Din röst kan bli värdelös i nästa val !

 

Din röst kan bli världslös om S & M bildar regering efter valet 2014

Om du tillhör något av partierna fp, sd, c, kds,v eller mp , måste du kräva svar av din partiledare om kommande regeringsbildning. Om du är organiserad eller sympatiserar med något partierna måste du kräva svar redan under valrörelsen, innan du lägga din röst.

Din röst kan var värdelös om de två största partierna, S och M bildar regeringen.

 

Moderaterna betonar att de är ett arbetarparti liksom socialdemokraterna vilket

tolkas så att de båda ämnar bilda regering i syfte att utesluta SD och att kravet från Miljöpartiet och Vänsterpartiet på ministerposter blir verkningslöst.

C och Kd kan förlora valet och lämna riksdagen . Detta gynnar SD .

Tänk på att eftersom SD är ett litet parti och utgör en vågmästarroll , vill inget parti samarbeta med det och därför utgör partiet ett hinder mot demokratin .Demokratin behöver alltid utvecklas och skyddas. Det innebär att om mer än

90 % av de röstberättigade går till vallokalerna då har vi skyddat demokratin .

Ett historiskt val i den svenska demokratin

 

 

 

 

Valet år MCMLXXXII var ett historik i den svenska demokratin

För att utveckla demokratin måste vi se till att invandrare och flyktingar som kommer från diktaturstater deltar i valet. Detta kan uppnås genom att partiet, De Nya svenskarna också få samma möjlighet till uppmärksamhet som FI , SD, Junilistan och Piratpartiet. Svensk massmedia har den uppgiften.

Sveriges riksdag blir om De Nya Svenskarna får mandat mera jämlikt då folk från olika länder väljs till riksdagen. Politiken blir intressantare, flera kan engagera sig och valdeltagandet ökar som på bilden nedan . Detta stärker demokratin och bidrar till fred .

De flesta svenskar kan mycket om miljö och hållbar utveckling , satsning på förnybar energi och går på kurser och utbildar sig hela tiden medan de flesta invandrare saknar den möjligheten. Men om De Nya Svenskarna få mandat kan vi komma till samma nivå, vi får en kunskapsbalans .

Detta bidrar till bildandet av en stark regering som kan genomföra åtgärder och som kan tala med omvärlden.

Detta sticker hål på SD bubblan och hindrar att två partier kan bilda regering 2-partisystem vilket tillämpas i USA , Storbritannien och Frankrike och som under 1700-talet med Möss & Hattpartierna i Sverige.

 

Detta kan genomföras genom att (c,fp,sd,v,mp och kds) skänker sina röster till antigen M eller S.

Säg att S & M tillsammans får 230 mandat av 349 , 30% var , medan övriga partier delar på 119 mandat. OBS bandet mellan S & M blir starkare i och med att de båda kallar sig för arbetarpartier innebär det ideologiernas undergång, medan de övriga 6 saknar detta samband.

 

 

Solidaritet
De Nya Svenskarna

 

 

 

 


RSS 2.0