Den odemokratiska demokratiministern !

Hur är det möjligt att två kvinnliga riksdagspartiledare av invandrarbakgrund fortfarande saknar rösträtt i årets val i Sverige ?

Trots att det har gått 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen nästan alla utlandsfödda och kanske även deras barn inte har rösträtt i årets val sep 2021.

Bara ett trossamfund Forum för levande historia omfattas av det projektet !

Hvad vil demokratiministern ?

Helena Onn med 7 jobb i sin profil och Peter Örn som numera är egen företagare fick i uppdrag av regeringen att leda ett omfattande demokratiprojekt i Sverige med MUCF , Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som fördelar bidrag för att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt främja deltagande och stärka delaktigheten i demokratin.

Alla trossamfund utom ett omfattas av det projektet !

#MUCF samverkar med Forum för levande historia, Delegationen mot segregation, Myndigheten för delaktighet, Statens skolverk, Friskolornas riksförbund, Riksidrottsförbundet, Barnombudsmannen, Sveriges Kommuner och Regioner och Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02)

Att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt främja deltagande och stärka delaktigheten i demokratin uppnås endast genom att alla, oavsett religion, som fyllt 16 år ska få rösträtt så att de får möjlighet att praktisera demokrati två år innan det allmänna valet.

Den rättigheten har nu bara infödda svenska 16 åriga protestanter och riksdagspartier under beteckning kyrkoval, de har skaffat sig en exklusiv rättighet som utnyttjas av SD som blev en stor accepterad partiorganisation då nästan ingen med

invandrarbakgrund har rösträtt i det valet. Kan vara huvudanledningen till att L försvagat kommer att lämna båda riksdagen och regeringssamarbetet. Tre olika fronter , L:s partiledare saknar fortförande rösträtt i årets val. L har inte heller medverkat till att bilda en samlingsregering och för det tredje inte tagit avtånd från SD.

Hur är det möjligt att ett kristet parti, KD får minsta stödet i kyrkoval medan SD nästan får det högsta stödet .

Frågan är om den amerikanska extrema högerns religiösa Ku Klux Klan tog värvning som soldater i kriget i Irak och Afghanistan det s k barbariska kriget och att därför religionen används både i krig och för att skydda krigsförbrytare som fortfarande härjar fritt. .

För att angripa de problem som svenska myndigheter går ut med i form av affischer i tunnelbanan med rubriker som hederskultur och andra samhällsproblem och samtidigt stärka demokratin krävs det en övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

 

 

 

Kriget utgör ett hot mot mänskligheten och miljön

 

 


Religion , finansiering och Demokrati.

Iran, Niger, Libyen, , Sydsudan , Zimbabwe Centralafrikanska republiken och Kongo-Brazzaville

Ovanstående är sju länder som har förlorat sin rösträtt i FN:s generalsförsamling för att de inte har betalat sina skulder till FN. Enligt källorna har Iran en skuld på 16,2 miljoner dollar cirka 136 miljoner kronor.

Frågan är hur viktig demokratin är för dessa länder , och vilka som skall prioriteras under krig, bojkott , diktatoriskt styrda och Coronapandemin.

Fredsbevarande insatser ligger på omkring 52 miljarder kronor per år och hur mycket fred har FN bevarat eller skapat ?

Om en del av de skuldsatta länderna är beroende av bistånd från SIDA , inkluderas processen för demokrati i SIDA:s projekt i de här länderna ?

Den nyligen valde presidenten i USA som skall leda 322 miljoner amerikaner med olika religoner nämnde i sitt tal till nationen ordet Gud i varenda mening i cermonin trots religionsfrihet . Religionen dominerar det amerikanska samhället och religionen utnyttjas även politiskt och vid krigsföring . Presidenten talar inte ut om vilken Gud han syftar på.

Är presidenten vald av GUD eller av det amerikanska folket . Demokratin som segrade i

USA- valet, handlar inte bara om ett fredligt överlämnande av makten och att en ny mäktig president skall väljas och att amerikanerna har rösträtt .

De rasideologiska protestantiska organisationerna , Ku Klux Klan , vit makt och konservativ högerextremism och kristendom utgör en fara för demokratin även om den nyvalde presidenten hävdar att demokratin har segrat .

Det är demokratin som har givit oss religionsfriheten. Det är därför mycket viktigt att införa demokratin i alla trossamfund, amerikansk som Ku Klux Klan m fl , tysk, fransk , polsk,

saudiskarabisk och svensk m fl.

 

Utveckling av maktdelningsprincipen

Maktdelningsprincipen behöver utvecklas , den lagstiftande församlingen behöver flera partier

Därför bör de två amerikanska partiernas dominans brytas så att flera partier som t ex ett miljöparti också får samma möjlighet som demokrater och repulikaner. Detta ken åstadkommas genom en fri partibildning . I likhet med fripartibildningen som finns i Norden och som får partistöd när de får 4% av väljarna, röstberättigade , självständiga och oberoende av någon sida som kan påverkar deras politik . Att använda förmögna företag och personer med pengar skall också brytas i det amerikanska valet.

Ytterligare en viktigt uppgift för den nyvalde presidenten är att flytta tillbaka den amerikanska ambassaden från Jerusalem till Tel Aviv samtigt som de skall försöka medla för fred.

Den nyvalde amerikanske presidentens återställande av vad den föregående republikanske presidenten beslutat om motverkar Brexit och är en fördel för EU . Det gör att två saker kan åstadkomma en lösning av flyktingskrisen , ta itu med krigsförbrytelser och ersätta de drabbade vid krigsföring av de tre länderna USA, Storbritannien och Frankrike

Kriget utgör ett hot mot mänskligheten och miljön


Den amerikanska vintern är en ny modell av den arabiska våren .

#Hämnddemokrati eller det som andra kallar för polarisering är en följd av en ohållbar politik inte bara i USA utan också i EU och de nordiska länderna där man tillåter försäljning av vapen som används i krig , Guatanamofängelset, blundar för tortyr och krigsförbrytelser, ockupation, bosättningar och dessutom förföljer förtrycker och fångar de personer som avslöjar krigsförbrytelser. Detta som hände i USA , den svarta demokratidagen,  är en följd av vad Bushklanen lämnade efter sig . G W Bush har inte utvecklat den amerikanska demokratin som Trump som republikansk president tog över efter honom utan han lämnade efter sig enorm skada bl a finns där amerikanska krigsskadade som begått mycket allvarliga brott i sitt eget land . Det är enorma skador på människor , egendom och miljö p g a hans krigsföring som inte går att reparera. De nordiska ländernas och EU:s beroendeställning till USA bör därför utskiljas . Den ekologiska revolutionen kommer ändå att tvinga fram en sådan separation.  

De journalistier som betraktar USA som en mäktig demokrati har inte förstått demokrati och demokratins kriterier . Vilka grunder som demokratin vilar på . Den svenska demokratin som är ungefär 100 år gammal har inte utvecklats nämnvärt mycket , den tolkas mycket olika av olika partiledare , presidenter och premiärministrar. Därför har Stefan Löven inte diskuterat demokratin vid besöket hos Trump i Vita Huset . De som som inte tror på demokratin finns inte bara bland amerikanerna utan överallt.

De Nya Svenskarna föreslår därför att en demokratikampanj inleds , man ska komma överens om vad demokrati är och vilka kriterier som ingår i den , dvs få en internationell enhetlig tolkning.
Om ett parti eller ett land ska kalla sig för demokratiskt bör det följa dess rekommendationer och kriterier.

När demokratin är svag och diktatorerna blir fler och ännu farligare än själva pandemin, inget klimatavtal följs, upproren blir fler , krigen går ej att hejda, folk flyr och inga förberedelser finns inför stora katstrofer eller pandemier och dessutom kan panik uppstå.

Han startade ett uppror som kan ha dimmensioner som kan nå Storbritannien , som han I själva verket inte har kontroll över och som har lett till utgångsförbud , liknande den arabiska våren. Åtsidodosättande av demokratin , åtsidosättande av den dömande maktens legitimitet , domstolar och genom att frisläppa de dömda som kan antas ha fått en ledande roll i stormen av den amerikanska statens maktcentrum .


Hur tolkas det att riksdagspartiena deltar i valet sep 2021 det sk kyrkovalet men inte medborgarna med en annan religion, de får inte det.

De kristna som har möjlighet att delta i valet kan avstå, medan andra som inte är kristna och som inte har den möjligheten pga religion, familj eller trossamfund eller att samhället inte kan hjälpa till så att de också får valfrihet, delta eller icke
 
Tillverkning av träkistor, begravningsbyråer och kyrkornas roll , kremering och jordbegravning är riktiga miljöbovar , går icke att diskutera , samhället undviker detta. Socialhandledare kan inte ta upp om begravningsbidraget täcker de mest basala utgifterna eller inte under Coronapandemin. En kremering kostar ungefär 200 euro , det är olika kostnader för de som jordbegravs och de som kremeras.

Frystorkning – Begravningsmetoden Promession går ej att diskutera i samhället . Likaså att undvika produktion av dioxiner och att metoden som kan garantera att inget kvicksilver släpps ut i luften döljs. Enorma skorstenar, ugnen där kroppen sänks ner osv.
 

Frystorkning eller promession är ett miljövänligt alternativ till kremering och jordbegravning. Metaller filtreras bort, Pulvret transporteras vidare till nästa process där eventuella metaller likt kvicksilver och amalgam avskiljs. 
På bara några minuter har den avlidne skakats sönder till ett slags pulver.


 Allt detta m fl religiösa traditioner går bara att diskutera under rätt forum nämligen övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem.

Kriget utgör ett hot mot miljön och mänskligheten !

RSS 2.0