De Nya Svenskarna · Multireligionval
solidarity.webblogg.se

De 10 demokratiska buden

De som har rösträtt och kan avstå från att rösta och de som inte ha rösträtt och inte kan avstå från att rösta .

Vi ställer frågorna nedan, utifrån principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet !

1) Varför har Sverige, Danmark och Finland kyrkoval . De andra EU -ländena har inte det ,

Norge som inte är med i EU har kyrkoval , medan andra länder som även de står utanför EU inte har kyrkoval .

2) Anledningen till att riksdagspartierna som deltar i kyrkovalet låter den svenska kyrkan, trots separation från staten, få behålla den enorma förmögenhet på 18 miljarder kronor utan att tvingas betala förmögenhetsskatt för det , kanske likadant vad gäller övriga EU- ländernas kyrkor .

De som inte har rösträtt i kyrkovaletet bryr sig inte om detta , varför ?

I SVT;s debatt om kyrkovalet visade det sig att SD har två uppdrag, sitter på två stolar samtidigt dels som riksdagsledamot och dels i kyrkomötet. Frågan är hur hinner hon med de båda arbetena?

3) Har sveska EU-parlamentariker med invandrar bakgrund rösrätt i valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till deras tro eller religion , och hur kommer det sig att de inte kan hävda sig ?

4) Har svenska riksdagsledamöter med invandrar bakgrund rösrätt i valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till sin tro eller religion , och anledning till att de inte arbetar för jämställdhet och rättigheter inom det området ?

5) Har svenska statsråd med invandrarbakgrund rösrätt i valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till deras tro eller religion , och varför vill de överlämna de olösta frågorna till nästa generation bl a sina barn ?

6) Anledning till att majoriteten av de 16-åringar som har en annan religion inte har rösträtt , inte får vara med och välja vilka från riksdagspartierna som ska sitta i kyrkomötet trots att de tillhör riksdagspartiernas ungdomsförbund som utgör del av riksdagspartierna .

Om svaret är ja, är det då inte en sak för riksdagspartiernas ungdomsförbunds ordförande att kräva jämlikhet och jämställdhet . Är de inte intresserade av att deras 16-åriga medlemmar få samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet ?

7) Har svenska journalister som jobbar inom massmedia och med invandrarbakgrund rösrätt vid valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej , kan det ha koppling till deras tro eller religion och varför kan de inte ta upp denna fråga till diskussion då det är deras huvudsakliga uppgift att arbeta inom svensk, norsk, dansk och finsk media ?

8) Har andra trossamfunds medlemmar rösträtt vid valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej är de inte intresserade av att deras 16-åriga barn få samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet ?

9) Har riksdagspartiernas ungdomsförbunds ordförande rösträtt vid valet 19 sep 2021 ?

Om svaret är nej är de inte intresserade av att deras medlemmar få samma möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet ?

10) De kristna 16-åringar som inte har rösträtt i allmänna val väljer vilka från riksdagspartierna som ska sitta i kyrkomötet. Trots att andra 16 åringar som har en annan religion och är medlemmar i riksdagspartiernas ungdomsförbund inte får vara med och välja och därför inte har samma rättigheter .

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Vilken princip skall följas

Vilken princip skall följas , att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet
eller de svenska värderingarna  

Menar de som deltog i tv-programmet
Sverige möts att :

1) Kyrkans angelägenhet och framtid avgörs av 16-åringar som har rösträtt i kyrkovalet .
2) 16 -åringar avgör vilka som sitter i kyrkomötet .
3) 16-åringar som inte har rösträtt i allmänna val som väljer vilka från riksdagspartierna som ska sitta i kyrkomötet

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.
 

Världens flaggor är i behov av en ny modern design i stället för religiösa symbole

Världens flaggor är i behov av en ny modern design i stället för religiösa symboler som Davidsstjärna, Kors , Gud är stor eller svärd .

En ny representativ flagga som representerar alla medborgare i ett land oavsett religion och som kan hissas av alla . En ny design med varje lands specifika toppdomän, ccTLDs, en lärorik design.

De tre olika nationernas flaggor symboliserar kristendom, islam och andra mer svårtolkade symboler

De kristna länderna som Storbritannien , Australien, Skottland, Dominikanska republiken, Malta, Grekland, Slovakien, Tonga , Schweiz, England, de nordiska ländernas flaggor som Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island ser likadana ut samtliga flaggor har en gemensam symbol nämligen korset.

Medan det på flaggor i islamska länder, som på den afghanska flaggan där står det, det finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är hans profet. På den irakiska flaggan står det Gud är stor . På den iranska flaggan står det Gud är större 22 gånger och på Saudiarabiens flagga, det finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är hans profet.

Den tredje kategorin av nationernas flaggor är de med svårtolkade symboler inom EU kan nämnas Portugal och Spanien .

Dubbel suveränitet

Varje självständig stat i världen har en egen flagga, nationsflagga , vissa länder har egna regler som att det är ett lagbrott att vanvårda dess nationsflagga å andra sidan tillåts vid demonstrationer att bränna eller trampa på en flagga för att visa sin ilska mot den anfallande nationen t ex i krig eller vid ockupation.

Som symbol för suveränitet har varje självständig stat också en Internet top-level domain , ccTLD liksom .se.

Vad är ccTLD , varför är den mycket viktig och anledning till dubbel suveränitet?

Enligt definitionen är a country code top-level domain (ccTLD) is an Internet top-level domain generally used or reserved for a country, sovereign state, or dependent territory identified with a country code. All ASCII ccTLD identifiers are two letters long, and all two-letter top-level domains are ccTLDs.

The Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR) is the association of European Internet country code top-level domain registries, such as .se for Sweden.

Men inom EU finns fortfarande länder som inte har en fungerande toppdomän, ccTLDs . Det betyder att dessa har en suveränitet medan andra har dubbel suveränitet.

Det är därför nationernas flaggor är i stort behov av en modernisering, en förändring, som visar fredsvilja, jämlikhet och kunskap samtidigt som de ger en meningsfull sysselsättning.

Okunskap om betydelse av ländernas toppdomäner, ccTLDs under olika krig b la i mellanöstern , arabiska våren och i vissa afrikanska länder leder ofta till att trots att de får bistånd är det omöjligt att få en hållbar återuppbyggnad .

Industriländeras toppdomäner och de fattiga ländernas toppdomäner .

Industiländerna använder sina toppdomäner effektivt som US, UK, FR och SE medan fattiga länder har inaktiva toppdomäner.

För att jämställa fattiga länder med rika länder krävs det dels en ny flaggdesign med ccTLDs som placeras på nationernas flaggor i stället för religiösa och svårtolkade symboler . Dels att de fattiga ländernas toppdomäner aktiveras utifrån av flyktingarna själva.

Genom att flyktingarna i Sverige och inom det övriga EU får kunskap om toppdomänen och dess betydelse via arbetsförmedlingar, SIDA och socialkontor i landet så ges det möjlighet för en grupp flyktingar från Afghanistan starta ett eget IT-bolag här i Sverige med syfte att utifrån aktivera den afghanska toppdomänen. Detta sker i samarbeta med SIDA , socialtjänsten , IT- stiftelsen i samråd med UD . Detta projekt för återuppbyggnad ger en meningsfull sysselsätting för afghanska flyktingar och kan samtidigt utnyttjas vid återvändandet och återuppbyggandet Genom aktiv användning av toppdomänen skapas många arbetstillfällen . Detta gäller även flyktingar från andra länder.

Det betyder att under krig aktiveras toppdomänen av flyktingarna själva som i sin tur skapar arbetstillfällen för sig själva och även för nyanlända och andra arbetslösa invandrare.

Först bildar de en s k den afghanska internet socity, som en förening för samarbete.

När det fattiga ländernas toppdomäner ligger vilande , inaktiva eller har begränsningar kan biståndet gå till de vinstdrivande utländska it-bolagen som utnyttjar situationen . De som inte har råd och de som har råd med det , samtidigt som internet finns tillgängligt i ett begränsat område..

Många flyktingar saknar kunskap om sina egna länders toppdomän och dess betydelse, samma sak vad gäller de som undervisar i svenska för invandrare , arbetsförmedlingar , socialtjänst och även biståndsorganistationer som SIDA .

CcTLDs är en enorm resurs som inte uppmärksammas eller används . ccTLDs är nämligen viktigare än själva flaggan därför är det viktigt att de placeras på flaggorna.

En prototyp av en sådan flagga har skapats och finns på nätet och sociala medier.

Biståndsorganisationer, okunskap om sambandet mellan toppdomän och arbetslöshet har gjort att länder som tar emot bistånd inte prioriterar toppdomänen som landets IT- infrastruktur vilar på och som är en symbol för suveränitet.

Som vi nämnde tidigare så vajar ländernas flaggor överallt med religiösa symboler eller symboler som är svåra att identifiera, skilja mellan eller att tolka . Hade länderna ersatt sina symboler med sitt eget lands internationella symbol hade det blivit lite enklare,

Vid internationella tävlingar eller cermonier är det svårt att skilja mellan de olika flaggorna . Barnen har svårt med detta , eleverna i skolan har svårighet med detta och flyktingar har också svårt med detta.

Förutom att toppdomänen på flaggan representerar en suveränitet och alla medborgare oavsett religion har den ett utbildningssyfte då barnen får lätt att känna igen sin egen och andras flaggor. Toppdomänen löser också problemet med arbetslöshet.

En prototyp finns b la här och på sociala media .

På det sättet skapas fred och demokratin utvecklas på väg mot en hållbar politik och en hållbar värld

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Råd till de norska väljarna i deras val den 13 sep 2021

Norge har liksom Sverige ett kyrkoval . För att de nya norrmännen skall bli jämställda med infödda norrmän och att Norge blir ett jämställt land krävs det att

 • förutom att de nya norrmännen har rösträtt i det norska allmänna valet även har rösträtt i motsvarande kyrkoval . Här i Sverige kallas det för ett Multireligionvalsystem .

  Det är inte praktiskt att varje trossamfund har ett eget val, det är därför Norge skall ha ett gemensamt val för alla trossamfund med benämningen Multireligionvalsystem där alla

 • 16-åringar och äldre, oavsett religion, får rösträtt så att ungdomarna får praktisera demokrati två år innan det allmänna valet.

  I stället för s k statsbidrag till trossamfund som finansieras av skattebetalare tillämpas i ett Multireligionvalsystem s k Multireligionstöd motsvarande partistödet till stortingets partier. Multireligionstödet är den finansiella delen av Multireligionvalsystemet

  Multireligionvalet är den praktiska delen av Multireligionvalsystemet.

   
 • Kämpa för att ändra den norska flaggans design så att den passar ihop med samhällets utveckling och att nyanlända känner sig inkluderade så att den representerar alla som bor i Norge. Korset i alla nordiska flaggor är gammalmodigt och bör moderniseras t ex genom att korset ersätts med den norska toppdomänen .NO.

  Ett exempel på den svenska flaggan med .SE hittas på nätet.

  Förutom att toppdomänen på flaggan representerar alla har den ett utbildningssyfte då barnen får lätt att känna igen sin egen och andras flaggor. Toppdomänen löser också problemet med arbetslöshet.

  På det sättet skapas fred och demokratin utvecklas på väg mot en hållbar politik och en hållbar värld .

 Lycka till i valet

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Du som har rösträtt i kyrkovalet se till att andra som har en annan religion också får det !

Myndigheten för stöd till trossamund fördelar årligen statsbidrag med 90 miljoner kronor till trossamfund enligt följande .
- Organisationsbidrag
- Verksamhetsbidrag
- Projektbidrag
 
Utan att följa principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet
 
 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Afghanistan drabbades inte av en naturkatstrof för att starta en insamlingskampanj .

Landet missköttes totalt av den f d regeringen och parlamentet samt biståndsorganisationerna , den Svenska Afghanistankommittén och IDEA .

 Hur kommer det sig att varken det afghanska parlamentets medlemmar eller den afghanska regeringen som har ådragit sig ett stort nederlag och försvunnit med den afghanska statskassan har utalat sig .

 Anledningen till varför ingen från b la svensk massmedia har sökt dem med förfrågningar m.m .

 Vad har det afghanska folket för ansvar .

 

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Vi levererar en färdig fredsplan, en konfliktlösningsmodell som EU och FN kan sjösätta .

Denna konfliktlösningsmodell som lämnades i form av ett EU- medborgareinitiativ avfärdades av EU och EU:s integrationsprojekt . Den andra konfliktlösningsmodellen som lämnades i form av ett medborgarinitiativ tiil Sveriges riksdag och kommuner avvisades också.

Sverige, Danmark och Finland som är EU- länder har ett extra val som heter kyrkoval , Norge som inte är med EU har också extra val , kyrkoval , övriga EU länder saknar ett sådant val trots att de är kristna .

Andra länder utanför EU har varken kyrkoval eller något liknande extra val som har med deras religioner att göra med tanke på odemokratiska och demokratiska länder . Principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet tillämpas av ett fåtal EU- länder genom att de har infört kyrkoval i sina trossamfund.

Detta visar tydligt att två svenska EU- parlamentariker saknar rösträtt i valet som äger rum den 19 sep 2021 , Ett val utan valrörelse . Andra svenska EU- parlamentariker har rösträtt men kan avstå från att rösta .De två nämnda som inte har rösträt kan därför inte avstå från att rösta eftersom de i grunden saknar den rättigheten. Det finns säkert några också bland den danska och finska EU-parlamentarikerna och i dessa länders parlament ledamöter med invandrarbakgrund vilka inte har rösträtt .

Vi nämnde tidigare förutom det ovan att två svenskar med invandrarbakgrund, partiledare för var sitt parti i riksdagen, och som inte har rösträtt i valet den 19 sep 2021 .

Den 19 sep 2021 är det val i Sverige dock utan valrörelse .

Varken den svenska kyrkan eller riksdagspartierna som tillsammans deltar i det valet har visat något intresse för våra röster , vill de inte ha våra röster ?

Demokratin har inte utvecklats vare sig i Sverige eller i EU och kanske det är därför Sverige är bland de få länder som aldrig haft en kvinnlig statsminister trots jämställdhet och trots att Sverige har en kvinnlig demokratiminister..

Vi utgår ifrån att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet , de religiösa ledarna för de olika trossamfunden skall dels vara förebilder i att sinsemellan utöva demokrati och dels tillsammans med sina trossamfunds medlemmar utöva demokrati . Denna process underlättar införande av demokrati i alla trossamfund, inte bara inom de protestantiska trossamfunden i de nordiska länderna som lyckats med att införa kyrkoval som i Finland, Sverige, Norge och Danmark, utan i hela EU och i övriga delar av världen. En sucessiv övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

Med ett Multireligionvalsystem som konfliktlösningsmodell löser vi den äldsta religionskonflikten den mellan Israel och Palestina .

Den konflikten går inte att lösa genom endast förhandlingar och pengar eftersom tidigare politiska och religiösa ledare har skapat två världar , den ena judisk-kristen som ger stöd till Israel och en muslimsk värld som ger stöd till Palestina. Med de världarna blir det omöjligt att lösa denna konflikt oavsett förhandlingar och fredspris . Den kan endast lösas genom att man ser till att följa den principen att det är demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet och att den efterlevs och följs .

Eftersom de nordiska länderna både de som är med i EU och de som står utanför redan tillämpar den principen genom kyrkoval blir det enkelt att införa och tillämpa den i övriga EU länder och så småningom i övriga delar av världen och då har vi skapat en tredje värld mellan den värld som ger stöd till Israel och den värld som ger stöd till Palestina . Ett FN:s rollspel för fred, en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

Det är ett faktum att svenska kristna politiker från riksdagspartierna deltar aktivt i kyrkovalet , medan andra politiker från samma riksdagspartier men med en annan religionstillhörighet inte får delta .

Politikerna blandar sig i religionerna och religionerna påverkar politikerna .

Politikerna visar vilken religion de tillhör och arbetar för denna genom ett deltagande i kyrkovalet . Att jämföra med politikerna som bär på kors eller andra religiösa symboler . Detta sätt gynnar det land som befinner sig i krig och där majoriteten har samma tro som politikerna och som ger stöd till ockupation, bosättningar eller där förtryck pågår .

Enligt vår uppfattning är kyrkoval fel benämning på grund av att dels politiska partier deltar och dels att många med invandrarbakgrund saknar rösträtt i det valet .

Trots att EU består av kristna länder ,indelas EU i länder som har infört demokrati i sina trossamfund och andra som inte har gjort det . Om demokratin inte utvecklas och skyddas , dyker det upp nya eller gamla konflikter , totalitära regimer kommer , folk flyr och blir flyktingar som ingen vill ta emot, miljöförstörelse och återuppbyggande av länderna om och om , igen. En ohållbar politik

Multireligionvalsystemet är en konfliktlösningsmodell som är basen för fred och en hållbar politik och för att undvika kommande religionskrig med många offer som i de sex korstågen , barnkorståg och korståget mot en kvinna, häxprocess offren , offer på grund av det 30- åriga kriget, offer på Irland och Nordirland, Palestina- Israel-kriget, Ku klux klan, talibanerna , IS , Knutby, utnyttjandet av beroendeställning till prästerna bl a i Storbritannien och de människor som den svenska diplomaten Anders Kompass försökte att skydda . Ett djupt sår kan inte läka vare sig med försoning, upprättelse, eller att tvätta bort synder .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Hur firar det afghanska folket Nationaldagen den 19 augusti 2020 en fråga till SIDA, IDEA och Svenska Afghanistankommittén ?

På sin anonyma hemsida idea.int som inte många känner till och sin enorma lyxiga International IDEA Headquarters vid Strömsborgsbron i Stockholm skriver de på engelska What’s happening to democracy?

Länderna evakuerar sina ambassader , ambassadpersonalen flyr, utländska styrkor flyr, afghanska folkvalda parlamentet, regeringen,och presidenten flyr som om demokrati inte har existerat och som om någon aldrig arbetat för demokrati i Afghanistan.

Ja, vad är det som händer ?

Var är det afghanska parlamentet ?

Vad är det som försiggår ?

Ett land som trots sitt enorma bistånd fortfarande är utan en fungerande topdomän .af där man kan hitta information om läget i Afghanistan.

Tänkte de överlämna makten till talibanerna på nationaldagen den 19 augusti ?

Om maktöverlämnandet är fredligt varför flyr då folket med presidenten i septsen?

Kommer talibanerna att införa dödsstraff ?

De förbjuder tillämpande av demokrati och de är emot konstitutionen , de stöder sig på koranen och sharialagerna och emot att partier bildas och alla andra partier .

Hur kommer de sig att de har en stor vapenarsenal , varifrån har de köpt dessa vapen och med vilka medel ?

Är det liknande den pågående covid-19-pandemi, utan spårgranskning ?

Eller beror det på att talibanerna kommer att ta kontroll över opiumet ?

I Afghanistan odlas 80–90 procent av all världens opium, och 350 000 jordbrukarfamiljer i Afghanistan är helt eller delvis beroende av att odla opiumvallmo för att kunna försörja sig.

Den första åtgärd som norska regeringen vidtog under andra världskriget var att i hemlighet och sent på kvällen rädda den norska budgeten . Enligt källorna lämnade den afghanska presidenten Afghanistan med fyra bilar och en helikopter lastade med pengar . Med hjälp av bl a tåg flyttades den norska statsbudgeten till Storbritannien och frågan är vad händer med den afghanska budgeten ?

Den afghanska är beroende av bistånd bl a från SIDA , det är det hårt arbetande folkets skattemedel som förstörs liksom när Israel bombar Gaza .

SIDA känner till att amerikanerna har satsat 88 miljarder dollar på den afghanska armén .

SIDA hade brister och därför har de avlägsnat sig från det lyxiga Headquarters på Valhallavägen . Man bör naturligtvis göra på samma sätt med IDEA . IDEA känner till att amerikanerna har struntat i demokratin i Afghanistan under sin närvaro där.

Den Svenska Afghanistankommittén som hela tiden skriver positivt om Afghanistan borde läggas ned .

Nu till det svenska försvaret som har agerat som arbetsförmedling i Afghanistan. Försvarets agerande kan ha bidragit till att många svenska vapen har hamnat hos talibanerna likadant kan ha skett med andra styrkor som möjliggjort den överenskomna militärkuppen.Den kan jämföras med

Januariöverenskommelsen och Decemberöverenskommelsen som senare upphävdes av KD.

Talibanerna kommer att styra med stöd av Pakistan som är en av NATO:s främsta allierade. En upprepning av kriget i Irak som nu styrs med stöd av Iran.

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Politisk praxis i exil

Därför måste allt bistånd till Afghanistan stoppas och alla afghanska tillgångar placeras på FN:s konto , opium mot mat-programmet liknande det program som inrättades av FN 1996 som tillät Irak att sälja olja på världsmarknaden i utbyte mot bl a mat och medicin .FN skall inte hålla på med att sälja opium utan förstöra den totalt.

Talibanernas frammarsch kan hejdas om de demokratiska krafterna agerar kraftfullt i stället för att fly då de har ett demokratiskt valt parlament som de har röstat fram och en fungerande regering. Folket kan kämpa för att skydda sin demokrati , den positiva kampen, på samma sätt som det syriska folket under 10 års tid krigat och utan resultat, offrat sig för att störta en diktator , den negativa kampen .

Hur kan en regering och ett parlament som på ett demokratiskt sätt har valts av folket och trots en enorm militär utrustning och militär utbildning under många år och trots erfarenhet av tidigare ryskt stöd och med många varningssignaler låta sig besegras .

En sådan utveckling kunde naturligtvis ha gått att undvika om en satsning på demokratisk upplysning och utveckling fått fortsätta med stöd av de afghanska flyktingar som finns i bl a de nordiska länderna .

De afghanska flyktingarnas satsning på fred, demokrati och hållbar utveckling i exil omsättes i praktiken vid återvändande .

När militär satsning överstiger satsing på demokrati och en obetydlig satsning sker på fred och miljö

 • kan kuppmakarna utnyttja både den, den militära svagheten och korruptionen inom den afghanska armén en erfarenhet som de har fått under sin långa tid med Ryssland närvarande .

 • att IS som alltid står till förfogande snabbt kan mobilisera

 • att trossamfunden som i fallet med etiopiska katoliker kan mobilisera till krig genom att uppmana till insamling till stöd för den etiopiska militären från ett demokratiskt och stabilt land vilket de är flyktingar i.

Den blodtörstiga kristna fanatismen som skapar den lika blodtörstiga fanatismen, Eamon Duffy i påvarnas historia.

Inkvisition står för det sämsta i religiös maktutövning

Genom själslig och fysisk tortyr skulle oskyldiga människor fås att bekänna synder och underkasta sig den katolska tron.

Den ohållbara politiken.

En annan faktor är att riksdagspartierna saknar en konkret och en vettig lösning på problemet och i stället tjatar de om de afghanska tolkarna som redan har skydd av den fungerande valda regeringen då parlamentet och regeringen inte har störtats än och talibanerna ännu inte styr landet .

Riksdagspartierna släcker elden med en kvist när det saknas en hållbar fördelningspolitik när det gäller resurser.

När den mänskliga hjärnan blockeras är den inte kapabel att tänka och förlorar sin tankekedja , men om den politiska hjärnan blockeras slirar den bara runt mot olika hinder som ett val utan valrörelse .

Flyktingar & demokratin

Om cirka en månad går de svenska riksdagspartierna tillsammans hand i hand med den svenska kyrkan till val .Det är massmedialt helt tyst , kyrkligt som politiskt .

Har Sverige ett hemligt val ?

Har riksdagspartierna ett hemligt extra val utan att införmera sina medlemmar och väljare?

Eller kanske är det på grund av att majoriteten med invandrarbakgrund ännu inte har rösträtt i det valet som grundar sig på rättigheter utan kamp i motsats till de som kämpar utan att uppnå några rättigheter, kamp utan rättigheter.!

Svara gärna på enkäten , Frågeformulär gällande Multireligionvalsystem

 
 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


De afghanska tolkarnas ärende borde vara föremål för granskning av KU !

KU:s granskning skall gå ut på, för det första, huruvida svenska soldater i Afghanistan agerat som arbetsgivare på uppdrag av försvars och utrikes departementen .

För det andra få svar på varför det är den afghanska regeringen och dess utländska allierade NATO-trupper som ligger bakom en fjärdedel av alla civila offer

För det tredje hur situationen är för de 4 265 afghanska medborgare från EU som återvände från EU år 2017

Normalt behövde de svenska soldaterna tolkar som kunde både svenska och språken pashto och dari och det finns många sådana t ex bland de ovan nämnda som har återvänt. Dessa tolkar får uppdrag av NATO och inte av en enskild soldat . Eftersom ett sådant uppdrag alltid är förenat med stora risker och i händelse av att dessa tolkar dödas av Talibanerna , regeringen eller NATO:s styrkor kan det bli komplicerat att få klarhet i vad som hänt, t om svårt för deras anhöriga att reda ut och få kompensation från någon av sidorna .

Den svenska styrkan utgör en mycket liten del. De har inte varit i behov av att anlita tolkar som inte kan svenska och landets officiella språk som uppdragsgivaren förstår.

KU:s granskning kan bestå i att fråga huruvida de berörda tolkarna är auktoriserade tolkar som motsvarar de krav som Kammarkollegiet ställer här i landet.

Som jämförelse hänvisas till Blair-Bush kriget det s k skokriget , då en irakisk journalist kastade sin sko mot George Bush medan han höll tal i Bagdad, en irakisk medborgare riskerade sitt liv för att försvara den svenska ambassaden i Bagdad med sin Kalashnikov , många krävde att han skulle få skydd i Sverige men vidare information om honom saknas.

Under kriget och brist på arbete kan också inträffa konstiga saker som t ex att det är lätt att värva människor till spionageverksamhet till någon av sidorna. När t o m SD har ändrat sin hjärtefråga och vill ha större invandring genom att de vill att tolkarna ska få komma till Sverige . Det kan tolkas som om konvertering till annan religion i syfte att få skydd har skett och att de på sikt ska få dem att rösta på SD som har mandat i kyrkomötet.

Om tillfälligt uppehållstillstånd enligt de nya reglerna beviljas är detta inte rättvist mot de flyktingar som länge har väntat på besked om de får stanna eller inte.

                                                      ------------

De Nya Svenskarna menar att freden och demokratin skapas utifrån med stöd inifrån. De antal afghaner som t ex bor i Sverige , deras föreningar , med sitt trossamfund där både sunniter och shiter ingår tillsammans med SAK är kapabla att åstadkomma detta.

Om varje riksdagsparti ett i taget och vi börjar med det största, S, kallar in alla afghaner som bor i Sverige och är medlemmar eller sympatiserar med S till ett fredsmöte

Riksdagspartierna ta initiativet , afghanska trossamfundet får till uppgift för införande av demokratin i sina trossamfund enligt principen att demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet.

SAK och ambassaden får en roll som medlare mellan Afghanistan och Sverige .

Parallellt med detta följer de andra riksdagspartierna, M m.m samma procedur med afghaner och sedan börjar riksdagspartierna på samma sätt med andra flyktingar från andra länder ett i sänder.

De Nya Svenskarna står till förfogande att hjälpa till utan kostnad.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Svensk massmedias roll under 2021 års valrörelse vid sidan av firandet av100 år av vår demokrati

Vilken roll spelar svensk massmedia i valet som skall äga rum om knappt 50 dagar , sep 2021 .

Att Sverige trots jämställdhet aldrig har haft en kvinnlig statstminister beror på att demokratin inte har utvecklats.

Anledningen till varför riksdagspartierna som skall delta i valet i sep 2021 har total tystnad om det valet ?

Vems ansvar är det att ingen valrörelse har startat , demokratiministern, riksdagspartierna, massmedia , IDEA eller de som inte har rösträtt i det valet , b la två partiledare och två statsråd?

Varför riksdagspartierna deltar i kyrkovalet sep 2021 medan många av deras medlemmar inte har rösträtt ?

Kan orsaken varför detta val i prognosen lyfter SD bero på att många med invandrarbakgrund inte får rösta eller inte har rösträtt i det valet.

Vad säger invandrarnas riksorganisationer om att majoriteten av de med invandrarbakgrund inte har rösrrätt i det valet. ?

Hur ser föräldrarna på att rösträtten är begränsad till bara en del av 16- åringarna?

Den totala massmediala tystnaden och även riksdagspartiernas och demokratiministerns tystnad om detta val tolkas som om att riksdagspartierna har ett eget hemligt val .

Innebär detta att den amerikanska demokratin vilken det rapporteras om dygnet runt är viktigare än den svenska demokratin som fyller 100 år. ?

Den knapphändiga rapporteringen i nyhetssändningarna som ofta läses av en enda person kan vara ytterligare en orsak.

 
Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

Vad kan hade kunnat hända med de till kristendom konverterade afghanska flyktingar om MIG

Vad kan hade kunnat hända med de till kristendom konverterade afghanska flyktingar om MIG inte stoppat verkställandet av utvisningen .

Utan tvekan är kyrkornas behov av att få fler medlemmar mycket stort . Kyrkorna har därför riktat sin kampanj särskilt till de svaga, nyanlända flyktingarna . Majoriteten av dessa flyktingar är muslimer och de pågående konflikterna finns i de muslimska länderna bl a Afghanistan . De som är unga flyktingar vet inte vad konvertering innebär och inte heller följden av denna vid utvisning till sitt land Afghanistan.

Enligt 12 kap 1 § Avvisning och utvisning av en utlänning , får den aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

Hinder mot att verkställa avvisning och utvisning föreligger därför.

Anta dock att de unga flyktingarna inte har lämnat sitt land Afghanistan på grund av sin tro utan krig eller något annat skäl .I dessa fall skapar kyrkorna själva en egen praxis som ska inrymmas 12 kap samma lagrum .

Vad hade kunnat hända med dessa flyktingar om Migrationsverket (MIG) inte hade stoppat utvisningen Sådana straff kan dessa flyktingar få. Kyrkorna kan i sådana fall inte rädda dessa flyktingar.

Afghanistan tar inte emot flyktingar och det finns flera sådana länder en muslimsk flykting kan fly till. Afghanistan tar inte emot kristna flyktingar heller . Detta innebär att om MIG verkställer utvisningsbeslut av de nya till kristendom konverterade och kyrkorna inte kan hjälpa de annat än genom kristendom , kan leda till stora konsekvenser för dessa flyktingar .

De unga flyktingar av vilka de flesta killar kanske inte förstår vad konverteringsprocessen innebär och inte heller fått information om risken efter konverteringen varken från deras trossamfund, kyrkorna eller MIG eller Svenska Afghanistankommittén ,SAK . Den afghanska ambassaden svarar inte heller på en sådan fråga och tar heller inte emot de som kristna och menar att det skulle ha varit lättare om de inte blivit konverterade.

Frågan är hur många av de afghanska flyktingarna som har blivit konverterade från Islam till Kristendom ?

Talibanernas argument för deras krigsföring är också känd , att de amerikanska trupperna lämnar Afghanistan. Nu har det skett . Trots detta fortsätter talibanerna sin krigsföring .

Talibanstyre, Ayatullastyre eller påvestyre eller annat trossamfundstyre är inte hållbart och kan ändras endast genom övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

De nordiska länderna som har kyrkoval ger de som fyllt 16 år rösträtt men inte andra 16- åringar med annan religion och dessutom deltar alla riksdagspartierna i det valet , länderna ifråga har även skyldighet att hjälpa till med denna övergång för att kunna lösa de komplexa religiösa frågor och på det sättet bidrar vi allihop till fred och demokratins utveckling.

Om varje riksdagsparti ett i taget och vi börjar med det största, S, kallar in alla afghaner som bor i Sverige och är medlemmar eller sympatiserar med S till ett fredsmöte . De Nya Svenskarna menar att freden och demokratin skapas utifrån med stöd inifrån. De antal afghaner som t ex bor i Sverige , deras föreningar , med sitt trossamfund där både sunniter och shiiter ingår tillsammans med SAK är kapabla att åstadkomma detta.

Flyktingarna & Demokratin

Riksdagspartierna ska ta initiativet , afghanska trossamfundet får till uppgift för införande av demokratin i sina trossamfund enligt principen att demokratin som har givit alla trossamfund religionsfrihet.

Demokrati

Hållbar politik

SAK och ambassaden får en roll som medlare mellan Afghanistan och Sverige .

Parallellt med detta följer de andra riksdagspartierna, M m.m samma procedur med afghaner och sedan börjar riksdagspartierna på samma sätt med andra flyktingar från andra länder ett i sänder.

De Nya Svenskarna står till förfogande att hjälpa till utan kostnader.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Hämnddemokratins tillämpning i politisk analys

Sambandet mellan regeringens fall och den pågående pedofilskandalen i det utsatta området ?

Att man inte fällde regeringen på en viktig utrikspolitisk fråga , krig och ockupation , vapen, eller att kronprinsessan t ex gick under livsfarligt hängande elledningar, dåliga hus, dålig miljö , inget vatten och ingen el . Inte heller på skottlossning som sker runt om i Sverige och inte heller på bombning av Gaza under pågående pandemi och att det råder brist på vaccin och syrgas, utan i stället på fri hyressättning vid nyproduktion punkt 44 i januariavtalet. Ej heller på frågan om de tusentals svenskar som har dött under pandemin. Inte heller varför mer än hälften av de med invandrarbakgrund inte har rösträtt vid årets val i sep 2021. Bland dessa finns statsråd och riksdagsmän trots att de partier de tillhör deltar i det valet. Varför kan de under krig transportera tusental ton vapen och utrustning medan de inte vill transportera vatten till de länder som har brist på vatten .

Vänsterpartiet valde att fälla regeringen på frågan om fri hyressättning .

Skandalen ovan uppdagades under f d V-partiledaren Jonas Sjöstedt som då hotade med att fälla regeringen.

Eftersom den som först uttalade sig om pedofilskandalen i det utsatta området var en känd politiker från Vänsterpartiet , sannolikheten är stor att den pedofil som styrde och ställde i hyresgästsföreningen var V-partist. Om han hade en sådana roll i hyresgästföreningen , kan det innebära att de som han utnyttjade stod i beroendeställning till honom . Det kan vara många som har fått hjälp t ex med bostad , en del som fått förtur i bostadskön eller han själv har bidragit till att den stadsdelen betraktas som ett utsatt område. Det kan bli än mer komplicerat om det har funnits fler inblandade .

Frågan är varför ett vänsterparti som har uttalat sig om denne man men inte någon från de andra partier som t ex var med och fällde regeringen eller låtit Hyresgästföreningen uttala sig om denne man.

Kan det har varit så att V-ledningen känt till skandalen innan regeringskrisen, regeringskrisen uppstod under häktinngen av mannen som har suttit häktad sedan juni 2020 , cirka 4 månader innan Jonas Sjöstedt då i oktober 2020 överlämnade till Nooshi Dadgostar.

Som hämnddemokrati, en vänster vänder sig till höger i sysfte att fälla en annan vänster då regeringskrisen uppstod V, SD, M och KD riktade en misstroendeförklaring mot Stefan Löfven och som initiativtagare var V ledare Nooshi Dadgostar som misslyckades med att hävda sin egen rätt i deltagande i sep 2021 val. En svensk riksdagspartiledare som saknar rösträtt i årets val är häpnadsväckande och ändå fick de stöd att fälla regeringen som V hela tiden givit stöd till och är ett tvillingparti till V

Nooshi Dadgostar och hennes stödpartier som fällde regeringen gjorde det även svårare för kvinnor att väljas till statsminister.

Genom att Nooshi Dadgostar inte tagit initiativ till bildande av en samlingsregering och på det sättet välja en kvinna som första kvinnliga statsminister att leda en samlingsregering som i fallet med Kalmarunionen där en kvinna styrde tre lände Sverige, Norge och Danmark nämligen drottning Margareta.

Regeringskrisen inleddes med en hämnddemokrati , först hotade en ensam politiker sitt tvillingparti med en misstroendeförklaring och sedan fälldes regeringen den 21 juni 2021 genom att politikern vände sig till sina politiska motstående för att få stöd med att genomföra den.

Politikerna kan inte sköta de uppdrag som folket har givit dem när tre problem dök upp på en kortare tid, C pedofillskandalen, ovan nämnda pedofilskandal och Ebba Bushs fastighetsaffär.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Almedalsveckan och talmannens ackumulerade upprepade fel .

Talmannen löste krisen genom att servera jordgubbar till vänsterblocket och blåbär till högerblocket samtidigt som de sjöng “Börja om från början börja om på nytt” som Sven -Ingvar .

Om KD, SD, L och M skyller på J-Ö och S, C och MP och V inte har löst krisen genom bildande av en samlingsregering utan SD och KD och att talmannen inte uppmanat till detta så är det att betrakta som ett av talmannens upprepade fel .

Att peta den sittande talmannen från Villa Bonnier på Nobelgatan i Diplomatstaden löser ingen kris . Talmannen som är i rang efter statschefen, konung Karl XVI Gustaf , och före statsministern i rang, kan inte avsättas genom ett riksdagsbeslut utan sitter kvar fram till sep 2022.

De som ådragit sig ett stort nederlag är L, SD och även KD vars partiledare varit misstänkt för och har erkänt ett brott . SD har suttit i riksdagen i många år utan att åstadkomma någonting och även några av deras mdlemmar har varit misstänkta för brott. Brottsligheten bland en del medlemmar i riksdagspartierna är en annan kris vid sidan av regeringskrisen. Ytterligare problem är att SD och KD är onödiga partier som utgör en belastning för riksdagen och landets styre.

L kan däremot genom att välja en ny partiledning rädda partiet innan nästa val.

L och V hade möjlighet att ta initiativ till bildande av en samlingsregering och på så sätt få var sin statsrådspost. Det skulle ha gjort båda partierna populära och L kunde ha säkrat sin mandatperiod i riksdagen .

Både L:s och V:s partiledare saknar rösträtt i årets val sep 2021 , detta måste prioriteras av båda partierna så att andra med invandrarbakgrund också får rösträtt . Se också till att även deras ungdomsförbunds ordförande får rösträtt så att många andra ungdomar som fyltt 16 år inte berövas denna grundläggande rättighet.

Talmannen har sett till att alla partiledarna sitter i samma båt på väg tillbaka till D-Ö som styr med f d Alliansens budget fram till nästa val samtidigt som de sjunger “Börja om från början , börja om på nytt”.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Regeringsbildningen, Nooshi Dadgostar skulle ha fått sonderingsuppdraget

Vad är anledningen till att talmannen inte gav sonderingsuppdrag till Nooshi Dadgostar som hade majoriteten bakom sig ?

Nooshi Dadgostar som är V:s ordförande lyckades genom hämnddemokrati att få L, KD, M och SD med sig för att fälla en regering som hon själv ger stöd till. Hämnddemokrati enligt De Nya Svenskarnas definition är att en demokrat vänder sig till en diktator i syfte att störta en annan diktator.

Om Nooshi Dadgostar hade fått det första sonderingsuppdraget hade hon haft tre möjligheter att bilda regering , en som skulle vara under denna svåra politiska kris , laddningen av kärnkraftverket Ringhals 3 då regering Ola Ullsten fick leda landet 1978 -1979, drygt ett år .

Nooshi Dadgostar hade som ett andra alternativ kunnat bilda en regering bestående av V, S, MP , och möjligen med stöd av L och C .

I annat fall ta initiativ till bildandet av en samlingsregering att ledas av henne själv som den första kvinnliga statsministern i Sveriges historia , en fördel då hon har invandrarbakgrund som gör att hon kan ta itu med bl a skjutningar och flyktingskrisen . Det alternativet kan minska SD:s inflytande rejält och de kan t om förlora många av sina medlemmar.

Att Kristersson fick sonderingsuppdraget först är inte genomtänkt då Kristersson själv är medveten om att många av L:s riksdagledamöter är emot och så även i sitt eget parti , han har också hela S, Mp, C och V emot sig .

Därför misslyckades han med att få majoriteten med sig som däremot Nooshi Dadgostar skulle ha fått.

L skulle trots sin låga opinionssiffra inte acceptera att SD evenuellt skulle få en talmanspost, utrikesministerpost eller en post som vice statsminister.Talmannen, Andreas Norlén somhar juridisk bakgrundfick av f d talmannen Urban Ahlin ärva Decemberöverenskommelsen som träffades den 27 december 2014 och som skulle ha gällt till valdagen år 2022 . Talmannen skulle inte ha bidragit till existensen av J-Ö när D-Ö fortfarande skulle ha gällt . D-Ö år inte officelt upphävt. Det upphävdes dock ensidigt efter nio månader av ett litet parti, KD, av Sara Skyttedal som firade detta med en flaska champagne.

Talmannen har kännedom om DÖ:s öde men fortsatte ändå på samma linje som Ahlin och tillät partierna träffa en ny , JÖ , vilken gick samma öde till mötes som DÖ.

I kristider bildar man en samlingsregering , det har De Nya Svenskarna tjatat om sedan krisen efter valet 2014 , Decemberöverenskommelsens kris.

En samlingsregering med följande tydliga mandat

 1. Ta bort alla vapen

 2. Inga vapenlicenser får utfärdas, gäller även jägare

 3. Inför hundskatt

 4. Det är främst trossamfundens och invandrarriksförbundens uppgift att få lugn i våra bostadsområden

 5. Ersätt kyrkovalet med ett multireligionvalsystem

Den polisman som sköts till döds i Biskopsgården av en medborgare är att jämföra med en annan medborgare nämligen pojken med Downs syndrom vilken sköts av polisen med många skott.

Trots den ena politiska krisen efter den andra och trots att alla partiledare jämt nämner i sin retorik om krisen och att Sverige i praktiken befinner sig i en djup kris men det partiledarna talar om är en teoretisk kris. Vad är en kris då enligt partiledarna och talmännen om b la en polisman har blivit skjuten och en pojke har blivit skjuten av polisen?

Svenska kyrkans inflytande i politiken genom kyrkovalet där majoriteteten av invandrarbakgrund saknar rösträtt är en annan dold kris som utnyttjas av SD.

Kyrkan hävdar att de har 6 miljoner medlemmar , man tror att av det höga antalet medlemmar röstar ett fåtal för KD i kyrkovalet , medan SD har ökat . Slutsatsen är att kyrkovalet gynnar SD som uttnytjtar den svagheten i demokratin att många av invandrabakgrund inte har rösträtt i,kyrkovalet. Därför ska en övergång till ett Multireligionvalsystem prioteras så att alla som fyllt 16 år får rösträtt på samma sätt som i kyrkovalet.

Norlén hade då möjlighet att förselå S eller M att ta initiativ till att bilda en samlingsregering som skulle kunat styra landet till nästa val i sep 2022 . Men hämnddemokratin som är ett utnyttjande av demokratins försvagning fick fortsätta från både vänsterflygeln och yttersta högern . Hämnddemokratin gjorde det möjligt att sonderingsuppdraget gick till fel person , Kristersson. V-ledare Nooshi Dadgostar hade däremot haft mer rätt till ett sonderingsuppdrag än Kristersson .

Demokratiministern får sätta igång med en intensiv demokrati kampanj i hela landet i förberedelse till nästa val. Från en ohållbar politik till en hållbar.

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

 • Anno:MCMXCVIII

  Facebook
  <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

  Multireligionvalsystem bygger på Fred - Demokrati - Hållbar utveckling www.dpns.se denyasvenskarna@gmail.com