De internationella militärövningarna på svensk mark kan vara en del av decemberöverenskommelsen som ägde rum mellan regeringen och Alliansen !

 De internationella militärövningarna på svensk mark kan vara en del av decemberöverenskommelsen som ägde rum mellan regeringen och Alliansen !

 

Det är därför de partiledare som ingick i decemberöverenskommelsen försvarar militarisering genom att vara tysta som sköldpaddor !

 

Det är mer lämpligt att ACE i ställetövaride områdenvilkaIS ockuperar !

 

Regeringens nederlag blir allt fler men trots det vågar Alliansen inte ta initiativ till att yrka på misstroendeförklaring ej heller upphäva decemberöverenkommelsen och gå till till det extraval som den planerade innan den 27 december 2014 . Alliansen och SD fällde nyss regeringens förslag om vinster i välfärden men vågar trots detta inte ta ytterligare ett steg mot extraval!

 

Om svenska folket hade givit mandat till DPNS i valet 2014 hade den svenska politiken ändrats från grunden enligt nedan .

 

Att utesluta att SD får en vågmästarroll

Att utesluta att det uppstår en regeringskris

Att den odemokratiska decemberöverenskommelsen eller liknande uppgörelser inte får förekomma.

Att utesluta att sådanainternationella militärövningar som den s k Arctic Challenge Exercise , ACE, äger rum på svensk mark. Att samiska folkets vilja respekteras och att samernas områden liksom Åland blir demilitariserade ochatt det som på Åland inte får finnas någon militär aktivitet i fredstid.

De svenska , finska och norska regeringarna nonchalerar Sametinget, Ålands parlament ochStortinget .

Det är obegripligt att ett land som delar ut Nobels fredspris är med i Nato , deltog aktivt i dess bildande och även aktivt i hetsar upp för krig .

Socialdemokratiska partierna i Norge och Sverige vilar i Natos famn , Jens Stoltenberg som är Natos generalsekreterare och f d Arbeidarpartiets ledare och statsminster och det svenska Arbetarpartiet som leds av Stefan Löfven .

 

Den finskestatsministernAlexander Stubb som ordförande för Samlingspartiet har sina rötter i Österbotten,han harstuderat i USA och kan ha blivit påverkad av USA:s politik .

 

Flyktingarna i dessa länder kan bli förvirrade vad gäller respekt av minoriteternas självständighet och vad gäller folkrätten

 

Åk i stället och öva ide områdensom IS ockuperar.

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 


Engagera er ni Nobelfredspristagare !

 

Den andra Operation Desert Storm

 

De är duktiga på att starta ett krig och sätta etiketter och koder på sina operationer ,

Den amerikanska med koden Desert Storm , den brittiska med kodnamnet Operation Granby, den franska med kodnamnet Opération Daguet och den italienska med kodnamnet Operazione Locusta . De är dock dåliga på att åstadkomma fred och att lösa de flyktingsproblem som de själva orsakat.

Dessutom använder de planeten Mars för sin krigshärjning. Ökenstorm eller sandstormar som härjar över Mars yta i veckor ändrar planetens färg. Det land som utforskat denna planet mest, minst fem gånger , är USA. Det enda vi har fått veta är att det på Mars en gång funnits rinnande vatten . Kriget mot IS liknar världarnas krig där varelser försöker invadera jorden .

 

Al-Ramadis som som igår föll i händerna på IS omfattar en tredjedel av Irak vilket motsvarar hela Götaland. De kom över en stor mängd vapen och andra tillgångar och cirka 40.000 uppges ha flytt från staden.

Alanbar är den irakiska porten.

Var är staten och kurdernas milis som de är stolta över ?

När milisen har rymt och det saknas en stat och de irakier som skulle bygga upp Irak har återvänt till Sverige , se punkt 2 nedan. De som nu har makten i Irak kräver av medborgarna att ha med sig en betrodd irakisk person som kan intyga att personen ifråga är irakisk medborgare. Detta gör det svårare för en en del att återvända. De sunitiska stammarna i det av IS ockuperade området hävdar att IS inte fick tillgång till moderna vapen utan endast till gamla ryska Kalashnikov . Ifall det stämmer att stammarna inte hade någon modern militär utrustning så stämmer argumentet och att IS inte har beslagtagit de vapen med vilka de kan avskräcka amerikanerna och irakiska miliser.

 

Lösningen

1) att folkomrösta om att Irak ska återgå till monarki eller fortsätta som republik som uppkommit genom revolutioner. Samma sak gäller de länder vilka omfattas av den arabiska våren.

 

2)Inget motstånd sker mot IS och på det sättet minimeras personliga tragedier .

Låt IS ockupera Alramadi samtidigt som de ansvariga evakuerar medborgarna därifrån , de är redan flyktingar i sitt eget land.

På det sättet identifieras vilka som ingår i IS och vilka de länder är som står bakom IS. För det andra respektera och följa krigslagarna och ta hand om krigsfångar .

 

I händelse av att IS ockuperar hela Irak och dess regering hamnar i exil så har liknande händelser skett tidigare i historien.

Iran mot IS .

Vid IS ockupation av Irak kommer IS-anhängare från arabiska vårens länder att understödja IS i Irak. Detta minskar i sin tur våldet i de länder som omfattas av den arbiska våren. Det är bättre att strida i ett land än att strida i många länder.

 

3) Utbilda irakerna i exil i fred, demokrati och hållbar utveckling , FDU , och att ingen undantas från det. , Religionsfrihet ska gälla. Minskad religiös makt i moskeer och kyrkor. Föreningar och även ambassader ska delta för att undvika att upprepa samma misstag som skedde efter regimens fall. Minska stammarnas roll och förbjuda all milis från Mahdimilisen till kurdisk milis samtidigt som man värderar den kurdiska självständigheten.

Gör samma sak med flyktingar från andra länder . De nya utbildade krafterna ska delta i återuppbyggandet .

 

4) Inget riksdagsparti får hetsa upp för krig och rasism eller uppmana till våld. De partier som har flyktingar / invandrare i sitt parti, utrusta gärna de med FDU .

 

5) SIDA:s och exportrådets roller granskas. Irak har redan efter regimens fall fått 6 miljarder kr och ytterligare många miljarder har Sverige lämnat som bistånd. , En del irakier som varit inblandade i återuppbyggandet finns kvar i Sverige . Ingen direkt utfrågning har skett av dessa, vi måste få veta hur pengarna har använts och varför de har misslyckats .

En del av dessa är medlemmar i riksdagspartierna b.la i ett feodalt parti , ett religiöst parti och ett rasistiskt parti.

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

 

 

 

 


Jag ogillar vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rättighet att säga det.Voltaire ,

 

Vad Åsa Romson säger , vi håller på att i Europa göra Medelhavet till det nya Auschwitz

Detta skedde under partiledardebatten och kan inte betraktas som ett officiellt uttalande och hon kunde likaså ha jämfört med Gaza Massacre eller när engelsmännen dödade 80 000 indiska tigrarm fl. Kommittén mot antisemitismfår nöja sig med vadfilosofen sade !

 

Enligt boken, de svenska partiernas rötter tvingades statsminister , Åkerheilm Af Margretelund som i sin regering hade en krigsminister att avgå 1891 när han uttalade

 “ den nya härordningen skulle sätta oss i stånd att tala svenska med normännen ”

. Detta var ett officiellt uttalande .

 

Åsa Romson behöver inte be om nåd ,

kommittén mot antisemitism och Judiska församlingens

kunskapsbrist om att att varje massaker är unik i mänsklighetens historia , skapar onödiga hinder för regeringens arbetevilket gynnar SD .

 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/libyen-varre-helvete-an-resan-over-havet/

 

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna & KUS

 

 

 

 


Det glömda Sverige, och ett nyval utlystes

Försvarsutskottets prop om hur mycket svenska försvaret får kosta och att återmilitärisera Gotland är på väg att klubbas i riksdagen .

 Försvarsutskottet,FU, där majoriteten är män, visade sig ha samma argumet som SD som hotar med att fälla varje budget som ger ökat stöd till invandring och flyktingar

FU:s argument att hota medatt samarbeta eller söka medlemskap i Nato och öka budgetanslaget till försvaretoavsett flyktingarnas lidande pga krigen och attde somflytt från pågående krig , hatar alla krig och saknar bostäder . Oavsett om flyktingarnas önskemål är att återvända till sina hemländer när det bli fred. Småpartierna vill öka anslaget till försvaret samtidigt som de hetsar upp för krig trots den humanitära tragedin i Medelhavet, Detandra Poltava.

 

Karl XII var en ung äventyrare som hade jakt och vapen som sina huvudintressen.

Hur många av riksdagmännen och Försvarsutskottets medlemmar har jaktlicenser, jaktintresse och intresse för vapen ? Det är ytterst viktigt att vapenlicensen omprövas varje år, ställsamma krav som gäller för tolkar . En tolk tvingas varje år att betala 2 300 kronor för att kunna fortsätta som auktoriserad tolk. Dessutom vara känd för sin redbarhet och i övrigt lämpad som auktoriserad tolk eller translator. Dessutom krävs underlag på redbarhet från Rikspolisstyrelsen och Kronofogden. Tolkning sker ofta per

telefon. Därför har migrationsverket problem med olika dialekter.

Ställ samma krav på vapenlicenser, det ska vara mycket dyrt att inneha en sådan licens.

 Lagstiftarna verkar har problem med att skilja mellan att vara utrustad med vapen och utrustad med språk.

Skjutningar i offentlig miljö , jägare och tävlingsskyttar

Det hävdas att bara en liten del av de vapen som används när brott begås sker med licensierade vapen.

 

De tar från Solcellsenergi och ger till försvaret

 Många svenskar står i kö under flera år för att få ekonomiskt stöd till solceller , en del av dessa kommer att hinna dö utan att ha fått detta stöd . Energiministern som får stöd av Miljöpartiet hävdar att det är slut på pengarna , det saknas pengar och de prioriterar något annat. Vi kan inte se någon skillnad mellan, fp, C, Kd och Mp , dessutom vet man inte vad SD står för., efter splittringen kan SD hamna på samma nivå som Fp, Cp och Kd..

 

Småpartiernas ambition bl a FP om Sveriges medlemskapi Nato kan betraktas som ett svar på Bertil Ohlins bok om ” det glömda Sverige ”

 

Trots att han var partiledare och försvarsvän, ställde han sig alltid bakom neutralitetspolitiken,

 

Bertil Ohlin somledde fp i 27 år var också oppositionsledare , nu saknas opposition i Sverige , den är död eller som förlamad .

Bertil Ohlin hade 24,4 procent av väljarstödetoch för att få buktmed arbetslösheten samarbetade han med Gunnar Myrdal som också fick Nobelpris i ekonomi, och de kom med en lösning på hur man skulle bekämpa arbetslösheten .

När nyval utlystes med anledning avtjänstepensionsfrågan pga stridighet om folkpensionen, ATP, förlorade fp hälften av sina sympatisörer och det blev en katastrof för partiet.

Bertil Ohlin skrev om småbrukare, småföretagare, änkor och pensionärer medan den nuvarande fp-ledarenJan Björklund med sins5,42  %och flera andra små riksdagspartier som ligger nära spärren på 4 %tjatar om medlemskap i Nato.

Björklund anser, liksom folkpartiet officiellt, att Sverige bör gå med i NATO

 

Vill ni inte att flyktingarnaska återvända till sina hemländer och delta i återuppbyggandet ?

 

Krig utgör ett hot mot mänsklighet och miljö.

 De Nya Svenskarna & KUS

 


RSS 2.0