Om invandrare inte .....

Om invandrare inte bidrar till utveckling av vare sig politiken eller journalistiken i Sverige , då kräver det svåra och låsta politiska läget ett nyval

 

Valet 2010 kan nu jämföras med det s k lantmarskalvalet på 1700 talet

Alliansen började tillämpas som militär pakt likt hannoverska alliansen medan den wienska alliansen bildades för ett fredligt ändamål- handelsallians . . Frågan är om de nuvarande riksdagspartierna kan liknas vid någon av de kategorierna.

I det s k lantmarskalvalet bråkade teknokraterna om Lantmarskaldetiteln liknande dagens politik där de röd- gröna och alliansen endast tävlar om statsministerposten.

Under 1800-talet dök det upp två politiska partier det ena kallades för Muremorna och andra kallades Biskopspartiet vilka som en allians betraktades som högerliberalt , samt ett tredje mittenparti som kallades för de grå jmf med SD.

Den politiska motsättningen gällde då de judiska lagar som stiftades 1832 som förlöjligades av dåvarande statsminister Mathias Rosenblad 1829-1840 vilket senare fällde honom. Emellertid misslyckades statsminister Rosenblad att stifta en lag som gör att ogifta svenskor blir myndiga. Hans lagförslag skulle ha införts innan Aftonbladet grundades 1830 . Om det bästa politiska argumentet skall gälla jmf majoritetsbeslut skulle han ha suttit kvar med tanke på jämställdhet.

När riksdagspartierna , det röd- gröna blocket hamnade i den borgliga alliansens famn, upphörde oppositionen att existera i Sverige samtidigt har man bidraget till en teknokratisk regering med en Merkantillsmens ekonomiska system som tillämpades trehundra år i Europa från 1700 -talet och framåt av den franska finansministern Colbert, systemet kritiserades emellertid av Adam Smith och hans verk The wealth of nation.. Det enda som Colbert gjorde var nämligen att bekämpa korruptionen och slöseri med statsfinanserna , som Anders Borg gjort i sin ekonomiska politik , man kan säga att den svenska finansministern är en Merkantillist under en teknokratisk regering..

Den svenska regeringen med den borgliga alliansen få stöd av de röda-gröna i sin politik vilket börja lutar mot teknokrati som liknar dem regeringar Grekland och Italia tillämpar. Under Hjalmar Hammarskjölds teknokratiska regering mellan 1914 -1917 som en tillfällig och icke politisk regering.

Sverige under Hammarskjölds regeringen betraktades som en alliansfri stat med neutral politik .

Den politiska personligheten, Hammarskjöld , jmf med Olof Palme och Luis De Geer var inte vilken statsminster som helst , han skulle ha skrattat åt hotet either with us or with terorrorism som dåvarande statsminster Göran Person gav stöd till . Hammarskjöld var jurist och docent i juridik , hovrättspresident, medlem i Svenska Akademien , justitieminister i Otter regeringen, utbildningsminister i Lundbergs regeringen år 1905 , expert i folkrätt , var en av deltagande i unionsförhandling med Norge , landshövding i Uppsala ,

Han bidrog till att Sverige undvek första världskriget och svenskarna gick till 1914:s val i skuggan av kriget. Oaktat det svenska socialdemokratiska partiets goda förbindelse med den tyska partiet ville dessutom många socialdemokrater överge den svenska neutralitetspolitiken och ingå i den tyska alliansen jmf med utrikesminister, Knut Wallenbergs goda kontakter med tyskarna.

Men med fredsmonumentet i Charlottenberg stärkte och firade Sverige-Norge fredsavtalets 100 -års jubileum under Hammarskjölds regering .

Denna handlingskraftiga personlighet saknas i dagens Sverige och ett aktivt oppositionsparti i svensk politik saknas .

 

Därför vill vi , De Nya Svenskarna, som står utanför riksdagen bli det största oppositionspartiet i Sverige om de andra får majoritet .

 

Solidaritet

De Nya Svenskarna

 


RSS 2.0