Svenska republikaner vill göra en höna av en fjäder , nämligen skapa en ny Heijbyaffär

Den första röda boken skrevs av kung Johan den tredje, syftet var att garantera sonen Sigismund, som föddes i fängelset, inte skulle drabbas av en religionskonflikt mellan protestantiska och katolska anhängare som Sigismund själv pga sin polskfödda mamma kunde bli inblandad i och som även kunde beröva honom rätten till den svenska kronan.

Den andra röda boken skrevs cirka 360 år senare av den kände advokaten Henning Sjöström. I boken avslöjade han hur en en rättsskandal gick till. Advokaten uteslöts senare från advokatsamfundet.

Emellertid, efter 50 år kommer en annan bok om kungen ut vilken en annan känd advokat , Peter Altin,

propagerar för. Advokaten är ordförande i republikanska föreningen och har kanske Bush och Berliskoni som förebilder.

Att just nu komma ut med en sådan bok som får starkt stöd av svenska republikaner och sätter igång debatter i tv och radio och hela svenska dagspressen är med de nya svenskarnas sätt att se på saken att flytta fokus från den demokratiska skandalen nämligen Sverigedemokraternas intåg i riksdagen , kränkning av FN:s flyktingkonvention från 1951 genom att två lasermän fått härja, skjuta och döda flyktingar , en insatsstyrka som attackerat invandrarfamiljer med små barn , branden som dödade flera i en somalisk familj , Polisen låste in oskyldiga i moské och nonchalans av pågående krig.

De nya svenskarna utgår i sin politik från kritik och självkritik och vill att svenska författare och media ska fokusera på fred , fortsätta att utveckla demokratin i Sverige och skydda den..

Vi vill se Sverige som en förebild och vara en ledande nation när det gäller demokrati , MR , fred och miljö.

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 

D.P.N.S

De Nya Svenskaran


RSS 2.0