Det glömda lagrumet

Det glömda lagrumet i grundlagen
1 kp 9 § RF
Förskrivs att förvaltningsmyndighet, domstolar och andra som fullgör uppgiften inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet.

Åsidosätter någon
läs mer....


Boken som gjorde Nobel intresserad av fred

The Revolt of Islam
Boken som gjorde Nobel intresserad av fred

Läs mer....om bakgrunden till konflikten inom Islam

RSS 2.0