u-ländernas topdomain och I-ländernas topdomain

Investeringsprojekt i en grön infrastraktur

u-ländernas topdomain och I-ländernas topdomain

 

ccTLD topdomain innan diktatorerna faller och ccTLD efter diktatorernas fall mha av I-länderna

 

Varje u-land har trots fattigdom en stor potential av resurser , teknisk kunskap och människor och naturresurser i form av solenergi som kan utnyttjas för att driva sin egen top-domain .

Investerings projektet kan också sysselsätta hundratals flyktingar som kommer från u-länderna och bor i Sverige, det gynnar både u-ländernas och den svenska ekonomin .

 

Släpp u-länderrnas topdomäner fria och demokratisera u-ländernas internet.

I-ländernas folk har faktiskt rätt till sin egen internationella topdomän , såsom USA= .us , Storbritannien = .uk , Tyskland= .de , frankike =. fr och Sverige =se.

 

Om Sverige driver ett annats lands topdomain hur kommer det sig då att vi som är flyktingar och bor i Sverige inte har rätt att driva vår egen domain härifrån.

Sveriges bistånd till u-länderna delas i två delar, en del skickas till u-landet och hälften stannar kvar i Sverige så att de flyktingar som kommer från u-landet kan driva sitt lands topdomain , starta bolag och anställa många invandrare och även svenskar.

Vi vet till hundra procent hur halva biståndet används , vi har kontroll över det. Sverige får skatteinkomster och arbetslösheten går ned bland invandrare och även bland svenskar .

Under diktatorernas regim utnyttjades berörda länders ccTLd domän endast av ett fåtal , den var registrerad av ett statligt bolag och släpptes aldrig fri , medborgarna har inte fått möjlighet att registrera domain direkt under landets top-domainen så att medborgarna lätt kan hitta de partier som deltar i valet och att de ska kunna kommunicera med dessa genom e-mail osv. I jämförelse med svenska partiorganisationer .se

Samma ska när det gällar deras press såsom tidningar, bolag och idrottsklubbar och andra institutioner , industrier mfl.

Efter diktatorernas fall och i början av återuppbyggnaden bör de i-länder som bidrar med bistånd se till att man investerar i en grön infrastruktur , släppa topdomainen fri och demokratisera internet så att alla har tillgång till det på samma sätt som när man skickar valobservatörer och valövervakare som skall se till att medborgarna ges lika möjlighet att utöva sin rösträtt i fria och rättvisa val och vid folkomröstning, dessutom ge internationell legitimitet att dessa val sker med det övergripande syftet att främja en politisk process i riktning mot en demokratisk utveckling,

EU*, med sin s k mjuka makt , OSSE och ODIHR organisationerna för demokratiska institutioner och MR.

Men den valda regeringen och parlamentet tog inte itu med problemet utan i stället delegerade de bara till ett annat statligt bolag , här nedan ett typisk exempel där svenska regeringen bidrog med sex miljardar kronor i bistånd


Trots många skrivelser , påpekanden och e-mail, svarade aldrig det bolag vilket man delegerat domänen till .

Bolagen från 1-7 visar att de skulle ge internetservice till irakierna men inget av dessa har domänen iq.

Det har visat sig att syftet med de här bolagen främst har varit att tjäna pengar och att därför bara de bättre ställda fått tillgång till Internet genom dessa bolag. Dessa bolag är heller inte intresserade av att få tillgång till domänen .iq .

Demokratisering av Internet kan bidra till fred och bättre ekonomi

Redan 2003 och strax efter regimens fall bildade vi Det irakiska Internet socity, isoc, och lämnade in en ansökan om att få igång domänen .iq men utan framgång. Amerikanerna ville inte släppa domänen fri . Likaså de religiösa partierna som ingår i den irakiska regeringen betraktar Internet som en frihet som utgör ett hot. Det är därför det inte går att presentera Irak internationellt , det går inte att skilja den iranska regeringen från den irakiska. Ej heller parlamentet, ambassaden , kulturen, utbildningen, handeln och produkter såsom olja och dadlar från de iranska,

U-ländernas isoc.

Syftet

  1. att få igång u-ländernas top domänen

  2. att internet ska vara tillgängligt för alla medborgare , alla ska få möjlighet att skaffa det till ett rimligt pris

  3. Demokratisering av Internet med en fri ccTLD

  4. att ungdomarna blir mer engagerade och därigenom avhåller sig från våld och det slutliga resultatet blir fred.

  5. Utnyttja Internet i valet

  6. att skapa arbetstillfällen, en bra investering som stärker u-ländernas ekonomi och landets infrastruktur

  7. Sysselsätta många flyktingar vilket också gynnar svensk ekonomi

  8. Detta begränsar de icke demokratiska dominerande utländska Internet bolagen

     

Mot denna bakgrund och med analys av problemen och syftet kom vi fram till följande lösningar.

På samma sätt som Sverige driver Söderhavsöarnas domän , .ST borda också kunna driva de de u-ländernas top domänen utifrån, nämligen från Sverige. I Sverige finns bra förutsättningar för att utveckla u-ländernas internet.

Genom att få del av det bistånd som är öronmärkt till återuppbyggnad av u-ländernas infrastruktur, demokrati m.m kan vi driva projektet naturligtvis i samarbete med svensk expertis på dessa områden.

Demokratiseringen av u.länderna skulle också innebära en demokratisering av Internet och informationsfrihet , u-länderna har rätt till att fritt utbyta information på samma sätt som bl a amrikanerna.

Varken u-ländernas ambassader i Sverige eller deras regeringar, ej heller parlamenten eller dess partier har egna topdomäner , ej heller pressen och industrin har egen top-domain . Det gäller även samtliga departement.

Har man kämpat hårt för att upphäva den ekonomiska sanktionen så ska man också kunna släppa top-domainen fri.

Vi har även på arabiska informerat , delat ut och spridit detta på internet och fått väldigt positiva reaktioner och visat intresse. Länk till detta projekt finns på arabiska med adress http://www.isoc-iq.org.

 

Projektet finns även i form av en debattartikel publicerad under adress.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=152762

Solidaritet

De Nya Svenskarna

D.P.N.SFolkets dynamiska motion

Folkets dynamiska motion

Svenska folket valde 349 riksdagsledamöter under perioden 2010-2014 och dessutom valde folket EU-parlamentariker för perioden 2009-2013. Var och en av dessa får en lön uppgående till minst

50 000 kr per månad med hög tjänstepension. En del har suttit i Riksdagen sedan Hedenhös, bor i bostadsrätt eller villa. Deras politiska prestation har kritiserats. För att kommunernas skatteutjämningssystem, där de rika kommunerna betalar till de fattigare, solidaritet, ska vara rättvist bör riksdagsledamötena överföra 30 % av sin månadslön till en pensionsfond som senare fördelas på partiets väljare. Anta att S har 80 mandat i Riksdagen och 5 i Europaparlamentet.

 

80 x15 000 + 5 x 15 000 = 1275000 , Slutsumman överföres till en pensionsfond till S-

1 200 000 + 75 000

 

väljarna/medlemmar. På samma sätt gör man med övriga riksdagspartier.

Detta förutom solidaritet med fattiga pensionärer får flera att gå till vallokalen, öka valdeltagandet.

 

 

Solidaritet

De Ny Svenskarna


RSS 2.0