Vad händer bortom Järvaveckan

Med valet av Nyamko Sabuni i detta politiskt känsliga läge kan KD och M uppnå sina mål, spittra L som MP utsatte för och skapa en spricka i regeringssamarbetet samtidigt som de kan locka till sig medlemmar från L.

Vad har L begått för synder för att hamna i en sådan djup kris, en ändring av partiets, emblem kan kanske vara en orsak.

Inte till vilket pris som helst.

En kvinnlig ledare av ett riksdagsparti och dessutom med invandrarbakgrund är unikt i svensk politisk historia och som De Nya Svenskarna starkt uppmuntrar till men inte till någon som legitimerar och ger sitt stöd till SD och därmed skapar politisk kaos.

Har synderna upphört att begås?

Vad år det då för synder som prästerna syftar på?

Kristna präster predikar än idag och varje söndag , ber om att bli befriade från sina synder, Varenda söndag hörs prästerna predika om och om igen om dessa synder utan att nämna vad är det är för synder.

Jesus blev korsfäst, de åtta korstågen, barnkorståg och korståg mot en kvinna som styrde i Syrien och hela den islamiska världen , Shajar al-Durr, diamantträdet, heter hon ,som ingick fredstraktat med kung Louis IX ,Saint Louis 1226–1270 , första världskriget synder, andra världskriget och våldtäkter på barn utförda av höga kristna präster .

Det är inte muslimer som står bakom allt detta . Muslimer, judar, buddister och hinduer m fl ber om förlåtelse, nåd och att bli befriade från sina synder. Vad är det då för synder . Det kanske är djävulen som de skyller på.. Den som representerar svenska staten i sin tjänsteutövning skall inte uttala sig kränkande , Jag ska ge dig stryk och åk hem, jävla arabjävel till en omhändertagen man vid ett asylboende. Trots det får han behålla jobbet .

Jaga inte människor, utan du som är politisk vald i riksdagen eller eu-parlamentet börja med att sätta dig för att lösa de problem och konflikter som folk flyr ifrån på grund av krig och lämna aldrig olösta problem till kommande generationer !

Riksdagsledamöterna skall inte ta en lång semester tre månader med full lön

Synderna är många , krig & miljöbrott , skövlar skog, förorenar miljön , lämnar efter sig gifter kvar på grund av krigföring , gräver gruvor djupt ner i marken och lämnar efter sig skräp högt upp i rymden. Det finns inte ens någon plats att begrava de som dör i krig. Hur mycket skog ska man behöva avverka för att få plats att begrava alla dessa som dör i krig. Någonting måste göras inte med rasismen och bygga murar som begränsa människor frihet och möjlighet.!

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Järvaveckan och Almedalsveckan , här är de viktigaste åtgärderna om politikerna och föreningarna bryr sig om det !

Det small igen och igen, hittils 188 sprängningar och attentat

Om en regering inte kan skydda sina medborgare så är dessa enligt flyktingkonventionen att betrakta som flyktingar. Detta är en mycket allvarlig kris som kräver en samlingsregering .

Varför agera med insatsstyrkor mot ett handikappat barn vilket slutade med att de avrättade honom. Insatsen ledde till en tragedi och folkets vrede mot polisen . En liknande händelse ägde rum i Norrland, denna gång dock inte med dödlig utgång, med publicetet av en oskyldig man vilket också väckte vrede och med ett skadestånd som staten d v skattebetalarna står för . Det finns många sådana fall där polisen begått övergrepp mot enskilda , övervåld. De inblandade poliserna kom undan lindrigt och fick gå fria, alltså utan straff. Poliserna får däremot löneföhöjning, högre budgetanslag till polismyndigheten , mer utrustning till polisen, flera kameror och flera polishus. Dessutom anställda ordningvakter och många pensionärer har anlitats . Frågan är vad sysslar insatsstyrkan med? Hur länge ska justitieministern sitta kvar ?

Lösningen är att flytta alla ordningvakter till Malmö där risken för att hämnd och sprängningar ska inträffa är stor. De ska assistera poliserna och i samband med detta ska stadsdelsnämnderna återställas som de var tidigare så att beslut och kontakt med politikerna och tjänstemännen sker i närheten av medborgarna . Genom detta kommer de som bor i de olika stadsdelarna att få se flera svenskar och även kontakten blir enklare. Inga polishus behöver byggas , inga fler poliser behövs och ingen ytterligare utrustning , löneförhöjning eller några övervakningskameror , polishunder m.m behövs.

Vad gäller hundar har de ökat dramatisk i antal så att en del nöjer sig inte med en hund utan skaffar flera och dessutom farliga hundar därför är det nödvändigt med att införa hundskatt i hela EU.

Hur många med invandrarbakgrund skall väljas till riksdag och regering för att kunna sätta stopp för skottlossning, sprängningar, attentat , segregation, utanförskap och ett ökat stöd till SD. Främlingsfientligheten har ökat under den tid politiker med invandrabakrund innehaft mandat. Blir det bättre om det till riksdagen väljs 179 och en halv med invandrabakgrund och halva regeringen 11 och ett halvt statsråd ?. Kanske en partiledare med invandrabakgrund som ett alternativ .

#Familjeåterförening skall tills vidare skjutas upp. En återförening kan skapa passivitet d v s tanken på att bidra till sitt tidigare lands utveckling suddas bort . Ponera som exempel att det här i Sverige finns många splittrade familjer med barn som inte får umgås med den ena föräldern eller gamla som inte får besök av sina anhöriga . De som bor och arbetar i Sverige har bättre forutsättningar att besöka sina anhöriga i sitt tidigare land än att dessa kommer hit under den tid det förekommer oroligheter i många stadsdelar .

Fastighetsägarna och deras föreningar och arbetsgivarna och deras föreningar har ansvar för att det finns en mångfald.

De har brustit i att skapa mångfald vilket har lett till en ohållbar bostads och arbetsmarknadspolitik .

Därför skall arbetsgivaren vid anställning beakta mångfalden så att en rimlig blandning uppnås, likadant vad gäller bostadskontrakt. Dessa åtgärder måste följas och övervakas av de ansvariga

Den som bott i sin lägenhet 30-40 år hos samma fastighetsägare bör automatiskt få äganderätt till sin bostad , bostadsrätt. Detta jämkas genom subventioner eller åtgärder som inte är till nackdel för fastighetsägaren då denne redan har tjänat flera miljoner på hyresgästen under den perioden. Denna åtgärd motverkar bl a flytten till olika kommuner.

Invandrarnas riksförbund med dess föreningar skall ha en tydlig information med en hemsida under den svenska #

 

top-domnen .SE så att det blir lättare för de nyanlända att komma i kontakt med de övriga i kommunen för att få information och rådgivning.

Likaså när det gäller trossamfund så att religionsfriheten som demokratin har givit oss utvecklas genom en övergång från kyrkoval till ett Multireligionsystem , multireligionval och multireligionstöd motsvarande partistöd så att trossamfunden befrias från att vara beroende av anonyma finansiärer som kan motverka freden

Den andra viktiga åtgärden är att den svenska flaggan representerar alla medborgare oavsett religion och bakgrund genom att ersätta korset med .SE en vit bakgrund en gul punkt och ett blått SE.

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten


Kamp utan rättigheter och rättigheter utan kamp.

Upplösning av två blodiga unioner , Kalmarunionen  6 juni 1523. Kalmarunionen innefattade bla Finland ,IslandGrönlandFäröarnaOrkneyöarnaoch Shetlandsöarna. Finland sak är vår sak så sa svenskarna och med detta tog emot de finska flyktingar. Solidaritet trots fattigdom .

När en generation fick ärva demokratin utan kamp skall denna skydda och utveckla demokratin men så har icke skett . Detta behöver ändras på på ett stort och kanske känsligt område.

Fira därför Sveriges national/ flaggans dag med att ersätta korset med landets topdomän .se som representerar alla och ersätt kyrkovalet med ett Multireligionvalsystem , konfliktlösning .

Det är inte korset i flaggan som förenar folket och olika trossamfund utan demokratin och solidariteten . Vi är tidigare flyktingar och nya flyktingar , Italienare, greker , finnar, norrmän, danskar, bulgarer, rumäner, ungrare, polacker, kurder, syrianer , judar m fl fick skydd och rösträtt i Sverige utan kamp , rättigheter utan kamp , medan andra som syrier, afghaner, jemeniter, lybier, libaneser bedriver en blodig kamp utan några som helst rättigheter, kamp utan rättigheter. Därför är det dags att analysera kampen och hitta lämpliga fredliga metoder om hur en sådan kamp borde bedrivas. En politisk praxis i exil.

En vägledning för alla oppositioner och myndigheter som ger bistånd och även partier utanför de här länderna som hetsar upp för våld . På det sättet visar man också solidaritet med de flyktingar som ingen vill ta emot . I fall EU och FN inte kan hitta lösningar och stoppa krig skall alla länder ta emot flyktingar från Burma till Kurdistan till samerna i Norden .

Det som man lägger märke till under firandet är att man delar ut medborgarskap till de som inte är flyktingar, alltså de som prioriteras är de som ingår äktenskap som amerikaner, engelsmän och thailändskor , inte thailändska män som är flyktingar.

Hur kunde ett jämställdhetsparti ,FI, och ett av de äldsta partiena i Sverige, L, dra på sig sig ett stort nederlag medan den kristna högern och nazistiska organisationer får vind i seglen med hög täthet och vinner framgång i EU valet . Skulle det ske i en outvecklad demokrati kan det leda till ett reaktionärt system . Ett råd till L är därför att återgå till den gamla partisymbolen samtidigt som den nya partiledaren tar upp frågan om att få en ministerpost och detta skulle gälla även C ock kalla denna regering för samlingsregering i stället för överenskommelse som D- eller J- överenskommelserna . Detta skulle leda till en hållbar regering som underlättar samarbetet kring konfliktlösning och utveckling av demokratin och miljömålet .

Hur många ton partiklar pumpas utan åtgärd ut i luften varje dag från politikernas och beslutfattarnas skrivare, en del fastnar t o m i deras näsborrar ?

Toner är det färggivande ämnet vid laserutskrifter. Det fina pulvret finns i kassetter som används i skrivare, kopiatorer och multifunktionsenheter.Tonerpulvrets partikelstorlek ligger på 5-30 mikromete . Newbuilt-toner  , Refilltoner  , Rebuilt-toner  . Bläckpatron och Toner  ,  TONERKASSETTERRK

K = svart
C = blått
M = rött
Y = gult)

Tonerdamm är skadligt och hälsofarligt, Det rekommenderas därför att bära engångshandskar i samband med tonerbyten . Tonerkassetter bör inte kastas i hushållssoporna.

Bl a härifrån kommer utsläpp av pulvret och lukten .ETTER

- Daghem och skolor

- Sjukus och vårdcenteraler

- EU

  • FN

  • -NATO

- De politiker som beslutade om det globala klimatavtalet s k Parisavtalet ,

- Riksdagen och regeringen ,

- Statliga myndigheter och tjänstemän

- Politiska partier,

- Företag

- Stiftelser

- Föreningar

- Tryckerier

- kopiatorer

- Militär

- SIDA

- IDEA

- Fackföreningar

- Advokatfirmor

- Domstolar

  • Skattemyndigheten

  • Försäkringskassan

  • - De religiösa samfunden

Med patroner skriver trossamfunden och delar ut enorma mängder med handlingar , brochyrer, häften, böcker m.m Avhandlingar som om profeterna skickar sina bud med dessa varje dag , de vet exakt vad profeterna sa och gjorde för två tusen år sedan medan de glömmer vad som inträffade för en månad sedan när de själva blev förmån för undersökning .

Prioteringen handlar inte om att gynna tillverkaren utan samhällets hälsa och miljö .S

Priotering och hållbar utveckling måste därför gå hand i hand

Som De Nya Svenskarna ofta poängterat är det att de som företräder staten hittills under sin mandatperiod har prioriterat det kontantlösa samhället i stället för det papperslösa kontoret och ett vapenfritt samhälle .De har även överlämnat olösta konflikter till kommande generationer. Det pratas om det danska valet och danska väljare som bor i Sverige huruvida de har röstat eller ej . Danmark befinner sig nämligen inte i krig . Svensk massmedia undviker däremot att avslöja fakta om det israeliska valet då det bor många judar här och en del deltar i det israeliska valet . Judarna tar även upp deras problem i Israel och bl a i Europa där de har rösträtt, makt att påverka . Israel befinner sig i krig eller krigsfara ,krigshotet mellan USA och Iran.

Det borde framgå att judarna som har dubbel röst inom och utanför Israel har nyckeln till fred . Genom att judarna visar fredsvilja i Europa genom solidaritet och demonstrationer .

Svensk media tillsammans med valmyndigheten har nämligen möjlighet att ta upp detta så att en öppning till ett judiskt initiativ uppmuntras , det s k fredssambandet.Detta kan locka araberna till att ta ett likadant initiativ. Parallellt med detta skrotas alla vapen .Ingen hänsyn tas till jägarna och sport och skytteföreningar då saken gäller fred, miljö och hälsa . Har de som företräder staten med sina mandat inte tagit hänsyn till de som vill fortsätta att betala med kontanter skall de inte heller ta hänsyn till de ovan nämnda grupperna.

Med dettas uppnås fred genom att införa #Multireligionvalsystem I hela EU och så småningom I övriga delen av världen .

Sambandet gäller Assangs avsöljande om krigsbrott som kan leda till att många krigsförbrytare åker fast tas skyndsamt upp samtidigt med anklagelsen om våldtäkt som naturligtvis är av vikt att ta upp, samtidighetsprincip. Både amerikanerna och britterna som startade kriget gör naturligtvis vad de kan för att skydda sina krigsförbrytare genom att bl a påverka de som representerar staten Sverige under mandatperioden.

Det mycket låga deltagandet i #EU- valet är en kris för demokratin, främlingsfientliga grupper har organinserat sig med både makt och pengar och detta beror på att de röstat på de organisationer som har tagit demokratin för given . Demokratin har inte utvecklats samtidigt som den tolkas på många olika sätt .Det är därför man inom EU måste komma överens om vad det är som krävs för att demokratins kriterier uppfylls.

Många svenskar har inte fått sina röstkort på grund av dålig posthantering och dålig organisation, så slarvigt så att det råder kaos, Postnord skyller på Citymail och Bring . Återställ den gamla Posten som har en historik .

Krig utgör ett hot mot miljön och mänskligheten

 


RSS 2.0