati som havererade efter valet 2014 där medborgarnas röster ersattes med den s k D-Ö och senare J-Ö efter valet 2018 och att en samlingsregering inte har bildats vilket i början ledde till att ett litet parti ,KD, upphävde det första avtalet.

Angriper januari partierna nutralitetspolitiken och Saltsjöbadandan , som i det här fallet inte är det , då KD och M är en del av dessa angripare då är en reformbalans nödvändig .

M avstår från att ge stöd till initiativtagare , V , till yrkande på misstroendefärklaring mot regeringen , då M ger stöd till angriparna . V står således nu ensamt under pågående process med byte av partiledare. Det skulle varit skickligare om V arbetat för att få en statsrådspost genom att medverka till att bilda en samlingsregering med ett begränsat mandat så att en eventuell kris kan undvikas. Även M har blivit isolerat eller snarare medverkat till sin isolering .

 SD och KD som är ivriga att fälla regeringen säger till varandre ungefär så här: SD säger till KD titta här är din tå , ja tack, jag har letat efter den , svarade SD.

Hej, kolla, här är din tå , säger KD till SD , SD svarar tack , jag har letat efter den .

 I händelse av att ändring av arbetsrätten och ändring av LAS genomförs , borde frågan om att jämställa en arbetstagare , AT, vid uppsägning från AG sida och en som är på väg att gå i pension med en flykting som återvänder till sitt tidigare hemland för bl a medverka till återuppbyggnad.

Hur mycket av resurser behöver en frivilligt åtevändande flykting för att kunna återanpassa sig till den nya verkligheten , bostad, arbete m.m ? De uppskattade resurser som beviljas en frivilligt återvändande flykting att få av Sverige eller ett annat EU land blir lika mycket som för en nypensionerad svensk , den garanteras av AG . Detta för att undvika att pensionären blir fattigpensionär.

Då får arbetsdomstolar för de som är fackligt anställda AT och tingsrätt för de som är icke fackligt anslutna mindre att göra vid uppsägningen, s k arbetstvist . Domstolsverket sparar i form av anställda och andra resurser som kan subventionera ovanstående reform. Reformbalans.

 

 Även arbetsgivareföreningarna och arbetstagareföreningarna får mindre att göra !

 De två ovan nämnda kamperna drivs med solidaritet för fred , att svenska folket står enat bakom sin regering för nutralitetspolitiken att Sverige står utanför krig . Fred på arbetsplatsen är grunden för Saltsjöbadsavtalet , löntagarnas rättigheter.

 Här är den grundbult som demokratin saknar :

MULTIRELIGIONVALSYSTEM

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


Religionstillhörigheten syns mer under ytan vid riksdagens Interpellationsdebatt .

Allmänheten har svårighet att under en direktsändning i TV t ex en Interpellationsdebatt skilja om en riksdagsledamot som står i talarstolen eller ställer en fråga till ett statsråd med en flagga med kors på sin kavaj tillhör det ena partiet eller det andra .

En annan ledamot bär inte på någon symbol alls vare sig den är politisk vilde eller inte . Den tredje kategorin har två symboler den ena är partiets symbol och den andra är flaggan med korset .

 När ett statsråd som Ibrahim Baylan under Interpellationsdebatten inte bär på sin partsymbol ,S, utan bär en flagga med korset på sin kavaj visar det att han har sin lojalitet mot sin religion som kristen syrian . Medan minister Ardalan Shekarabi som inte är kristen inte bär någonting under samma debatt .

Just under denna Interpellationsdebatt ställde SD många frågor just till Ibrahim Baylan och Ardalan Shekarabi.

 Vad skall en riksdagsledamot eller ett statsråd bära för symbol i riksdagen eller vid allmänna debatter. Det är en fråga som talmännen borde ha diskuterat med regeringen och riksdagsledamöterna.

 De har gjort det svårare även för eleverna med annan bakgrund att lära sig skilja mellan länderna genom att bl a korset eller svärdet finns på flaggorna.

 En lärare placerar de nordiska flaggorna ”som alla har ett kors ” framför en elev i förskolan med frågan vilka länder representerar de olika flaggorna?

 Du som har barn i förskolan , försök ställa den frågan men bli inte överraskad av svaret.

Historien som ungdomarna läser i skolorna inhåller s k fakta , där korset och svärdet som användes som avrättningsverktyg förheligas. Att förheliga ett avrättningsverktyg har skapat förvirring och förundran huruvida en politiker som runt halsen bär på symbolen som förknippas med avrättningsverktyg eller när symbolen finns på flaggor, inte är förenat med krav på respekt för de mänskliga rättigheterna som FN och andra organisationer som Amnesty och Röda Korset står för.

Förändringen behöver inte kosta miljarder, en reform kan nämligen genomföras utan att belasta den svenska budgeten . Politik är det möjligas konst , sägs det !

Politiken borde inte bara handla om budgeten, politiken bli mycket intressantare utan miljarder och överdrivna åtgärder som t ex att bygga fängelser utanför Sverige . Om politikerna saknar förmåga att komma med nya vettiga tankar och reformer då är det bara att byta ut dessa även de som sitter i Eu -parlamentet .

Att budgeten dominerar den svenska allmänna debatten beror ofta på att skatterna är för höga och att varje reform skall bedömas av initiativtagaren och det kostar miljarder. Te x försvaret som inte används och som dessutom gynnar samarbetet med NATO vilket är föremål för hård kritik och därmed provoserar andra nationer trots neutralitetspolitiken.

Eller resurser till polisen som ofta leder till misslyckade projekt som operation Rimfrost som senare lagts ned . Polisen och försvaret kan bli mycket effektivare utan en enda krona extra. Polisen får mycket kritik för övervåld och som ibland leder till dödsjutning utan att det leder till åtal av någon polis, som i USA där alla går omkring med skjutvapen . Det är många vapen i omlopp enligt juristerna .

Frågan är vad regeringen skulle ha prioriterat , det vapenlösa samhället eller det kontantlösa samhället ?

 Regeringspartierna får ofta äran och drar fördelar av de miljardanslag de beviljar , medan den som är skuldsatt automatiskt blir fråntagen höjningen vilken tas tillbaka av staten.

Som i tidigare inlägg tog De Nya Svenskarna upp frågan huruvida korset och svärdet som finns på nationernas flaggor som vajar över FN:s högvarter är att betrakta som avrättningsverktyg eller inte ?

Vad är då lämpligt för en nation att ha på sin flagga, korset som är att betrakta som ett avrättningsverktyg eller landets mest kända symbol som representerar alla medborgare nämligen , ccTLDs?

De Nya Svenskarna konstaterar att man bör att börja med ersätta korset i de nordiska ländernas flaggor med ländernas egna topdomän . Det gör att eleverna lätt och snabbt får lära sig andra länder genom deras flaggor som har topdomän i stället för kors eller svärd .

 Sedan är frågan vad som är mest lämpligt för en riksdagsledamot att bära på sin kavaj under riksdagdebatten, en flagga med ett kors eller en flagga med landets topdomän eller sitt eget partis symbol ?

Flera länder inom EU saknar fortfarande fungerande och fritt ccTLDs och samma gäller de fattiga länder som får bistånd från bl a Sverige. De saknar fritt och fungerande ccTLDs som de rika länderna har, de skall uppmanas att aktivera den och då skapas bl a många arbetstillfällen . Även nyanlända få en meningsfull sysselsättning och kunskap som kan användas vid återuppbyggandet.

Denna design ,som är en ny modell för nationerna kommer att användas i utbildningssyfte samt i idrottssammanhang. Den representerar landets kultur, industri , idrott , forskning och artificiell intelleigens och har ett stort symboliskt värde . Det är därför viktigt att känna till detta..

 Eftersom det handlar om religiösa symboler , ländernas flaggor , deras topdomän och politikernas framträdande , så är det en reform , övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem och den är nödvändig.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


demokrati frågor ställs till de tre olika nordiska EU-ländernas jämställdhetsministrar

Flera jämställdhet-integration och demokrati frågor ställs till de tre olika nordiska EU-ländernas jämställdhetsministrar

Hur kommer det sig att tre olika föräldrar med tre jämnåriga barn 16 år gamla, vi kallar dessa för Fredrik , Hanna och Sarvath som är svenskar, Fredrik är däremot kristen protestant och har rösträtt i den svenska kyrkan, medan Sarvath , hon är buddist och Hanna som katolik men båda saknar rösträtt trots att de 16 år gamla ?

Motsvarande situation finns i både Finland och Danmark som också är medlemmar i EU .

Varför har ett fåtal länder inom EU sådana val där också de politiska partierna deltar medan deras partimedlemmar som inte är kristna inte vill vara med ?

Varför får vissa av EU- ländernas ungdomar utöva demokrati två år innan de får rösträtt i allmänna val men inte andra , kan det tolkas som diskriminering av andra religioner som inte tillhör den protestantiska grenen ?

Samhället har kanske inte förstått att det var demokratin som gav oss religionfriheten och därför måste alla trossamfund införa demokrati och tillämpa den i sina religioner.

Om demokratin gav oss religionsfrihet, varför är det bara de nordiska EU- protestantiska länderna som har val , kyrkoval, som ger den som fyllt 16 år rösträtt ?

Vidare hur kommer det sig att majoriteten av riksdagsledamöterna som är kristna har rösträtt i kyrkovalet och deltar aktivt i det valet medan minoriteten som inte är kristna saknar rösträtt och inte har samma rätt som kristna ?

Känner ni till att alla riksdagspartier nominerar och deltar aktivt i kyrkovalet medan deras medlemmar som de riksdagsledamöter, vilka inte är kristna protestanter, inte deltar i det valet?

Är det så att mer än halva riksdagens ledamöter deltar resp röstar i kyrkovalet medan andra som inte är kistna inte gör det ?Finns det andra kristna riksdagledamöter som tillhör något riksdagsparti som deltar aktivt på något sätt i kyrkovalet samtidigt som de inte vill medverka till att införa liknande val i sina egna religioner . Ett dolt eller hemligt deltagande.

Varför har nordiska kyrkor sina egna val och varför vill de inte medverka till att andra trossamfund har likadana val dvs visar sin vilja , kan det handla om problem med fördelning av resurserna ?

Varför har andra religioner inte motsvarande val som kyrkovalet ?

Hur kommer det sig att föräldrar med annan religion inte känner till det valet, kyrkovalet.

Om föräldaran inte tillåter detta , då är det föräldrarna som utgör hinder mot detta.

Är det kanske så att samhället där kristna utgör majoriteten hindrar att ungdomarna oavsett tro behandlas lika så att alla kan utöva demokratin två år innan de får rösta i allmänna val .

Kan det vara så att deras religion inte tillåter det, dvs de skyller på sin religion. Att diskutera demokrati inom religionerna är inte vanligt och är nästan förbjudet . Däremot representeras deras trossamfund av föreningar som väljer ordförande , styrelse och kassör m.m och det är få som känner till hur de väljer och röstar.

Känner riksdagspartiernas ungdomsförbund till kyrkovalet , vad gör de som inte är kristna under kyrkovalets valrörelse , står de bara passiva , har de någon åsikt ?

I fall det är så att deras trossamfund inte tillåter det kan man konstatera att det är trossamfundet som utgör hinder för detta.

Har ditt riksdagsparti frågat dig om du vill dela ut valsedlar i kyrkovalet ?

Om religionfriheten inte är en del av demokratin kan andra trossamfund få undantas från att införa demokrati i sin religion men varför har vi då religionsfrihet?

Känner kvinnorförbunden inom varje riksdagsprti till det valet och hur ser de kvinnor som är medlemmar och tillhör ett annat trossamfund på detta ?

 

 

 Är det samhället, föräldrarna , religionerna och jämställdsministerns ansvar ?

Ert svar gärna med kommentar som grundar sig på fakta och kunskap kan bidra till huruvida övergång från kyrkovalet till ett Multireligionvalsystem eller ta bort religionerna alternativt behålla eller ta bort religionsfriheten .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


När en monarki erkänner en republik som en självständig stat,

När en monarki erkänner en republik som en självständig stat, varför var Sverige som monarki det första land i världen som erkände USA som självständig rupublik .

Så uttalade den svenska kungen erkännandet av Amerika som en självständig stat 1776 !

Det är ett så intressant skådespel att se en stat som skapar sig själv, att jag – om jag nu inte var den jag är – skulle bege mig till Amerika för att på nära håll följa alla faser i denna nya republiks tillkomst. – Detta är kanske Amerikas århundrade. Den nya republiken, som knappast har en bättre sammansatt befolkning än Rom hade till att börja med, kanske en dag kommer att utnyttja Europa, på samma sätt som Europa i två sekler har utnyttjat Amerika. Hur som helst kan jag inte låta bli att beundra deras mod och livligt gilla deras djärvhet .

Thomas Jefferson proklamerade den 4:e juli 1776 USA som självständig stat medan George Washington blev president.

 Frågan är, vad har amerikanerna lärt sig av det svenska stödet i synnerhet det svenska erlännandet som ägde rum ungefär 100 år före den stora svenska migrationen till USA .

Hur kommer det sig att den svenska relationen till USA har utvecklats medan den till Ryssland försämrats. ?

Fredsavtalet , vid freden i Nystad 1721 gav Sverige Ryssland rätt att bland sig i Sveriges angelägenheter , denna överenskommelse tecknades mellan kusinerna , å ena sidan den ryska kejsarinnan Katarina II ,Katarina den stora systerdotter till Adolf Fredrik av Sverige och således kusin till Gustav III och Karl XIII. och å den andra sidan den svenske kungen Gustav III.

Var den överenskommelsen svårbegriplig för både kungen och kejsarinnan liknande D-överenskommelsen som upphävdes ensidigt av KD eller J-avtalet som kan haverera när som helst om det inte bildas en samlingsregering utan KD och SD.

 

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 


Hämnddemokratins positiva sida som väckarklocka !

En metod som svenska folket kan använda vid obalans i folkvalda argument är hämnddemoratins  positiva effekt . Riksdagsledamöterna skall ha krav på sig att  genomgå  test i miljöfrågor, flyktingarnas länder  och bistånd. Klarar de folkvalda  inte av testet  kan de bli föremål för diskussion i partiernas valberedning .  Detta är en demokratisk uppgift som  svenskar och andra folk kan kräva av de som kandideras.
De tre nu aktuella viktiga frågorna som miljö, länderna som flyktingarna flyr ifrån och bistånd samt sambandet mellan dessa nämligen krig  är det minsta som man kan kräva av den som tar upp ämnet, flyktingar, migration , integrationpolitik eller av de som startar ett integrationsprojekt för invandrare .
Som exempel i sammanhanget, hade Libanon haft en stark miljörörelse hade den enorma expolosionen i centrala Beirut och människors lidande kunnat undvikas . Det är svårt att begripa att trots att  så många libanesiska flyktingar har lämnat sitt land och fått skydd ,  utnyttjat sina  rättigheter  utan kamp  , ändå  inte har passat på att skaffa sig en så god kunskap i miljö så att de  utifrån det hade kunnat bilda en stark miljörörelse som Libanon är i starkt behov av . Det här gäller även andra flyktingar .
En orsak kan vara att varken deras ideella föreningar och trossamfund har upplysning om det eller så att  en hemsida under den svenska topdomänen .SE med information på båda språken  saknas .  En annan orsak kan vara att många riksdagsledamöter saknar kunskap om miljö , flyktigarnas länder och varför biståndet hamnar i fel händer och att kriget fortsätter.
Den starka svenska miljörörelsen som tog fart med Elin Wägners bok "Väckarklocka"  från 1941 kanske gjorde att Sverige har lyckats undgå flera miljökatastrofer som andra länder upplevt.
Som statsministern sade i sitt sommartal. Krisen visar på brister i vår väfärd, vi skall bygga något bättre. Bränder, översvämningar, pandemi , krig och flyktingkris visar att även de rika länderna inte klarar av eller har beredskap för detta. Det är människor djur och natur som i första hand drabbas . Detta beror bl a på  att länderna prioriterar försvaret före andra saker , skaffar sig avancerade stridflygplan till en kostnad som kan försörja en hel kommun .  En felprioritering är t ex att övergå till ett kontantlöst samhälle i stället för ett vapenfritt samhälle. 
 
De politiska diskussionerna i riksdagen domineras ofta av  flyktingfrågan utan att nämna något om krig eller åtgärder för att förhindra dessa.
Massmedia ägnar sig åt den misstänkt förgiftade ryske regimkritikern och det amerikanska valet, nästan dygnet runt medan flyktingarnas situation glöms  bort . Den tidigare  f d palestinske presidenten  dog av något som enligt många var en misstänkt förgiftning utförd av  israeliska soldater för att de var de enda som kunde transportera mat till honom under bojkotten. EU går exempelvis ut med bojkott mot Belarus men har inte gjort det mot Israel.  
Cypern som har 6 ledamöter i Europaparlamentet har enligt källor tagit emot flera miljoner från olika personer så att de har kunnat köpa ett pass som berättigar de som EU- medborgare
 EU och utrikesministrarna kanske kan hitta lösningar i stället för hetsa upp stämningen .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Det är endast invandrarriksförbundern som tillsammans med trossamfunden kan sätta stopp för våldet i landet !

Det är endast invandrarriksförbundern som  tillsammans med trossamfunden kan sätta stopp för våldet i landet !

Det gäller inte bara IRF och trossamfunden   i de nordiska länderna som tar emot flyktingar  utan det sker även i andra länder som  tar emot flyktingar och erbjuder skydd på grund av förföljelse. IRF och trossamfunden   kan nämligen även stoppa krig och annat våld,  som våld mot kvinnor m.m. De kan också se till att  biståndet  i deras länder används på rätt sätt. De spelar också en betydelsefull roll i utvecklingen av demokratin och genom en fungerande ccTLDs en väl fungerande IT infrastruktur. .
De olika politiska kriserna kan genom bildandet av en samlingsregering lösas och  i fortsättningen förhindras . Riksdagspartierna måste kunna avhålla sig från inblandning i dessa föreningar och trossamfund som kan påverka klumpröstning i valet eftersom de  politiskt valda med invandrarbakgrund inte har visat någon politisk skicklighet och solidaritet så att under deras mandat har stödet till  SD ökat , skottlossning m.m har också ökat .

För att angripa problemet föreslår De Nya Svenskarna att regeringen tillsätter en utredning för att få fram riktlinjer om hur  invandrarriksförbunden tillsammans med  trossamfunden kan   samarbeta får att få slut på våldet och hur statsbidrag används.  

Som De Nya Svenskarna föreslagit tidigare; att varje invandrarriksförbund som kommer från samma land inklusive minoriteter skall ha en egen hemsida på både svenska och de olika språk som minoriteterna talar. Varje hemsida skall ligga direkt under den svenska ccTLDS, .se. Dessa finansieras med  statsbidrag som de får. Med topdomänen löser man arbetslösheten bland invandrare och nyanlända flyktingar. Syftet är också att få fler svenskar att flytta till invandrartäta områden och att även flytta statliga myndigheter dit.
 

Eftersom en flykting har svårt att hitta  information på hemsidor som ligger  under .com, .net  eller .org , därför   skall de ligga direkt under det landets ccTLDs som de bor i tex .se .
Om vi tittar närmare på  information som en flykting  kan söka under  Migrationsverket: https://www.migrationsverket.se/  är inte samma information som rör landet i övrigt och för att hitta kanske  landsmän som de kan kommunicera med m.m.

Under samma hemsida , med  länken nedaan :
https://www.migrationsverket.se/Other-languages/alrbyt.html
En felöversättning på den stora rubriken , den kvinnliga tjänstemannen står  bredvid med ett leende  . Dessutom, myndighetens hemsida som sådan  är behäftad med stora språkliga översättningsbrister .

I början av Coronasmittan hittade vi fel översättning med stor rubrik vilket vi informerade SVT om  , skylten togs bort och ersattes med en ny med rätt översättning. Det verkar som om språk eller kontroll av översättnings  och granskning saknas.

Frågan är hur det kommer  sig att en tjänsteman vid MIG anklagats för att vara  insyltad i huntratals tillståndsärenden utan att snabbt bli  upptäckt . Även här handlar det om kontroll.
Brist på kontroll  gör att många matvaror är så gamla så de har passerat  bäst föredatum och ändå säljs i affärerna under Coronapandemin.  kanske är det därför folk har magproblem och illamående.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänsklighetenPandemin kräver upphåll i barnafödandet , nytt barnbidragssystem och indelning av

Pandemin kräver upphåll i  barnafödandet , nytt barnbidragssystem  och indelning av de stora tättbefolkade länderna  i små helt självständiga stater.

Får att får  försörjningstöd kräver EU-staterna av sina medborgare att sälja all sin egendom  men EU-länderna själva  ställer inte samma krav vad gäller EU- bidraget. De stora länderna klarar inte att försörja sin egen befolkning  , ett bristfälligt välfärdssystem.

Anta att gifta paret, Frida och Ismail tillhörande olika religionrt har fyra  barn ,   utan något tvivel,  oavsett deras inkomst  , hustrun  tjänar en halv miljon om året och maken  tjänar hälften, de har rätt till barnbidrag . Paret har dessutom en halv miljon kr på sparkonto. Paret har även en fastighet värderad till 3 miljoner kr, två stora hundar och en bil. Mannen har skaffat sig flera intressen om  jakt, spela golf  och  att vara på sjön varför han hr en egen  båt värd en halv miljon kr , de har också en husvagn till ett värde av en kvarts miljon . Barnbidraget går inte till ett separat  konto  .
Efter en häftig diskussion mellan makarna under Corona- tiden där Ismael som muslim  går tillbaka till Ibraham med dennes båda  fruar. Med Sara fick han Issak och med Hajer fick han Ismael . Således maken hävdar att Ismael ben Hajer är lika med Jesus ben Marjam . Ismael är palestinier och härstämmar från Kanaan och är muslim medan Isak är jude. Maken ställer vidare en fråga till Frida som är kristen , varför kan vi inte döpa våra barn det ena kristen, det andra jude, ett tredje muslim och ett fjärde är buddist. Frida som engagerar hela sin familj i dopet  kan inte acceptera en annan religion än kristendomen med betoning på protestantismen. Om det var möjligt att på den tiden 2800 f Kr var möjligtatt ha två barn med olika religioner med samma fader så varför inte nu.
Frida har inte konverterat till islam inte heller Ismael ville konvertera till kristendomen i början av äktenskapet.
Den ilskna Frida som inte vill vända kinden  till Ismael vände sig däremot till domstolen och där ansökte hon om äktenskapsskillnad.
Vi lämnar vårdnads och bodelningshistorien åt sidan.
Som hämnddemokrati åkte Ismael till sin tidigare hemland , skaffade en yngre fru och med henne skaffade han så småningom två  barn . Likaså träffade Frida en yngre flykting och med denne skaffade hon så småningom ytterligare två barn. Samtliga barn får barnbidrag . Historien slutar inte där eftersom Frida och Ismael  fortfarande är unga och kan fortsätta med nya skillssmässor , skaffa nya barn osv. Under kanske långvarig  process har man rätt till barnbidrag.

Detta kanske är ekonomiskt och även socialt  ohållbart.
Ett barnbidragssystem måste vara  behovsprövat till förmån för föräldrar med låg inkomst som då får högre barnbidrag samtidigt som man minskar barnafödandet under en sådan pandemi.
Enligt det nya barnbidragssystemet , den som i tidigare äktenskap eller samboförhållanden fått barnbidrag förlorar rätten till barnbidrag när de skaffar nya barn .Här menas att man undersöker både tidigare barnbidragsförhållanden.  Barnbidraget begränsas till det tredje barnet .
De som vill skaffa barn få i stället möjlighet till skyndsam adoptionshjälp. , då finns många flyktingbarn och föräldalösa barn.

Här vill vi betona  rätten att skaffa barn och  rätt till barnbidrag men inte  under pågående pandemi och att flera nyfödda barn  utsätts för smitta och undvika att  utsatta barn eller mammor för risker !
De stor länderna som är  tättbefolkade kan genom att låta minoriteterna utöva  självstyre som  helt självständiga stater , befria sig från belastning av dessa problem.

Varför dör 10.000 barn av svält varje månad samtidigt som  EU delar ut närmare 400000 miljarder  EU- i bidrag till de länder som misskött sig ekonomiskt .
Varför kvarstår tiggeriet i hela EU ?
De stora tättbefolkade länderna  kan genom att låta minoriteterna utöva  självstyre som  helt självständiga stater , befria sig från belastning av dessa problem.
 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

 • Anno:MCMXCVIII

  Facebook
  <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

  Multireligionvalsystem bygger på Fred - Demokrati - Hållbar utveckling www.dpns.se denyasvenskarna@gmail.com