Mot era argument

S samarbete med M I syfte att påverka SD oavsett samarbetsform kan skada oppositionsrörelsen , lokalt samarbetar vissa riksdagspartier med SD . Om politik är det möjligas konst vad har då SD för politisk konst som lockar vissa riksdagspartier till samarbete och därmed kväver oppositionen . SD kan gå samma öde tillmötes som Ny Demokrati.

Anledning till att SD fått en sådan spridning och uppmärksamhet I svensk media beror främst på rädsla för att De Nya Svenskarna som en svensk partiorganisation och som deltar i valet plötsligt kan bli ett stort parti och komma in I riksdagen .

Redan Gustav V tog emot tusentals flyktingar I Hindås trots att Sverige då inte hade samma ekonomiska möjlighet som nu och trots detta hördes inga protester från det svenska folket.

Svenska folket måste på ett demokratiskt och solidariskt sätt markera att det är fel att SD till storlek är lika stort som Fp, C, KD och V tillsammans.

Till er besvikelse kan SD aldrig bilda regering även om de får 45 % av rösterna . Detta beror helt enkelt på att inget parti är berett att samarbeta med SD. SD kan fällas på samma sätt som de själva fällde den röd-gröna budgeten. Ni som har röstat på SD har under två mandatperioder kastat bort era röster. SD har heller inte visat att de har åstadkommit någonting vettigt.

De Nya Svenskarna har kontinuerligt diskuterat även med de invandrare som röstar på SD.

 

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten

lejonet Cecil och Gråskjorta

lejonet Cecil som i fallet Gråskjorta , björnarnas björn , den heligas död kan utlösahämnd , ekonomiska problem , handelsstopp, hunger och fattigdom .

Deras liv som flyktingarbörjade tidigt , när den erfarne krigaren, Sautomer ,som tillhörde stammen Forvagraen dag tvingades att fly, att lämna sitt Saukamara som han älskade och bli flykting och lämna sin son Svitiod vilken föddes där . På grund av faderns frånvaro blev Svitiod ledsen och deprimerad. Han blev alkoholist och flyttade från det ena området till det andra . I fall han träffade på en människa passade han på att berätta sagor och omhistoriska händelseroch på det sättet fortsätta att umgås med människor .

Detta gladde naturligtvis hans far när han under sin flykt hörde om det för att han var rädd att sonen försummade kunskap om vapenhantering och konsten att krigavilket skulle försvaga deras stam. Därför rekommenderade han sonen att samarbeta med sin bror för att av honom lära sig och få stridserfarenhet.

En av stamkonflikterna började genom att en främmande inkräktare kom in deras stams territorium och som upptäcktes när Sautomer en dagmed sina män patrullerade i området. Vidslaget vid Blodsälv dödades många av fienderna,en del blev fångar och en del av dessa släpptes fria.Detta slag uppmanade sonen Svitjod att träna i stridkonst med sina bröder vilket senare kom att kallas för Ynglingaskald samtidigt som han fortsatte att ha kontakt med sin far i exil och att informera honom om stammen och att informera om områdeti allmänhet.För att öka sin stams makt och stärka bandet med andra stammar och för att få handelsförbindelser gifte han sig med Ylva dotter till Bure Fyfisdotter en av de stora stamledarna .

Emellertid, en dag medan Svitjod var på handelsresa fick han veta att hans far hamnatien blodig strid med en björn och blivit dödad. Han började omedelbart att söka efter sin fars lik och han tillbringade hela natten med sitt sökande . Plötsligt fick han syn på björnen som kallades för Gråskjorta , björnarnas björn , den stora björnen och handödade honom, och stack ut ögonen på honom och inte nog med detta hanplockadeäven hjärtat ur hans kropp och offrade detsom Nidlycka.

Emellertid visste inte Svitjod att den björnen betraktades som helig för de främmande inkräktarnaoch när de fick veta det började de kräva Svitjodshuvud.

Det var inte lätt för inkräktarna att mötaSvitjod han blivit stamhövding efter sin far och då han dessutom hade stöd från en annan stam sin frus sida.

Dentragedivilken han befann sig i och sättet på vilket hans far dog och det tragiska dödandet av den heliga björnen och den fortsatta konflikten med andra stammarorsakade ekonomiska problem vilket i sin tur ledde till stopp i handelnoch det rådde svält och fattigdom .

Tandläkaren Walter Palmer som sköt ihjäl lejonet Cecil med pil och båge påminner lite om Svitjod och Gråskjorta .

Vi hoppas att den 91 årige presidenten Robert Gabriel Mugabesom har styrt landet sedan 1987 alltså i 28 år och som startade en process för att överföra jordbruksmark till den svarta majoriteten kan komma till den besinning och inte agera på samma sätt som inkräktarnas stamhövding gjorde.

Däremot krävs ett förbud att jaga och att ingen i hela världen får inneha vapenlicens. Detta kommer att minska antalet konflikter och bidra till mångfald.

Krig utgör ett hot mot mijön och mänskligheten  


RSS 2.0