Denna ohållbara politik leder till en ohållbar utveckling.

Vad förväntar man sig av deltagare i partikongress/stämma respktive klimatmötet när världens befolknings frihet begränsas steg för steg ?

Världens befolknings frihet är redan begränsad på grund av krig, kärnvapensområden , restriktionsområden kring militära anläggningar , danger areas på grund av skjutning , bombfällning, sprängning , förbjudna områden , särskilda områden samt farlig verksamhet. Till och med riktiga vapen används vid filminspelningar .

Oljeindustri , vapenindustri , u-båtar och länder som innehar kärnvapen.

Till detta har vi å andra sidan skogs- och fastighetsägare , feodaler, jägare och hundägare som blir fler och fler med ännu farligare hundar .

Vapenlöst samhälle eller kontantlöst samhälle ?

Pågående skottlossning och mord inträffar under partikongresser och stämmor.

Felprioteringen tyder på att den som är folkvald till olika politiska uppdrag inte kan hävda sina grundläggande rättigheter och inte heller hävda någon annan medborgares grundläggande rättigheter, de som röstade på honom /hennes rättigheter. Ett typisk exempel är valet som ägde rum den 19-sep 2021 där alla riksdagspartierna deltog.

De som har rösträtt och kan avstå från att rösta och de som saknar rösträtt.

När riksdagens talman som är Sveriges riksdags främste representant och som leder riksdagens arbete inte påpekar för riksdagledamöterna att om man innehar multiuppdrag kan det leda till bl a att man inte klarar av något uppdrag och dessutom orsakar frånvaron problem i riksdagen med belastning på budgeten. Denna ohållbara politik leder till en ohållbar utveckling.

Nedanstående visar varför riksdagsledamöterna inte kan komma på något nytt utan debatterar samma sak om och om igen, som en grammofonskiva.

Medan Lars Adaktusson (KD) har 18 olika uppdrag .

Anne Oskarsson (SD) har 15 olika uppdrag och Kinnunen (SD) har 15 olika uppdrag .

 

 

Hanif Bali (M) har 15 olika uppdrag, Coenraads (M) har 16 olika uppdrag, Arin Karapet (M)

Har 15 olika uppdrag .

Fredrik Malm (L) Med 15 olika uppdrag medan Allan Widman (L) Har 17 olika uppdrag

Martina Johansson (C) med 16 olika uppdrag.

Yasmine Posio (V) med 18 olika uppdrag

Jamal El-Haj (S) med 15 olika uppdrag, Thomas Hammarberg (S) med 16 olika uppdrag .Azadeh Rojhan G (S) med 15 olika uppdrag.

Sibinska (MP) med 19 olika uppdrag

Krig och konflikter , Olje- och vapenindustri, ubåtar och kärnvapen är bland de punkter som måste prioriteras på klimatmötets dagordning och av varje deltagande land .

Frågan till de nordiska länderna som deltar i klimatmötet är hur mycket energi hur och hur stora resurser och utsläpp har varje ambassadbyggnad ? Börja exempelvis med den amerikanska och den italienska i Stockholm?

Politiska flyktingar har enligt flyktingkonventionen samma immunitet som diplomatiska beskickningar har utan krav .Ett adopterat barn är att betrakta som en flykting och skall ingå i flyktingkvoten som alla andra flyktingar.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Alla som deltog i Förintelsekonferensen i Malmö lever med Israel-Palestinakonflikten

En bristfällig tillämpning av demokratin under lång tid har skapat utrymme för högerextremister /högerpopulister vilket lett till b la Brexit och främlingsfientliga organisationer omvandlade till acceperade partier har fått mandat i EU-parlamentet och inhemska parlament.

Kyrkovalet är ytterligare en faktor , där SD utnyttjar situationen att majoriteten med invandrarbakgrund saknar rösträtt så att en sverigedemokrat , Aron Emilsson, har 17 olika uppdrag, förutom som kyrkomötets gruppledare är han b la ordinarie riksdagsledamot . Nedan ett exampel på SD:s motion som hämtats från kyrkans hemsida.

Svenska kyrkans arbete med asylsökande

SD:s Motion 2021 029 Svenska kyrkans arbete med asylsökande av Petter Nilsson (SD) David Lång (SD) och Fredrik Ottesen (SD) .

Det talas om att Malmö har drabbats av antisemitism, dels genom extremhögerns utspel men dels också utifrån Israel-Palestinakonflikten .

Alla som deltog i Förintelsekonferensen i Malmö lever med Israel-Palestinakonflikten , denna långa konflikt som alla Israels presidenter har upplevt sedan Israel grundades . Den konflikten överlämnades till nästa generation, som Kelber , de som är med i judiska församlingar och även de som forskar om antisemitismen . Denna politik och bristfälliga tillämpning av demokratin är ohållbart .

Om demokratin som har gett alla trossamfund religionsfrihet och jämställt alla religioner genom den principen, hur kommer det sig då att bara den svenska kyrkan har infört demokrati i sitt trossamfund genom kyrkoval medan andra trossamfund, judiska, islamiska, buddistiska, hinduer , kataoliker och ortodoxa motsätter sig den principen.

Hur kommer det sig då att den 16-åring som inte har rösträtt i det allmänna valet , själv kan bestämma vilken riksdagsledamot som ska väljas till kyrkomötet , b la han som har 17 olika uppdrag?.

Andra 16- åringar med en annan religion saknar rösträtt och kan inte utöva demokrati två år innan det allmänna valet..

Fred har därför inte kunnat skapats, demokratin har havererat och därför måste vi arbeta för en hållbar politik genom en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem så att demokratin få den grund som saknas på platsen enligt denna princip.

Med detta skapar vi fred samtidigt som vi utvecklar demokratin vilket utgör grund för en hållbar utveckling.

 

 
 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Från ohållbar politik till en hållbar politik

Det krävs omfattande reformer såväl nationellt som internationellt b la.

Adoption enligt De Nya Svenskarna skall omfattas av FN:s flyktingkonvention, ett adoptivbarn betraktas därför som en flykting som står i kö som alla andra flyktingar . Därför skall samtliga nedanstående som håller på och berör adoption läggas ner.

Adoptionscentrum läggs ner !

Adoptions­bidrag upphävs

De som sysslar med hur det går till att adoptera till Sverige upphävs

De sysslar med Så går det till upphävs

Upphäv lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer eller

  • lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haag-konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner eller

  • lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling

  • Föräldrabalk (1949:381)

  • Socialtjänstlag (2001:453).

Arbeta för en hållbar utemiljö

För att få svenskarna tillbaka till Rinkeby samtidigt som man uppmuntrar att fler svenskar ska flytta till denna stadsdel

krävs det att Rinkeby gamla stadsdelsnämnd , SDN återställs på sin tidigare plats det nuvarande fula polishuset. En SDN skall vara attraktiv !.

 

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


Vad menar egentligen TV 4 Postkodmiljonär med frågan som hänvisade till GT

 

Vad menar egentligen TV 4 Postkodmiljonär med frågan som hänvisade till GT att Isak den enda son till Ibraham och Sara .

Kunde Postkodmiljonären inte formulerat frågan på ett annat sätt t ex att Ibraham med sina två fruar avlade flera barn vad heter barnet som han avlade med Sara ? Anders, Napoleon , Isak eller Trump

Eller att Ismael och Isak är halvbröder och söner till Ibraham som avlades av två olika fruar , vilken son avlade han med Sara och och vilken avlade han med Hadjer . Alternativ fråga kan vara Ibraham hade två söner en Jude som heter Isak och Ismael som är Muslim .

Postkodmilonären har inte nämnt någon religion i sin fråga men frågan ställdes från Gamla testamentet som saknar vetenskapligt stöd. TV 4 har inte heller belägg för att det under Abrahams tid utövades någon religion, varken Judendom , Kristendom eller Islam för cirka 3500 år före vår tidräkning.

Däremot Gamla testamentet kan vara en kopia från Hammurabis lagar .

Därför måste religionskunskapsundevisningen i skolorna baseras på vetenskap och kyrkovalet ändras till ett Multireligionvalsystem så att demokratin utvecklas och fred uppnås , från en hållbar politik till en hållbar utveckling .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


RSS 2.0