Dubbelt EU- medborgarskap med dubbel rösträtt bidrar till en ökning av Gruppen Europeiska konservativa och reformister , ECR.

I den gruppen ingår , tjeckiska Medborgardemokraterna, polska Lag och rättvisa, Dansk Folkeparti, Sannfinländarna och Sverigedemokraterna. brittiska Ulster Unionist Party, lettiska Nationella alliansen och nederländska ChristenUnie.

A som är flykting från Polen är numera en svensk medborgare och uppbär dubbelt medborgarskap med dubbel rösträtt. I det polska valet röstar A på Lag och rättvisa och i svenska valet röstar A på SD . Likadant vad gäller de övriga med dubbla medborgarskap med dubbel rösträtt . Ungrare , finländare , tjecker , letter , danskar, norrmän m fl . De eu- medborgare med dubbla medborgarskap och dubbel rösträtt har bidragit till att Gruppen Europeiska konservativa och reformister fått mer makt och spridning och orsakat att britterna smet från sitt ansvar vilket ledde till att Brexit vann folkomröstningen .

Nu är det upp till den nya svenska samlingsregeringen, utan SD, som bildas efter valet 2018 att som De Nya Svenskarna föreslå att dubbelt Eu-medborgarskap ska behållas men att man ska förlora rösträtten i det ursprungliga landet, d v s A ska bara få rösta i det land där A har sin hemvist .Vill A behålla sin rösträtt I sitt tidigare land får han säga upp sitt medborgarskap i Sverige. Det här valet handlar om ta avstånd från högerextremister, nazister och främlingsfientlighet. .

Andra med dubbla medborgarskap och med dubbel rösträtt utanför EU -området undantas från detta

Oavsett vad politiska kommentatorer, experter och rådgivare säger är det ohållbart att bilda en regering med stöd av det ena eller det andra partiet. -Löfvens misstag var att V inte fick någon statsrådspost i hans regering trots att han fick deras stöd vilket gav Alliansen ett argument . Alliansen menar att Mp och S utgör en minoritet .V- partiet har alltid tillhört vänsterblocket , vänsterblocket förknippas med V annars betraktas de som socialister .

V var också passivt när det gällde krav på att få en ministerpost . Detta tillsammans med att Ny Demokrati fick stöd av väljarna under Carl Bildts regering, och under Reinfeldts regering växte SD.

Samlingsregering, utan SD, tillsammans med upphävande av dubbel rösträtt isolerar Gruppen Europeiska konservativa och reformister .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten
Ni som redan har röstat har garanterat SD en talmanspost .

Ni som redan har röstat har garanterat SD en talmanspost .

Ni har glömt det berömda agerandet från en feminist, riksdagsledamot, när hon gjorde ett historiskt skarpt uttalande till SD:s talman, Björn Söder, att han inte var hennes talman

De som inte har röstat , stöder en samlingsregering utan SD

Det kommer att bli ett val mellan bildande av en samlingsregering utan SD eller en ämbetsmannaregering dvs en regering utan politiker alternativt ett nytt val .

En svag regering eller en minoritetsregering, en klipp och klistraregering, kan inte lösa nuvarande kris I vilken vi alla befinner oss.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Adoption, insemination , konstbefruktning, surrogatmödrar och äggdonation bör ingå I och omfattas av flyktingkvoten och gälla vid stram flyktingpolitik .

Adoption, insemination , konstbefruktning, surrogatmödrar och äggdonation bör ingå I och omfattas av flyktingkvoten och gälla vid stram flyktingpolitik .

Vid adoption träder FN , UNICEF in . United Nations Children's Fund, FN:s barnfond som är ett organ inom Förenta nationerna, grundat 11 december 1946. och lyder under FN:s ekonomiska och sociala råd. Dess verksamhet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.

Nationella organisationer som Forum Syd och Internationella organisationer Som UNICEF och ICSW  är involverade.

Hänsyn talar inte till de som ska ta emot barnen oavsett metod av avlande utan till den situation som barnen befann sig i innan överlämnandet till de nya föräldrarna. Skälen kan variera , det kan vara på grund av fattigdom, ensamhet på grund av krig eller naturkatastrof och det kan som Ebba Bush uttryckte i direkt -TV partiledardebatten bli ett “ utnyttjande” av fattiga kvinnor.

Även termen ensamkommande barn kan tillämpas i sådana fall . Dessa barn får socialbidrag och ej barnbidrag som vilken flyktingfamilj som helst beroende av inkomst.

Den nya flyktingkvoten som nämnts ovan kommer att kräva uthållighet och förmåga att fatta svåra beslut som Ulf Kristersson uttryckte det i sitt tal till nationen. Sveriges flyktingpolitik, betonade han, måste därför vara både klok och stram under lång tid framöver. Detta gäller bildande av en samlingsregering utan SD

De Nya Svenskarna konstaterar att Decemberövernskommelsen är att betrakta som en samlingsregering utan SD . Frågan är vad det är för mening med att gå till valet om DÖ gäller till 2024.

De Nya Svenskarna rekommenderar varmt att partiledarna öppnar för att bilda en samlingsregering utan SD.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


RSS 2.0