Transfereringskuggbudget ett alternativ till regeringsbudgeten och den splittrade oppositionens skuggbudget .

Statens budget är nästan förbrukad , den är behäftad med stora skulder som måste återbetalas efter Coronatiden.. Klyftorna och fattigdomen ökar.

Riksdagspartierna i sina skuggbudgetar lovar miljarder med sina åtgärder utan att nämna hur det ska finansieras, från nedskärning, skattehöjning , fastighetsskatt, hundskatt , flygskatt, båtskatt , biståndet, utrikes representationen , försvaret , sänkta löner för riksdagsledamöterna , förmögenhetsskatt eller att inkludera svenska kyrkans budget i statens budget.

Transföreringskuggbudget , överföring av medel som bonusar och skatteåterbäring som beräknas återbetalas varje år till medborgare och avgångsvederlag till generaldirektörer m fl , ska återbetalas till alla anställda , sjuka och arbetslösa och pensionärer i form av lön som betalas ut varje år.

Anta att medborgare X får 4000 :-kr i skatteåterbäring i år men nästa år vet personen inte hur stor återbäringen blir, personen får kanske kvarskatt att betala. Nu sparar X genom att tala om för skattemyndigheten att dra en extra hundralapp i skatt varje månad. I detta fall antar vi att den berörda får 6000:- kr . Många kanske inte få någonting andra har krav på sig att betala kvarskatt.

Lön på 18.000.kr skattefritt som en extra lön, vi kan kalla den för transfereringslön tillfaller varje medborgare som ingår någon av de ovan nämnda kategorierna.

Detta innebär att skattemyndigheten räknar de bonusar,skatteåterbäringar och avgångsvederlag som beräknas utbetalas varje år och placerar dessa i ett transfereringskonto . Sedan återbetalas dessa i lön i dec varje år till anställda , sjuka ,arbetslösa och pensionärer . På det sätet minskar fattigdomen och klyftorna i det svenska samhället.

Transferering innebär att statens budget stärks och att medborgarnas välfärd ökar .

 Skattemyndigheten får som styrmedel möjlighet att dra eventuella skulder som den anställde , de sjuka, arbetslösa och pensionärer har . Kronofogdemyndigheten behöver inte jaga skuldsatta utan den har transfereringslön som kan utnyttjas. Transfereringslönen är skattefri men är däremot inte skyddad mot borgenär.

Är GD inte nöjd med detta får vi välja politiker till detta uppdrag.

Bostadspolitiken ändras så att det blir möjligt att den som har bott hos samma fastighetsägare i 35 år får äganderätt till sin lägenhet . Detta gör att folk bor kvar i sin kommun och minskar inflyttning till stora städer.

Svenska kyrkans budget involveras i statsbudgeten.

Genom övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem införlivas den svenska kyrkans budget och andra trossamfunds budgetar i statens budget , vi kan kalla det för ett Multireligionstöd som motsvarar partistödet. Med detta sker finansiering av Multireligionval och grön renovering av de religiösa platserna med solpanel, utveckling av demokratin , fred uppnås . Detta gör att alla trossamfund kan vara med i både finansiering , utveckling av demokrati och uppnå fred.

Den ohållbara politik som bedrivs inom EU såväl som FN har skapat indelning av världen i två lägen.

  1. Den kristna-judiska världen ger stöd till Israel

  2. Den muslimska världen ger stöd till Palestina

Från svenska EU utrikes representationens avveckling återfylls den svenska budgeten medel från nuvarande 729 ambassader och konsulat till endast 27 , detta innebär att Sverige avvecklar sina 27 ambassader i de 26 eu-staterna och behåller bara en i Bryssel . Samma åtgärd vidtager de andra EU-staterna. De 21 svenska eu- parlamentarikerna väljs från de 349 manadaten med möjlighet för andra att driva egna eu-valrörelser.

 Från fastighetsskatt, förmögenhetsskatt , hundskatt , flygskatt, båtskatt ,försvaret , sänkning av riksdagsledamöternas löner till 50.000 kr och EU-parlamentarikernas från 140.000 till 50.000 kr , Dessa medel överförs till forskning , vård, skolor och klimatet. Klimat och fred bör inte skiljas åt då vi har länder med kärnvapen och enorma vapenförråd som kan hota grannländer och säkerhet. Biståndet ges till länder som har tillgång till kärnvapen och andra vapen men som varken har syrgas eller vaccin till sina medborgare.

En meningsfull sysselsättning för nyanlända och andra arbetslösa invandrare.

U-ländernas ccTLDs aktiveras utifrån och genom detta skapas många arbetstillfällen för både infödda och de med invandrarbakgrund.. Den fredsplan med återvändandeplan som De Nya Svenskarna presenterade för riksdagspartierna är lösningen på flyktingskrisen och tillsammans med Multireligionvalsystemet skapar vi en stabil fred. Det är inte rimligt att stora tättbefolkade länder som Kina och Indien med över en miljard människor och som har brist på bröd samt fattigdom , religiösa konflikter och miljöproblem, fortsätter att styras av en enda människa. Indelning i mindre stater är därför en lösning .

 Flytta LO och andra fackförbund , advokatsamfund, International IDEA och vissa departement till de invandrartäta områdena samtidigt som man satsar på en snabbare kommunikation , elflyg, tåg och bättre vägar.

 Rättigheter utan kamp , kamp utan rättigheter .

När den som bor i invandrartäta områden som Biskopsgården i Göteborg har samma standard som den som bor på Östermalm i Stockholm, båda har tillgång till varmt och kallt vatten, elektricitet , hiss, gårdar, fotbollsplan, skolor, sjukvård, allmänna kommunikationer , Internet, daghem, äldrevård, föreningar, böneplatser, TV, press, röra sig och åka fritt , resa, idrotta, studera, demonstrera t ex på första maj, ansluta till ett parti eller fritt lämna det, ansluta sig till fackförbund .

Vad gäller upplysning till flyktingar på olika språk har de olika invandrarriksförbunden inklusive egna föreningar i olika statsdelar skyldighet att ha hemsida på olika språk men under den svenska topdomänen .SE.

Från regeringssidan ska ett vapenfritt samhälle prioriteras före ett kontantlöst samhälle eller papperslösa kontor.

Genom att flera journalister och politiker utsatts för hot och att ett gammalt riksdagsparti kan hamna utanför riksdagsspärren medan den främlingsfientilga organisationen får stort stöd gör att Sverige bli svårt att styra demokratiskt.

I SVT:s intervju 30 minuter säger den kinesiske ambassadören att Kinas demokrati fungerar på det sättet att Kina har flera partisystem men att det kommunistiska partitet leder andra partier eller bestämmer över dessa. Ungefär som om S som största parti i Sverige skulle styra de andra riksdagspartierna.

Eftersom det saknas en enhällig klar definition av demokratin och dess grunder tolkas demokratin olika av olika länder och att demokratiska republiker utan att vara demokrater , tex SD kallar sig för demokrater medan Centerpartiet varnade för att SD utgör en fara för säkerheten. Fågan är om det finns ett samband mellan C:s varning och den pistol som stals från regeringskansliet och mordet på Olof Palme . SD kallar sig också för demokrater , KD kristna demokrater kallar sig också för demokrater , och Israel påstås har en fungerande demokrati . Detta gör att vi måste hitta rätt , enhällig definition och grunder för det demokratiska systemet med ett Multireligionvalsystem som grund .

Import av arbetskraft och utvisning av arbetskraft .

Det som är nytt är att tiden efter pandemin är att en pandemin föder en ny pandemi , stora resurser krävs till forskning och hälsovård,. Kanske arbetslösheten kommer att öka , nu ligger den på

9 % och nya arbetstillfällen har inte skapats inte ens inom den gröna sektorn .

Bostadsmarknaden och en svag bostadspolitik har skapat en svart bostadsmarknad , svenskarna lämnar bostadsområden där invandrare bor. Skolpolitik visar på orättvisor och i flera skolor går ett fåtal svenska elever tillsammans med elever med invandrarbakgrund. Polismyndigheten klarar inte av att lösa många brott trots ökade kostnader som kan bero på att SDN omvandlats till polishus , Kostanden för försvaret ökar medan insatser för fred inte ger något resultat , folk dör både i krig och av pandemin. Eu-medborgare tigger på bl a på svenska torg och framför affärer medan EU:s parlamentariker minskar kontanthanteringen .

Kravet på invandrare och flyktingar ökar , hämnddemokratin, men brottsligheten bland riksdagspartierna varierar , vi vet inte hur stor brottsligheten bland riksdagspartierna är . Flera medlemmar inom riksdagspartierna har varit misstänkta för ha begått brott . Som att t ex Kd:s partiledare är misstänkt för brott vilket gör att hon är en belastning för sitt eget parti och riksdagen . Riksdagspartiernas oförmåga att hitta lämpliga lösningar utan att nämna miljarder kanske beror på att de själva är upptagna med sina egna problem.

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


Det är därför politikerna i sin politik utgår från sin religion och inte från sin ideologi.

Hade den lille gossen varit född i Iran hade han blivt Shia Muslim, hade han varit född i Israel hade han blivit jude , hade han varit född i Burma hade han blivet buddist, hade han varit född i Indien hade han blivit hindu, men han råkade födas i Sverige och nu ställer han upp som kandidat i kyrkovalet.

Från europaparlamentsval till kyrkoval, från ideologi till religion

Pressen skriver b la att Fredrick Federley (C) gör comeback – ställer upp i kyrkovalet 

Tidigare EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) lämnade politiken när det blev känt att hans tidigare sambo dömts för flera grova sexuella övergrepp mot barn. Nu ger han sig in i kyrkopolitiken ..........

Frågan är med vilka medel finansierar Federley sin valrörelse ?

Federley som valdes till förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund i oktober 2002 , blev Sveriges första öppet homosexuelle ordförande för ett ungdomsförbund.

Den lilla personligheten växte upp och när han var 25 år gammal började han få tunga politiska uppdrag , återuppbyggande av landet Irak med svenskt bistånd uppgående till 6 miljarder kr strax efter regimens fall 2003. I återuppbyggandet deltog två äventyrliga ungdomar, han själv och en kvinna ungefär lika gammal och tillhörande samma parti . Efter att ha hängt ihop under en längre tid valdes de tillsammans in i EU- parlamentet .

Pressen skriver att Federley utsattes för misshandel i Irak , orsaken har förblivit okänd likaså orsaken till det misslyckade återuppbyggandet av Irak. Kvinnan som deltog i demokratiprojekten i Irak, som bekostades delvis av SIDA, utreddes då för brott.

Nu när Federley har lämnat EU- parlamentet sitter hon fortfarande kvar i EU-parlamentet för C.

Man har hört talas om att Livets ord lockar nya medlemmar med radhus, bilar , resor m.m . Kan C ha lockat sina medlemmar med kreatur , jordbruksmaskiner och jordbrukmark och tillsammans med andra markägare och jägare som även de arbetar mot återinförande av fastighetskatt, förmögenhetsskatt och hundskatt . På väg mot ett feodalsamhälle .

När fel personer få fel uppdrag , över sina förmågor , är det inte konstigt att alla projekt rörande återuppbyggnad som kostar många miljarder av bistånd , skattemedel ( Afghanistan m f l) havererar.

Frågan är vad Svenska Afghanistankommittén och Svensk-Irakiska Föreningen mfl har åstadkommit.

Vilka krav ska väljarna ställa på riksdagsledamöter och eu-parlamentariker med tanke på målet för biståndspolitiken och den svenska vårbudgeten?

Hade uppdraget gällande återuppbyggnad givits till rätta personer hade många människoliv sparats , miljön förbättrats , många flyktingar räddats och ländernas infrastruktur hindrats från att förstöras.

Den ohållbara utrikespolitiken kan leda till vad som nu händer i Nord Iralnd och Myamar vilket innebär att ytterligare konflikter har uppstått.

Utrikesrepresentationen och religionen .

I ett flertal motioner 2020/21:691, 2020/21:2776, 2020/21:83, 2020/21:97, 2, 2020/21:385, 2, 2020/21:541 och 2020/21:553 yrkade en handfulla KDs medlemmar b la Lars Adaktusson och Ingemar Kihlström samt SDs medlemmarna Björn Söder , Alexander Christiansson och Charlotte Quensel att Sveriges ambassad i Tel Aviv ska flyttas till Jerusalem.

Nu i valet sep 2021 där alla riksdagspartierna deltar , vi kallar det,för det hemliga svenska valet, då många inte känner till kyrkovalet vilket gör att SD och KD kan uppnå sina syften .

Nästan alla med invandrarbakgrund, oavsett politisk position eller yrke saknar rösträtt i det valet .

Därför är en övergång från kyrkoval till multireligionval ett måste.

De Nya Svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik vilket innebär att de flyktingar som kommit före oss ska se till att kommande generationers flyktingar också får hjälp och skydd så länge krig och diktaturer finns och ingen varken kan stoppa krig eller störta en diktator på ett effektivt och fredligt sätt . Det väpnade motstånd som nu förekommer i bl a Syrien granskas av media , svensk massmedia har en övervakningsroll av andra organisationer som ger stöd till krig och finansierar dessa och även den hjälp organisationen SIDA ger .

Riksdagen borde föreslå i en motion att riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen ska framhålla vikten av att skattemedel används på ett effektivt och ansvarsfullt sätt genom att utveckla Sveriges utrikesrepresentation i syfte att gynna konfliktlösning som leder till stabilitet, fred och demokrati som leder till en hållbar värld.

 

 

 

 

Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 


De som inte känner till varför man firar Påsk ,vilka är många ,känner inte heller till

De som inte känner till varför man firar Påsk ,vilka är många ,känner inte heller till varför riksdagspartierna deltar i årets val sep-2021 i vilket de inte har rösträtt ?

Frågan är med vilka medel finansieras valet sep 2021 som riksdagspartierna deltar i , från partistödet , svenska kyrkan, andra trossamfund vars medlemmar inte ha rösträtt i detta val? Eller skolan , tar man av skolpenningen då kristna som fyllt 16 år har rösträtt i det valet ? Eller anonymt?

Partibidragsnämnden har den 30 september 2020, beslutat om totalt 167 955 204 kronor i statligt stöd till politiska partier för stödåret 2020/2021. Sverigedemokraterna som får 26 792 040 kronor i partistöd tack vara f d VPK ledaren C.-H. Hermanssons motioner i andra kammaren, nr 971 år1965.

Varför finns det två lagar , kyrkolagen och lagen om trossamfund som De Nya Svenskarna tog upp i föregående inlägg.

Anledning till att det finns två lager lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier och lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

De Nya Svenskarna vill därför förändra de fyra lagarna och få en övergång till ett Multireligionvalsystem med ett Multireligionstöd som motsvarar partistödet i stället för SST .

Du är inte min talman, Dinamarca R. , I Have a Dream , Luther King , ungefär så jämför Sabuni och Kristersson V med SD.

Sabuni har kännedom om att den talman som Dinamarcas pekade med fingret mot och sade att du är inte min talman , är en stor figur inom SD , han stödjer dödsstraff. var aktiv i svensk kyrkan , ledamot i Lunds stiftsfullmäktige inom Svenska kyrkan och var ledamot i Svenska kyrkans kyrkomöte; Han som representerar SD sade att samer, tornedalingar, judar och kurder med svenskt medborgarskap som inte assimilerats inte är svenskar, utan tillhör separata "nationer" inom Sverige . SD kränker genom sin talesperson andra religioner . Den andra figur inom SD vars parti sitter i kyrkomötet kränker andra religioner .SD deltar i kyrkovalet och vi kommer att se det nu i sep 2021 .

Sabuni och många som ger henne stöd i att vilja samarbeta med SD har inte rösträtt i årets val sep 2021 vilket utnyttjas av SD . Sabuni och hennes falang, bl a två syrianer, som ger henne stöd i att samarbeta med SD har inte rösträtt i årets val.

Sverige ska vara omöjligheternas land för alla under L:s och SD:s samarbete , L kan betraktas som ett främlingsfientligt parti då de flesta organisationer bär på de liberala idéerna.

Den nya partiledaren för liberalerna som förlorade sin riksdagsplats i valet 2006 kan avsättas vid nästa landsmöte alternativt splittra L i två olka falanger .

Det var kommunisterna som störtade nazismen och de flesta kommunistiska partier världens över har bildats på initiativ av judiska politiker. Sabuni hade möjlighet att välja V-partiet att samarbeta med i stället för SD .

Det räcker tydligen inte för den nya partiledaren Nyamko Sabuni, som förlorade sin riksdagsplats i valet 2006, att fyra erfarna politiker f d folkpartiedare , Bengt Westerberg , Maria Leissner , Lars Leijonborg och Jan Björklund tar avstånd från Sabunis samarbete med SD.

Det räcker inte heller för Nyamko Sabuni att även statsminstern varnar för ett sådant närmande till SD, demokratin är hotad.

Ytterligare ett partiledare , C, har tagit avstånd från SD.

Sabuni och hennes anhängares tanke är att genom att samarbeta med SD kan taktikröstning rädda L i nästa val då Sabuni inte har mycket tid på sig att rädda Liberalena från att hamna utanför riksdagen som hon själv gjorde i valet 2006. Kristersson utesluter att samarbeta med L efter Januari-överenskommelsen. Sabuni har misslyckats med att värva flera med invandrarbakgrund som är flyktingar och varit politiskt aktiva i sina hemländer .

SD som har verkat i riksdagen sedan 2010 har misslyckats med att få något riksdagsparti att samarbeta med , misslyckats med att öv ertyga ens sina egna väljare om varför inget parti vill samarbete med dem eller bjuda in dem till Nobelfesten. De har suttit i riksdagen i 10 år utan att åstadkomma någonting och ändå kvitterar de ut 4 340 000 kr i månaden, över 52 miljoner kronor om året, finansierat av skatte betalarna.

Kan Sabuni , Kristersson och Ebba B motivera detta ?

Sabuni har hamnat i knät på SD ett närmande till ett ytterlighetsparti( i detta fall till höger) som hon själv kritiserar andra för .

Att jämföra V-partiet med SD är som att jämföra Dinamarcas uttalande “Du är inte min talman” som skakade Sveriges riksdag med Luther King:s “I Have a Dream”.

Med tanke på att så mycket pengar utbetalas till ett parti som inte åstadkommer någonting och under en väldigt lång tidsperiod måste något vara fel som en del av befolkningen orsakar och att det leder till ett demokratiskt problem . Norska befolkningen valde NATO men inte EU att samarbeta med samtidigt som Norge delar ut Nobelpriset för fred.

Detta tillsammans med att många med invandrarbakgrund saknar rösträtt i årets val sep 2021 gör att varken demokratiministern eller utbildningministern klarar av att avhjälpa dessa brister.

När nu Sveriges riksdag beslutat om att betala 350 miljarder kr till EU uppstår många frågor och diskussioner b la varifrån ska man skaka fram denna enormt stora summa pengar ?

Ett bra sätt att balansera detta är dels att starta en omfattande demokratikampanj i hela Sverige , demokratin ska inte bara ärvas utan den ska också skyddas , stärkas och utvecklas , dels genom att sänka riksdagsledamöternas lön från 70.000 till 50.000 och att EU parlamentariker väljs bland de 349 riksdagsledamöterna. Även här får ingen mer än 50.000 oavsett arbetsplats. Detta innebär att lönerna sänks samtidigt som antalet riksdagsplatser minskar med den kvot som Sverige får i EU. Även talmannen som nu får 180.000 i månaden motsvarar två och en halv riksdagsledamöters löner vilka skall minskas till 80.000 kr per månad .

Politikerna som klubbade Sveriges beslut att gå med på ett coronakrisstöd med upp till 350 miljarder euro i bidrag till drabbade EU-länder skall dela på utgiften . Under Coronapandemin skall politikerna visa solidaritet med de lågt avlönade och fattigpensionärerna , coronakrisstöd , genom att sänka sina löner inte bara i Sverige utan i hela EU .

De nordiska länderna kan även få Norge att vilja vara med i EU , detta gynnar både Norges befolkning och själva EU , då norsk olja inte förenas med miljömålet.

 
  Krig  utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

RSS 2.0