Fem saker du som medborgare skall kräva av dina EU-parlamentariker .

Fem saker du som medborgare skall kräva av dina EU-parlamentariker .

 EU:s medlemsländer ägnar mycket tid för ömsesidig kritik EU-länderna emellan.

Ditt lands :medlemsavgift till NATO , den enormt lyxiga ambassadsyggnaden , ditt lands ccTLDs.och dubbelröstandet.

Majoriteten av EU- länderna är medlemmar i NATO , de betalar hellre mer i avgift till NATO än till EU.

Är det rimigt?, därför skall medborgare ställa hårda krav vad gäller prioriteringen.

Onödigt med dubbel diplomatisk representation mellan EU:s medlemsländer , Italien skall inte ha ambassad i Sverige, den enorma, lyxiga italienska ambassaden på Djurgården borde avvecklas och i stället bara ha en i Bryssel. , likadant vad gäller Sverige som inte skall ha någon ambassad i Italien.utan bara i Bryssel. Samma sak gäller övriga EU:s medlemsstater.

Dubbelt röstande i EU-valet upphävs d v s en italienare som bor i Sverige skall inte få rösta både i Sverige och Italien.

Topdomänen, ccTLDs effektiviseras hos EU:s samtliga medlemsstater med övervakningsstrategi . Information i samband med Coronapandemin, bekämpning av arbetslösheten och 5G nätet. Genom att brodera domänen i själva flaggan i stället för symboler som Drakula och avrättningsverktyg. Med stöd av Multireligionvalsystemet skapar vi fred , skydda demokratin och utvecklas den.

Det är demokratiministerns uppgift.

Det här är De Nya Svenskarna EU-politik

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten

 

 

 

.


Frankrike blev tättbefolkat med svält och missväxt därför startade påven åtta korståg, frågan

Frankrike blev tättbefolkat med svält och missväxt därför startade påven åtta korståg, frågan är vad händer bortom Coronapandemin , handelskrig och depression ?

Kanaans land översvämmas av mjölk och honung medan Frankrike lider av att vara tättbefolkat och är drabbat av missväxt. Det finns ingen annan väg att gå än att använda svärdet i Guds tjänst. Låt tjuvar bli riddare så deklarerade påven Urban II, franskfödd och påve från den 12 mars 1088 till sin död, 29 juli 1099.

Urban II:s härstamning , retorik, där han prioriterade sitt lands intresse före Gud och de påvar som var före honom var svaga och analfabetismen gjorde att han ville lyckas.

Den syriskfödde, syrianen Johannes V, var påve från den 23 juli 685 till sin död drygt ett år senare, 2 augusti 686. Han var mest sjuk under sin korta tid som påve.

Även den andre syriskfödde och syrianska påven som inte ens kunde äta själv, Sisinnius, var påve från den 15 januari 708 till sin död, 4 februari 708., bara några veckor som påve.

Även den syriskfödde och syrianen Gregorius III, var påve från den 18 mars 731 till sin död tio år senare 28 november 741

Tre av påvarna var födda i Syrien, dessa var alltså syrianer, som också hamnade i konflikt med andra påvar vilket ledde till att deras period som påvar varade i högst några månader.

Den gregorianska påvemakten stärktes genom att kyrkorna uppmanades till mobilisering för korståg, helgonförklaring av svenskarna som Helen av Skövde och Ingrid av Skänninge där det påstås att mirakel hade inträffat. Den tyska ordern fick en politisk självständig roll.

Genom den katolska kyrkan blev Sverige en del av Europa då kungen Sverker den äldre tog emot den påvliga delegationen, bland dessa var Nikolaus sedemera påven Hadrianus IV. Sverker den äldre tog emot danska oppositionen under deras inbördeskrig och dessa flyktingar gjorde anspråk på den danska kronan vilket ledde till krig mellan Sverige och Danmark. Den konflikten avstår vi att gå in på då den var mycket komplicerad. Den svenske kungen fick kyrklig legitimitet och Sverige fick olika stift m m.

Trekungamötet, ett fredstraktat, mellan de tre nordiska länderna, Sverige, Danmark och Norge, ägde rum i Kungälv. Barfot, Inge den äldre och Ejegod med Margareta som symbol för den freden, hon kallades för Fredkulle och ingick äktenskap med Inge den äldre. Efter 370 år av krig, sedan Ansgars besök i Birka fick de äntligen fred. Efter Clemens III:s död flyttades den kristna religionens högkvarter från Hamburg-Bremen till Lund i Sverige.

Påvar i konflikt, påvar i exil.

Den franske kungen Ludvig VII införde samtidigt ett skattesystem i Europa som påven tvingades till att tillämpa. Den kungen bar själv på korset och deltog i korståget.

Påven Urban II, här kallad Den Onde, höll ett tal, synod 1095, som låg bakom alla korståg där han uppmanar till sabbat och pengar samtidigt som han uttalade en fatwa innehållande uteslutning av påven Clemens III och hans följare från kyrkan. Han nöjde sig inte med detta utan gick vidare och fördömde även Filip I av Frankrike på grund av äktenskapsbrott. För att motivera allt detta delade han ut informationsblad/ propaganda från Frankrike där han uppmande till krig, korståg, medan den andre påven Clemens III höll motsvarande synod på samma sätt. Genom detta abdikerade Urban som påve.

Därför kyrkan i Lund, Dalby kyrka, den äldsta kyrkan i Norden och S:t Clemens kyrka i Roskilde i Danmark, där ringer klockorna som förberedelse till omfattande korståg mot hedningarna.

De startade i Finland, bar på kläder med korssymbol som broderats i röd färg på bröst och rygg. Därifrån seglade de mot Miklagård, det namn som vikingarna benämnde Konstatinopel. År 1135 tvingades Finland, Estland och Småland till att blir kristna. Plundring i Småland, barbarisk tortyr, tjuveri och beslagtagning av andras egendom går parallellt med korstgågen.

Under det norska inbördeskriget mellan 1130 och 1240 delades Norge i två delar, en del styrdes av Krokrygg och den andra delen Inge I Haroldsson mellan 1136 och 1161. Kyrkorna i hela Sverige organiserades och kyrkomöte hölls i Skänninge.

Mobilisering av korståg mot Jerusalem ledde till mord på 70.000 muslimer, judar och kristna. De kunde inte skilja på vilka som var kristna eller inte.

Hade korsfararna haft tillgång till dagens vapen hade säkert flera miljoner dödats. Nu har vi Coronaepidemin vid sidan av bortglömda krig och fattigdom . Den ohållbara politik som gör det möjligt att tillverka vapen för att döda , vapenförsäljare , vapenlobbyister och vapenexport får ske i stället för att förbjudas. Det har även hänt att vapnet från regeringskansliet blivit stulet . Frågan är vad hände med det vapnet ?

Freden blir ohållbar och krigen fortsätter eller startar på nytt då det är vapnen som får tala.

Om det här är våra religioner och man ändå pryder sina kavajer med korset och svärdet som är avrättningsverktyg då har människor varken förstått sin egen religion eller historia.

För att vända på bladet så är en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem mycket nödvändigt samtidigt som man ersätter alla symboler i världens flaggor med sina egna topdomän så att blir det lättare att veta vilket land och flagga det är som vi ser i OS. VM och andra sammanhang.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grön topdomän i stället för massor med  stjärnor !

Det är demokratiministerns uppgift.

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten


DPNS skuggbudget, ett alternativ till den dolda samlingsregeringens virituella ekonomiska vårproposition 2020

De Nya Svenskarna,DPNS, menar att nuvarande styre är en samlingsregering , dvs övergång från Januaripartiern a och den tandlösa oppositionen till en dold samlingsregering.

De döda oppositionspartierna har presenterat var sin virituell skuggbudget som alternativ till den dolda samlingsregeringens som de i själva verket utgör en del av .

Den dolda samlingsregeringens partier talar till folket i form av miljarader svenska kronor , medan vi DPNSare talar till folket i form av effektiva reformer och åtgärder.

Reformer som har stor betydelse i den internationella och nationella politiken.

Bland det de fattiga ländernas internationella topdomänen, ccTLDs, d v s att flyktingars och de nyanländas arbetslöshet löses genom att de får en meningsfull sysselsättning.

De arbetslösa, även de med låg utbildning måste börja lära sig att samarbeta för att få igång sina länder ccTLds. I stället för att biståndpengarna från SIDA skickas till deras länder skall en del stanna kvar för att finansiera detta investeringsprojekt. Mozambique, .mz registration prices from kr 3267 for 1 year.

De kan inte fortsätta med att inte fritt få registera en domän för sitt eget parti, tiding eller företag under sitt land ccTLds även när de är i exilländerna .

DPNS har sedan länge presenterat denna modell. Återanvändning av resurserna .

Detta investeringsprojekt. kan jämföras med ett investeringsstöd genom programmet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig s k SSIK

Antje Jackelén, som inte tror att vi är riktigt så sekulariserade som vi själva vill tro.

Andra effektiva reformer och åtgärder är en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem så att bidrag från anonyma religiösa sekter eller länder och bidrag från skattarna gynnar alla . Genom Multireligionstödet vilket är motsavarande till partistödet motverkas de anonyma religiösa sekter eller länder som styr dessa trossamfund. Vi uppnår med detta även fred .

Det är lämpligt att i samband med firandet av den svenska flaggans dag , att den svenska flaggan vajar med .se i stället för korset.

Finansiering av någonting som inte används.

Lägg ner försvaret och överför resurserna till hälso- och sjukvården , skolan, företagande och beredskap i framtiden.

Med internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet har Sverige inte lyckats med att skapa fred och det blir ännu svårare under pågående krig, flyktingskris utan åtgärd och rasismen vid sidan av Coronaepidemin.

Hur kommer det sig då att ett parti som ägnar sig åt miljö och klimat satsar mer på försvaret än fred och hållbar utveckling ?

MP som ingår i den dolda samlingsregeringen godkänner fem miljarder kronor år 2022 och ytterligare fem miljarder kronor årligen under den resterande försvarsinriktningsperioden.

Behov av ändring av finansiering av en enorm sektor EU-diplomatiska förbindelser .

EU- diplomatisk representation begränsas från 27 * 27 till endast 27 ambassader.

En hållbarhetsmodell för hyresvärdarna /fastighetsägarna och hyresgästerna

Solenergi /solpaneler

I en fastighet med 25 lägenheteter kan hyresgästerna ta ett eget initiativ till insamling för solpaneler

Om var och en betalar 5000 kr , summan blir det en kvarts miljon kr, med ROT blir det förmånligt för alla.

Förbruknings kostnaden för en hyreslägenhet per månad

En hyresgäst betalar 63,58 öre för eldelen inklusive moms per kWh

elnätet 49,5 öre per kWh , energi skatten med 44,10 öre per kWh.

Summan blir 1,57 öre per kWh =152, 29

Förbruknings kostnaden för en lägenhet med familj per månad.

för 111 kWh per månad betalar elkunden = 174,27 kr.

Om det i huset finns 10 lägenheter med familj förbrukar de dubbelt så mycket dvs 222 kWh/t . Månadskostnaden för varje familj blir 348.54

15 lägenheter, kostnad per månad = 2284:-kr

10 lägenheter med familj, kostnad per månad = 3485 :-kr

Summan för alla lägenheter blir 5769:-kr

Det betyder att elkostnader för samtliga som bor i fastigheten är 69232:-kr per år

278000:-kr betalar hyresgästerna till elbolaget varje tre -årsperiod i elkostnader

Om varje hyresgäst samlar in 5000 som engångs belopp får de in 125000:-kr med ROT får den fastigheten drivas med solenergi .

Att förhandla med olika elbolag för en ytterligare förmåner kan fördelarna bli stora för både hyresvärden och hyresgästerna.. Att sälja tillbaka elöverskott till elbolaget kan diskuteras efter alla kalkyler beräknas och hanteras separat.

De som arbetar hemifrån under Coronaepidemin en del hyresgäster förbrukar mer än andra , andra har en egen firma eller driver egen verksamhet , nya apparater drar mycket mera ström som man inte tänke på särskilt ungdomar , förbrukningen ökar när en stor del av de boende jobbar hemifrån.

Hyresvärden har misslyckats med hållbar utveckling vad gäller solenergi och installation av solpaneler m.m.

Den omfattande solidariteten med hyresgästerna som skall visas av hyresvärderna under Covid-19 borde vara åtminstone en fri månads hyra för alla

Fatighetsägare i egenskap av Hyresvärd har misslyckats med integrationen vid val av hyresgäster.

Hyresvärderna i egenskap av arbetsgivare har misslyckags med integration vid anställning av arbetstagare

Hyresvärden har misslyckats med att få ordning på sina hyesgästers namnskyltning .

Detta kan vara en av orsakerna till ökad skjutning i olika kommuner. .

Hyresvärden motsätter sig den reform som innebär att en hyresgäst som som har bott i sin lägenhet och hos samma hyresvärd i mist 35 år vilket motsvarar flera miljoner är redan gått in på fastighetsägarens konto . Den hyresgästen föreslår vi De Nya Svenskarna få automatisk äganderätt till sin lägenhet .

Den åtgärd som håller hyresgästerna kvar i sin kommun samtidigt som andra uppmuntras till

att fortsätta bo kvar i sina lägenheter som investeringsmål. Den också minska efterfrågan på bostäder i hela landet .

Hyresvärdarna får på det sättet flera skötsamma hyresgäster .

Återinföra

 • Hund/katt-och även orm-vilskatt dvs skatt på vilda djur. djur kan utgöra risk för spridning av smitta .borde avlägsnas till en special plats som kennelklubb, eller på Skansen . En solidaritet med andra som allergiker med flera borde visas av hundsägare .Alla hundägare

- Fastighetesskatt,

De Nya Svenskarna rekommenderas slutligen att följa svenska myndigheternas råd om Covid-19

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten

 


Giljotin & Korset som ett avrättningsverktyg

Giljotin som avrättningsverktyg användes senare d v s , efter Jesus, vid avvrättning av den franske kungen Ludvig XVI och andra politiker vilket ledde till att dödsstraffmotståndare började organisera sig bl a i Amnesty International , AI, vilket ledde till reformer som avvecklade giljotin som man kan hitta rester av på museum , och upphävandet av dödsstraffet. Avrättningsverktyg som fortfarande används bl a i form av giftinjektioner, engagerar fortfarande AI-medlemmar med både kristna och icke kristna mot dödsstraff . Röda Korset , RK och kristna politiker i EU- parlamentet är också motståndare till dödsstraffet.

 

 Tidigare vid avrättningen av Jesus, som även kallas för Issa i andra religioner, genomfördes dödsstraff i form av korsfästning och då användes korset som avrättningsverktyg .

Frågan är hur det kommer sig att korset omvandlats från ett avrättningsverktyg till ett humant vektyg som både religiösa kristna , AI, som kristna politiker är stolta över och att det till och med är den statens symbol som pryder den vajande svenska flaggan och övriga nordiska länders flaggor.

Nordiska ländernas intresse för Jerusalem

Det som underlättade för svenskarna och norrmännen att ingå i korståget var att de var duktiga båtbyggare och därför mobliserade de sig och anslöt sig till sina fiender romarna i krig mot Jerusalem . Efter att de begått blodbad placerade de korset där blodbadet begåtts och avslutade med att ett ett minnesmonument gjordes till minnet av Astrids man som deltog i striden, där skrev de med runskrift.

Multireligionvalsystemet är en revolution mot religionerna .

En sådan jämförelse av avrättningsverktyg kanske kan ogillas av de kristna dödsstraffmotståndarna som är medlemmar i AI, kristna som arbetar i Röda Korset samt kristna politiker i EU- parlamentet.

Länderna är i praktiken välrustade för krig men inte mot Coronaepidemin som dödat hundraåttatusen människor och cirka 900 bara i Sverige..

Lika bra att avveckla NATO i sin helhet om den organisationen inte kan stå emot , göra motstånd mot Coronaepidemin och försvara oss så att de enorma resurser som NATO förfogar över överförs till hälsovård och utrustning för sjukvården.

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten


Varför har Gud övergivit mig ? Varför har Gud övergivit oss ?

Det hörs ritualer från kyrkor, moskéer synagogor och templel, Gud förlåter oss för våra synder , Gud övger oss inte !

Påven , ärkebiskopar, imamer, buddister och rabiner avråder troende och andera som har förlorat en anhörig eller befinner sig I kris att komma I närheten av dem då de själva är rädda för att bli smittade.

 

Politikerna i karantän med flaggan med korset fastsatta på sina ksvajer som skydd mot det onda , undergång , Gud gör det inte möjligt !

Riksdagen som folkets företrädare och lagstiftare får begränsad närvaro medan regeringen tilldelas större befogenheter .Det har hänt motsvarande i två fall , när det efter valet 2014 träffades en s k D-överenskommelse och senare efter nästa val ingick J-överenskommelsen . Regeringchefen grips plötsligt av storhetsvansinne som andra presidenter vilka Sverige kritiserar. , Han börjar framträda ensam och hålla tal till nationen med flaggan fastsatt på sin kavaj. Andra vill skydda hela ansiktet som att införa Niqab . Protesten mot slöjförbudet har tystnat.

Hjälp oss, hjälp oss !

Lagrådet hinner inte med de av regeringen hastigt framtagna lagförslag från Gymnasielagen till Coronalagen , Hammurabis lagar som blev en del av GT , från öga för öga och tand för tand som både judar och muslimer följer och tillämpar. Flyktingar som har flytt från diktaturer och lämnat sina länder lämnas bortglömda under den rådande coronaepidemin , diktatoriska fasoner börjar tillämpas i smyg , statsråden och oppositionen omvandlas till lydsvenar , det råder totalt tyshet . Parlamenten i Eu-länderna börjar ge ifrån sig delar av sin makt till sina regeringar Diktaturer kan återuppstå , GUD GÖR DET INTE MÖJLIGT

Den ena partiledaren efter den andra framträder plötsligt i SVT och erbjuder miljoner eller miljarder kronor för sitt egna lösningsförslag men de vill inte vara med och ta ansvar för Sverige, de har valt att stå utanför regeringen liknande fladdermöss som bara hör rösterna .

Alla världens regeringar borde ha bildat var sin tillfällig samlingsregering under rådande coronaepidemi som kan drabba vem som helst , flyktingar och icke flyktingar och sluta med informastionkrig !

Under rådande Coronaepidemi har en del från Sverige klagat på bristande på information trots att Sverige har väl fungerande topdomän och ett väl fungerande internet där man hittar massvis med information . Frågan är hur upplever flyktingar och de fattiga befolkningar den hjälp och stöd de får när det gäller tillgång till rent vatten medicinsk utrustning och informationsflöde i länder med icke fungerande topdomän, ccTLDs

Samlingsregeringar , en fungerande topdomän som ersätter de symboler de har på sina flaggor och och införande av ett multireligionvalsystem och att dela upp de stora länderna med mycket stor befolkning i små suveräna stater utgör lösningen på alla problem.

Krig utgör ett hot mot miljö och mänskligheten

 


Nationernas krig mot viruset samtidigt som trossamfunden är oeniga om vilken begravningsmetod som skall tillämpas

Världen befinner sig just nu i utomobligatoriska förhållanden , Pandomi med många dödsfall .

 

Under den pågående kampen mot det dödliga viruset , Coronapandomin , upptäckte nationerna att de inte har någon nytta av sitt försvar och de utrustningar som de har investerat i och som äter upp resurserna .

Därför är det nödvändigt att lägga ned försvaret då nationerna inte har någon nytta av det och att resurserna behöver överföras till sjukvården .

Sverige har lägst antal intensivvårdplatser och isoleringar .

När två stater stoppar allt flyg samtidigt som tusentals anställda sägs upp så att alla resor stoppas så kan nationerna även vidta likadana åtgärder vad gäller försvaret.

Eftersom viruset drabbar alla företag , skolor och idrottsplatser borde regeringen ombildas så att Sverige får en samlingsregering så att L,C och M ingår med varsin statsrådspost.

Alla nationer borde bilda samlingsregeringar så att de är överens om hur en så sådan regering står enig och kraftfull vid kriser som den som nu råder.

Det omfattande krispaketet med 300 miljarder som en nödåtgärd som presenterades av finansministern för att rädda svenska jobb och företag kan tas från försvaret och inte som ett lån eller tas i form av skatter

Att regeringen broderar flaggor med en religiös symbol till sina statsråd kan verka som att riksdagspartierna vill visa det svenska folket att de är eniga eller att viruset kan skrämmas bort genom att man bär korset . Det har vid de två presskonferenserna visat sig att inget annat statsråd eller ingen annan G-direktör har någon annan religion än kristendom .

Detta kan tolkas som ett närmande till SD. Därför arbetar De Nya Svenskarna med en flaggmodell som representerar alla religioner vilket är en flagga med .SE i stället för en religiös symbol. Inte bara i Sverige , nordiska länder och EU utan alla nationer.

Nationerna och deras trossamfund är inte heller eniga om ett gemensamt begravningssätt .

 • Kremering

 • Jordbegravning

 • Frystorkning

De som dör under olika omständigheter i de nordiska länderna på grund av viruset kan vara ,turist , flykting, jobbsökande eller för att hälsa på sina släktingar eller av något annat skäl befinner sig i landet kan bli bortglömda eller får ingen hjälp . Nationerna har inte heller någon gemensam lösning på detta som kan underlätta för deras släktingar att flyga för att hämta hem sina döda anhöriga.. Flyktingarnas öde vid gränserna , andra i fängekse eller arrest hur hanterar men dessa?

De tre effektiva åtgärder som #De Nya Svenskarna lyfter fram är bildande av en samlingregering, byte av religiösa eller andra symboler i nationernas flaggor till sina topdomän i stället samt ersätta kyrkovalet med ett #Multireligionvalsystem . Under tiden skall man arbeta för att stoppa krigen.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Mitt parti med ungdomsförbund och kvinnoförbund deltar i kyrkovalet men inte jag .

Så motiverar förmodligen de 34 riksdagsedamöterna nedan som inte deltar i kyrkovalet samtidigt som de inte undrar med vilka pengar riksdagspartierna finansierar kyrkovalets valrörelse..

Kayhan, Sultan (S)

Manouchi, Noria (M )

Dadgostar, Nooshi (V)

Acketoft, Tina (L)

Ali-Elmi, Leila (MP)

Burwick, Marlene (S)

Aranda, Clara (SD)

Antoni, Helena (M )

Avci, Gulan (L)

Bladelius, Yasmine (S )

Coenraads, Åsa (M)

Delgado Varas, Lorena (V)

Eriksson, Yasmine (SD)

Fazelian, Aylin (S )

Gille, Sara (SD)

Güclü Hedin, Roza (S)

Kakabaveh, Amineh , tidigare V eller politisk vilde

Quensel, Charlotte (SD)

Redar, Lawen (S)

Weidby, Ciczie (V)

Teimouri, Arman (L)

Esbati, Ali (V)

Bali, Hanif (M)

El-Haj, Jamal (S)

Haddou, Tony (V

Haddad, Roger (L)

Jallow, Momodou Malcolm (V)

Hannah, Robert (L)

Karapet, Arin (M)

Köse, Serkan (S)

Riazat, Daniel (V)

Omanovic, Jasenko (S)

Adan, Amir ( M)

Dennis Dioukarev (SD)

De andra 315 riksdagsedamöterna av 349 är indelade i ytterligare tre grupperingar

 1. De som deltar , röstar i kyrkovalet

 2. De som har lämnat svenska kyrkan och inte får rösta

3) De protestantiska riksdagsledamöterna som deltar i kyrkovalet har rösträtt som de kan avstå från

Problemet är att riksdagen som De Nya Svenskarna kommit fram till är att riksdagen med sina 349 mandat är delad i två klyftor , de ledamöter som har rösträtt i kyrkovalet, och de ledamöter som tillhör ett annat trossamfund dvs buddist, hindu, jude , katolik eller muslim som inte har samma rätt.

 • Detta kan bero på att de inte lyckas övertala sina religiösa ledare att det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och därför borde arrangera likadana val .

 • Alternativet är att de får vara lediga från riksdagen medan de andra ledamöterna som har rösträtt engagerat sig i något annat än vad det svenska folket har givit dem uppdrag för..

 • Eller att de förmodligen inte har reflekterat över detta därför att de saknar denna rösträtt som gör att riksdagen inte är jämställd som folkets företrädare .

Frågan är om riksdagspartierna är eniga om

Att kyrkan och staten gick skilda vägar för 20 år sedan ,

Att religionen inte skall blanda sig i politiken ,

Att politikerna endast skall ägna sig åt sitt uppdrag som de fick av svenska folket,

Att partistödet ges för att främja demokratin och det skall inte vara beroende av anonyma källor som påverkar deras politik och att partistödet inte skall finansiera kyrkovalrörelsen

Att religionsfriheten är en grundbult i vår demokrati. Det innebär att demokratin har givit oss religionsfrihet .

Den protetantiska kyrkan har därför infört demokrati i form av kyrkoval men inte andra trossamfund vars medlemmar har flytt från diktaturer och krig .

Nu till frågan gällande de som tillhör ett annat trossamfund än protestan‫tism;

vill ni vara med och utveckla demokrati genom att du också inför ett likadant val inom din religion . En gemensam benämning för alla val skall vara ett Multireligionvalsystem . Detta innebär en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem som en konfliktlösningsmodell

som skall presenteras som ett FN-rollspel.

Det som underlättar denna övergång är att de flesta nordiska länder redan har kyrkoval .

 

De Nya Svenskarna

En konfliktlösningsmodell som skall tillämpas i form av FN-rollspel.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Den Internationella kvinnodagen och ökad kvinnomakt för både infödda och invandrarkvinnor

 Kan en kvinnlig partiledare med invandrarbakgrund eller en infödd svenska bli statsminster utan att tiilhöra svenska kyrkan ?

Utan tvekan den kvinnorösträtt som infördes i Sverige 1921 då den 24 maj 1919 beslutades att införa allmän rösträtt för kvinnor ,var resultat av en en lång kamp , frågan är vad har de kvinnor med invandrarbakgrund som fått rösträtt utan kamp bidragit med för en utveckling av demokrati, fred och miljö då det finns ett starkt samband mellan dessa., Vi De Nya Svenskarna kallar detta för FDU, Fred, Demokrati och Hållbar utveckling, vilket vilar på ett Multireligionvalsystem , en effektiv konfliktlösningsmodell?

Jämställdhet i utveckling av demokrati och bidrag till fred borde vara lika stor både hos män och kvinnor , hos buddister , hinduer, judar, kristna och muslimer . Då det bara är den demokrati som vi vill utveckla som har givit oss religionsfrihet . En omvänd jämställdhet utvecklas.

Finns det något samband mellan olösta flyktingskriser , olösta tiggeriproblem och ökad rasism .?

 • Tiggeriet som fällde FI ur EU-parlamentet och ett förlorat mandat ledde till att SD fick ökat stöd d v s tiggeriet ökade under FI:s mandat vilket innebar att det olösta kvinnotiggeriet i hela EU ledde till att främlingsfientliga element organiserade sig politiskt , fick makt och pengar som möjliggjorde för SD att resa till grekisk-turkiska gränsen för att dela ut flygblad . Romerna kan driva en egen kamp för självstyre genom att organisera sig politiskt och på det sättet kan de hävda sin rätt.

  Eftersom de kvinnor som sitter och tigger hela dagarna, oavsett väder och smitta inte har tillgång till att sköta sin hygien löper dessa kvinnor stor risk för att bli smittade då många händer är inblandade.

Den ökade kvinnomakten skall tillsammans med den manliga , jämställdhet, användes till att lösa konkreta problem, från ohållbar politik till hållbar politik som nästa generations politiker kan använda som referens .

Den kvinnliga rösträtten, liksom den allmänna rösträtten som gav kvinnor med invandrarbakgrund automatisk rösträtt utan kamp har bara arrangerat få fall av folkomröstning, kvinnotiggeriet har ökat , EU stänger sina gränser mot kvinnor och barn som flyr kriget samtidigt som främlingsfientligeten ökat .

Kvinnor med ökad makt , frihet , yttrandefrihet och möjlighet kan faktiskt skapa fred .

Religionsfriheten är en grundbult i vår demokrati. Det innebär att demokratin har givit oss religionsfrihet .

Den protetantiska kyrkan har därför infört demokrati i form av kyrkoval .

Problemet är att riksdagen som har 349 mandat är delad i två klyftor , de ledamöter som har rösträtt i kyrkovalet, bl a kvinnor, och andra kvinnliga ledamöter som tillhör ett annat trossamfund inte har samma rätt.

Mitt parti deltar i kyrkovalet men inte jag säger t ex de kvinnliga riksdagsedamöterna nedan som inte deltar i kyrkovalet

Kayhan, Sultan (S)

Manouchi, Noria (M )

Dadgostar, Nooshi (V)

Acketoft, Tina (L)

Ali-Elmi, Leila (MP)

Burwick, Marlene (S)

Aranda, Clara (SD)

Antoni, Helena (M )

Avci, Gulan (L)

Bladelius, Yasmine (S )

Coenraads, Åsa (M)

Delgado Varas, Lorena (V)

Eriksson, Yasmine (SD)

Fazelian, Aylin (S )

Gille, Sara (SD)

Güclü Hedin, Roza (S)

Kakabaveh, Amineh , tidigare V eller politisk vilde

Quensel, Charlotte (SD)

Redar, Lawen (S)

Weidby, Ciczie (V)

- Eller på grund av att de tillhör ett annat trossamfund , buddist, hindu, jude , katolik ,muslim och inte kan delta I kyrkovalet på grund av religiösa skäl.

 • Alternativt att de inte lyckas övertala sina religiösa ledare att det är demokratin som har givit oss religionsfrihet och därför borde arrangera likadana val .

 • En tredje orsak är att de får vara lediga från riksdagen medan de andra ledamöterna som har rösträtt engagerat sig i något annat än vad det svenska folket har givit dem uppdrag för..

 • förmodligen har de inte reflekterat över detta därför att de saknar denna rösträtt som gör att riksdagen inte är jämställd som folkets företrädare .

De protestantiska riksdagsledamöterna som deltar i kyrkovalet har rösträtt som de kan avstå från , en del kan har lämnat den svenska kyrkan .

Nu till frågan gällande kvinnor som tillhör ett annat trossamfund än protestan‫tism; vill du vara med och utveckla demokrati genom att du också inför ett likadant val inom din religion . En gemensam benämning för all val skall vara Multireligionvalsystem .

Detta innebär en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem som en konfliktlösningsmodell

som skall presenteras som ett FN-rollspel.

Det som underlättar denna övergång är att de flesta nordiska länder redan har kyrkoval .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten 


EU med Grekland och Turkiet osolidaritet med flyktingarna fördöms !

En syrisk migrant sköts i halsen  av grekisk gränskontroll .

Vad egentligen handlar detta egentligen om , låt oss förstå det, göra det lättbegripligt så att medborgarna undviker tolkning av det osolidariska med de mest utsatta flyktingarna så att man kan undvika tolkningen som stöd till rasism och främlingsfientlighet.som sprids i EU .

EU måste tänka på att de flesta medlemsländerna har medborgare som själva var flyktingar , många av dessa har fått sina rättigheter utan kamp i någon stat som respekterar de mänskliga rättigheterna och följer flyktingkonventionen.

Dessutom nazismen och rasismen får mera makt och stöd än flyktingarna om de nuvarande flyktingarna inte får stöd och solidaritet från de gamla flyktingarna som avses ovan . Särskilt när regeringarna har ministrar som varit flyktingar eller barn till flyktingar .

Den osolidariska asyl & flyktingspolitiken gynnar de länder som startat krig samtidigt som de motsättaer sig att ta emot flyktingar . Plundring av egendom , upprättelse för folket som drabbats , förstörelse av deras infrastruktur som utsatts för krig och krigsförbrytare är mycket ett viktigt steg för fred för de länder som utsatts för det.

Hur kommer det sig att svensk massmedia som SVT & TV4 visar de amerikaner som röstar i amerikanska valet i Sverige men inte de som deltog i det israeliska valet .Är det mer känsligt ? Om SVT & TV4 intresserar sig för hur demokratin fungerar i ett land måste de rimligtvis också visa intresse för fred så att flyktingarna varken behöver fly eller utsättas för förtryck särskilt av de länder som hävdar att de har en fungerande demokrati.

Det har blivit svårt att skilja mellan de diktaturiskt styrda länderna och de demokratiskt styrda länderna då alla arrangerar något slags val . Det är svårt att skilja mellan en rättsstat och länder som inte följer rättstatsprincipen då det finns poliser som ska skydda staten och dess medborgare själva utsätter invandrare för diskriminering, kränkning och förnedring utan att någon polis blir straffad.

När en svensk bostadsrättsförening , en förening som bygger på demokratiska principar sätter upp ett staket med taggtråd så att andra barn med invandrarbakgrund hindras från att nyttja samma lekplats som barnen på den andra sidan av staketet som exempelvis I en stadsdel i Göteborg., detta liknar taggtråd som finns runt svenska fängelser eller den israeliska muren.

Vi vill också utesluta att det inte är pengarna som avgör vem som vinner valet som gynnar krig, ockupation och bosättningarna.

Ja, vi ställer frågan till det svenska folket , om ni får välja mellan att kriga om en bok som inte många begriper sig på och mellan en stav som kan åstadkomma mirakler , vad skulle ni kriga för ?

Här syftar vi på Moses stav och Taorat som David krigade mot Goliat som prästerna hävdar

Var finns Moses stav som enligt prästerna är grunden till judedomen och kristendomen som är orsak till dagens konflikter som har pågått i över 70 år. Hur kommer det sig att varken prästerna eller arkeologerna har intresserat sig för att försöka hitta Moses stav när Faraoernas ben kunde hittas, de som lade grunden för pyramiderna och Egyptens turism .

Tänk på att varje israeliskt val och de israeliska väljarnas beteende samt rapportering om det valet utifrån som t ex gällande finansiering och utlandsväljare som kan avgöra om krig eller fred .Ett Multireligionvalsystem är ett måste för att uppnå fred i hela området .

För att undvika taggtråd och isolering eller diskriminering av olika folkgrupper och för att skapa balans på bostadsmarknaden , för att få jämlikhet mellan de som kan låna flera miljoner på banken och de som inte har samma möjlighet bland invandrare och gamla. De Nya Svenskarna presenterar en modell som utgör en viktig del av bostadspolitiken nämligen att den som har bott i sin bostad hos samma hyresvärd över 30 år automatiskt får äganderätt till sin lägenhet .Då alla taggtrådsstaket jämnats med marken får folk leva i harmoni i ett öppet och solidariskt samhälle .

Tiggeriet som sprider sig i hela Europa är slaveri som bara kan lösas genom att romerna får självstyre i Rumänien eller Bulgarien . EU måste ägna sig åt att lösa problem och inte hålla på med ohållbar politik.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Bostadspolitik, en reform som glädjer många pensionärer m fl

Det andra medborgar & Eu- initiativet som riksdagpartierna ogillade

Den modell som innebär att de som har bot i sin lägenhet med samma fastighetsägare/hyresvärd under minst 35 år och inte har andra lägenhetskontrakt d v s inte har två lägenheter samtidigt., automatisk får äganderätten till sin lägenhet . Den typ av äganderättens inom bostadspolitiken regleras av Jordabalken, JB och får ärvas enligt Ärvdabalk , ÄB. sk Esau-arv.

Med tanke på att hyresvärdern redan har fått flera miljoner av en enda hyresgäst under den tiden

Med tanke på att vid renovering höjs hyran ordentligt och att hyresvärden inte redovisar värdet av lös resp det som betraktas fast egendom , förbrukningsmeterial , avskrivningsvärde , motsvarande . Det ingår i dödsboet alternativt ett skrotvärde . Här anlitas en värderingsman innan renoveringen äger rum.

Vad är det för värde då som vi syftar på ?

En gammal gas eller elspis , kyls & frys , skjutdörr med glas , persienner dörrar, lås, polislås, metall , fönster , marmor , heltäckande mattor, parkettgolv , gamla tapeter, kranar, badkar, duschväggar, element , handfat, diskbänk, fläkt , elledning m.m . Dessa kan hamna i Afrika för att sedan säljas till högre pris på den svarta marknaden . En del kan vara skadliga för miljön om detta sker utan kontroll från värderingsmannen och hyresvärdarna.

Fastighetsägare saknar solceller på sina fastigheters tak eller vindkraft som gynnar hyresgästerna och miljön .

Staten som betalar dålig pension samtidigt som de givit hyresvärdarna frihet för hyreshöjning å ena sidan och hotet från Kronofogden och inkassobolagen agerar snabbt vid avhysning å andra sidan . Dessa gör att hyresgästen rättigheter b la de miljoner som hyresvärden fått av denna gått förlorad. Hyresnämnden kan inte hjälpa i sådana fall inte heller hyresgästföreningar som saknar förmåga att driva en sådana åtgärd..

Staten som motsätter sig den reformen av äganderätt går däremot in i stället och betalar ut en ersättning , en form av bidrag, bostadsbidrag eller bostadstillägg .

Margareta som bor i Västerbotten , byn Vilhelmina , är numera pensionär , har bott i sin lägenhet i 35 år och hos samma fastighetsägare/hyresvärd . Margareta har alltid betalat sin hyra i god tid. Hon har betalat sammanlagt över 3 miljoner svenska kr till samma hyresvärd. Dessutom hon har jobbat hela sitt liv och betalat skatt .Trots detta har hyresvärden å ena sida makt att genom krfm avhysa henne vid åberopande dröjning eller resterande hyresskulder och andra sida har hyresvärlden makt att höja hyran kontinuerligt som kommer att göra det svårare för Margreta att betala den höga hyran vid den låga pensionen och begränsning i bostadstillägget. Detta drabbar även de som ligger på gränsen d v s under 20.tkr. 

Margareta kan också drabbas bland annat av en extern händelse såsom att flera vill överge kommunen på grund av nedskärning och de som representerar staten hänvisar till nätet /Internet men inte riksdagen , fackföreningar, humanorganisationer och riksdagspartiernas lokaler , allt annat kommer att flyttas på nätet . Samtidigt som kontantbetalningen begränsas eller försvinner .Byn som Margreta föddes och är uppvuxen i kommer att dö ut . Margareta kan därför bli tvungen att flytta som alla andra .

För att hindra detta och få folk att stanna i sina bostäder och kommun, få de genom den reformen möjlighet att överta sin lägenhet enligt villkoren ovan samtidigt samtidigt som efterfrågan på bostäder minskar . De som uppfyller kraven som ovan kan vara mellan 5-10% av svenska befolkningen som kan stanna kvar i sin kommun med ett tryggt boende/bostad.

Staten slipper betala både bostadsbidrag och bostadstillägg till de 5-10 % av kommunens invånare som uppfyller villkoren.

Hur ser fastighetsägaren/hyresvärden och dessa fastighetsägareföreningar på detta ?

Fastighetsägare har å andra sidan gynnat de som är bra hyresgäster och på det sättet kan andra hyresgäster uppmuntras att göra likadant som investering inte bara för sig själv även till nästa generation.

Slipper protester från en del hyresgäster , minskat ansvar för renovering och hyreshöjning för dessa lägenheter .

Fastighetsägare/hyresvärdar kan kompenseras för eventuell förlust av staten .

Bostadsbidrag eller tillägg de får ändå bidrag , jmf med barnbidrag till rika föräldrar.

Denna reform möjliggör för Margareta och andra att överta äganderätten till sin bostad.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


Hvad vill Skavlan få veta av en kvinna vars man är en misstänkt krigsförbrytare ?

Barnkorståg, korståg mot en kvinna , Hvad vill Skavlan få veta av en kvinna vars man är en anklagad  krigsförbrytare ?

 Hustrurna & krig

 

 

  Kunde kvinnorna som är gifta med en president eller premiärminister sagt nej till krig eller haft möjlighet att förhindra krig såsom den syriske presidentens fru, Gorge Bushs och Tomy Blair s fru.

Valet mellan krig och separation , valet mellan att hellre avgå än att starta krig .

I Burma valde den fredsnobelpristagaren Aung San Suu Kyi vars fall hela Amnesty International var engagerat i då när generalerna utsatte henne för förföljelse , fängelse och kommunarrest sedan försvarade hon generalernas mord och förföljelse av minoriteten Rugundafolket hellre än att avgå och på nytt hamna i exil än att stödja generalerna.

De två misstänkta krigsförbytare som startade kriget mot Irak valdes av folket och avsattes av folket. Den ene blev president genom överklagande till USA:s Högsta domstol . Den fredsnobelpristagaren Al Gore skulle däremot ha vunnit valet . Dessutom han framträdde ofta inte ensam som andra utan ibland med hela sin familj som stöd som förmyndare. Trots detta fick han ändå starta krig . Ett par månader efter hans val inträffade 11 september 2001.som ledde till att presidentens viktigaste stora stad hamnade i ruiner med många döda. Fruarna får å ena sidan inte blanda sig i politiken å andra sidan står de vid sidan av sina män när de håller tal . På samma sätt som far och son blev presidenter som vilka båda två startade kig i Mellanöstern. Bill Clintons fru var nära att bli den första amerikanska kvinnliga presidenten . Detta innebär att fruarna hade en dold makt och om den syriske presidenten inte kan avsättas av folket är frågan om presidentens fru kan acceptera det lidande som hennes folk levt i under snart 9 år ?

Den andre för krigsförbrytelse anklagade presidenten vars fru är gäst hos Skavlan var en statsminister vilken avsattes av sitt folk eller ersattes med Gordon Brown., lämnade efter sig en stor förödelse i ett land med en civilisation sedan 3000 år före vår tidräkning d v s 2114 år innan kung Alfred den store av Wessex som år 886 grundlade England . Dessutom ledde hans krig till instabilitet som Brexit och Brexitflyktingar, de britter som har flytt till följd av Brexit och numera konkurrerar med andra flyktingar som flyr från krig. .

Kan de nordiska kvinnliga politikerna med ett politiskt uppdrag i EU , FN eller som ambassadörer avstå från att vid sina bord ha de nordiska flaggorna med kors på som symboliserar krig och påminner oss om krig , blod och dödande. Vad är en lämplig symbol att ha på de nordiska flaggorna som kan representera alla?

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Medborgar & Eu- initiativ som riksdagpartierna avfärdat

Samband mellan topdomänen ,ccTLDs , fatttigdomen och arbetslösheten

En meningsfull sysselsättning för nyanlända / invandrare , en förbredelse i exil

En investering som får fart på ditt lands återuppbyggande efter diktatorns fall arbetsmarknadspolitik med åtgärder som ger flyktingar/invandare en meningsfull sysselsättning å ena sidan och å andra sidan gynnar både de länder som nyanlända /invandrare kommer från och de länder som sökt skydd i.samtidigt som biståndet effektiviseras och samarbetet med infödda svenskar blir bättre .

Vad som gör att det fattiga länderna som de flesta flyktingar/ inavandrae kom från trots bistånd inte har fungerande topdomän ,ccTLDs. som den svenska topdomänen .se.

Att skapa eller bidra till två olika IT-system ska fortsätta trots bistånd , den ena väl fungerande och stabil It- infrastruktur vilar på topdomän som i-länderna har , och de fattiga länderna som de flesta flyktingar kommer från trots bistånd saknar en fungerande it-infrastruktur dvs en död ccTLDs,

Bangaladesh och Burma två biståndsberoende länder saknar en fungerande ccTLDs .

SIDA som bland de biståndsorganisationer som ger bistånd till de här länderna , saknar kunskap om ccTLDs, betydelse dessutom ligger organisationen i fel område i en enorm lyxbyggnad på Valhallavägen , Östermalm. Den bästa placeringen skulle vara i Järfälla där de flesta flyktingarna kommer ifrån , nära till Arlanda , bra för miljön , billigare att driva , lättare för flyktingar/ invandrare att få kontakt med svenskarna och organisationen , kanske flera med invandrabakgrund kan få arbete där, mångfald .

Det skulle inte vara någon svårighet för personalen med avancerad utrustning som Iphone och Ipad och bärbar Mac, datorer söker information om varje land ccTLDs som SIDA ger bistånd till. Särskilt när De Nya Svenskarna mejlade initiativet och även vid ett besök förklarat vikten och sambandet för några ansvariga och anställda.

Ett enormt kapital av personal som springer med sina IPAD och Iphone mellan olika våningar saknar kunskap om ccTLDs, Även docenter /föreläsare i nationalekonomi vid Stockholms universitet saknar kunskap om ccTLD s.

Ännu värre när en docent i national konomi som har undervisat flera generationer ekonomer saknar kunskap , samband och betydelse av ccTLDs.

När de saknar kunskap , samband och betydelse av ccTLDs. från de länder som ger bistånd å ena sidan och att de som styr i de fattiga länderna som tar emot bistånd inte prioriterar sin ccTLDs. Detta gör att fattigdomen och arbetslösheten fortsätter på samma nivå eller ökar kanske i samband med befolkningsökning .

Under diktaturens styre och sedan under pågående krig , tex arabiska våren där flera länder är i krig , folk som flyr från de här länderna saknar kunskap om ccTLDs och dess betydelse och och även samband...

 

Ytterligare problem som folket upplever att de IT-bolag som landets ccTLDs har delegerats till är utländska bolag med mål att maximera sin vinst där det inte råder fri konkurrens som Yemen kostar det 5000:- femtusen svensk kr att registrera .ye under Internetcountry codetop-level domain (ccTLD) for Yemen. Ytterligare fakta är de religösa länder som motsätter sig ett fritt Internet att vara tillgängligt för alla medborgare till ett rimligt pris . Det är inte heller lätt att registrera någon domän direkt under landet ccTLDs då det är svåra krav och säkerhetskravet är ganska svårt att uppfylla

Trots diktaturer, krig , religiösa styren kan faktisk flyktingar driva sitt eget lands ccTLDs från exil på samma sätt som Sverige driver NU.

Många med invandrarbakgrund som har bolag i Sverige i olika former har registrerat sin verksamhet direkt under den svenska ccTLDs .se till ett rimligt pris och utan svårighet , ,

Många med invandrarbakgrund har rösträtt och det är lätt att hitta information om varje parti de vill rösta på genom bara gå på deras hemsida som är registrerad direkt under .se .

#ccTLDs är en del av demokratin och friheten därför är det viktigt vid åteuppbyggnaden efter diktaturens fall eller fred se till att förbereda övergången redan i exil genom att bilda en grupp som har företroende att bilda ett IT-bolag , få ditt lands ccTLDs delegerat till er och samma sak gör andra från andra länder . Så att ni kan

 1. bilda övergångs partier direkt under ditt lands ccTLDs , likaså tidning m.m

 2. Kom ihåg att en domännamn kan vara ovärderligt så att om den säljs på offentliga akutionen kan värderas till över en halv miljard .

 3. Genom det It-bolaget kan ni lösa arbetslösheten bland era landsmän som flyktingar bl a.

 4. När ni börjar samarbeta skapar ni fred samtidigt som ni utövar demokrati så att andra från samma land gör likadant I ett annt län eller land.

Sedan du har begripit problemet genom att ha gått igenom denna problemanalys blir det din uppgift att sätta igång med projekt för återuppbyggnad, då sätter du omedelbart igång en diskussion med dina landsmän i exil samla dina landsmän i exil och genom demokratiska metoder få flera diskussioner att utvecklas till ett freds och demokratiprojekt .

Sedan kontaktar SIDA, AF , SDN . Du tänker slå två flugor i en smäll , lösa arbetslösheten med en meningsfull sysselsättning samtidigt som du får igång ditt landets ccTLDs.

SIDA , arbetsförmedlingen och stadsdelarna skall vara med från start. Samma process gäller för andra flyktingar, nyanlända och invandrare.#it- grupp för en grön IT infrastruktur .Genom satsing på solceller får länderna tillgång till el försörjning så att alla serverhallar drivs med en förnybar energi.

Bildar It- grupp, It bolag

Varje It-grupp som kommer från samma land bildar ett it- bolag liknande loopia.se . www.loopia.se. En gemensam styrelse för alla It-grupper bildas.

Den har till uppgift att fullfölja , granska och förbättra så att hemlandets ccTLDs fungerar och är tillgänglig för alla, fri att registreras till ett rimligt pris och att internetet fungerar och är tillgängligt för alla medborgare. 

Finansiering

Biståndet från SIDA överförs till IT-bolagen . Genom skattemyndigheten har man kontroll . Varje it-bolags utrustning och lönerna finansieras genom biståndspengarna .När det går bra för bolagen upphör SIDAs finansiering till dessa it-bolag.

IT-bolagets styrelse lyder under den gemensamma styrelsen för alla It-grupper

It- bolaget registreras i Sverige och följer de svenska reglerna. I varje styrelse väljs en från varje minioritet  så att en rimlig mångfald och jämställdhet mellan män och kvinnor råder . En meningsfull sysselsättning

Krav : Vad som krävs av dig

Delta med vilja till fred och samarbete

#Fred

Du intygar att du  kommer överens med dina landsmän i exil om att du aldrig kommer att kriga mer , ett liv i fred och i broderskap och systerskap och respekt för alla  minoriteters rättigheter såsom rätten att bryta sig ur som en självständig stat. Du följer och tillämpar de demokratiska spelreglerna.

#Demokratin

Det  är demokratin som har givit alla trossamfund religionfrihet  . Det är därför alla trossamfund som uttnyttjar denna rättighet måste införa demokrati i sin religionsutövning. konfliktösning.

Miljömodellen för demokratin , demokratin från terori till praktik med Multireligionvalsystem som grund.

Du skriver under  detta medborgar o  Eu- initiativ

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


En förändring i världspolitiken bör vara en ungdomens riksdag som ska arbeta för att nästa

En förändring i världspolitiken bör vara en ungdomens riksdag som ska arbeta för att nästa generation får uppleva och utveckla. densamma .

En långvarig religiös konflikt med lättillgängliga avancerade vapen under en lång och ohållbar politik .

Den långa konflikten har blivit mer komplicerad att lösa med den s k nya världsordningen som skapades till följd av 11 september 2001 och som De Nya Svenskarna avstår från !

Vapentillverkare & Tobakstillverkarens , ett privat bolag & statligt bolag har de gemensamt ansvar för miljö och klimatet. ?

Kontantlös samhälle eller vapenfritt samhälle , vilka prioriterar ungdomens riksdag

Brexitflyktingar och flyktingar som flyr för sina liv , vilka ska prioriteras

Vi har två världsordningar, Costa Rica som står i en klass för sig då landet har avskaffat sin armé och som vill bli det första koldioxidneutrala landet i världen , medan de övriga länderna halkar efter och satsar på sin armé bland dessa Norge som delar ut Nobels fredspris samtidigt som landet är aktiv medlem i Nato men inte medlem i EU !

Vilken världsordning vill ni arbeta för ?

Några av er som deltagit i ungdomens riksdag har säkert någon förälder som har flytt på grund av krig, diktatorer, kränkning av de mänskliga rättigheterna, tortyr, ockupation eller av någon annan orsak .

Era far och-morföräldrar fick uppleva denna konflikt , era föräldrar fick uppleva den och ni upplever den, de som har arrangerat ungdomens riksdag har fått uppleva och nuvarande riksdag upplever denna, de som arrangerade FN:s rollspel och de som har deltagit och deltar nu har upplevt denna . Det är den över 70 år gamla konflikten mellan Israel och Palestina .

Om Oslo-avtalet som betraktas en milstolpe i Israel-Palestina-konflikten där ärkfiendeerna till slut fick skaka hand med varandra , en tvåstatslösning, en palestinsk och en israelisk stat , två stater i fredlig samexistens och som ledde till fred fortfarande gäller och som också ledde till att staten Palestina blev ett självständigt land med egen flagga , diplomatiska förbindelser och egen topdomän , .pl orsakade att den ena parten Israels premiärminister Yitzhak Rabin som tecknade Oslo-avtalet blev mördad av egna rabbiner och den andra enligt vad som har framkommit avled av Parkinsons sjukdom/ förgiftad. Oslo-avtalet blev som December-överenskommelsen som kristna demokrater som Israelvänner ensidgt upphävde Även Sveriges f d statsminister Olof Palme var aktiv och engagerad i den frågan och innan han blev utsatt för ett attentat planerade han att träffa Yaser Arafat i Stockholm .

 

Det är skillnad mellan ett statsbesök på inbjudan av en statsminister och mellan ett vanligt besök på inbjudan av någon partiledare .

Hade Olof Palmes plan för fred där Algeriet och Frankrike var med lyckats , hade konflikten varit löst redan för 34 år sedan . Sveriges statsminister Olof Palme träffade Yasser Arafat under ett besök i Alger 1974. som skulle bli ett officiellt statsbesök under den sociademokratiska regeringen med Olof Palme som statsminster .

Kan Ingvar Karlsson som några dagar efter mordet på Olof Palme 1986 valdes till ny partiledare och statsminister och den dåvarande moderatledaren Ulf Adelsohn som då var i opposition svara på den frågan medan de fortfarande är vid liv ?

Presidentental rivs sönder av talmannen i små bitar framför folkvalda i direkt tv-sändning , journalist kastar sin sko mot USA:s fd presidenten , Bush . Riksdagsledamoten tittade talmannen i ögonen och uttalade , DU ÄR INTE MIN TALMAN . .

Att nu en kristen president och en god vän till Israel kommer med en s k fredsplan som erkännner Jerusalem som Israels odelade huvudstad och ger klartecken till Israel att annektera Jordandalen och bosättningar på ockuperad palestinsk mark , han tror på den lösningen fast den bara är inbillning , domadagsprofet som initiativtagaren själv använder .

Faktorer som möjliggör fred som journalisterna har makt att uppnå , förverkliga .

De som står bakom fredsplanen skall vara oebroende och utgå från folkrätten inte från GT eller andra religiösa skrifter , det handlar om människors liv .

Faktorer som motarbetar demokrati som journalisterna har makt att ändra på.

Om en svensk journalist får i uppdrag att undersöka hur amerikanerna, britterna , ryssarna, fransmännen och svenskarna uppfattar och tolkar demokratin . Vad tror ni att han/hon som journalist kommer fram till ?

Demokratin kommer att uppfattas och tolkas olika oavsett vad journalisten befinner sig och vilket folk han intervjuar , varför ?

Börja med Sverige , den International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) med sajten https://www.idea.int/

Trots att Robert Mundell som bidrog till skapandet av euronfick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne1999. I den svenska folkomröstning 14 september 2003 om införande av euron röstade majoriteten Nej 55,9 %, med Ja 42,0 %, och Blankt 2,1 % . Är det inte dags att arrangera en likadan folomröstning ?

Att sända Gudtjänst om kristendom medan man nonchalerar andra religionar som inte får samma möjlighet är icke förenat med med religionfrihet samtidigt att TV avgiften dras av för alla i deklarationen . När en demokratiska metoder inte används som bildandet av en samlingsregering, och i två val träffa en s k D-överenskommelse och sedan J-överenskommelse i följd har politikerna orsakat ytterligare svaghet i demokratin . Även Brexit och att främlingfientliga partier bildas och försöka normaliseras är till följd av brister i demokratin.

Hur ser ungdomens riksdag på detta och vad kan göras åt det ?

När de saknar en enhetlig tolkning , definition och tillämpning av demokrati , finner en del att demokratin inte fungerar, inte följs , tror inte på demokratin, det spelar ingen roll det är stormakterna om bestämmer medan en del röstar på nazister och normaliserar dessa , en som får ärva

presidentämbetet efter sin far och orsakar krig .

Det är därför utomordentligt viktigt att få en enhetlig tolkning och tillämpning av demokratin så att eleverna redan i skolundervisningen skall kunna demokratisn grundprinciper på samma sätt som de rabblar fram Mattra, Fem guds bud eller 10 guds bud. På så sätt kan både medborgarna och nyanlända flyktingar utvecklas och skydda demokratin så att den nya världsordningen byggs på .

Representativ demokrati. innebär att folket genom fullmakt dvs röstkort ge till politiker som representerar dem under en mandatperiod som är 4 år till riksdagen och 5 år till EU-valet . De folkvalda får makt av folket, därför säger man att makten utgår från folket . Kom ihåg att de folkvalda får makt att stifta våra lagar som vi måste föjla , här kommer maktdelningsprincipen in .

 1. #Maktdelningsprincip , den lagstiftande församlingen , riksdagen, den verkställande är regeringen och den dömande är oberoende domstolarna som Trump försökte att påverka :

 2. #Allmänna rösträtten kompletteras med folkomröstning

 3. #Religionfrihet

 4. #Fri partibildning med partistöd gör de oberoende av anonyma bidrag som kan påverka deras politik

 5. #Fri press med pressstöd som gör de oberoende av anonyma bidrag som kan påverka deras innehåll eller med mycket reklam, här har journalisterna makt .

 6. #Yttrande och demostrationsfrihet, Att få säga sin mening , utrycka sig ensam eller tillsammans med andra. Även här har Svt, SR tillsammans med journalisterna makt .

Det som underlättar övergång från kyrkovalet till en Multireligionvalsystem är att de flesta nordiska länder redan har kyrkoval . Majoriteten av flyktingar/invandrare med olika religioner har redan deltagit i den demokratiska processen allmänna val eller val till EU , folkomröstning .

Ungdomens riksdag kan också få svar på varför alla nordiska flaggor har kors på sina flaggor som bara symbolisera kristna och inte andra religionar , samtidigt som politikerna och kyrkan hävdar separation mellan stat och svenska kyrkan . ?

Vad säger Ungdomens riksdag om symbolerna i flaggorna , representerar dessa alla medborgare som bor i ett land med olika religioner och bakgrund ?

Topdomän som representerar alla oavsett religion, en flagga där det skall stå landets topdomän

Den nya världsordningen med Multireligionvalsystem och moderna flaggor med ländernas egna topdomän, ccTLDs utan religöra eller krigiska symboler kan lösa både Israel och Palastina konflikten och även lösa övriga konflikter .Då ccTLDs är en hörnsten i varje lands IT-infrastruktor som med detta löser arbetslösheten och utvecklar länderna, en grön infrastruktur.

 Följaktligen, den nya världsordning måste präglas av fred, demokrati mot en hållbar utveckling , vapen som varken syns eller säljs jmf med tobak och rökning . .

 En ny världsordning där befolkningen är garanterad hög välfärd ,skänka befolkningen glädje och sluta med hetsjakt, höga skatter , övervakning, kontroll och militär upprustning som tär på världens välfärdsresurser .

Precis som De Nya Svenskarna har uttalat sig i olika samanhang om att lösningen för att få ordning på Sverige är att bilda en samlingsregering . Inte bara i Sverige utan med en samlingsregering hade Storbritannien haft möjlighet att lösa Brexit på ett effektivt och enhetligt sätt , Tomy Blair och kriget som orsakade en flyktingskatastrof m.m eftersom britterna motsätter sig att ta emot flyktingar som också drabbar britterna själva s k Brexitflyktingar . starta krig eller inte , hade kunnat undvikas genom samlingsregeringar De Nya Svenskarna har uttalat sig om den gamla konflikten som bara kan lösas genom ett Multireligionvalsystem som konfliktlösningsmodell d v s den teoretiska delen , Multireligionval, tillämpningsdelen och Multireligionstödet, den finansiella delen.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Brittiska flyktingar efter Brexit, vilket land tar ansvar för dessa !

Omkring 8000 brittiska medborgare har hittills sökt sig bara till Sverige , det är okänt hur många brittiska flyktingar som kommer att ansöka om att få stanna I de nordiska länderna och EU länderna.

Är det orättvist och diskriminerande att MIG proriterar brittiska flyktingar framför andra , kan det ses som om MIG prioriterar kristna flyktingar före andra med en annan religion ?

Har de varit bosatta i Sverige under minst 6 år och inte åkt fram och tillbaka till olika länder , kan de tala tillräckligt bra svenska och kan de den svenska historien och har de anpassat sig till det svenska samhället?

Hur motiverar MIG prioteringen av dessa gentemot de flyktingar som har bott I Sverige i många år att att få svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd , FN:s flyktingkonvention ?

Vad är det som gör att SD tiger om dessa flyktingar ?

Betraktas engelsmän enlig SD som : Lord is an appellation for a person or deity who has authority, control, or power over others, acting like a master, a chief, or a ruler.

Kan dessa fall bli fall för KU:s granskning där Morgan Johansson är justitie- och migrationsminister ?

Vilka undantag i lagen eller #rättpraxis kan #MIG:s ledning stödja sig på , Vad säger ledningen för MIG som saknar både invandrarbakgrund och mångdfald om detta ,

Generaldirektör, Mikael Ribbenvik
Överdirektör och ställföreträdande generaldirektö, Inga Thoresson Hallgren

Chef för rättsavdelningen, Fredrik Beijer
Chef för kommunikations­avdelningen, Fredrik Bengtsson
Chef för planeringsavdelningen, Henrik Holmer
Chef för nationella samordningsavdelningen, Veronika Lindstrand Kant
Chef för digitaliserings- och utvecklings­avdelningen, Marcus Toremar
Chef för HR-avdelningen, Lena Sköld
Chef för region Syd, Åsa Lindberg

 

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


En hållbar värld .med ohållbar politik , hur tänkte deltagarna vid WEF's möte...

 En hållbar värld .med ohållbar politik , hur tänkte deltagarna vid WEF's möte i Davos 2020 åstadkomma detta ?

Minnet av förintelsen är lika gammal som konflikten mellan Israel och Palestina. Behöver FN reformeras? Kan judarna själva ta initiativ utifrån till fred där de har rösträtt och kan delta i både det israeliska valet och valet i hemvistlandet . Vilka judar försvarar staten Israel men inte palestinska folkets rättigheter den allmänna debatten utifrån ?

Har FN betraktat den över 70 år gamla konflikten som en följd av krig mellan kristna och muslimer , korstågen bl a de åtta korståg där kristna barn mobliserades i kriger s k Barnkorståg, och är det omöjligt att hitta en lösning till den konflikten ?

För att i förhandlingar och debatter hitta gemensamma lösningar på internationella problem och kriser är Multireligionvalsystemet en typisk gemensam lösning. Genom detta konkreta och verklighetsnära arbetssätt tränar de att analysera och se lösningar på världens stora överlevnadsfrågor som fred och säkerhet, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. som FN i sitt rollspel vill uppnå

Eftersom majoritetn av världens befolkning tillhör någon religion medan minioriteten tillhör någon politisk organisation , detta gör att FN och EU har svårare att påverka religionerna än politiken . I politiken går det att göra mindre eller stora refomer i motsatt till religionerna.

Statsreligion i en del länder visas genom deras flaggor samtidigt som de hävdar att de har religionsfrihet. Typiska exempel på detta är de nordiska länderna med religionsfrihet där flaggorna vajar med sina kors. Den andra kategorin är länder som visar det både på sina flaggor , retorik och i sina kollektiva cermonier, Kollektitv gråtande eller visa sitt blod genom slag med kedjor. Den tredje kategorin är länder där trots religionfriheten finns sekter med stränga regler och bestämmelser, egna skolor och som är starkt bundna vid sin religion och inte erkänner andra religioner. Alla har rösträtt som påverker politiken eller avgör en viktiga frågor.

Den fjärde kategorin är politiker som prioriterar sin religion framför sin ideologi , ett typisk exempel på det är de politiker som företräder olika riksdagspartier som deltar aktivt i kyrkovalet i de nordiska länderna .

300 riksdagsledamöter deltar i kyrkovalet medan 49 folkvalde inte gör det ?

I det fallet företräder de inte hela svenska folket utan ägnar mycket tid åt denna religion som kostar både resurser och stjäl arbetstid som folkets företrädare som tror att de har röstat på en handlingskraftig politiker.

Hur kommer det sig att riksdagsledamöter med annan religion och som sitter i samma riksdag inte deltar på samma sätt som riksdagsledamöter med kristen tro i ett sådant viktigt val som ett kyrkoval ?

Det finns de som har skaffat sig extra makt, stort kontaktnät och mer förtroende genom kyrkovalet medan andra saknar detta .trots att de både är riksdagsledemöter och valda av folket .

Hitintills har det tydligt visats att politikerna som tillhör någon religion är fästade vid denna även om de är inte särskilt religiösa, som stödet till Israel , kristendomen och judendomen, i och med detta blir det svårare att komma överens med de poliker som tillhör andra religioner .

Massmedias roll; trots att tv -avgift betalas av alla via skatten , visas nästan bara kristna gudtjänster i SVT, nästan varje dag . Vad är det för budskap SVT vill förmedla ?

I programmet Vetenskapens värld som handlade om dödahavsrullarna framkom hur resurskrävande det är att återställa dessa så att nästa generation får ta del av det hela och å andra sidan att samma generation få ärva samma konflikt .

Kan det vara en av anledningarna till att det är svårare att komma överens om att lösa världens problem, i synnerhet , gamla konflikter som har gått genom många generationer .

Är det religionerna som utgör hinder för förändring?

Öga för öga och tand för tand, Hämnd som har religiös betydelse hos judar och muslimer , hedersmord, slöja och niqab,är inte lämpligt att ta upp i den offentliga debatten när religionerna är i obalans och andra får fördel av detta b la i kyrkovalets valrörelsen. Slöjkonflikten som hamnat i allmän domstol . Allt detta kan lösas genom ett MULTIRELIGIONVALSYSTEM som ska införas i alla länder, utan undantag .

Världen blir inte bättre av att Trump kallar klimataktivister för domedagsprofeter. Trump fortsatte att uttala sig om andra Fatwa ,om Jerusalem som om att GT är signerat av Adam & Eva som Trump inhämtat sitt uttalande från och stödde sig på.

Domedagsprofetior som Trump stöder sig på är inspiration av Uppenbarelseboken. Ragnarök. Inbillning, inbillningssjukdom eller inte , de har i vart fall lyckats hålla en konlikt vid liv i över 70 år . Inbillning om en ohållbar politik sedan FN Förenta nationerna grundades oktober1945 .

En konflikt som har fått ärvas av gamla och nya generationer samtidigt som deltagare vid WEF:s möte i Davos 2020 talar om en hållbar värld.

Om Trump fick ärva en gammal och invecklad konflikt av sina f d presidenter ,vilka krav skall man då ställa på den presidenten ?

Slutligen , vilken roll kommer de två mäktigaste svenska kvinnor att spela i den internationella politiken ?

Efter förintelse och ockupation skulle Israel inte ha fått tillgång till vapen och förbjudits att använda sådana, bl a för att undvika risk för hämnd och undvikit den 70 år gamla konflikten med Palestina.

Efter Vietnamkriget skulle USA inte fått ha tillgång till vapen och förbjudits att använda sådana.

Efter Gulfkriget och kriget i Irak 2003 skulle vare sig Irak och Iran ha fått tillgång till vapen och förbjudits att använda sådana för att undvika en militärkupp och en diktator som ska härska i framtiden .

Till följd av kriget i Afghanistan skulle vare sig Afghanistan eller Ryssland ha fått tillgång till vapen och förbjudits att ha sådana . Samma sak vad gäller stater som berörts av arabiska vårens länder .

Efter kritik mot SIDA och biståndet måste biståndet gå till insfrastrakturen där ccTLDs måste aktiveras och internet fungera till ett rimligt pris som medborgarna har råd med .

De stora länerna med en miljard invånare som styrs av en enda människa oavsett statskick ska delas upp i självständiga mindre stater och på så sätt undvika fattigdom, miljökatastrofer och smitta på grund av tätt befolkade länder som Kina, Indien.

FN ska bara ha demokratiska länder med rättsstatsprincip som medlemmar och FN:s högkvarter ska flyttas till ett neutralt land .

Kan Margot Wallström som en bland de rådgivande åt generalsekreterare António Guterres och Ann Linde som utrikesminister bidra till fred , flytta FN:s högkvarte till ett nutralt land och att Norge som delar ut Nobels fredspris inte agerar språkrör till NATO som hetsar upp till krig. .

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten 

 

 


SOLIDARITET

Min profilbild

De Nya Svenskarna

 • Anno:MCMXCVIII

  Facebook
  <" alt="Min profilbild"/> Twitter youtube

  Multireligionvalsystem bygger på Fred - Demokrati - Hållbar utveckling www.dpns.se denyasvenskarna@gmail.com