Religionstillhörigheten syns mer under ytan vid riksdagens Interpellationsdebatt .

Allmänheten har svårighet att under en direktsändning i TV t ex en Interpellationsdebatt skilja om en riksdagsledamot som står i talarstolen eller ställer en fråga till ett statsråd med en flagga med kors på sin kavaj tillhör det ena partiet eller det andra .

En annan ledamot bär inte på någon symbol alls vare sig den är politisk vilde eller inte . Den tredje kategorin har två symboler den ena är partiets symbol och den andra är flaggan med korset .

 När ett statsråd som Ibrahim Baylan under Interpellationsdebatten inte bär på sin partsymbol ,S, utan bär en flagga med korset på sin kavaj visar det att han har sin lojalitet mot sin religion som kristen syrian . Medan minister Ardalan Shekarabi som inte är kristen inte bär någonting under samma debatt .

Just under denna Interpellationsdebatt ställde SD många frågor just till Ibrahim Baylan och Ardalan Shekarabi.

 Vad skall en riksdagsledamot eller ett statsråd bära för symbol i riksdagen eller vid allmänna debatter. Det är en fråga som talmännen borde ha diskuterat med regeringen och riksdagsledamöterna.

 De har gjort det svårare även för eleverna med annan bakgrund att lära sig skilja mellan länderna genom att bl a korset eller svärdet finns på flaggorna.

 En lärare placerar de nordiska flaggorna ”som alla har ett kors ” framför en elev i förskolan med frågan vilka länder representerar de olika flaggorna?

 Du som har barn i förskolan , försök ställa den frågan men bli inte överraskad av svaret.

Historien som ungdomarna läser i skolorna inhåller s k fakta , där korset och svärdet som användes som avrättningsverktyg förheligas. Att förheliga ett avrättningsverktyg har skapat förvirring och förundran huruvida en politiker som runt halsen bär på symbolen som förknippas med avrättningsverktyg eller när symbolen finns på flaggor, inte är förenat med krav på respekt för de mänskliga rättigheterna som FN och andra organisationer som Amnesty och Röda Korset står för.

Förändringen behöver inte kosta miljarder, en reform kan nämligen genomföras utan att belasta den svenska budgeten . Politik är det möjligas konst , sägs det !

Politiken borde inte bara handla om budgeten, politiken bli mycket intressantare utan miljarder och överdrivna åtgärder som t ex att bygga fängelser utanför Sverige . Om politikerna saknar förmåga att komma med nya vettiga tankar och reformer då är det bara att byta ut dessa även de som sitter i Eu -parlamentet .

Att budgeten dominerar den svenska allmänna debatten beror ofta på att skatterna är för höga och att varje reform skall bedömas av initiativtagaren och det kostar miljarder. Te x försvaret som inte används och som dessutom gynnar samarbetet med NATO vilket är föremål för hård kritik och därmed provoserar andra nationer trots neutralitetspolitiken.

Eller resurser till polisen som ofta leder till misslyckade projekt som operation Rimfrost som senare lagts ned . Polisen och försvaret kan bli mycket effektivare utan en enda krona extra. Polisen får mycket kritik för övervåld och som ibland leder till dödsjutning utan att det leder till åtal av någon polis, som i USA där alla går omkring med skjutvapen . Det är många vapen i omlopp enligt juristerna .

Frågan är vad regeringen skulle ha prioriterat , det vapenlösa samhället eller det kontantlösa samhället ?

 Regeringspartierna får ofta äran och drar fördelar av de miljardanslag de beviljar , medan den som är skuldsatt automatiskt blir fråntagen höjningen vilken tas tillbaka av staten.

Som i tidigare inlägg tog De Nya Svenskarna upp frågan huruvida korset och svärdet som finns på nationernas flaggor som vajar över FN:s högvarter är att betrakta som avrättningsverktyg eller inte ?

Vad är då lämpligt för en nation att ha på sin flagga, korset som är att betrakta som ett avrättningsverktyg eller landets mest kända symbol som representerar alla medborgare nämligen , ccTLDs?

De Nya Svenskarna konstaterar att man bör att börja med ersätta korset i de nordiska ländernas flaggor med ländernas egna topdomän . Det gör att eleverna lätt och snabbt får lära sig andra länder genom deras flaggor som har topdomän i stället för kors eller svärd .

 Sedan är frågan vad som är mest lämpligt för en riksdagsledamot att bära på sin kavaj under riksdagdebatten, en flagga med ett kors eller en flagga med landets topdomän eller sitt eget partis symbol ?

Flera länder inom EU saknar fortfarande fungerande och fritt ccTLDs och samma gäller de fattiga länder som får bistånd från bl a Sverige. De saknar fritt och fungerande ccTLDs som de rika länderna har, de skall uppmanas att aktivera den och då skapas bl a många arbetstillfällen . Även nyanlända få en meningsfull sysselsättning och kunskap som kan användas vid återuppbyggandet.

Denna design ,som är en ny modell för nationerna kommer att användas i utbildningssyfte samt i idrottssammanhang. Den representerar landets kultur, industri , idrott , forskning och artificiell intelleigens och har ett stort symboliskt värde . Det är därför viktigt att känna till detta..

 Eftersom det handlar om religiösa symboler , ländernas flaggor , deras topdomän och politikernas framträdande , så är det en reform , övergång från kyrkoval till ett Multireligionvalsystem och den är nödvändig.

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


demokrati frågor ställs till de tre olika nordiska EU-ländernas jämställdhetsministrar

Flera jämställdhet-integration och demokrati frågor ställs till de tre olika nordiska EU-ländernas jämställdhetsministrar

Hur kommer det sig att tre olika föräldrar med tre jämnåriga barn 16 år gamla, vi kallar dessa för Fredrik , Hanna och Sarvath som är svenskar, Fredrik är däremot kristen protestant och har rösträtt i den svenska kyrkan, medan Sarvath , hon är buddist och Hanna som katolik men båda saknar rösträtt trots att de 16 år gamla ?

Motsvarande situation finns i både Finland och Danmark som också är medlemmar i EU .

Varför har ett fåtal länder inom EU sådana val där också de politiska partierna deltar medan deras partimedlemmar som inte är kristna inte vill vara med ?

Varför får vissa av EU- ländernas ungdomar utöva demokrati två år innan de får rösträtt i allmänna val men inte andra , kan det tolkas som diskriminering av andra religioner som inte tillhör den protestantiska grenen ?

Samhället har kanske inte förstått att det var demokratin som gav oss religionfriheten och därför måste alla trossamfund införa demokrati och tillämpa den i sina religioner.

Om demokratin gav oss religionsfrihet, varför är det bara de nordiska EU- protestantiska länderna som har val , kyrkoval, som ger den som fyllt 16 år rösträtt ?

Vidare hur kommer det sig att majoriteten av riksdagsledamöterna som är kristna har rösträtt i kyrkovalet och deltar aktivt i det valet medan minoriteten som inte är kristna saknar rösträtt och inte har samma rätt som kristna ?

Känner ni till att alla riksdagspartier nominerar och deltar aktivt i kyrkovalet medan deras medlemmar som de riksdagsledamöter, vilka inte är kristna protestanter, inte deltar i det valet?

Är det så att mer än halva riksdagens ledamöter deltar resp röstar i kyrkovalet medan andra som inte är kistna inte gör det ?Finns det andra kristna riksdagledamöter som tillhör något riksdagsparti som deltar aktivt på något sätt i kyrkovalet samtidigt som de inte vill medverka till att införa liknande val i sina egna religioner . Ett dolt eller hemligt deltagande.

Varför har nordiska kyrkor sina egna val och varför vill de inte medverka till att andra trossamfund har likadana val dvs visar sin vilja , kan det handla om problem med fördelning av resurserna ?

Varför har andra religioner inte motsvarande val som kyrkovalet ?

Hur kommer det sig att föräldrar med annan religion inte känner till det valet, kyrkovalet.

Om föräldaran inte tillåter detta , då är det föräldrarna som utgör hinder mot detta.

Är det kanske så att samhället där kristna utgör majoriteten hindrar att ungdomarna oavsett tro behandlas lika så att alla kan utöva demokratin två år innan de får rösta i allmänna val .

Kan det vara så att deras religion inte tillåter det, dvs de skyller på sin religion. Att diskutera demokrati inom religionerna är inte vanligt och är nästan förbjudet . Däremot representeras deras trossamfund av föreningar som väljer ordförande , styrelse och kassör m.m och det är få som känner till hur de väljer och röstar.

Känner riksdagspartiernas ungdomsförbund till kyrkovalet , vad gör de som inte är kristna under kyrkovalets valrörelse , står de bara passiva , har de någon åsikt ?

I fall det är så att deras trossamfund inte tillåter det kan man konstatera att det är trossamfundet som utgör hinder för detta.

Har ditt riksdagsparti frågat dig om du vill dela ut valsedlar i kyrkovalet ?

Om religionfriheten inte är en del av demokratin kan andra trossamfund få undantas från att införa demokrati i sin religion men varför har vi då religionsfrihet?

Känner kvinnorförbunden inom varje riksdagsprti till det valet och hur ser de kvinnor som är medlemmar och tillhör ett annat trossamfund på detta ?

 

 

 Är det samhället, föräldrarna , religionerna och jämställdsministerns ansvar ?

Ert svar gärna med kommentar som grundar sig på fakta och kunskap kan bidra till huruvida övergång från kyrkovalet till ett Multireligionvalsystem eller ta bort religionerna alternativt behålla eller ta bort religionsfriheten .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.


När en monarki erkänner en republik som en självständig stat,

När en monarki erkänner en republik som en självständig stat, varför var Sverige som monarki det första land i världen som erkände USA som självständig rupublik .

Så uttalade den svenska kungen erkännandet av Amerika som en självständig stat 1776 !

Det är ett så intressant skådespel att se en stat som skapar sig själv, att jag – om jag nu inte var den jag är – skulle bege mig till Amerika för att på nära håll följa alla faser i denna nya republiks tillkomst. – Detta är kanske Amerikas århundrade. Den nya republiken, som knappast har en bättre sammansatt befolkning än Rom hade till att börja med, kanske en dag kommer att utnyttja Europa, på samma sätt som Europa i två sekler har utnyttjat Amerika. Hur som helst kan jag inte låta bli att beundra deras mod och livligt gilla deras djärvhet .

Thomas Jefferson proklamerade den 4:e juli 1776 USA som självständig stat medan George Washington blev president.

 Frågan är, vad har amerikanerna lärt sig av det svenska stödet i synnerhet det svenska erlännandet som ägde rum ungefär 100 år före den stora svenska migrationen till USA .

Hur kommer det sig att den svenska relationen till USA har utvecklats medan den till Ryssland försämrats. ?

Fredsavtalet , vid freden i Nystad 1721 gav Sverige Ryssland rätt att bland sig i Sveriges angelägenheter , denna överenskommelse tecknades mellan kusinerna , å ena sidan den ryska kejsarinnan Katarina II ,Katarina den stora systerdotter till Adolf Fredrik av Sverige och således kusin till Gustav III och Karl XIII. och å den andra sidan den svenske kungen Gustav III.

Var den överenskommelsen svårbegriplig för både kungen och kejsarinnan liknande D-överenskommelsen som upphävdes ensidigt av KD eller J-avtalet som kan haverera när som helst om det inte bildas en samlingsregering utan KD och SD.

 

 Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten.

 

 


RSS 2.0